Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stratesko upravljanje

Stratesko upravljanje

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,499|Likes:
Published by Sanja

More info:

Published by: Sanja on Mar 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
Što je strategija?
(
Mintzberg
)
STRATEGIJA
 
AKCIJA
KOJA SE PODUZIMA S NAMJEROM POVEĆAVANJA VJEROJATNOSTIUSPJEHA
 
o
PLAN
:
svjesna i namjerna aktivnost provedena prije akcije
o
Pothvat; specifična taktika; manevar 
o
Odluke o aktivnostima koje se poduzimaju
o
Obrazac ponašanja: konzistentan skup aktivnosti (namjeravanih ili slučajnih)
o
Pozicija: tržišni položaj
Perspektiva: vrijednosti i norme
Strateški management
UPRAVLJANJE proces koji se odnosi na:
-
obnavljanje/prilagođavanje organizacijske strukture poduzeća i stvaranje uvjeta rasta kaoposljedica razvoja strategije, strukture i sustava potrebnog za postizanje takvog obnavljanja irasta
-
KREIRANJE EFIKASNOG MANAGEMENTA KOJI OSIGURAVA DEFINIRANJE STRATEGIJE I NJEZINEPRIMJENE.
-
5 osnovnih aktivnosti
procesa strateškog managementa
:1.određivanje i izbor cilja2.određivanje i izvor strategije3.razrivanje strategije4.određivanje organizacijske strukture, sustava i procesa na temelju poštivanja utjecaja okoline5.kontrola strategije
STRATEŠKO UPRAVLJANJE
-
SREDSTVO OSTVARIVANJA PRIŽELJKIVANIH CILJEVA -
Vođeno ciljevima
-
SVJESNA I NAMJERNA AKTIVNOST
o
 
Formaliziran / neformalan proces
-
Potpomognuto / sputavano OKOLINOM
-
Potpomognuto / sputavano RESURSIMA
-
S mogućnošću dvosmjernog utjecaja upravljanog sistema na okolinu i okoline na upravljanisistem
KLJUČNI ELEMENTI
 
STRATEŠKOG UPRAVLJANJA:
 
CILJEVI
– priželjkivana stanja
OKOLINA
 
RESURSI
i
sposobnosti sistema
(kompetencija)
FAZE
 
ili PROCES STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA
 
-
ODREĐIVANJE
strategije
-
OBLIKOVANJE
-
PRIMJENA
strategije
- IMPLEMENTACIJA
-
RAZVOJ I KONTROLA
strategije
- KONTROLA
1
 
 
Interakcija ovih 5 aktivnostipodrazumijeva dinamički proces kojiteži stalnom prilagođivanju u odnosuna:RESURSEKONKURENCIU
posovn
Strateško upravljanjeStrateško upravljanje
 
OBLIKOVANJE ODREĐIVANJE
strategije predstvalja definiranje:
-
MISIJE
-
VIZIJE
-
CILJEVA
-
Strategije i politike poduzeća
-
Alternative za postizanje ciljeva
-
Kriteriji izbora između alternativnihstrategija
IMPLEMENTACIJA - PRIMJENA
 –predstvalja primjenu, pripremu i donošenjeprograma, definiranje izvora financiranja iočekivanih troškova, određivanje procedura
-
Kompletiranje resursa i sposobnostipotrebnih za provođenje strategije
-
 Terminski planovi
-
Organizacijska struktura
-
Vođenje
-
Motiviranje
KONTROLA
-
Postavljanje standarda
-
Utvrđivanje načina mjerenjaučinaka
-
Praćenje
-
Korektivne aktivnosti
MISIJA
 
PODUZEĆA
 
-
TEMELJNI RAZLOG – svrha - POSTOJANJA POSLOVANJA
(poduzeća)
-
IZJAVA o DUGOROČNOM PRAVCU DJELOVANJA PODUZEĆA u BUDUĆNOSTI
-
Polazište za utvrđivanje ciljeva, strategije i politika potrebnih za ostvarivanje misije. Mora izražavati kulturu poduzeća unutar koje i pomoćukoje poduzeće ostaruje svoj temeljni razlog postojanja. Situacijska analiza utvrđuje vitalnost misije s obzirom na društvenu odgovornostpoduzeća i efektivno i efikasno korištenje resursa.
Međuzavisnost 3 C uspostavlja temeljne karakteristike misije poduzeća
C
onsumers
C
ompetition
C
ompany
VIZIJA
 
 
PODUZEĆA
 
-
DUGOROČNO, ŠIROKO DEFINIRANO USMJERENJE
-
izjava o budućnosti koju želite kreirati za sebe i za vaše poduzeće
Slika moguće i poželjne budućnosti poduzeća.
Široka inspirativna slika o ciljevima poduzeća u budućnosti.
Opisuje priželjkivano stanje, ali ne i ciljeve kako ta stanja ostvariti.
CILJEVI
 
 
PODUZEĆA
 
-
SMJERNICE POSLOVNOG PONAŠANJA
-
Jasno, razumljivo i terminski određen PRAVAC DJELOVANJA KA PRIŽELJKIVANIM UČINCIMA
-
Ciljevima se kristalizira način, izvori, vrijeme i kontrola ostvarenja misije poduzeća
-
Redoslijed ciljeva prema
Peteru Druckeru 
:
Profitabilnost
Položaj na tržištu
Proizvodnost
Financijski i materijalni izvori
Inovacija
Učinak i razvijanje rukovođenja
Mišljenje i stavovi zaposlenika
Javna odgovornost
-
IMENOVANI CILJEVI
 
stanja za koja se poduzeće deklarirano opredjeljuje
-
STVARNI CILJEVI
 
stanja kojima svojim poslovnim ponašanjem teži
Presjek imenovanih i stvarnih ciljeva je pokazatelj
EFIKASNOSTI 
poslovnog ponašanja
(Situacijska analiza utvrđuje odnos između imenovanih i stvarnih ciljeva)
STRATEGIJA PODUZEĆA
-
PRAVAC KRETANJA
 
-
NAČIN OSTVARENJA CILJEVA
-
Situacijska analiza ispituje da li je strategija vitalna u smislu prepoznavanja prilika u okolini
EFEKTI STRAT
 
EŠKOG UPRAVLJANJA
-
Jednoznačno usmjeravanje svih snaga na ostvarenje istihciljeva
-
Povećavanje osjetljivosti poslovnog sistema na promjene uokolini
-
Racionaliziranje raspolaganja resursima
-
Poticanje proaktivnog umjesto reaktivnog ponašanja.
-
Odrednice suvremenog strateškog upravljanja
-
Individualizacija, osobna odgovornost, uključenost u zajednicu
-
Kvaliteta života
-
Socijalna i organizacijska kompleksnost
-
Privatizacija i omekšavanje granica između javnog, privatnog ineprofitnog sektora
-
Tehnologizacija života i rada
-
Diverzifikacija i globalizacija
Razine strategijskog managementa:1.KORPORACIJSKI2.DIVIZIJSKI
2
 
3.FUNKCIJSKI
Likertov model stilova managementa
1.
EKSTREMNO-AUTORITATIVAN stil
 
-
Manager nema povjerenja niti vjere u podređene. Sve odlukei kontrola - na vrhu.
2
.
DOBROHODNO-AUTORITATIVAN stil
-
Manager ima malo povjerenja u podređene. Ciljevi su postavljeni od strane top managementa,a samo neke rutinske odluke donose se na svim razinama hijerarhije.
3.
KONZULTATIVAN stil
 
- Management ima puno povjerenja u podređene, kojima je dozvoljeno donošenje manje važnih odluka.
4.
PARTICIPATIVAN stil
 
- Manager ima potpuno povjerenje u svoje podređene. Donošenje odluka je široko rašireno na svim razinama hijerarhije
 
PROCES strateškog upravljanja
STRATEŠKO POZICIONIRANJE
(SWOT, PORTFOLIO...)
STRATEŠKA SVJESNOST
IMPLEMENTACIJA
VREDNOVANJE EFEKATA
 
STRATEŠKA SVJESNOST
-
Jasna predodžba trendova i događaja u eksternoj okolini i ukupne konkurentske situacije .
-
SWOT analiza pokazuje koliko je poduzeće svjesno svojih snaga, slabosti, prilika i prijetnji. Strateška svjesnost vodi ka novim strategijama
(kako stvoriti i zadržati konkurentsku prednost)
.
razumijevanje relativne snage i utjecaja različitih ključnih faktora na poduzeće
identificiranje i vrednovanje pogodnih promjena prije konkurenata
sposobnost poduzeća da iskoristi prilike
Tradicionalna marketing strategija
-
vođena tržištem, masovnom proizvodnjom, 1-1 marketing
 
INERCIJA
-
OTPOR NA PROMJENE
, može biti aktivna i pasivna.
o
Aktivna
- kad zaposleni ili manageri svjesno eliminiraju promjene i ne žele im se prilagoditi.
o
Pasivna
- zapostavljanje aktivnosti koje bi dovele do promjena i oglušuju se na njih.Zbog inercije poduzeća bježe u
slijepilo
zbog neprihvaćanja i neprilagođavanja promjenama.Otpor prema promjenama može se nadvladati:
-
obrazovanjem i komunikacijom
-
olakšanjem i potporom
-
manipulacijom
-
prisilom
 
KRIZNI MANAGEMENT
 
Potpun kaos ili kriza u poduzeću mogu biti posljedica tržišnih lomova (naftna kriza), tehnološkog razvoja (kompjutorizacija, telekomunikacije),potrošačkih navika.. Uspjeh u takvim situacijama najlakše se postiže na teret ostvarivanja etičkih načela, ali dobar manager mora pronaći takveputove koji vode do poslovnog uspjeha i bez moralnih kompromisa.
U kriznom managementu,
PREOKRET
je nedvojbeno NAJVAŽNIJA SASTAVNICA POSLOVANJA.
Najčešće uspijevaju oni koji prvi učine vidljiv preokret: promjena tehnologije, uvođenje novih materijala, drugačiji pristup tržištu, osvajanje novih tržišta
,...
 
Sniženje troškova kao najčešća prva reakcija na krizu ne mora uvijek biti i najbolja reakcija, te može opasno ugroziti poslovanje.Samo kratkotrajni učinci nisu jamstvo prevladavanja krize. Kriza nije individualna, već je važna za sve sudionike tržišne utakmice,kao i za sve dijelove poduzeća.
Saniranje poduzeća nakon šoka je glavni i najhitniji zadatak managementa, no sve radnje moraju biti u funkciji ostvarivanja prepoznatljivestrategije, a ne bezglavo gašenje vatre.
 
Krizni management je bolji i učinkovitiji ako je strategija određena pravovremeno (isključivo upravljanje troškovima nije dovoljno za trajnouklanjanje poteškoća). Čak i onda kada se mora djelovati brzo, jer bi odlaganje odluke izazvalo još veće poremećaje, iskusan krizni managementpostupa po planu, a ne djeluje stihijski.
STRATEŠKO SLIJEPILO
-
NE PREPOZNAVANJE SIGNALA IZ OKOLINE
-
Temelji se na:
1.
NEPROVJERENE PRETPOSTAVKE
: - kada procjenjujemo situaciju a za to nemamo provjerenu informaciju,mišljenja sudionika, rješenja, argumente,..
2.
MITOVI 
(tradicija): - mogu proizlaziti iz karaktera poduzeća
3.
TABOOI 
: - nešto o čemu se ne priča
3
Glavni izvori inercije su:1.Istinska percepcija: - način na koji doživljavamo okolinu- odbijanje nepoželjnih informacija2.Potisnuta motivacija: - teži oblik izvora inercije

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jelena_Fereza_8344 liked this
Margareta Dukarić liked this
Margareta Dukarić liked this
Nikola Konjevic liked this
Brbljivica86 liked this
branka_si liked this
MARGARET_a liked this
mesa20 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->