Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Taoculuk

Taoculuk

Ratings: (0)|Views: 761|Likes:
Published by ozcanbuze

More info:

Published by: ozcanbuze on Mar 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
1
 YERYÜZÜ-KÖKENLİ BİR GELENEK OLARAK 
TAOCULUK 
John R. Mabry
(Copyright 1989 by John R. Mabry)
Çeviren: Güneş Davenport
 T
aoculuk nedir?İşte sorularınen kolayı gibigörünse de, Taoculukparadoksununtipik bir örneğiolarak,yanıtlanmasıhemen hemenimkansız olanbir soru.Bunun nedenide yanıtlarınçok ve çeşitliolması.Öncelikle Taoculuğun neolmadığındanbaşlayalım:
- Yeni değildir.
 Taoculuk insanlığınbildiği en eskigeleneklerden biridir. Taoculuğun özüneilişkin, tarihi İ.Ö. 5000yılına dayananbelgelererastlanmıştır.[1]
- “Sabit” veya “katı”bir gelenek değildir.
 Taoculuğun çeşitliversiyonları mevcuttur;örneğin, günümüzdeuygulandığı biçimiylepopüler Taoculuk,gelişmiş Şamanist birdin olmasına karşın, birdiğer büyük doğugeleneği olan TantrikBudizm gibi, doğrudan Taoculuğun temelprensiplerinden
 
16
 Taoculuk
2006
kurumsallaşmıştır. Bir de büyükölçüde Budizm’in Chian(Japonca’da, Zen) ekolünedönüşmüş olan (Huston Smith’inisimlemesiyle)
Ezoterik Taoculuk 
vardır. Ancak Ezoterik Taoculukartık kaybolmuştur.[2] Geriyesadece ilkel Taoculuk’la eşanlamlıolan
Felsefi Taoculuk 
kalıyor, kiorijinal Taoculuğa en yaklaşangelenek budur. Çin toplumunuasırlar boyu yönlendiren bir idealolan Felsefi Taoculuk, bu yazınında odağını oluşturacaktır.
- Ataerkil değildir.
Çin toplumunataerkil olmasına karşın, gariptirki, ilkel Taoculuk’ta durumfarklıdır. Birazdangöreceğimiz gibi Taoculuk oldukça dişildeğerleri olan birgelenektir.
- Metafizik değildir.
Beden/ruhikiliği Taoculuk’ta yeralmaz. Taoculuk,fiziksel olarakgözlemlenemeyenhiçbir şey üzerindeyorumda bulunmaz.Beden/zihin/ruh üçlüsünü, hiçbirsavunmaya veya açıklamayagerek görmeden, ayrılamaz birbütün olarak değerlendirir.
- Vahyedilmiş bir din değildir.
 Taoculuk acı verecek derecedeaşikar olan gerçeğe uyanıkolmaktır. Hiçbir şey gizli değildir --düşünceli, duyarlı bir kişinin kendibaşına keşfedemeyeceği hiçbirşey yoktur. Taoculuğun yeryüzü-kökenli birdin olma niteliğini test etmek için,Starhawk'ın “Yeryüzü-KökenliGeleneklere dair OrtakKavramlar” sıralamasına bir gözatalım:- Dünyada, doğada ve yeryüzündeform bulan ruhun kutsallığı.-“Herşey bağlantılıdır” anlayışı.-Ölüm, doğum, gelişme veyenilenme döngülerine saygı.-Topluma, genel dengeye vesağlığa önem verme.-Ölümden sonraya uzanan toplumkavramı, atalara ve doğmamışnesillere saygı.-Günah veya cezakavramı yerine,dürüstlük, kişisel vetoplumsal sorumlulukanlayışı.- Ritüellere,seremoniye, vizyonave (vahiy edilmişmetinler veya dogmayerine) doğrudandeneyimeodaklanma.-Kutsal çember, tıp çarkı ve dörtkutsal yön.-Kapsayıcıdır, zorlayıcı değil.-Her gelenek engellemelerlekarşılaşmış ve çeşitli baskılaradirenmek zorunda kalmıştır.Kolay takip edilebilir ve mantıklıbir düşünce akışı sunduğu içinburada aynı sırayı takip edeceğiz.
Dünyada, doğada veyeryüzünde form bulanruhun kutsallığı
 
16
 Taoculuk
2006
 The Tao Te Ching şöyle der:
dünyayı geliştirmek mi istiyorsun?mümkün değil, inanmıyorum.dünya kutsaldır daha iyi olamaz.fazla kurcalarsan, zarar verirsinona bir nesne gibi davranırsan,kaybedersin.
[3]
 
 Taocu üstat dünyayı müthişgizemli, kutsallıkla dopdolu vevarolan herşeyin kutsal olduğu biryer olarak görür.
Yüce Tao her yerde devinir.herşey ondan doğar,ama ondan varolmaz.O sonsuz dünyaları besler,ama onları sahiplenmez 
 
.
[4]En eski Taocu mitolojide, gökyüzütüm yaradılmışların babası,yeryüzü ise annesi olarak ifadeedilir.[5] Diğer mitlerde tanrıça vetanrıların farklı versiyonları vekozmozun doğuşu tasvir edilir.Ayrıca Vedik mitolojiyi anımsatanbir şekilde yeryüzünün biryumurtadan çıkışını betimleyenhikayeler de mevcuttur.[6] Yeryüzü doğrudan bir tanrıçaolarak değil de, Tao’nun temsilcisiolarak tanımlanabilen tanrıçanınbir parçası olarak düşünülür. Tao çoğu Batılı için kavranılmasızor, çok yabancı bir kavramdır. Tao Te Ching’in ilk beyitinin biziuyardığı üzere, Tao kelimelerleanlatılamaz, ancak sezgilerleidrak edilebilir.[7] Tao, Batılıtanrıların çoğu gibi kişisel bir tanrıdeğil, ancak ilahi uyumdan dahaazını ve muhteşem kaostan dahafazlasını vaat etmeyen (ki ikisi deaynı kapıya çıkar) yargısız birgüçtür.Alan Watts’a göre“…ilk olarak netleşmesi gerekenşudur ki, Tao, yönetici, hükümdar,lider, mimar veya evreninyaratıcısı anlamında bir ‘Tanrı’

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Demet Laleli liked this
Ersan Elmas liked this
H.b. Yılmaz liked this
H.b. Yılmaz liked this
hepvehic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->