Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TAČKA POKRIĆA - SEMINARSKI

TAČKA POKRIĆA - SEMINARSKI

Ratings:

4.71

(7)
|Views: 6,568 |Likes:
Published by Aja
Pojam tacke pokrica u ekonomiji i njeno izracunavanje.
Pojam tacke pokrica u ekonomiji i njeno izracunavanje.

More info:

Published by: Aja on Mar 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Tačka pokrića
SADRŽAJ1. UVOD........................................................................................................................... 22. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA
2.1. Definicija tačke pokrića
.......................................................................... 3
2.2. Značaj tačke pokrića u poslovanju............................................................................ 4
3. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića............................. 5
3.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića....................................................................... 63.2. Matematičko izračunavanje tačke pokrića.................................................................. 83.2.1 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA........ 103.2.2 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTIKAPACITETA................................................................................................................. 103.2.3.TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA................ 113.3. Doprinos pokrića....................................................................................................... 11
4. PRIMJER IZ PRAKSE5. ZAKLJUČAK PRILOZILITERATURA
1
 
Tačka pokrića
1. UVOD
Ključna uloga tačke pokrića u donošenju poslovnih odluka i predviđanju prihoda,troškova i finansijskog rezultata je razlog odabira ove teme, „Tačka pokrića“, zaseminarski rad. Posmatrajući savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzećesusreće s nizom različitih izazova i novih zahtjeva koji pred njih postavlja ne više samotržište (potrošači i konkurencija), nego i šire društveno okruženje. „Globalizacija inastanak svjetskog tržišta zaoštrava tržišnu konkurenciju, te povećava rizik i neizvjesnost poslovanja. Sve navedeno utiče na postavljanje niza novih ciljeva o kojima je potrebnovoditi računa, stoga posebnu pažnju trebamo posvetiti dobroj analizi internihmogućnostima i ekstremnim preprekama i šansama. Cilj analiza je izbor adekvatnih iusklađenih ciljeva, te strategija djelovanja i metoda u postizanju ciljeva.“
1
Zbog navedeničinjenica raste značaj procesa (adekvatnog, efikasnog) planiranja a time i raste značaj plansko-kontrolnog instrumenta u obliku modela tačke pokrića. U ovom senimarskomradu ćemo vas upoznati s definicijom tačke pokra, nekim njenim osnovnimkarakteristikama, konstrukcijom tradicionalnog modela tačke pokrića što bi trebalodoprinijeti razumjevanj važnosti tačke pokrića u analizi poslovanja.
1
Mr. sc. Danijela Martinović, Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet u Sarajevu, doktorska disertacija,Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja, Sarajevo, novembar 2008.
2
 
Tačka pokrića
2.1.Definicija tačke pokrića
„ Prelomna tačka je ona u kojoj je dobit preduzeća jednaka nuli. U toj tački seizjednačavanj prihodi i rashodi preduzeća. Preduzeće ostvarenim prihodom može da pokrije sve troškove poslovanja (ali ne da ostvaruje nikakvu dobit).“
2
 Nulta tačka
BREAK-EVEN-ANALYSIS – BEA (prelomna tačka)
Prag ekonomičnosti
Prag rentabilnosti
Cost Volume Profit
Mrtva tačka korisnostiIz navedene definicije izvedeni su različiti nazivi za tačku pokrića. Svaki od navedenihmnogobrojnih naziva svjedoči o nekoj karakteristici tačke pokrića. Raznoteža prihoda itroškova tj. njihovo izjednačavanje implicira ostvarivanje nultog profit. Zbog toga segovori o nultoj tački. U njoj se ostvaruje pokriće troškova te ona predstavlja granicuizmeđu dobitka i gubitka ( prelomna tačka odnosno break-even-analysis na engleskom).U tački pokrića se vrši izjednačavanje prihoda i rashoda te odatle nosi naziv pragekonomičnosti jer je poznato da navedeni ekonomski princip i počiva na odnosu prihoda irashoda. Pojedini teoretičari kotriste i naziv prag rentabilnosti, premda navedenuvrijednost ne treba povezivati s rentabilnosti, kao ekonomskim principom. Poznato nam je da se ekonomski princip rentabilnosti izrava u težnji ostvarivanja što većeg poslovnog rezultata uz što manje angažovanih sredstava. Navedeni naziv je vezan začinjenicu da desno od tačke pokrića ( na grafikonu tačke pokrića, slika 1.) preduzeće počinje ostvarivati dobit.
Neke od osobina tačke pokrića:
Pretpostavlja primjenu obračuna po (djelomičnim) varijabilnim troškovima
Jednostavno se prikazuje grafički
Lako se definira numerički
Pogodna za prezentiranje ekonomskih učinaka određene poslovne odluke
Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ilivećeg broja parametara
Prijelaz iz zone gubitka u zonu dobitka
TP nam pruža informaciju o tome koji je % IK (količina prodaje) potrebno dostićida bi se mogli pokriti svi varijabilni i fiksni troškovi
Odnos varijabilni i fiksni troškova u TP polazište je utvrđivanja njihovih odnosana ostalim % IK (ekvivalent)
2
Bićo Ćar Mirha, Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća, Ekonomski fakultet Sarajevo, Sarajevo2005.
3

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tonci Gavranic liked this
Sanela Sušac liked this
Darko Bodiš liked this
Nina Baburić liked this
Nina Baburić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->