Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SE-Banken, Sweden, Eastern European Outlook, March 20, 2013

SE-Banken, Sweden, Eastern European Outlook, March 20, 2013

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Glenn Viklund
Macro Outlook for the Eastern European Countries (In Swedish)
Macro Outlook for the Eastern European Countries (In Swedish)

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Glenn Viklund on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
Fortsatt hyfsad tillväxti norra ÖsteuropaTema: Euro-tidtabellen
Eastern EuropeanOutlook
Ekonomisk Analys – Mars 2013
 
Eastern European Outlook – Mars 2013 | 3
Ekonomisk Analys
Eastern European Outlook 
utkommer två gånger per år. Denna rapport publicerades den 20 mars 2013.Rapporten skrevs av Mikael Johansson (cheredaktör), Andreas Johnson, Ruta Arumäe, Dainis Gaspuitis och Vilija Tauraite.Robert Bergqvist Håkan FrisénCheekonom Che ör Ekonomisk Analys+ 46 8 506 230 16 + 46 8 763 80 67Daniel Bergvall Mattias BruérEkonom Ekonom+46 8 763 85 94 + 46 8 763 85 06Ann Enshagen Lavebrink Mikael JohanssonRedaktionsassistent Ekonom, che Östeuropa-analys+ 46 8 763 80 77 + 46 8 763 80 93Andreas Johnson Tomas LindströmEkonom Ekonom+46 8 763 80 32 + 46 8 763 80 28Gunilla Nyström Ingela HemmingPrivatekonom Företagarekonom+ 46 8 763 65 81 + 46 8 763 82 97Susanne Eliasson Johanna WahlstenAnalytiker privatekonomi Analytiker öretagarekonom+ 46 8 763 65 88 + 46 8 763 80 72SEB Ekonomisk Analys, K-A3, SE-106 40 StockholmRuta Arumäe Dainis GaspuitisEkonom, SEB i Tallinn Ekonom, SEB i Riga
ruta.arumae@seb.ee
 
dainis.gaspuitis@seb.lv
+372 6655578 +371 67779994Gitanas Nauseda Vilija TauraiteCheekonom, SEB i Vilnius Ekonom, SEB i Vilnius
gitanas.nauseda@seb.lt
 
vilija.tauraite@seb.lt
+370 5 2682517 +370 5 2682521
 
Sammanattning
4 | Eastern European Outlook Mars 2013
Konjunkturen i Östeuropa har bottnat ur de senaste tre-sex månaderna, likt bilden i västvärlden. Och precis som mönstret iVästeuropa utvecklas norra delen av Östeuropa bättre än den södra. Främst Baltikum men även Ryssland och Polen ortsätterunder 2013-2014 att uppvisa en hysad BNP-tillväxt, medan Ukraina är ast i stagnation även i år. Länder i centrala/södra Östeuropasom Tjeckien och Ungern reser sig ytterst långsamt ur recession och Kroatien och Slovenien visar ortsatt krätgång.Att norra delen av Östeuropa visar relativt god motståndskrat mot global avmattning och skuldkris i eurozonen beror i hög gradpå att ekonomierna och banksektorerna där är i relativt gott undamentalt skick, och att Ryssland gynnas av ortsatt högt oljeprispå runt 110 USD/at. Östländerna i syd har större interna obalanser och bankerna där är mer pressade av problemen i Västeuropa.Arbetslösheten ortsätter gradvis nedåt i Baltikum och Ryssland men den stiger i Polen i år och astnar på hög nivå i Ukraina.Senaste årens stora emigration rån Baltikum leder till vissa askhalsproblem på arbetsmarknaderna. Även om löneökningarnagenerellt tilltar så är kostnadsläget under kontroll, med viss reservation ör Estland. Exportens konkurrenskrat är därmed ortsattgod eter de tidigare interndevalveringarna. I Ryssland har arbetslösheten redan gått under jämviktsnivån, vilket skapar kostnads-tryck och växtproblem allmänt. Inationen ortsätter i år att sjunka i Baltikum och Polen men stiger något i Ryssland och vänderuppåt tydligt i Ukraina trots ekonomisk kris.Detta är BNP-prognoserna ör de sex länder som
Eastern European Outlook 
täcker:
 
Rysslands
tillväxt varvar ned något till 3,0 procent i år och 3,5 procent 2014. Ekonomin slår redan i resurstaket och omattandereormer krävs ör att lyta tillväxtpotentialen till president Vladimir Putins mål på 5-6 procent.
 
Polen
repar sig rån en djup inhemsk svacka, delvis med stöd av senaste halvårets stora ränteall – centralbanken har docksänkt ärdigt. BNP ökar i år i ungeär samma takt som i ol, med 2,1 procent, och 2014 stiger tillväxten till 3,5 procent, dockännu under potentialen på runt 4 procent.
 
Ukraina
år även i år nolltillväxt och 2014 ökar BNP med 1,8 procent. Ekonomin är hårt pressad av ett stort bytesbalansunder-skott och sviktande örtroende. Ett nytt nödlån rån IMF behövs och en devalvering väntas andra kvartalet i år.
 
Estlands
tillväxt stärks rån 3,2 procent i ol till 3,8 respektive 3,7 procent de närmaste åren. Detta är ännu under potentielltillväxt som ör alla baltstater bedöms ligga runt 4 procent. Tillväxten blir som i övriga Baltikum relativt balanserad.
 
Lettland
ortsätter att växa snabbast av alla EU-länder. En temporär dämpning rån 5,5 procent i ol till 3,8 procent sker i åroch 2014 är tillväxten åter 5 procent.
 
Litauens
BNP ökar med 3,2 procent i år och 3,5 procent 2014, eter olårets tillväxt på 3,6 procent.Lettland konverterar planenligt till euron 2014. Landet uppyller med god marginal alla Maastrichtkriterier. Men någon våg av nyaanslutningar rån öst-länder i EU är inte att vänta; ör de esta dröjer euro-inträden era år. Det rämsta skälet är att regeringarna,med undantag av Litauens, prioriterat ned euro-ambitionerna p g a krisen i eurozonen.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->