Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Focus Grupul

Focus Grupul

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Ada C.
Focus Grupul
Focus Grupul

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ada C. on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

 
FOCUS GRUPULFocus grupul
este un interviu de grup, focalizat pe o anumită temă, strict delimitată, care este condusde un moderator şi face parte din categoria tehnicilor calitative de culegere a datelor pentru analiza percepţiilor, motivaţiilor, sentimentelor, nevoilor, opiniilor oamenilor. Această tehnică este o “
discuţie de grup planificată
organizată pentru obţinerea percepţiilor legate de o arie de interes strict delimitată, desfăşurată într-un mediu permisiv; discuţia este relaxată şi adesea plăcută pentru participanţii care îşi împărtăşesc ideile şi percepţiile; membrii grupului se influenţează reciproc, răspunzând ideilor şi comentariilor” (Kreuger, apud.Marlow, 1993: 55-56). Metoda îşi are originile în anii ’30, fiind folosită de Lazarsfeld şi Merton în cercetăriefectuate în timpul celui de-al doilea război mondial. Unii autori (Morgan, apud. Cojocaru D., 2003: 88)definesc focus grupul ca “o
tehnică de cercetare
în care suportul pentru culegerea datelor este interacţiunea degrup pe o temă determinată de către cercetător”, în care sunt avute în vedere câteva chestiuni esenţiale: scopulfocus grupului, localizarea sursei de date, evidenţierea şi clarificarea rolului cercetătorului. Focus grupul sediferenţiază de alte grupuri organizate al căror scop nu este cercetarea (grupuri de experţi, grupuri terapeutice,grupuri de lucru, grupuri Delphy etc.).Interviul de tip focus grup se diferenţiază de interviul individual prin aceea că “focus grupul smulge omultiplicitate de perspective şi procese emoţionale într-un context de grup”(Cojocaru D., 2003:89) care producdate datorită interacţiunilor dintre indivizii participanţi, dar care nu încurajează discuţiile interactive dintre participanţi. Prin intermediul focus grupului se obţin date calitative care surprind comportamente aleindivizilor, percepţii şi opiniii şi nu informaţii cantitative de tip cifric. Dacă dorim să aflăm cum este perceput programul venitului minim garantat, putem organiza focus grupuri cu beneficiari ai acestui sistem de protecţie,separat, cu oameni din comunitate care nu primesc venitul minim garantat şi un alt grup cu specialişti sau culiderii comunităţii. Vom afla astfel cum gândesc aceste categorii de persoane (selectate după criteriilestabilite), cum se iau deciziile cu privire la acordarea venitului minim garantat, cum se hotărăsc tipurile deactivităţi pe care le desfăşoară cei care beneficiză de acest suport financiar din partea Statului etc. În 1946, aufost stabiliţi parametrii principali ai focus grupului: “participanţii au o experienţă specifică sau o opinie petema delimitată de investigaţie, este utilizat un ghid de interviu explicit şi experienţele subiective ale participanţilor sunt explorate din perspectiva întrebărilor preelaborate ale anchetei” (Merton şi Kendall, apud.Cojocaru D., 2003: 89). Scopul principal al cercetătorului care utilizează focus grupul în cadrul unei cercetăricalitative de tip explorativ (Miftode,2003:74-75) este acela de a obţine informaţii directe, “cu valoare deopinii” (Miftode, 2003:28) de la beneficiarii unor programe, de la membrii comunităţii care sunt puşi într-osituaţie de grup pentru a-şi exprima experienţele, atitudinile, sentimentele faţă de o anumită temă.Focus grupul este o tehnică pe care o putem folosi în cercetarea/evaluarea unei situaţii, probleme prin prisma interpretărilor pe care le dau oamenii acestora, a sentimentelor faţă de un anumit eveniment, fenomen,a opiniilor faţă de un program, produs, servicii, idei etc. Practic, el poate fi aplicat în toate domeniile vieţiisociale atunci când se urmăreşte obţinerea unor informaţii în mod nemijlocit de la persoane. Tehnica focusgrupului este una calitativă, dar care nu exclude tehnicile de tip cantitativ. Ea poate fi folosită înainteacercetărilor şi evaluărilor cantitative pentru a se obţine informaţii exploratorii despre un domeniu, o temă, sauipoteze şi pentru pregătirea culegerii de date de tip cantitativ (de exemplu, prin intermediul chestionarelor);
1
 
această tehnică poate ajuta la rafinarea instrumentelor de cercetare care vor fi folosite în culegerea datelor.Focus grupul poate fi folosit ca tehnică pentru aprofundarea informaţiilor despre o anumită temă, dupăculegerea şi analiza datelor cantitative, folosind la obţinerea unor date necesare realizării interpretării calitativea materialului informaţional cules. Totodată, tehnica focus grupului poate fi utilizată independent de oricecercetare cantitativă atunci când ne interesează doar opiniile, sugestiile, reacţiile persoanelor selectate pentruinterviul de grup.Focus grupul poate fi utilizat în evaluarea nevoilor unei comunităţi, a resurselor acesteia şi a moduluicum membrii comunităţii gândesc, simt şi reacţioneză faţă de o anumită situaţie. În multe situaţii, focus grupuleste considerat ca o practică esenţială de culegere a datelor cu privire la nevoile oamenilor din comunitate pentru că se obţin date direct de la persoanele implicate, costurile sunt reduse în comparaţie cu alte tehnici (deexemplu, sondaje de opinie, ancheta bazată pe interviuri de culegere a datelor sau comprehensive, observaţiedirectă etc.) pentru că desfăşurarea în sine a interviului durează puţin (1,5 până la 2 ore), nu sunt necesarimulţi operatori de teren pentru culegerea datelor, oferă posibilitatea participanţilor de a avea o întâlnire cuceilalţi etc. Avantajele focus grupului nu sunt doar de ordin economic, factor deloc de neglijat în realizareaunei evaluări a comunităţii, ci şi de management al timpului şi informaţiilor; în plus, creează o legitimitate a posibilelor soluţii care se vor aplica în comunitate în urma prelucrării şi analizei datelor.Caracterul explorativ al focus grupului poate fi un avantaj pentru:-identificarea unor probleme care nu au fost conştientizate de către comunitate, pentru că, aşa cumspune Blumer “o problemă există în comunitate, atunci când comunitatea devine coştientă deexistenţa ei” (Blumer, apud.Cojocaru Şt, 2003b:68),-identificarea profilului unui potenţial grup ţintă a unor servicii sociale în construcţie,-surprinderea percepţiilor asupra unor instituţii, organizaţii, asupra unor servicii sociale oferite populaţiei de către autorităţile locale şi/sau organizaţii non-guvernamentale,-evidenţierea efectelor pe care le-a avut o anumită decizie la nivel comunitar privind oferirea unor facilităţi pentru populaţie,-identificarea unui anumit serviciu social şi poziţionarea acestuia în registrul serviciilor oferitecătre populaţie,-identificarea percepţiilor, opiniilor şi reacţiilor privind calitatea unor servicii primite de cătremembrii comunităţii,-testarea unor mesaje de campanie folosite în promovarea unor idei, servicii, organizaţii,-identificarea tipului dominant de vulnerabilitate socială (Cojocaru Şt, 2003a: 533-547)caracteristic unui anumit grup ţintă şi identificarea celor mai eficiente intervenţii folosite în trecut pentru reducerea acestei vulnerabilităţi,-identificarea unor reacţii, comportamente, motivaţiilor într-o situaţie reală,-evaluarea resurselor existente în comunitate care pot fi utilizate în favoarea membrilor săi,-identificarea unor “resurse pierdute(Miftode, 2002: 74-76) care pot fi accesate de cătrecomunitate etc.
2
 
Focus grupul este o discuţie de grup la care participă între 6 şi 10 persoane. Unii cercetători considerăcă numărul participanţilor poate fi mai mare, în funcţie de “tema de cercetare şi gradul de implicare amoderatorului” (Morgan: 1996:146). Fern consideră că numărul ideal de participanţi pentru un focus grup estede 8 persoane (Fern, 1982: 1-13), mai ales dacă “se dezbate o temă cu o mare încărcătură emoţională, în care persoanele participante sunt puternic implicate, este recomandat un grup mai mic, în special datorită faptuluică moderatorului îi este mai uşor să controleze discuţii cu un nivel înalt de implicare emoţională într-un grupmai mic.” (Cojocaru D., 2003: 91). Dacă sunt prea puţine persoane participante la focus grup există riscul de anu obţine suficiente informaţii în legătură cu problema discutată. Dacă numărul persoanelor depăşeşte cifra 12există riscuri ca să nu fie suficient timpul alocat întâlnirii, să fie încurajată pasivitatea participanţilor, să fiegreu de dirijat discuţiile de către moderator. Durata standard a unui focus grup este de 1,5 ore, cel mult 2 ore,în funcţie de temă şi de caracteristicile participanţilor la grup.Organizarea focus grupului presupune:a)stabilirea temei de discie b)stabilirea structurii grupului şi a modalităţilor de selectare a participanţilor c)elaborarea şi testarea ghidului de interviud)stabilirea datei, locului şi pregătirea acestuia pentru întâlniree)pregătirea moderatorului, a asistentului moderator f)derularea focus grupuluiTema de discuţie se stabileşte înainte de organizarea focus grupului, deoarece toate discuţiile dincadrul întâlnirii sunt focalizate pe aceasta. Dacă tema este bine structurată în funcţie de obiectivele pe caremoderatorul le stabileşte, întâlnirea va fi coerentă, iar calitatea informaţiilor culese vor fi în funcţie deaşteptări. Focus grupul nu este o întâlnire de lucru care se desfăşoară sub forma unor întâlniri amicale,colegiale aşa cum există riscul să devină în cazul organizării acestuia în comunităţi mici. În evaluarea nevoilor membrilor unei comunităţi se pot organiza focus grupuri pe teme diferite şi cu grupuri diferite. Se potorganiza, de exemplu focus grupuri cu:
-
 persoane de vârsta a treia pentru a evalua nevoile lor de servicii care pot fi dezvoltate încomunitate;-cu asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi, pentru identificarea resurselor disponibile încomunitate utilizate în trecut pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora;-beneficari ai venitului minim garantat, pentru identificarea unor soluţii de îmbunătăţire a prestăriiorelor în folosul comunităţii pe care aceştia trebuie să le desfăşoare;-femei victime ale violenţei domestice, pentru identificarea cauzelor care produc acte de violenţă înfamilie, pentru identificarea unor soluţii, pentru schiţarea unor posibile servicii care pot fidezvoltate la nivel comunitar;
-
 persoane de vârsta a treia, pentru a surprinde disponibilitatea de a primi servicii din partea celor care primesc venitul minim garantat;-liderii formali ai comunităţii, pentru a evalua modul în care aceştia cunosc probleme membrilor comunităţii, pentru identificarea categoriilor sociale care au nevoie de anumite servicii;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->