Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
018. Kisah Nabi Yunus a.s.

018. Kisah Nabi Yunus a.s.

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by pustaka islami
KISAH NABI DAN ROSUL
KISAH NABI DAN ROSUL

More info:

Published by: pustaka islami on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

 
 F.6402
KISAH NABI YUNUS A.S.
o
 
 Nabi Yunus as.
 
 
Dakwah nabi Yunus as.: 4:163, 37:147, 37:148 
 
Yunus as. dan ikan besar: 21:87, 37:140, 37:141, 37:142, 37:144,  37:145, 68:48, 68:49  Keimanan kaum nabi Yunus as.: 10:98, 37:148 
KISAH NABI YUNUS A.S.
i
 
Tidak banyak yang dikisahkan oleh Al-Quran tentang Nabi Yunus sebagaimanayang telah dikisahkan tentang nabi-nabi Musa, Yusuf dan lain-lain. Dan sepanjangyang dapat dicatat dan diceritakan oleh para sejarawan dan ahli tafsir tentang NabiYunus ialah bahawa beliau bernama Yunus bin Matta. Ia telah diutuskan olehAllah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat bernama "Ninawa"yang bukan kaumnya dan tidak pula ada ikatan darah dengan mereka. Iamerupakan seorang asing mendatang di tengah-tengah penduduk Ninawa itu. Iamenemui mereka berada di dalam kegelapan, kebodohan dan kekafiran, merekamenyembah berhala menyekutukan kepada Allah.Yunus membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka, mengajak mereka agak menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan menciptakan alamsemesta, meninggalkan persembahan mereka kepada berhala-berhala yang merekabuat sendiri dari batu dan berhala-berhala yang tidak dapat membawanyamanfaaat atau mudarat bagi mereka. Ia memperingatkan mereka bahawa merekasebagai manusia makhluk Allah yang utama yang memperoleh kelebihan di atasmakhluk-makhluk yang lain tidak sepatutnya merendahkan diri denganmenundukkan dahi dan wajah mereka menyembah batu-batu mati yang merekapertuhankan, padahal itu semua buatan mereka sendiri yang kadang-kadang dandapat dihancurkan dan diubah bentuk dan memodelnya. Ia mengajak merekaberfikir memperhatikan ciptaan Allah di dalam diri mereka sendiri, di dalam alamsekitar untuk menyedarkan mereka bahawa Tuhan pencipta itulah yang patutdisembah dan bukannya benda-benda ciptaannya.
 
 Ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yangbaru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kerananya mereka tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan yang telahdiwariskan oleh nenek moyang mereka yang sudah menjadi adat kebiasaaanmereka turun temurun. Apalagi pembawa agama itu adalah seorang asing tidak seketurunan dengan mereka.Mereka berkata kepada Nabi Yunus: "Apakah kata-kata yang engkau ucapkan itudan kedustaan apakah yang engkau anjurkan kepada kami tentang agama barumuitu? Inilah tuhan-tuhan kami yang sejati yang kami sembah dan disembahkan olehnenek moyamg kami sejak dahulu. Alasan apakah yang membenarkan kamimeninggalkan agama kami yang diwariskan oleh nenek moyang kami danmenggantikannya dengan agama barumu? Engkau adalah seorang yang ditengah-tengah kami yang datang untuk merosakkan adat istiadat kami dan mengubahagama kami dan apakah kelebihan kamu diatas kami yang memberimu alasanuntuk mengurui dan mengajar kami. Hentikanlah aksimu dan ajak-ajakanmu didaerah kami ini. Percayalah bahawa engkau tidak akan dapat pengikut diantarakami dan bahawa ajaranmu tidak akan mendapat pasaran di antara rakyat Ninawayang sangat teguh mempertahankan tradisi dan adat istiadat orang-orang tuakami."Barkata Nabi Yunus menjawab: "Aku hanya mengajak kamu beriman danbertauhid menurut agama yang aku bawa sebagai amanat Allah yang wajib kusampaikan kepadamu. Aku hanya seorang pesuruh yang ditugaskan oleh Allahuntuk mengangkat kamu dari lembah kesesatan dan kegelapan menuntun kamu ke jalan yang benar dan lurus menyampaikan kepada kamu agama yang suci bersihdari benih-benih kufur dan syirik yang merendahkan martabat manusia yangsemata-mata untuk kebaikan kamu sendiri dan kebaikan anak cucumu kelak. Akusesekali tidak mengharapkan sesuatu upah atau balas jasa daripadamu dan tidak pula menginginkan pangkat atau kedudukan. Aku tidak dapat memaksamu untuk mengikutiku dan melaksanakan ajaran-ajaranku. Aku hanya mengingatkankepadamu bahawa bila kamu tetap membangkang dan tidak menghiraukanajakanku , tetap menolak agama Allah yang aku bawa, tetap mempertahankanakidahmu dan agamamu yang bathil dan sesat itu, nescaya Allah kelak akanmenunjukkan kepadamu tanda-tanda kebenaran risalahku dengan menurunkanazab seksa-Nya di atas kamu sebagaimana telah dialami oleh kaum terdahulu iaitukaum Nuh, Aad dan Tsamud sebelum kamu.Mereka menjawab peringatan Nabi Yunus dengan tentangan seraya mengatakan:"Kami tetap menolak ajakanmu dan tidak akan tunduk pada perintahmu ataumengikut kemahuanmu dan sesekali kami tidak akan takut akan segalaancamanmu. Cubalah datangkan apa yang engkau ancamkan itu kepada kami jikaengkau memang benar dalam kata-katamu dan tidak mendustai kami."Nabi Yunus tidak tahan tinggal dengan lebih lama di tengah-tengah kaum Ninawayang berkeras kepala dan bersikap buta-tuli menghadapi ajaran dan dakwahnya.Ia lalu meninggalkan Ninawa dengan rasa jengkel dan marah seraya memohon
 
kepada Allah untuk menjatuhkan hukumannya atas orang-orang yangmembangkang dan berkeras kepala itu.Sepeninggalan Nabi Yunus penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yangmencemaskan seakan-akan ancaman Nabi Yunus kepada mereka akan menjadikenyataan dan hukuman Allah akan benar-benar jatuh di atas mereka membawakehancuran dan kebinasaan sebagaimana yang telah dialami oleh kaum musyrikinpenyembah berhala sebelum mereka. Mereka melihat keadaan udara disekelilingNinawa makin menggelap, binatang-binatang peliharaan mereka nampak tidak tenang dan gelisah, wajah-wajah mereka tanpa disedari menjadi pucat tidak berdarah dan angin dari segala penjuru bertiup dengan kecangnya membawa suaragemuruh yang menakutkan.Dalam keadaan panik dan ketakutan , sedarlah mereka bahawa Yunus tidak berdusta dalam kata-katanya dan bahawa apa yang diancamkan kepada merekabukanlah ancaman kosong buatannya sendiri, tetapi ancaman dari Tuhan.Segeralah mereka menyatakan taubat dan memohon ampun atas segala perbuatanmereka, menyatakan beriman dan percaya kepada kebenaran dakwah Nabi Yunusseraya berasa menyesal atas perlakuan dan sikap kasar mereka yang menjadikanbeliau marah dan meninggalkan daerah itu.Untuk menebus dosa, mereka keluar dari kota dan beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir, seraya menangis memohon ampun dan rahmat Allah agardihindarkan dari bencana azab dan seksaan-Nya. Ibu binatang-binatang peliharaanmereka dipisahkan dari anak-anaknya sehingga terdengar suara teriakan binatang-binatang yang terpisah dari ibunya seolah-olah turut memohon keselamatan daribencana yang sedang mengancam akan tiba menimpa mereka.Allah yang Maha Mengetahui bahawa hamba-hamba-Nya itu jujur dalamtaubatnya dan rasa sesalannya dan bahawa mereka memang benar-benar danhatinya sudah kembali beriman dan dari hatinya pula memohon dihindarkan dariazab seksa-Nya, berkenan menurunkan rahmat-Nya dan mengurniakan maghfirat-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang dengan tulus ikhlas menyatakan bertaubatdan memohon ampun atas segala dosanya. Udara gelap yang meliputi Ninawamenjadi terang, wajah-wajah yang pucat kembali merah dan ebrseri-seri danbinatang-binatang yang gelisah menjadi tenang, kemudian kembalilah orang-orangitu ke kota dan kerumah masing-masing dengan penuh rasa gembira dan syukurkepada Allah yang telah berkenan menerima doa dan permohonan mereka.Berkatalah mereka didalam hati masing-masing setelah merasa tenang, tenteramdan aman dari malapetaka yang nyaris melanda mereka: "Di manakah geranganYunus sekarang berada? Mengapa kami telah tunduk kepada bisikan syaitan danmengikuti hawa nafsu, menjadikan dia meninggalkan kami dengan rasa marah dan jengkel kerana sikap kami yang menentang dan memusuhinya. Alangkahbahagianya kami andaikan ia masih berada di tengah-tengah kami menuntun danmengajari kami hal-hal yang membawa kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->