Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÂU 1

CÂU 1

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:

More info:

Published by: Thị Phấn Thị Phấn on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
CÂU 1.C
2
H
5
OH + Na
C
2
H
5
ONa + ½ H
2
C
2
H
5
OH +HCl
C
2
H
5
Cl+ H
2
OĐối với Br và NaOH thì rượu etanol k phản ứng PHENOLC
6
H
5
-OH + Na
C
6
H
5
ONa + ½ H
2
 C
6
H
5
-OH + NaOH
C
6
H
5
ONa + H
2
OC
6
H
5
-OH + 3/2Br 
2
 
C
6
H
2
OH(Br 
3
) ( 2,4,6 tri brom phenol) + 3HBr Phenol k pư với HClCÂU 2.a)cho hỗn hợp etanol và glixerin vào dd Cu(OH)
2
, hỗn hợp nào pứ với dd Cu(OH)
2
tạo dd màu xanh lam thì đó là glixerin, còn lại là etanolCu(OH)
2
+ 2C
3
H5(OH)
3
 
(C
3
H5(OH)
2
O)
2
Cu + H
2
O b)lần lượt cho từng chất etanol và phenol vào NaOH, hõn hợp nào sau pứ tạo kết tủatrắng chính là phenol, còn lại là etanol.C
6
H
5
-OH + 3/2Br 
2
 
C
6
H
2
OH(Br 
3
) ( 2,4,6 tri brom phenol) + 3HBr Câu 3)1 ancol X đốt hoàn toàn mà có n
H2O
> n
CO2
=> ANCOL này no1mol X + Na
½ H
2
=> X là ancol đơn chức=> Gọi CTPT X C
n
H
2n+1
OHTa có ptpu là:C
n
H
2n+1
OH + Na
C
n
H
2n+1
ONa + ½ H
2
0.1mol
<
 _________________ 1,12/22.4=0.05molKhối lương phân tử X : 7,4/ 0.1 = 74 => n = 4Vậy ctpt X C
4
H
9
OH ButanolCông thức CẤU TẠO

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->