Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sobieski Si Romanii

Sobieski Si Romanii

Ratings:
(0)
|Views: 446|Likes:
Published by Elissa Sonny
Proiect didactic
Proiect didactic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Elissa Sonny on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2015

pdf

text

original

 
Proiect didactic
Unitatea de învăţământ
:
Liceul Teoretic „Miron Costin”,
Profesor
:
Popescu Eugen
Aria curriculară
:
Limbă şi comunicare
Disciplina
:
Limba şi literatura română
Clasa:
a VI-a A
Data:
31.01.2013
Subiectul:
 
 Sobieski şi românii 
,
de Costache Negruzzi – 
Momentele subiectuluiTipul lecţiei
:
dobândire de noi cunoştinţe
Scopul:
 
Cultivarea interesului pentru lectură şi plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii.
Competenţe generale:
• Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şidialogată.
Competenţe specifice:
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul unui text citit;3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic;3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite;4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar şi nonliterar.
 
Competene derivate:
ț
La sfârşitul orei, toţi elevii vor fi capabili:C1- să încadreze textul în gen i specie
ș
;C
2
–să precizeze modurile de expunere;C3 –să identifice personajele naraiunii;
ț
C4 - să explice rolul utilizării formelor arhaice i regionale;
ș
C
5
–să desprindă ideile principale ale textului;C6- să menioneze momentele subiectului;
ț
C7– să alcătuiască rezumatul textului;
Strategia didactică:
a.)
Metode şi procedee:
conversaţia, exerciţiul, brainstorming-ul, explicaţia, probematizarea, circhinele, ştiu/vreau săştiu/am învăţat; b.)
Forme de organizare:
activitate frontală , individuală i pe grupe;
ș
c.)
Materiale şi mijloace
: manualul, fişele de lucru; calculatorul, video-proiectorul, materialul realizate în power-point,d.)
Evaluare:
continuă – formativă.
Blibliografie:
Crăciun, Corneliu,
 Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu
, Editura Emia, Deva, 2004.Curriculum Naţional.
 Programe şcolare pentru clasele V- VIII 
. Aria curriculară: Limbă şi comunicare, Bucureşti, 1999.Parfene, Constantin,
 Literatura în şcoală
, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.***
 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române
, ediţia a II-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1998.***
 Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române
, Editura Academiei, Bucureşti, 2007.***
 Limba română, manual pentru clasa a VI-a
, Editura ALL, autori Anca erban, Sergiu erban, Bucureşti, 1998.
Ș Ș
 
 
Scenariul didactic
MomentelelecţieiCompetene
ț
 derivateTimpulde lucruConţinutul instructiv – educativ(activitatea profesorului)Activitatea elevilorStrategiididactice
I. Momentorganizatoric1 minutStabilesc un climat favorabilderulării activităţii de învăţare. Notez absenţii.Îşi pregătesc cele necesare oreide limba românăConversaţiaII. Actualizareacunoştinţelor anterioare şicaptareaatenţiei12 minuteVerific temele elevilor atâtcantitativ, cât şi calitativ.Actualizarea cunoştinţelor anterioare se face aplicândmetoda:
Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat
(conform
anexei 1
).Le cer elevilor să treacă în primacoloană răspunsurile laurmătoarele întrebări:Ce este genul epic?Ce este genul liric?Care sunt modurile de expunere?Ce specie epică ai studiat?
ț
Ce este schia?
ț
Ce este nuvela?Care sunt momentelesubiectului?În cea de-a doua coloană(
Vreau să ştiu
), elevii vor trece:genul i specia literară întâlnite
ș
 în text, modurile de expunere prezente, personajele.Momentele subiectului.Elevii prezintă caietele, citesctema şi se corectează când estecazul.Elevii răspund la întrebările profesorului i notează
ș
 cunoştinţele dobândite anterior  pe fia de lucru în coloana
ș
 (
tiu).
Ș
Elevii îşi exprimă dorinţa de aafla modurile de expunere,felul naraţiunii, locul şi timpul, personaje, specia din care facei momentele subiectului în
ș
 opera
Sobieski şi românii
, deCostache Negruzzi.ConversaţiaŞtiu/Vreau săştiu/Am învăţat- individualConversaţiaŞtiu/Vreau săştiu/Am învăţat-individual

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->