Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 28 Maart 2013

De Krant Van Gouda, 28 Maart 2013

Ratings: (0)|Views: 526|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, 28 Maart 2013
De Krant Van Gouda, 28 Maart 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 13 - 28 maart 2013
05 15 23
Recordpoging grootste stroopwafelMarnix InnovatieprijsGrande Ballet Spartacus
Gouda geeft royaal
Gouwenaars hebben zich de laatste wekenen soms maanden flink ingezet om zoveelmogelijk geld bij elkaar te krijgen voor hetgoede doel War Child. In totaal is er maandag25 maart 63.312 euro opgehaald tijdens hetWar Child event met Radio 538.
De mobiele studio van Radio 538 vestigdezich maandag 25 maart op de Goudse Marktvoor het 538 War Child event. Op een grootscherm was op de Markt te volgen wat zich inde mobiele studio afspeelde. Van 6.00 tot 23.00uur zond de radiozender live uit en er warenvolop activiteiten. De nacht ervoor begon deuitzending op het ID College met een happe-ning die 3922 euro opleverde voor War Child.Sportievelingen trotseerden om 8.30 uur de kouen deden mee aan de groepsles van SportCity.Het duo Veldhuis & Kemper trapte om 8.45 uur af op het 538 podium tijdens de live uitzending.De hele dag door kwamen scholen, organisa-ties en particulieren af en aan met cheques endonaties. De snijdende kou weerhield Gouwe-naars niet om naar de Markt te komen. Naast de bekende dj’s als Dennis Ruyer, Ruud de Wild en Edwin Evers, waren artiesten Alain Clark,Cor Bakker, Sharon Doorson te gast met live-optredens. DJ Justin Prime sloot de avond om23.00 uur af. De hele 538 caravaan verhuisdediezelfde nacht naar Bergen op Zoom. Zie desfeerimpressie op pagina’s 7 en 9.
2
E

 

 
2
E
P
S
D
A
G
G
E
O
P
E
N
D
.
T
O
T
.
R
A
c
h
t
e
r
w
i
e
n
s
e
w
e
g
,
G
a
,
T
-
,
.
f
e
d
g
a
r
d
e
n
.
c
o
m

 



 
 
 

 

  
 
 
 


 
 
 
 
 
  
              
Vele Gouwenaars brachten maandag 25 maart hun donatie naar de Markt, waar het 538War Child event plaats vond.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Sport 2000
 
 Zie pagina 18
BusYness
Uitneembare bijlage
Tweede Paasdag geopend van 10.00-17.00
In de nacht van zaterdag 30 op zondag31 maart worden de klokken om twee uur een uur vooruit gezet, dus van twee naar drieuur. De zomertijd begint op de laatste zondagvan maart en eindigt op de laatste zondag vanoktober. Door de zomertijd wordt het wat later licht, met als voordeel dat mensen wat langer van het daglicht kunnen profiteren. Zonder zomertijd zou het eind juni ‘s morgens rond half vier lichter worden en ‘s avonds rond half tien weer donker.
Zomertijd: klok een uur vooruit
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Door heel Gouda zijn al meer dan 300 onder-grondse afvalcontainers voor restafval ge-plaatst en in gebruik genomen. In een deelvan de historische binnenstad komen tochgeen containers vanwege ondergrondseobjecten en beschermd stadsgezicht.
 In 2010 is gestart met de voorbereiding en de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainersin de wijken buiten de binnenstad. Voor de binnenstad was het uitgangspunt dat nietalleen restafval, maar ook glas en papier metondergrondse containers ingezameld zou gaanworden. Tijdens de voorbereiding zijn in eendeel van de binnenstad echter ondergrondseknelpunten naar voren gekomen zoals kabels,leidingen, fundering kadermuren en archeolo-gische resten. Daardoor is plaatsing niet on-mogelijk maar het brengt wel onevenredigehoge plaatsingskosten met zich mee. Ook onderzochte alternatieven bieden geen oplos-sing. Het gaat globaal om het gebied omslotendoor Turfmarkt, Hoge/Lage Gouwe, Peper-straat, Oost/Westhaven, Lange Tiendeweg enRozendaal. In het overige deel van de binnen-stad worden wel containers geplaatst; dit zalin de loop van 2013 gebeuren. Bewonersworden geïnformeerd over de plaatsing eningebruikname.
Onthulling portret Wim Cornelis
Er zijn 300 ondergrondse afvalcontainers inGouda.De onthulling van het portret van de oud-burgemeeser was nogal een riskante gebeurtenis. Het  portret hangt boven een trapgat, maar met een plumeau kon Wim Cornelis het doek verwijderen.
Geen ondergrondseafvalcontainers
Schoolbesturen moeten roken op het schoolplein directverbieden.
Toelichting
Ongeveer een kwart van de schoolpleinen in ons land is rook-vrij. Het Longfonds wil alle schoolpleinen rookvrij.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
Ook in deze crisistijd moeten goede doelen niet vergetenworden.
Stelling van de Week 
Nummer 13, 28 maart 2013Oplage: 69.000 exemplarenHet portret van oud-burgemeester WimCornelis is donderdag 21 maart toegevoegdaan de rij van tekeningen van oud-burge-meesters van Gouda in het Stadhuis.
Wim Cornelis was burgemeester van Goudavan november 2001 tot juli 2012. Het portretvan Wim Cornelis is gemaakt door Edgar Fon-teijn. Fonteijn heeft ook het portret getekend van oud-burgemeester Boone. In de periode1954-1989 is oud-burgemeester James begon-nen met deze traditie door potloodportretten temaken van alle burgemeesters van Gouda waar hij een portret van had. Deze portretten hangenin het trappenhuis van het Stadhuis. Het portretvan oud-burgemeester Wim Cornelis is onthuld door Wim Cornelis en de huidige burgemeester van Gouda Milo Schoenmaker.
 
52,6 % Eens21,1 % Oneens26,3 % Geen mening
 Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nlredactie@dekrantvanbodegraven.nlredactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen enop verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),Bodegraven (1x) en Gouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
Elke maand komt er een iemand uit Gouda aan het woord over zijn of haar passie als vrijwilliger.Deze keer is dat Nico van Leeuwen van de Atletiek Vereniging Gouda (AV Gouda):
Je inzetten voor je club vind ikvanzelfsprekend’
Wat doet Nico van Leeuwen níet voor deAtletiek Vereniging Gouda? Hij is webmaster,trainer, bar-inkoper en helpt de activiteiten-commissie. “Je inzetten voor je club is eenvanzelfsprekendheid waar ik mee opgegroeid  ben”, relativeert Nico.Als ik hem vraag waar zijn grootste passie alsvrijwilliger ligt, schrikt hij: “O, ja. Dat ver-geet ik nog! Ik organiseer ook wedstrijden. Zohouden we drie keer per jaar de Goudse Kaasen Stroopwafelinstuif. Vanuit heel Nederland komen atleten hier naar toe. Alex van Zutphenen ik hebben dat samen opgezet. Daar kan ik echt mijn eigen ideeën in kwijt. Vooral in het begin was dat spannend: komen er wel genoegmensen? Nu men weet dat het goed én leuk is,zijn we eerder bang voor een te grote aanloop.De atleet staat bij ons voorop, niet de regeltjes.We zetten een serieuze wedstrijd neer, maar vergeten de gezelligheid niet.” “Hoeveel mankomt er naar zo’n instuif?”, vraag ik. “Datwisselt. Tussen de 200 en 500.” Als hij mijnverbazing ziet, doet hij er lachend nog eenschepje bovenop: “En zonder draaiboek hè?Met onze jarenlange ervaring en de inzet vanongeveer veertig vrijwilligers loopt het als eengeoliede machine. Zo’n twee à drie weken vantevoren wordt de druk wel wat groter. Dan ligter continue een notitieblokje naast mijn bed.Het is een enorme uitdaging, iedere keer weer.Ik leer er ontzettend veel van én aan het eind van de dag ben ik trots dat het ons weer geluktis!”
Vrijwilligers InformatiePunt Gemeente GoudaCaroline Wammesvip@gouda.nl Ook zin in vrijwilligerswerk?Kijk op de vacaturebank: www.gouda.nl/vip
Drie GoudseKroonappels
Tijdens de eerste stemronde voor de Kroon-appels van Het Oranje Fonds, zijn drie initia-tieven door naar de volgende ronde. HetBrede School Mentorproject is Kroonappel inde categorie jeugd, Het inloophuis Domino inde categorie helpende handen en het buurt-huis de Speelwinkel in de categorie buurt.
Het Oranje Fonds zoekt aar de mooiste, beste,succesvolste en leukste sociale initiatieven in Neder land. Afgelopen week stond in het tekenvan de zoektocht naar Kroonappels in allegemeenten in Nederland en zo ook in Gouda.In totaal zijn er 201 winnaars uit Zuid-Holland.Zij gaan door naar de tweede stemronde en strij-den om de finaleplaatsen. De drie uiteindelijkewinnaars krijgen het predicaat Oranje FondsKroonappel en winnen elk 50.000 euro en een bronzen beeldje. Zie voor meer informatie opwww.kroonappels.nl.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
goudamediagroep liked this
goudamediagroep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->