Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phong Thuy - Lam the Nao de Giu Hanh Phuc Gia Dinh

Phong Thuy - Lam the Nao de Giu Hanh Phuc Gia Dinh

Ratings:
(0)
|Views: 250|Likes:
Published by vanthuannguyen

More info:

Published by: vanthuannguyen on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

 
Làm Th
 
Nào
 
Gi
 
H
nh Phúc Gia
ình?
C

c

i có bao nhiêu cái
ích cho con ng

i c
 
g
ng

t t
i: công danh, s
 
nghi
p,ti
 
n tài, h
nh phúc v.v... Và t
 
c
chí kim, nhìn l
i mà xem, có bao nhiêu ng

i

t

c t
 
t c
nh
 
ng lãnh v
 
c v
 
a nêu trên? Có ng

i

c công danh thì ch
ng có ti
 
ntài. Có ng

i có ti
 
n tài thì ch
ng

c h
nh phúc... B
n tin m
i
ây c
a các báo là cóhai v
ch
 
ng v
 
a trúng s
 
h
n sáu tri
u

ng thì
ã
 
a nhau ra tòa ly d
. Còn bi
 
t baonhiêu c
p v
ch
 
ng khác, c
 
g
ng làm
n, dành d
m mua

c c
n nhà r
 
i t
 
nhiênbao nhiêu chuy
n x
y
 
n, nh
thì v
ch
 
ng th

ng hay cãi nhau, n
ng thì chia tay

i ng

i m
i ngã.
ã nhi
 
u ng

i
au kh
h
i t
i sao? Nh
 
ng t
 
t nh
 
t là
 
ng
  
n lúc
ó r
 
i m
i h
i t
i sao thì c
ng
ã mu
n màng r
 
i. Khoa Phong Th
y giúp chochúng ta nhìn th
 
y tr

c nh
 
ng

u b
 
t h
nh này.

v
h
nh phúc trong gia
ình có th

n ph

ng do ng

i ch
 
ng,

n ph

ng dong

i v
, ho
c do c
hai v
ch
 
ng. B
i v
y,

ây, chúng ta bàn
 
n nh
 
ng tr

ng h
pmà c
hai v
ch
 
ng ph
i l
 
u ý, c
ng nh
 
nh
 
ng tr

ng h
p mà ng

i v
nên l
 
u ý
 
gi
 
gìn ng

i ch
 
ng, và ng

c l
i, nh
 
ng tr

ng h
p mà ng

i ch
 
ng c
ng không nên

h
 
ng.Nh
 
ng tr

ng h
p mà hai v
ch
 
ng ph
i l
 
u ý:* Nhà không nên xây v
 
h

ng Ng
Qu
: Nh
c l
i

ây, m
i ng

i có 4 h

ng t
 
t làSanh Khí, Thiên Y, Niên Duyên, Ph
c Vì, và b
 
n h

ng x
 
u là H
a H
i, Ng
Qu
, L
cSát, Tuy
t M
ng. Trong
ó, Ng
Qu
là h

ng mà v
ch
 
ng th

ng hay b
 
t hòa, cãi vãnhau h
ng ngày.
ó chính là m
t trong nh
 
ng m
 
m m
 
ng làm cho h
nh phúc tan v

n d
 
n.- Các ông sinh n
m 1915, 1924, 1933,1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996... có

ng Tây-Nam là h

ng Ng
Qu
.- Các ông sinh n
m 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998... có

ng
ông-Nam là h

ng Ng
Qu
.- Các ông sinh n
m 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991... có h

ngchánh Tây là h

ng Ng
Qu
.- Các ông sinh n
m 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999... có

ng
ông-B
c là h

ng Ng
Qu
.- Các ông sinh n
m 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997... có

ng T
y-B
c là h

ng Ng
Qu
.- Các ông sinh n
m 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992... có h

ngchánh B
c là h

ng Ng
Qu
.- Các ông sinh n
m 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994... có h

ngchánh
ông là h

ng Ng
Qu
.
 
- Các ông sinh n
m 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993... có h

ngchánh Nam là h

ng Ng
Qu
.* N
 
u nhà có d
ng hình ch
 
U, thì không nên

t phòng ng
c
a hai v
ch
 
ng gia ch
ph
 
n hai c
nh ch
 
U (khu v
 
c s
 
1 và s
 
2). Phòng ng

t t
i v
trí này s
làm cho

ch
 
ng th

ng hay có nh
 
ng suy ngh
  
và hành

ng xung kh
c nhau, t

ó v
ch
 
nghay b
 
t hòa và tình ngh
  
a d
 
d
 
n phai nh
t.* Nhà không nên thi
 
u cung Tình Duyên: Trong khoa Phong Th
y, góc
h

ng Tây-Nam c
a c
n nhà chính là v
trí c
a cung Tình Duyên và Hôn Nhân. Cung này t

ngtr
 
ng cho tình yêu, tình ngh
a v
ch
 
ng c
ng nh
 
h
nh phúc gi
 
a hai v
ch
 
ng có

c b
 
n v
 
ng hay không. Khi
 
m khuy
 
t cung này s
nh h

ng sâu xa
 
i v
i giach
: nh
thì v
ch
 
ng kh
c nhau hay chia ly, n
ng có th
 
là t
 
bi
t. Chúng ta khôngph
i ch
l
 
u ý
 
n góc Tây-Nam c
a c
n nhà, mà còn ph
i l
 
u ý
 
n góc Tây-Namtrong phòng ng
c
a hai v
ch
 
ng gia ch
n
 
a. N
 
u góc này b
khuy
 
t, thì
nh h

ng

ng nh
 
v
 
a nêu trên, nh
 
ng m
 
c

s
nh
h
n. Cung Tình Duyên b
khuy
 
t s

nh

ng m
nh m
cho gia ch
khi còn tr
. Khi v
 
già,
nh h

ng s
nh
h
n, ch
còn là
 
xung kh
c gi
 
a hai v
ch
 
ng, nh
 
ng lúc
ó l
i
nh h

ng nhi
 
u h
n cho con cái.Cho nên b
c cha m
không th
 
coi nh

u này n
 
u con cái
ã
 
n tu
i tr

ng thành.* Toilet không th

ngay cung Tình Duyên: N
 
u m
t cái toilet
ngay góc Tây-Nam

a c
n nhà hay phòng ng
c
a hai v
ch
 
ng gia ch
, thì tình ngh
  
a gi
 
a hai v
ch
 
ng

n d
 
n s
b
n

c cu
 
n trôi
i.* Không nên có ki
 
ng trong phòng ng
: Phòng ng
c
a v
ch
 
ng gia ch
không nên cóki
 
ng, nh
 
t là ki
 
ng
 
i di
n ngay v
i gi

ng ng
. Khoa Phong Th
y cho r
ng, có ki
 
ngtrong phòng ng
nh
 
có m
t ng

i th
 
ba, khi
 
n cho v
ch
 
ng t
 
ch
hay b
 
t hòa
 
nchia tay là chuy
n có th
 
x
y ra.* Không nên

t gi

ng ng
c
a hai v
ch
 
ng ngay d

i m
t cây xà, mà cây xà này “chia
ôi” gi

ng ng
c
a hai v
ch
 
ng ngay
gi
 
a theo chi
 
u d
c.
ó là bi
 
u hi
u

t s
 
chia c
t có th
 
x
y
 
n trong t

ng lai n
 
u không bi
 
t nh
 
ng cách
 
hóa gi
i.* N
 
u bi
 
t và có th
 
tránh

c thì không nên m

n ho
c mua m
t c
n nhà, mà ch
nhà
ã
trong tình tr
ng

v
, ho
c là chia tay, ho
c là n
 
a

ng
 
t gánh. Nh
 
ngtà khí t
 
ng h
y ho
i h
nh phúc c
a

i ch
tr

c v
n còn l
 
u l
i trong c
n nhà và ti
 
p

c
nh h

ng
 
n ng

i k 
 
ti
 
p. Tr

ng h
p
ó, khoa Phong Th
y g
i là Lu
t L
 
uTruy
 
n, ng

i M
g
i là Predecessor Law, còn ng

i Vi
t thì g
i m
t cách bình dân làcó “huông”.Nh
 
ng tr

ng h
p v
 
a nêu trên là nh
 
ng

u mà c
hai v
ch
 
ng

u ph
i l
 
u ý.Ngoài ra, có nh
 
ng tr

ng h
p mà quý bà nên quan tâm
 
tránh kh
i s
 
vô tình
 
yng

i ch
 
ng ra kh
i t
 
m tay c
a mình:* N
 
u nhà có d
ng hình ch
 
L và có m
t c
nh ch
 
L n
m nhô ra g
 
n

ng, thì khôngnên

t phòng ng
c
a hai v
ch
 
ng
trong khu v
 
c này. Phòng ng

t t
i v
trí này

khi
 
n cho ng

i ch
 
ng d
có nh
 
ng hoàn c
nh
 
a
 
y, ch
ng h
n vì công vi
c, vì
 
giao t
 
... r
 
i n
 
y sinh ra tình c
m riêng t
 
.* N
 
u thích nhà có h
 
n

c, h
 
cá hay h
  
th
hoa sen, hoa súng... thì các bà nên
 
u ý
 
ng bao gi
làm m
t cái h
 
ngay tr

c nhà và
v
 
bên ph
i c
a c
 
a chính, n
 
u

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->