Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zmagoslav Prelec - Brodski Generatori Pare

Zmagoslav Prelec - Brodski Generatori Pare

Ratings:
(0)
|Views: 689|Likes:
Published by samograd
Brodski generatori pare
Brodski generatori pare

More info:

Published by: samograd on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

 
|-
I
I
l'
I
I
Dr.ZmagoslavPrelec
BRODSKIGENERATORIPARE
Skolskaknjiga,Zagrebl99O
ffi
 
-.jl',.:i|r,.:.,.
PREDGOVOR
ovajurlZbenikproizasaoeizpotrebezadjelomkoje posebnoobradujetematikuo-brodskimgeneratorimaare.-zadatakmuje,prijesvega,dastudentimaomogudiproudavanjeogvaZnogpodrudjabrodostrojarstva,pruZajudimnuZneemiljnespoznajeza""sp1esn6rje5avanjerojnih problemas kojima6ese susretatiu-prakii.- .DjelomoZeposluZitikao prirudnikstrudnjacima-brodogradnjiipomorstvukojisebaveproblematikombrodskihgeneratoraare.I n".ul-onji*utKorisnoieposluZitionimakojisebaveprojektiranjem,davisedoznajuopogonskimproblemima,njihovimuzrocima,mogu6nostimanadinimajesavanja,ao-ionimakojiradeuproizvodnjipogonima,daobnoveeorijskaznanjanuZnaadikval!tetnezradeoptimalneeksploatacije.Brodskigeneratoriarevelikasu skupin:roplinskihuredaja,sbrojnimkarak-teristikamakojeproizlazez specifidnihvjeta prisutnihu LrodskimreZimimarada,StosvakakoopravdavaobraianjeposebnepaLnjeoj problematici.Praienjeobradenoggradivapretpostavljasolidno prio-znaniezznanostiotoplini,mehaniciluidadvrsroiimaterijala.Stogaeu razradipolLoininpoglavljanijeulazilou detaljnijateorijskaizvodenjadokazivanla,blisu doitrfuna"upostoje6ojstrudnojiteraturi.SadrZajojijeobuhva6enovomeudzbenikupotpunoeuskladenprogra-19mgredmetaojiseproudavaa Fakultetuzapomorstvosaobradajveuiiilsta>vladimirBakari6<uRijeci, podnazivom >Elisploatacijarodskihgeneratorapare<<'.velikimdijelom posluZite istudentimaehnidkihakultetabro=dostrojar-skogsmjera.uprvom,uvodnomdijeluobracleneu osnovnenadajkerodskihgeneratorapare,da,seditateljanasamomeodetkuopienitoupoznas timtoplinskimureda_jima,kakobi daljnje proudavanjeradivabilojednostavnije.Termodinamskesnovegeneratoraareobradenesu vrlosaZeto;kolikojepotrebnozapovezivan.jedaljnjimtekstom,budu6idajetajdioopseznijeostu-panu ostalojiteraturi.obrada gradiva,\ojese odnosina gorivoiizgaranje,prilagodenaetekuiemgorivuerse kodbrodskihgeneratoraareuglavnomonoupotiebljavu.e.i-j"nukrutihiplinovitihgorivazabrodskegeneratorearedanasezanemarivaersesvodisamonapojedinadne,pecijalneludajeve..znatnapaLnjaobra6enaeproblematicioplinskogproraduna,ajeuvezistimedanazaokrtLenacjelina,ojaomoguiujepiegledanuvidu tajdio giadiva.cirkulacijavode,testrujanjedimnihplinovfizrakaobradenisu"takodase,prijesvega,prikaZeuodiutjecajtihfunkcijana pogongeneratoraare.V
 
Velikiprostordanjekonstrukcijamarodskih generatoraare,gdjesu de-taljnoobradeneglavnekarakteristidnezvedbekojese danassusreiuna brodovi-ma. Pritomsuposebnaoglavljaposve6enaomo6nimonstruktivnimdijelovima,armaturi,pomo6nimuredajimazagorivoautomatskojegulaciji.Buduii daeudZbenik, rijesvega, amijenjenbuduiimvoditeljimapogona,potankosu obradeniproblemivezani akvarove,o5te6enjaodrZavanjerodskihgeneratoraare,aposebnoznatenjedanoedetaljimakojise odnosenaekono-midnovodenjepogona.Na krajuse razmatrao dana5njimrendovimau razvojubrodskihgeneratorapare.Koristimseprilikomda seposebnozahvalim prof.dr.Spiri Milosevi6uzbognjegovapoticajadapristupimzradi ovogdjela i daustrajemutome. od velikepomoiiutokurada bilisu njegovisavjetistrudnenapomene.TakoderseZelimzahvalitinakorisnimprimjedbamaprijedlozimakojesu miprilikomrecenzijaove knjigeuputiliprof.dr. DraganMartinoviiiprof.dr.Ratko Zelenika.Sveprimjedbei sugestijekoje ditateljibuduuodili i dostavili primit6usiskrenomzahvalno5iu-URijeci,studenoga988.
ZmagoslavPrelec
VI

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
samograd liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->