Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JK30032012 Partijpotentieel

JK30032012 Partijpotentieel

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Pim van den Dool

More info:

Published by: Pim van den Dool on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

 
 1
JK23032012
Wat is veranderlijker: partijvoorkeur of “partijpotentieeel”,
dat wil zeggen de
“kans” om op
een partij te stemmen, afgemeten bijvoorbeeld aan hoog rapportcijfer.
B
RON VOOR DEZE NOTITIE
:
 
V
RIJE
U
NIVERSITEIT
P
ANELSURVEYONDERZOEK
V
ERKIEZINGSCAMPAGNE
2012,
UITGEVOERD DOOR
I
NTOMART
G
F
K.
 
D
EZE NOTITIE IS GEBASEERD OP EEN
S
ELECTIE VAN
1455
RESPONDENTEN DIE ZOWELDEELNAMEN AAN EERSTE GOLF ALS AAN GOLF VOOR VERKIEZINGEN
.
 
Er is gekeken naar 2012, en alleen naar veranderingen op macroniveau (netto verschuivingen), niet naarveranderingen op microniveau (verschuivingen op individueel niveau). De macroverschuiving (11.6% inKamerzetels) is uiteraard veel kleiner dan de microverschuiving (33.3% kiezers veranderde zijn voorkeur,
van/naar “weet niet” en “stemt niet” meegereke
nd).Tabel 1 laat op macroniveau een terugloop zien van het percentage kiezers dat het nog niet wist en vanhet percentage kiezers dat niet wilde stemmen. Winst is er vooral voor de PvdA.De netto-verschuiving bedraagt 11.6%. Wat uit deze tabel niet blijkt, maar wel kan worden afgeleid uitde panelsurveydata is dat 33% van de kiezers nog verschoof.
Tabel 1: Partij waarop gestemd zou worden indien vandaag verkiezingen
1e wk juli wk voor 12sep winstCDA 6.9% 6.6% -0.3%PvdA 10.4% 17.5% 7.1%SP 14.2% 13.1% -1.1%VVD 14.3% 16.3% 2.0%PVV 6.1% 7.0% 0.9%GroenLinks 3.0% 1.9% -1.1%ChristenUnie 1.9% 2.3% 0.4%D66 7.4% 6.9% -0.5%Partij voor de Dieren 0.9% 0.8% -0.1%SGP 1.2% 1.0% -0.2%Democratisch Politiek Keerpunt (D 0.3% 0.2% -0.1%Piratenpartij 0.2% 0.2% 0.0%50Plus-Partij 1.2% 2.1% 0.9%Een andere partij, namelijk ... 0.0% 0.2% 0.2%Ik stem blanco 0.3% 0.4% 0.1%Dat weet ik nog niet 15.6% 10.4% -5.2%ga niet stemmen 16.2% 13.0% -3.2%SOM KANSEN 100.0% 100.0% 0%N 1455 1455 1455macrovolatiliteit 11.6%microvolatiliteit (blijkt niet uit tabel) 33.3%
 
 2Als men het partijpotentieel conservatief schat (alleen kiezers die een 8 of hoger geven aan partij) danzien we dat:1.
 
De verkiezingscampagne ervoor zorgt dat nagenoeg alle partijen beter voor het voetlicht komen(van 95.3% totaal naar 129.9%).2.
 
De percentuele winst in partijpotentieel afgaande op de laatste kolom van Tabel 2a groter is dande feitelijke winst in termen van partijvoorkeur/Kamerzetels, afgaande op de laatste kolom vanTabel 1. Bijvoorbeeld PvdA: winst in termen van partijvoorkeur 7.1%, winst in termen vanpotentieel 18.2%; VVD: winst in termen van partijvoorkeur 2.0%, maar in termen vanpartijpotentieel 6.8%.3.
 
Het partijpotentieel zoals gemeten in de eerste week van juli (eerste kolom Tabel 2a) eenslechte predictor vormt van de partijvoorkeur vlak voor de verkiezingen (tweede kolom Tabel 1).Voorbeeld: PvdA had potentieel van 10.5%, krijgt toch 17.5% van de stemmen.
Tabel 2a: Partijpotentieel, kans om op partij te stemmen (cijfer 8 of hoger)
1e wk juli wk voor 12sep winstCDA 7.7% 9.0% 1.3%PvdA 10.5% 28.7% 18.2%SP 19.3% 19.7% 0.4%VVD 15.2% 22.0% 6.8%PVV 8.3% 9.6% 1.3%GroenLinks 6.2% 7.6% 1.4%ChristenUnie 5.5% 5.1% -0.4%D66 11.0% 15.1% 4.1%Partij voor de Dieren 4.7% 4.9% 0.2%SGP 2.8% 2.7% -0.1%Democratisch Politiek Keerpunt (D 0.4% 0.7% 0.3%Piratenpartij 1.2% 1.5% 0.3%50Plus-Partij 2.5% 3.3% 0.8%SOM KANSEN 95.3% 129.9% 35%N 1455 1455 1455
 
 3De conclusies onder Tabel 2a, waarin partijpotentieel conservatief werd gemeten met een rapportcijfervan een 8 of hoger, blijven overeind uitgaande van Tabel 2b waarin partijpotentieel optimistisch wordtgemeten met een rapportcijfer van 7 of hoger.Merk bijvoorbeeld op dat het potentieel van de SP niet noemenswaardig daalt (-0.2%) terwijl hetpercentage kiezers (afgaande op deze steekproef) wel daalt (-1.1%).Uit Tabel 2a en Tabel 2b komt het bekende gegeven naar voren dat partijpotentieel niet in termen vankansen zoals gedefinieerd in de wiskunde of de statistiek kan worden begrepen.
 
De “kansen” tellen op tot meer dan 1
(=100%)
 
Door de campagne wordt de som van alle kansen groter
 
Het intuïtieve idee bij de kans om op een partij te stemmen is dat gemiddeld gesproken als deverkiezingen naderen voor de meeste mensen zal gelden dat ze met een aan zekerheidgrenzende waarschijnlijkheid op 1 partij zullen gaan stemmen, en in toenemende mate alleandere partijen zullen verwerpen. Met andere woorden, vlak voor de verkiezingen zou voor demeeste partijen moeten gelden dat ze door meer kiezers dan voorheen definitief zijnafgewezen. Dat is echter niet het geval, zoals kan worden toegelicht met Tabel 3.
Tabel 2b: Partijpotentieel, kans om op partij te stemmen (cijfer 7 of hoger)
1e wk juli wk voor 12sep winstCDA 17.6% 20.5% 2.9%PvdA 23.4% 44.4% 21.0%SP 34.5% 34.3% -0.2%VVD 27.6% 35.4% 7.8%PVV 13.7% 16.1% 2.4%GroenLinks 16.3% 18.8% 2.5%ChristenUnie 12.6% 13.2% 0.6%D66 26.1% 32.9% 6.8%Partij voor de Dieren 9.9% 11.2% 1.3%SGP 6.5% 6.0% -0.5%Democratisch Politiek Keerpunt (D 1.4% 1.9% 0.5%Piratenpartij 2.5% 3.2% 0.7%50Plus-Partij 5.9% 9.3% 3.4%SOM KANSEN 198.0% 247.2% 49%N 1455 1455 1455

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->