Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2233

SHnr2233

Ratings: (0)|Views: 2,803|Likes:
Published by Eugen Mihai
SHnr2233
SHnr2233

More info:

Published by: Eugen Mihai on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2233 Vineri, 29 martie 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 2
0
CMaxim 7
0
C
Deva
Minim 2
0
CMaxim 9
0
C
Hunedoara
Minim -1
0
CMaxim 5
0
C
Brad
Minim -1
0
CMaxim 6
0
C
Petroşani
 
CURS VALUTAR
EURO
4,4178 RON
USD
3,4497 RON
5,2282 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,6223 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
APRAPROOAPE 250 DE SLAPE 250 DE SLUJBE VUJBE VAACCANTEANTEOFERITE, AZI, LA BURSOFERITE, AZI, LA BURSAALLOCURILOCURILOR DE MUNCĂOR DE MUNCĂ
Pagina
55
Muzeuldin Deva participă la „Să ştii maimulte, să fiimai bun...“
 P  P er er cheziţii de amcheziţii de am
 
 ploa ploae pentr e pentr u anihilar u anihilar ea unor ea unor  gr  gr upări car upări car e s-ar f e s-ar f i ocupat cu fr i ocupat cu fr aude inf aude inf or or maticematice
 
Paginia
77
Sfintele Sărbători Pascale să vă aducă lumină în suflete şi multă fericire. Dăruiţi cât mai multă dragoste şi respect celor din jur, trăiţi în armonie şi toleranţă şi,mai presus de toate, iertaţi ca să primiţi iertarea divină.Credincioşilor care sărbă- toresc Paştele duminică, 31martie, le doresc din suflet PAŞTE FERICIT ŞI HRISTOS A ÎNVIAT! Petru MărgineanPrimarul Municipiului Deva Luminoasa sărbătoare a Paştelui să fie pentru noi toţi un bun prilej de întoarcere spre pietate,armonie, speranţă,toleranţă, evlavie şi curăţenie sufletească! Tuturor credincioşilor din Deva care sărbă- toresc Paştele duminică,31 martie, le dorimSărbători în linişte şi PAŞTE FERICIT! Primăria şi Consiliul Local Deva Doresc credincioşilor, care sărbătoresc duminică Sfintele Paşti, să se împărtăşească ală- turi de cei dragi, de lumină, bucuria şi încrederea Învierii.Cristos a înviat! Gheorghe Firczak Preşedintele Uniunii Culturale a Rutenilor din România 
Tuturor celor care sărbătoresc duminică Învierea Domnului, Iisus Hristos, dorim să adresăm cele mai calde urări de sănătate, bucurie şi speranţă.Fie ca Sfintele Paşti să ne ajute să fim mai buni.Cotidianul Servus Hunedoara 
NOI LNOI LOCURI DE JOOCURI DE JOAAPENTRPENTRU CU COPII ÎN DEVOPII ÎN DEVAA
Pagina
33
„Caracatiţa” condusă de celebriinterlopi din Capitală şi-a întinstentaculele şi în Hunedoara
Pag ina
 2 2
 
P
ercheziţii de amploare auavut loc, ieri dimineaţă, înBucureşti şi în 16 judeţedin ţară, între care şi Hunedoara,pentru destructurarea unor gru-pări care s-ar fi ocupat cu fraudeinformatice. Poliţiştii au descins,în total, în 85 de locaţii, în caseleunor persoane bănuite că ar fi fal-sificat carduri bancare şi ar fi re-tras bani ilegal din bancomate a-flate pe teritoriul mai multor sta-te. Simultan cu percheziţiile des-făşurate în România, s-a acţionat şi în străinătate, mai precis înGermania, Marea Britanie, SUA şi Republica Dominicană.În România au fost făcute unnumăr de 78 de percheziţii domi-ciliare, dintre care trei în judeţulHunedoara, la locuinţele unorsuspecţi care ar fi avut legăturăcu grupările conduse de interlopiajunşi celebri, respectiv de Cons-tantin Gheară zis „Tică” (53 deani), Ursu Romeo, zis „Boenică”,(45 de ani), Ghiuri Lucian zis „Pi-ticu”, (45 de ani), şi Şerban Relu(57 de ani), potrivit DIICOT.Din grupările care, se pare, e-rau coordonate de către aceştiafăceau parte peste o sută de per-soane, zic anchetatorii. „În fapt,se reţine că, sub coordonarea a-cestora, membrii grupărilor auconfecţionat aparatură de „skim-ming”, echipamentele fiind ulteri-or utilizate în vederea copierii da-telor de identificare a mijloacelorde plată electronică utilizate la di-ferite terminale ATM sau POS-uri, aflate pe teritoriile următoa-relor state: Germania, Spania, El- veţia, Portugalia, Franţa, MareaBritanie, Ecuador, Columbia, A-ustria. Datele de identificare co-piate erau folosite pentru falsifi-carea unor mijloace de plată elec-tronică, utilizate ulterior pentruretragerea unor sume substanţi-ale de bani din Republica Domini-cană, SUA, Japonia, Iordania şiNepal“, a precizat DIICOT.Potrivit sursei citate, prejudi-ciul estimat în acest caz depăşeş-te două milioane de euro.
„MODUS OPERANDI”
 Anchetatorii zic că, suspecţiiîşi desfăşurau activitatea ilicită a-tât în România, cât şi în străinăta-te. Mai exact, s-a stabilit faptulcă, din anul 2011, în Capitală, darşi în 22 de judeţe din ţară, printrecare şi Hunedoara, precum şi înstrăinătate (în 17 state) au înce-put să acţioneze şapte grupări in-fracţionale organizate, formatedin aproximativ o sută de persoa-ne, cu legături între ele şi cu rolu-ri bine determinate şi ierarhizate,care se ocupau cu infracţiuni cuinstrumente de plată electronice(„skimming”, „carding” tranzac-ţionare ilicită şi /sau utilizare fra-uduloasă de informaţii furate pri- vind cardurile de credit, falsifica-rea de carduri, retrageri/plăţi fra-uduloase de numerar).Conform unui comunicat emisde Inspectoratul General al Poliţi-ei Române (IGPR), în România,în activitatea infracţională erauimplicate persoane cu trecut in-fracţional, în special infracţiuni judiciare, care, prin poziţiile pecare le ocupă în mediile respec-tive, reuşeau să atragă fonduri, săasigure protecţie, anonimat, săîngreuneze descoperirea lor decătre anchetatori şi să asiguredesfăşurarea activităţilor ilicite încondiţii cât mai bune, pentru ob-ţinerea unui profit rapid. De ase-menea, fabricau echipamentele„skimming”, atât pentru ATM-uri, cât şi pentru terminale POSîn cadrul unor adevărate „labora-toare” şi ridicau banii proveniţidin infracţiuni, încasaţi în străină-tate şi trimişi în ţară.În străinătate, pe teritoriileSpaniei, Elveţiei, Portugaliei,Franţei, Marii Britanii, Ecuadoru-lui, Columbiei, Austriei, instalaudispozitivele „skimming” pe ATM-uri şi POS –uri, identifi-când, în prealabil, locurile (super-market-uri sau magazine), undese ascundeau pe timpul nopţii şimanipulau echipamentele. „Ulte-rior, datele confidenţiale bancareerau preluate prin tehnologiabluetooth sau se ridicau termi-nalele POS (înscenarea unor jafu-ri), falsificau instrumente deplată electronice, retrăgeau nu-merar din conturile de card com-promise de la bancomate, folo-sind carduri contrafăcute şi achi-ziţionau produse din diverse uni-tăţi, folosind carduri contrafăcu-te. Datele de identificare copiateerau folosite pentru falsificareamijloacelor de plată electronică,utilizate pentru retragerea bani-lor, pe teritoriile Republicii Domi-nicane, SUA, Japoniei, Iordanieişi Nepalului”, se arată în comuni-catul Poliţiei, în care se mai preci-zează că victimele infracţiunilorsunt persoa-ne fizice sau juridice din Germa-nia, Spania, Portugalia, Anglia,Elveţia, Austria, Franţa, Lituaniaşi SUA.La finalul percheziţiei, un nu-măr de 70 de suspecţi au fost ridi-caţi şi duşi pentru audieri la se-diul DIICOT-Structura centrală.Pe lângă poliţiştii români an-grenaţi în această acţiune au maifost reprezentanţi ai EUROPOL –EC3 (Centrul European Cybercri-me). Acţiunea a fost sprijinită deBiroul FBI din cadrul AmbasadeiSUA la Bucureşti, agenţi FBI dinSUA, New York, Biroul Secret Service din cadrul AmbasadeiSUA la Bucureşti, reprezentanţiBKA Wiesbaden – Germania, in- vestigatori din cadrul DCPCULondra şi EUROJUST, precum şiautorităţi din Marea Britanie,Spania, Elveţia şi Portugalia.
„SALUTĂRI” DIN IORDANIA 
Persoanele acuzate de procu-rorii DIICOT că se numără prin-tre liderii acestor grupări infrac-ţionale de falsificatori de cardurisunt nume cunoscute în lumeainterlopă din Capitală. Tică Ghea-ră este fratele controversatuluiom de afaceri Nicu Gheară. De a-semenea, Lucian Ghiuri, zis „Pi-ticu”, ar fi fost implicat în furtulcolecţiei de costume Armani pen-tru anul 2013, recuperate ulteri-or, în mare parte, potrivit unorsurse din poliţie, citate de Media-fax. Romeo Ursu, zis „Boenică”este un celebru interlop, căutat de autorităţile române de prin2008 pentru înşelăciune. Acestadin urmă, la doar câteva ore dupădestructurarea grupării din careeste acuzat că a făcut parte, a pos-tat pe profilul său de pe o cunos-cută reţea de socializare de pe In-ternet un mesaj către autorităţiledin România. „Băăăiiiiiiii, autori-tăţi româneeeee. Aici sânteţi ze-roo. Nu aveţi ce să-mi faceţi...Nuputeţi să vă spălaţi ruşinile şi in-competenţa cu minciuni“, a scrisBoenică, adăugând încă un mesajpentru „fanii săi”: „sânt bine să-nătos şi o să vă trimet azi pozedin paradisul exotic de undesânt”, a mai scris acesta.Potrivit unor surse din poliţie,acesta s-ar afla în Iordania, ţarăcu care România nu are un acordde extrădare. Prin urmare, el nua putut fi ridicat, alături de ceilalţimembrii ai grupărilor, în urmaacţiunii de amploare organizateieri.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
2
Servus Hunedoara
 Transport ilegal de lemne, interceptat de poliţie
Poliţiştii au amendat un locuitor din Vulcan, prins că transporta lemne fără aviz. Bărbatul de 48 de ani a fost descoperit în trafic. Acesta a fost oprit pe drumul judeţean 66A,la ieşirea din oraşul Uricani, iar poliţiştii zic că nu a putut face dovada actelor necesare transportului de lemne. Pentru asta a primit o amendă de 1.000 de lei.„Bărbatul transporta cu o autospecială 10 piese de lemn rotund din specia fag, cu diametre mai mari de 20 centimetri la ambele capete şi lungimi de 7 metri,avizul de însoţire primar fiind completat cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi fără a avea marcate cele 10 piese transportate cu indicativul dispozitivuluidreptunghiular prevăzut de normele în vigoare, privind circulaţia materialelor lemnoase”, a declarat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.
Actualit
 
ate
Nr. 2233, Vineri, 29 martie 2013
)
www.servuspress.ro
 T 
rei tineri din Lupeni, întrecare şi o femeie, au fost reţinuţi de poliţişti şi riscăsă ajungă în spatele gratiilor,după ce au tâlhărit un bărbat de48 de ani, din localitate, de banişi telefonul mobil, sub pretextuloferirii unor favoruri sexuale.Fapta s-a petrecut în noapteade luni spre marţi, într-un bar dinoraş, unde victima a fost acostatăde către cei trei care mai erauînsoţiţi de o tânără de 19 ani.Fetele i-au promis o partidă desex, însă, în final, bărbatul s-aales doar cu o pagubă de 500 delei, bani pe care îi avea în buzu-nar. În plus, tâlharii i-au mai furat şi telefonul mobil. Când şi-a dat seama că a fost prădat, omul areclamat fapta la poliţie, poves-tind cum s-a întâmplat.Oamenii legii au reuşit, încursul zilei de ieri, să-i prindă peautori. Trei dintre ei, cu vârstecuprinse între 24 şi 37 de ani, aufost reţinuţi şi urmează să fie pre-zentanţi instanţei de judecată cupropunere de arestare preven-tivă, iar tânără de 19 ani e cerce-tată în libertate.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
Reţinuţi, după ce au tâlhărit un bărbatpe care l-au „momit” cu favoruri sexuale
 P  P er er cheziţii de amcheziţii de am
 
 ploa ploae în mai mult e în mai mult e localităţi din ţară, pentr e localităţi din ţară, pentr u anihilar u anihilar eaeaunor gr unor gr upări car upări car e s-ar f e s-ar f i ocupat cu „si ocupat cu „skimming”, adică cu fr kimming”, adică cu fr aude inf aude inf or or maticematice
„Caracatiţa” condusă de celebri interlopidin Capitală şi-a întins tentaculele şi în Hunedoara
Poliþiºtii au descins, ieri dimineaþã, la zeci de adrese, dintre care trei în judeþul nostru, fiind vizate persoane care ar fi falsificatcarduri ºi ar fi retras ilegal bani din bancomate aflate pe teritoriul mai multor state, inclus SUA. Simultan, s-a acþionat ºi în strãinãtate
 
m g uă  sunuţ  ă , sn s u ,   g u să n u n  n.n m s ă  snnus n  A 
 
Conform proiectelor ce vor fisupuse dezbaterii în şedinţa deastăzi a consiliului local, se în-cearcă acoperirea tuturor zonelorunde astfel de spaţii amenajatelipsesc cu desăvârşire. Locurilede joacă pentru copii vor fi cons-truite în satul Cristur şi în Devape bulevardul Nicolae Bălcescu,strada Mihai Viteazu, Aleea Ro-manilor între blocurile 15 şi 16, Aleea Romanilor bloc 25-26, Ale-ea Panseluţelor şi Aleea Pescari-lor.
SOLICITĂRI VENITEDE LA CETĂŢENI
Consilierii locali ai municipiu-lui Deva vor decide în şedinţa deastăzi a legislativului, dacă vor a-proba construirea a unui numărde şapte lo-curi de joacăpentru copii.Şase dintre a-cestea sunt situate în di- verse cartieredin Deva, iarunul va ficonstruit în satul Cristur. Iniţiati- va acestor proiecte aparţine edi-lului municipiului reşedinţă de ju-deţ, Petru Mărginean care îşi pro-pune astfel să vinăîn întâmpinarea ce-rerilor venite dinpartea locuitorilordin zonele respec-tive. În nota de fun-damentare a hotărâ-rilor cu care acesta vine în faţa consilierilor locali searată printre altele că amenajareaunor astfel de spaţii de joacă des-tinate copiilor este necesară şioportună având în vedere preocu-parea municipalităţii pentru re-zolvarea problemelor cetăţenilorcare locuiesc în acele zone. Con-form expunerii de motive care astat la baza acestei iniţiative, sco-pul principal al acestor investiţiieste de a crea un mediu propicepentrustimula-rea imagi-naţiei, sociabi-lităţii dezvoltării fizice şi abilită-ţilor de coordonare motorie.În cazul construirii locului de joacă pentru copii situat în AleeaRomanilor, delimitat de blocurile15,16.17 şi 18 valoarea totală aproiectului este de 262.896 delei.
E
dilul municipiului Deva,Petru Mărginean va pro-pune astăzi, spre aproba-rea consilierilor locali un proiect prin care solicită acordarea maimultor bilete de transport gratu-it, categoriilor de persoane ce be-neficiază de această facilitate.Mai exact, primarul munici-piului Deva doreşte ca numărulcălătorilor gratuite lunare, dus-în-tors să crească de la şapte la 10.
PENSIONARII ŞI„CETĂŢENII DE ONOARE”
 Administraţia publică locală amunicipiului Deva îşi propune săcrească de la 7 la 10 numărul decălătorii gratuite lunare de carebeneficiază unele categorii depersoane. Cei care au dreptul laastfel de facilităţi sunt pensiona-rii cu venituri lunare mai mici de800 de lei, personalul de speciali-tate din cadrul primăriei şi al ser- viciilor publice subordonate, cel voluntar pentru Situaţii de Ur-genţă, precum şi „Cetăţenii de O-noare al municipiului Deva”. Ini-ţiativa aparţine edilului munici-piului Deva, Petru Mărginean ca-re şi-a argumentat propunerealuând în considerare actualul cli-mat socio-economic. Astfel, dacăîn şedinţa de astăzi a ConsiliuluiLocal (CL) Deva va fi aprobată dealeşi această iniţiativă, începândde luna viitoare, categoriile depersoane îndreptăţite vor benefi-cia de mai multe călătorii gratuitecu mijloacele de transport în co-mun pe raza municipiului Deva şia satelor aparţinătoare.
 Iulian S Iulian Str tr oiaoia
Servus Hunedoara
3
SE SCHIMBĂ ORA! Duminică, ceasurile vor fi „date” înainte
România va trece la ora oficială de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile urmând să fie date înainte cu o oră. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00. Schimbarea orei nu afectează mersul trenurilor, a informat CFR Călători. Trenurile de călători vor pleca din staţiile de for-mare după ora de iarnă până în noaptea de 30 spre 31 martie la ora 03:00 care devine ora 04:00. După această oră (04:00), trenurile vor plecala orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară. Trecerea la ora de vară are loc în fiecare an, în ultima duminică a lunii mar-tie. Revenirea la ora de iarnă se produce în ultima duminică din octombrie, când ceasul este dat înapoi cu o oră.
Actualitate
Nr. 2233, Vineri, 29 martie 2013
)
www.servuspress.ro
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial DezvoltareaResurselor Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!
Data: 29.03.2013
CURSURI GRATUITE PENTRU ŞOMERII DE LA ŢARĂ S.C. LEXIM GUP S.R.L 
împreună cu partenerul său
S.C. Comsid Tehnosteel S.R.L vă invită să participaţi activ
in cadrul proiectului european:
COMPETITIVITATE PE PIAŢA MUNCII PRIN POLICALIFICARE IN MEDIUL RURAL 
Proiectul
vine in sprijinul:
şomerilor tineri
sau a celor care sunt 
in căutarea unui loc de muncă
cu vârsta cuprinsă intre16-24 ani,
persoanelor adulte
(peste 24 de ani) care
NU
au lucrat in
ultimele 12 luni
persoanelor ocupate in
agricultura de subzistenţăCURSURI DE CALIFICARE GRATUITE:
Pavator(calificare)
- minim 4 clasePractica
in cadrul cursurilor va fi asigurata in
atelierul – şcoală
, dotat cu utilaje şi echipamente speci-fice pentru fiecare meserie.
EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA COMPETENŢELOR:
persoanele care au dobândit competenţe lalocul de muncă dar nu deţin calificare, in urma unei evaluări vor primii certificate de calificare sau absolvirepentru
meseriile de zidar şi fierar betonist Informaţii şi detalii suplimentare despre programul de desfăşurare a cursurilor, pot fi ob-ţinute de la:
Delia Maria David - Organizator formare profesionalăMobil: 0756.067.062 Tel./Fax: 0254/232.135
Primăria Deva vrea mai multe biletegratuite la transportul local
Mai multe categorii de persoane din localitate ar putea beneficia de zece în loc de ºapte tichete de cãlãtorie pe lunã, dacã aleºii vor fi azi de acord
PRPROPUNERE PENTROPUNERE PENTRU LEGISLAU LEGISLA TIV TIV
PRPROIEOIECTCT
Şapte noi locuri de joacă pentru copiivor fi construite în reşedinţa judeţului
C
ea de-a doua microcantină pentru elevii săraci din municipiulHunedoara a fost inaugurată ieri de Episcopia Devei şi Hune-doarei. Aici, zece copii, aflaţi în pragul abandonului şcolar dincauza problemelor sociale de acasă, vor primi o masă caldă la finalulcursurilor, după care vor rămâne la şcoală pentru a-şi pregăti lecţiilepentru a doua zi, după sistemul „school after school”. Ei se adaugăcelor peste o sută de copii cuprinşi în proiecte de asistenţă socialăsimilare derulate de Biserica Ortodoxă în judeţul Hunedoara. „Des-chiderea acestei microcantine face parte dintr-un program de sprijinal copiilor săraci din judeţul Hunedoara, derulat de Episcopia Deveişi Hunedoarei. Copiii care beneficiază de acest program sunt în clase-le primare şi provin din familii cu probleme sociale. Ei sunt dornicisă înveţe, dar sunt în pragul abandonului şcolar din cauza necazurilorde acasă”’, a declarat pentru AGERPRES părintele Ioan Diniş, consi-lier social în cadrul Episcopiei Devei şi Hunedoarei.Proiectul va fi extins în acest an, la Hunedoara, pe măsură ce vor fi identificate resursele nece-sare.Cantina socială deschisă la Hu-nedoara este cea de-a treia mana-geriată direct de Episcopia Devei şi Hunedoarei, prin eforturile pre-oţilor şi credincioşilor din judeţ. Celelalte două cantine funcţioneazăla o şcoală din Hunedoara şi la un liceu din Deva. De asemenea, alţicopii cu probleme sociale sunt ajutaţi în mai multe oraşe ale judeţu-lui Hunedoara.
 A A ger  ger  pr  pr eses
EPISCEPISCOPIA DEVEI ŞI HUNEDOOPIA DEVEI ŞI HUNEDOAREI A DESCHIS IERI O MICRAREI A DESCHIS IERI O MICROCOCANTINĂANTINĂ
O masă caldă pentruelevii săraci dinmunicipiul de pe Cerna
 
copii vor beneficia de serviciile noii cantine 
10
 A 
dministraţia publică lo-cală a municipiului De-va îşi propune să cons-truiască şapte locuri de joacăpentru copii. Acestea vor fi,dotate cu mobilier urban decea mai bună calitate şi echi-pamente de joacă pentru co-pii pe grupe de vârstă.
 Iulian S Iulian Str tr oiaoiaedactia@ser edactia@ser vusvus pr  pr ess.r ess.r oo
de lei este valoarea locului de joacă ce se va construi pe Aleea Romanilor din Deva 
 262.896
ţ ii   u mun  

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->