Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Whitepaper Kerncijfers - maart 2013.pdf

Whitepaper Kerncijfers - maart 2013.pdf

Ratings: (0)|Views: 454|Likes:
Published by Cubiss
Jaarlijks vindt de BIS-enquête van de VOB plaats, waarmee een schat aan informatie wordt verzameld. Belangrijke stap, nadat de cijfers zijn aangeleverd, is de juiste en relevante cijfers boven tafel zien te krijgen. Hierbij is het van groot belang om voor uzelf te bepalen wat u met de gegevens gaat doen. In de praktijk blijken juist deze stappen voor bibliotheken niet altijd even eenvoudig te zetten. Om die reden heeft Cubiss voor bibliotheken in de provincies Brabant en Limburg (afzonderlijk) een analyse plus rapportage vervaardigd met bijbehorende presentatie waarin de gegevens vanuit de BIS-enquête op een overzichtelijke wijze worden gepresenteerd.
Jaarlijks vindt de BIS-enquête van de VOB plaats, waarmee een schat aan informatie wordt verzameld. Belangrijke stap, nadat de cijfers zijn aangeleverd, is de juiste en relevante cijfers boven tafel zien te krijgen. Hierbij is het van groot belang om voor uzelf te bepalen wat u met de gegevens gaat doen. In de praktijk blijken juist deze stappen voor bibliotheken niet altijd even eenvoudig te zetten. Om die reden heeft Cubiss voor bibliotheken in de provincies Brabant en Limburg (afzonderlijk) een analyse plus rapportage vervaardigd met bijbehorende presentatie waarin de gegevens vanuit de BIS-enquête op een overzichtelijke wijze worden gepresenteerd.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Cubiss on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Kerncijferonderzoek voor  bibliotheken
De belangrijkste kengetallen in beeld
 – 
per provincie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Maart 2013
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Saskia von der Fuhr
Adviseur Onderzoek T 013 46 56 741
 
Postbus 901145000 LA TilburgT 013 46 56 700Statenlaan 45042 RX TilburgI www.cubiss.nl
 
1 
1.
 
Inleiding
Jaarlijks vindt de BIS-enquête van de VOB plaats, waarmee een schat aan informatie wordtverzameld. Belangrijke stap, nadat de cijfers zijn aangeleverd, is de juiste en relevante cijfers boventafel zien te krijgen. Hierbij is het van groot belang om voor uzelf te bepalen wat u met de gegevensgaat doen. In de praktijk blijken juist deze stappen voor bibliotheken niet altijd even eenvoudig tezetten. Om die reden heeft Cubiss voor bibliotheken in de provincies Brabant en Limburg (afzonderlijk)een analyse plus rapportage vervaardigd met bijbehorende presentatie waarin de gegevens vanuit deBIS-enquête op een overzichtelijke wijze worden gepresenteerd.
2.
 
Waarom kerncijfers?
Kerncijfers zijn belangrijk omdat ze u de meest geconcentreerde informatie verschaffen over debedrijfsvoering van uw bibliotheek en over de activiteiten en resultaten. Meer specifiek biedenkerncijfers u:
Cijfermatige onderbouwing
Een belangrijk gespreksonderwerp tussen bibliotheken en gemeenten is de financiering. Kerncijfersbieden hiervoor zinvolle input en achtergrondinformatie. Zo kan aangetoond worden wat deontwikkeling is in bijv. de grootte van de collectie, het aantal fte, het aantal leden, enz. U kunt aan dehand van deze kengetallen op een objectievere manier het gesprek voeren met uw subsidiënt.
Effectmeting
Wat hebben bepaalde maatregelen of veranderingen voor effect op belangrijke resultaten van uwbibliotheek? Bijvoorbeeld: Wat voor effect heeft een nieuw tariefstelsel op het aantal leden? Of: Inhoeverre daalt het aantal reserveringen wanneer men daarvoor moet gaan betalen? Wat zijn deeffecten van de invoering van de nieuwe winkelinrichting op het bezoek, bibliotheekgebruik, etc.Kerncijfers geven inzicht in de concrete effecten van bepaalde maatregelen.
Cijfers verklaren zaken en roepen vragen op
Een beoogd effect van de kerncijfers is om bibliotheken met elkaar in gesprek te laten komen. De enebibliotheek laat bijvoorbeeld een stijging in het ledenaantal zien, terwijl een andere bibliotheek juistminder leden krijgt. Hoe komt dit? Is het een effect van bepaalde maatregelen? Bibliotheken kunnenvan elkaar leren door dit soort vergelijkingen te maken.
Vergelijking tussen provincies
Interessant is ook om provincies met elkaar te vergelijken. In deze vergelijking kunnen steeds degemiddelden per provincie weergegeven worden. Het kan ook wat gedetailleerder door bijvoorbeeldeen onderscheid te maken in grote en kleine bibliotheken. Dit kan vanzelfsprekend alleen geschiedenwanneer alle deelnemende PSO
’s daar toestemming voor geven.
 
 Achtergrondinformatie voor andere projecten
Voor andere projecten kunnen de kerncijfers als achtergrondinformatie dienen. Een voorbeeld: Eenbedrijf wil investeren in de bibliotheeksector in een bepaalde regio maar wil weten hoeveel mogelijkeklanten daarmee bereikt worden. Kerncijfers biedt de mogelijkheid om gegevens te genereren over hetaantal bezoekers, het aantal leden, enzovoorts. Verder kan de ontwikkeling in de jaren hiervoor interessant zijn. Een ander voorbeeld is het collectiebeleid: In de kerncijfers wordt veel aandachtbesteedt aan de collectie en de uitleningen en dan vooral of de collectie is afgestemd op deuitleningen; zinvolle informatie voor de collectioneurs.
 
2 
Extra verdieping bovenop de VOB-informatie
De cijfers van de BIS-enquête worden door de VOB gepresenteerd. Hierbij worden landelijke cijfers gepresenteerd. Analyse van de provinciale cijfers en van de bibliotheken binnen de provincie is eenverdiepingsslag die een duidelijke meerwaarde biedt. In een kerncijferonderzoek worden allebibliotheken in een provincie naast elkaar gezet. Ook wordt een provinciaal gemiddelde en (indienaanwezig) een landelijk gemiddelde gepresenteerd.
3.
 
Onderwerpen
De opzet van de analyse en rapportage wordt op maat gemaakt. Veelvoorkomende onderwerpen zijn:
 Algemene gegevens
Bijvoorbeeld: grootte werkgebied, aantal vestigingen.
Het personeel
Bijvoorbeeld: aantal fte, aanstellingsomvang, aantal vrijwilligers.
De leden
Bijvoorbeeld: aantal leden, verdeling jeugd/volwassenen.
De collectie en uitleningen
Bijvoorbeeld: verdeling in categorieën, verhouding collectie en uitleningen.
Bezoeken
Digitaal: hoeveel website-hits; Fysiek: aantal bezoekers per jaar.
Werkplekken
Hoeveel werkplekken met pc's en internet biedt de bibliotheek? Wat is de ontwikkeling daarin?
Reserveringen
Hoeveel reserveringen worden er geplaatst? Wat is hier de ontwikkeling in, door de jaren heen?
Financiële gegevens
Tal van financiële gegevens worden verzameld, zoals bijvoorbeeld: ontwikkelingen in de subsidies, deinkomsten per bibliotheek lid en de kosten voor collectie & media.
4.
 
Analyse
Voor ieder onderzoek geldt
 –
en zeker ook voor een kerncijferonderzoek: platte cijfers an sich zeggenniet zo veel;ze krijgen pasbetekenisdoor de context waarin ze worden geplaatst. In een kerncijferonderzoekworden de volgende elementen daarom meegewogen:
Grootteklassen
Een kleine bibliotheek heeft met heel andersoortige problemen en kansen te maken dan een grotebibliotheek. Het is dan ook zinvol om in de analyse hier onderscheid in te maken. De indeling in kleineen grote bibliotheken (en desgewenst middelgrote bibliotheken), geschiedt op basis van het aantalleden. Bij de indeling in grootteklassen kan ook rekening gehouden worden met het aantal inwoners ineen werkgebied.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->