Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Solusyon o Konsumisyon

Solusyon o Konsumisyon

Ratings: (0)|Views: 90|Likes:
Published by Romulo Urcia
Solusyon o Konsumisyon
Solusyon o Konsumisyon

More info:

Published by: Romulo Urcia on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
1
 SOLUSYONOKONSUMISYON
Ang sabi ng mga namumuno sa ating bayan ang Majayjay Water Rehabilitation Systemand BULK WATER SUPPLY daw ang Solusyon sa sinasabing kakulangan at maduming tubigna maiinom sa ating bayan. Ipinagmamalaki nila na ang kanilang naisip na proyekto ang siyangSolusyon sa problema sa maiinom na tubig sa ating bayan. Isa nga bang Solusyon ang kanilangipinagmamalaki na proyekto sa tubig?
Ang kanilang proyekto sa tubig ay hindi Solusyon, kung hindi ito ay isangnapakalaking Konsumisyon. Sa halip na magbigay na Solusyon, ang kanilang proyekto satubig ay nagbigay ng napakalaking Konsumisyon sa ating bayan at mga mamamayan.
 Ang sinasabi po nila na Solusyon ay base lamang sa kanilang mga haka-haka at ito aykontra mismo sa nakapaloob sa kanilang Kontrata na pinirmahan kay Israel Builders andDevelopment Corporation (IBDC) at ito ay kontra din sa mga dokumento at papeles na nasaLaguna Lake Development Authority (LLDA). Ating ipakikita na ang sinasabi nilang Solusyonay isang malaking Konsumisyon ayon mismo sa Kontrata na kanilang pinirmahan kay IBDC atayon na rin sa mga dokumento at papeles na ngayon ay nasa LLDA.
Ang madumi at mahal na bayad sa tubig sa newwater system.
Ang sinasabi po nila ay P33.00 ang bayad sa tubig sa dating sistema sa tubig na kungsaan ang daloy ng tubig ay 2-3 oras lamang. Samantalang ang bayad sa tubig sa bagong water system ay P30.00 per cubic at P5.00 sa susununod na cubic per meter. Ang hindi ipinaliwanag aysa dating sistema sa halagang P33.00 ang nakukuhang tubig sa loob ng isang araw ay 1,000 litersor 30,000 liters o katumbas ng 30 cubic meters kada buwan. Sa madaling salita, sa halagangP33.00 sa loob ng isang buwan, ang kada bahay sa ating bayan ay maaring makakuha atmakagamit ng 30 cubic meters na tubig, samantalang sa new water system ang halagang P30.00ay kabayaran lamang para sa 10 cubic meters dahil ang sobra sa 10 cubic meters ay babayaran nang mga tao sa halagang P5.00 per cubic meter.Ang malaking katanungan ay sasapat ba ang 10 cubic meters o katumbas ng 10,000 litersna tubig kada buwan para sa isang pamilya o bahay sa ating bayan?Ang 10,000 liters kada buwan ay malamang na hindi sasapat sa isang pamilya o bahay saating bayan. Nang dahil dito, ang kada bahay o pamilya sa ating bayan ay malamang na gagamit pa ng mahigit sa 10 cubic meters o 10,000 liters ng tubig sa loob ng isang buwan at ang sobra sa10 cubic meters ay babayaran nila ng P5.00 per cubic meter.
PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SABAYAN!!!
 
2
Kaya malinaw na lumalabas ngayon na yung dating 30 cubic meters na binabayaran sahalagang P33.00, ang magiging bayad na ngayon sa 30 cubic meters ay
P130.00 kada isangbuwan
. Kung lalampas pa sa 30 cubic meters ang gamit sa tubig, mas malaki pa sa P130.00 ang babayaran sa tubig kada isang buwan. Hindi ba isang malaking Konsumisyon para sa ating mgamamamayan na magbayad ka ng P130.00 kada isang buwan para sa 30 cubic meters na tubig nanoong dati ay binabayaran mo lamang ng P33.00 kada sa isang buwan? At ang mahalagangkatanungan, kakayanin ba ng mga mamamayan na magbayad kada buwan ng P130.00 o mahigit pa para sa tubig?Bago ang kanilang proyekto sa tubig, ang mga mamamayan sa ating bayan aynakakainom ng malinis na tubig mula sa sistema ng patubig ng ating bayan at sa sistema ng patubig ng ibat-ibang barangay sa ating bayan. Nang magsimula na ang kanilang proyekto satubig, napakaraming mga tao ang nagkasakit at nagtae dahil sa tubig na naiinom nila na galing sasinasabing new water system. Sa ngayon, ang tubig na nanggagaling sa kanilang proyekto satubig ay hindi mainom ng mga tao. Ang mga tao dito sa ating bayan ay natatakot na uminom ngtubig na galing sa nasabing new water system, kaya ang mga tao ay napipilitan na bumili ng purified/bottled water o nagpapainit ng tubig upang makaiwas sa sakit at ng dahil dito ang mgatao ay nagkakaroon ng karagdagang gastos. Ang mga tao na mismo dito sa ating bayan angmagpapatunay nito.Katunayan pa na ang tubig sa kanilang proyekto ay madumi at makasasama sa mga tao,matapos ang Ocular Inspection na ginawa noong February 19 at 20, 2013, ang Provincial HealthOffice ng Laguna sa pamamagitan ni Ms. Laureta T. Fuentes ay naglabas ng isang Travel Reportna may petsa February 20, 2013 na kung saan nakasaad na “ang kontraktor na si IBDC aysinimulan at ginawa ang sinasabing proyekto sa tubig na walang permits/clearances from DOHfor the development and operation of said water supply system as per requirements of P.D. 856-Code on Sanitation of the Philippines Chapter II-“WATER SUPPLYand itsSupplemental/Implementing Rules and Regulations at lumalabas pa rin sa ginawang bacteriogical examination na ang tubig na galing sa nasabing proyekto ng tubig ay positive sa bacteria.” Nang dahil dito, maliwanag na napakapanganib at makasasama sa buhay at kalusuganng mga tao na inumin ang tubig na nanggagaling sa kanilang pinagmamalaking proyekto satubig. Kaya maliwanag na ang kanilang proyekto sa tubig ay isang malaking Konsumisyon athindi Solusyon.
Si IBDC ang magpapatakbo ng ating watersystem at mga yamang tubig sa loob ng 100 taon.
Ang sinasabi ng mga namumuno sa ating bayan na ang ating bayan pa din daw angmagpapatakbo ng new water system gaya ng dati. Ito po ay isa na namang malakingkasinungalingan at panlilinlang sa ating mga mamamayan. Malinaw na nakalagay sa
Article IVSec. 7 (b)
ng Contract for the Supply of Bulk Water sa pagitan ng ating bayan at IBDC na angmagpapatakbo ng nasabing proyekto sa tubig at maniningil sa tubig ay si IBDC. Nakalagay din sa
Article III, Section 4
, ng nasabing Contract for the Supply of Bulk Water na si IBDC ang may
"exclusive right o solong karapatan”
na magpatakbo ng atingwater system sa loob ng
50 years
na mayroong
automatic extension na 50 years
o sa kabuuanna panahon na
100 years
. Ito ay malinaw na nakalagay sa nasabing kontrata at hindi base sahaka-haka lamang.Sinasabi ng mga nasa likod ng ma anomalyang proyekto sa tubig na pitong (7) bukallamang daw ang pinayagan na pagkunan ng tubig at sinabi rin nila na 800 LPS ang kukuningtubig saMangulila. Malinaw na ng sinabi nila ay isa lamang na haka-haka at nagmula lamang sakanilang pagmuni-muni. Una, malinaw na nakalagay sa aplikasyon sa Water Permit ni IBDC saLLDA na ang kukuning tubig sa Mangulila Spring para dalhin sa mga kalapit bayan ay
900
Liters Per Second (LPS). Dito lamang, malinaw na makikita natin na ang mga sinasabi ng mga
PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SABAYAN!!!
 
3
supporters ng ma anomalyang proyekto sa tubig ay pawang kasinungalingan at base lamang sahaka-haka at ito ay kontra sa mga dokumento at papeles na nasa LLDA.Pangalawa, malinaw na nakalagay rin sa
Article IV, Section 7 (b)
ng Contract for theSupply of Bulk Water sa pagitan ng Majayajy at IBDC na may petsa August 1, 2011, na si IBDCay binigyan ng “
RIGHT OF FIRST REFUSAL
” sa lahat ng yamang tubig ng ating bayan. Ano ba ang ibig sabihin ng “
RIGHT OF FIRST REFUSAL”?
Ang ibig sabihin ng “
RIGHT OF FIRST REFUSAL”
ay si IBDC ay binigyan ng
pang-unang karapatan”
upang makakuha ng tubig sa mga bukal at ilog sa ating bayan. Samadaling salita, ang ibang tao ay hindi puwedeng kumuha at magdevelop ng yamang tubig ngating bayan dahil si IBDC ang binigyan ng “
RIGHT OF FIRST REFUSAL
” o may unangkarapatan upang kumuha ng yamang tubig sa ating bayan. Lumalabas na hindi naiintindihan ngmga opisyales ng ating bayan na nasa likod ng ma anomalyang proyekto sa tubig, kung ano angibig sabihin ng “
RIGHT OF FIRST REFUSAL”
na nakapaloob sa kontrata na kanilang pinasok at ginawa kay IBDC. At tandaan natin itong karapatan ni IBDC na
“RIGHT OF FIRSTREFUSAL
” ay hanggang sa susunod na 100 taon ayon sa kontrata sa pagitan ng ating bayan atni IBDC.Hindi ba isang malaking Konsumisyon para sa bayan ang pagbibigay ng
“RIGHT OFFIRST REFUSAL”
kay IBDC?
Ang mga taga linang at bukirin sa ating bayanay magdudusa dahil sa nasabing proyekto satubig.
 Noong ginawa ang Ocular Inspection ng LLDA sa Sinabak Spring noong February 19,2013 at ito ay nasaksihan natin sa video na kinuha sa nasabing Ocular Inspection, malinaw nalumalabas na walang pag-aaral na ginawa ang mga opisyales ng ating bayan upang mabigyan ngkaukulang proteksyon ang mga lupa at magsasaka sa ating bayan tungkol sa pagbibigay ngkarapatan kay IBDC sa pagpapatakbo ng Sinabak Spring at Patak-Patak Spring. Walang malinawna alituntunin na ginawa ang ating mga opisyales ng bayan tungkol sa alokasyon sa tubig para samga bukirin sa ating bayan.
Ang sabi nga ni Ma Filo Cobrado na makikita at maririnig natinsa video ng binanggit niya ang mga ganitong kataga kay Mayor Filo Guera, “DAMI DAMING NAGING MAYOR DITO IKAW LANG ANG NAKAGAWA NIYAN AT MAG KAFILO PA NAMAN TAYO HINDI TAYO MAGKASUNDO."Ang kikitain ni IBDC sa pagbebenta ng tubigsa mga kalapit bayan.
Hindi pa daw nagbebenta ng tubig sa mga karatig bayan, ito po ay dahil naharang natinang kanilang kontrata na pagbebenta ng tubig sa mga karatig bayan. Katulad ng ating naipakita pa rin noon, mayroon ng pinasok at pinirmahan na kontrata ang ating bayan sa Sta. Cruz atLumban para sa pagbebenta ng tubig. Nabigyan lamang natin ng abiso o babala ang mga karatig bayan ng Sta. Cruz, Lumban at Magdalena, Laguna na ma anomalya ang gagawing pagbebentasa kanila ng tubig ni IBDC kaya hindi natuloy ang pagbebenta ng tubig. Naharang din po natin ang ginawang application ni IBDC para mabigyan ng Water Permit para sa Mangulila Spring. Ayon sa application ni IBDC na ngayon ay nakabinbin saLLDA, ang tubig na dadalhin mula sa Mangulila Spring para ibenta sa mga kalapit bayan ang
900 Liters Per Second (LPS)
or 54,000 Liters Per Min. or 3,240,000 Liters Per Hour or 
77,760,000 Liters Per Day
o kada araw.Kaya sa 77,760,000 liters per day o kada araw na madadala na tubig at maibebenta samga kalapit na bayan kung kakalkulahin na lamang natin na ang kita ay singko sentimos (P0.05)kada litro araw-araw, si IBDC ay kikita sa tubig na 77,760,000 liters per day o kada araw ngP3,888,000.00 kada araw o P116,640,000.00 kada buwan o P1,399,680,000.00 kada isang taon
PARA SA PAG-UNLAD NG BAYAN, ALISIN ANG MGA KONSUMISYON SABAYAN!!!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->