Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Publ_2008_KovácsKdr.Polisztirolbet

Publ_2008_KovácsKdr.Polisztirolbet

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by thjozsef

More info:

Published by: thjozsef on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
 
POLISZTIROL BETONOK TARTÓSSÁGA
1.
 
BEVEZETÉS
A polisztirol habok tömeges gyártásának beindulása idején, az ötvenes évekbenfelmerült annak a gondolata, hogy azokban ne csak lágy habokat, hanem merevebb,térelhatároló szerkezetként használható, jó h
ő
szigetel
ő
elemeket is készítsenek.Ennek lehet
ő
sége abból adódik, hogy az expandált (EPS) habokat két lépcs
ő
 ben állítják el
ő
a polisztirol granulátumból.A polisztirol granulátumot sztirol gyöngypolimerizációjával készítik.A gyöngypolimerizáció lehet
ő
séget ad rá, hogy a rendszerbe alacsony forráspontúanyagokat keverjenek. A polisztirol granulátum 0,1-0,3 mm átmér 
ő
 j
ű
gyöngyök halmaza, agyöngyök tests
ű
ű
sége kb. 1000 kg/m
3
. Az expandálás els
ő
lépcs
ő
 jében a gyöngyöket 100
o
Calatti h
ő
mérsékletre melegítik, amikoris a benne lév
ő
hajtóanyagok elg
ő
zölögnek és atermoplasztikus anyagot 1-5 mm átmér 
ő
 j
ű
re felfújják. Így laza halmazt kapunk, amit kih
ű
léseután vagy speciálisan kialakított sablonokba töltenek, 110-120
o
C-ra hevítenek 0,5-1,3 bar túlnyomás mellett, amikor a habgömbök összehegednek, vagy a laza halmazból cement-gipsz,vagy más köt
ő
anyaggal habarcsszer 
ű
anyagot formálnak és ezután töltik-tömörítik zsaluzatban.Az így megszilárduló anyagot nevezzük polisztirol betonnak (továbbiakban PSC-nek)annak ellenére, hogy a benne lév
ő
maximális szemcsék mérete miatt inkább habarcsnak nevezhetnénk. Habarcsként csak akkor definiáljuk, ha habarcs funkciót látnak el (pl. vakolat).Az így felhasznált polisztirol hab rugalmas-plasztikus tulajdonságú, mikrocellásszerkezet
ű
. A cellák zárt szerkezet
ű
ek, így nedvességet csak nagyon kis mértékben vesznek fel (max. 1%-ban). A felvett nedvességet azonban gyakorlatilag sohasem engedik el.A kis víz felvétele teszi lehet
ő
vé, hogy cementtel-vízzel keverve könny
ű
 betonok készüljenek bel
ő
le.A polisztirol habok felülete azonban nem víztaszító, így lehet
ő
vé válik, hogy acementszuszpenzió jól rátapadjon.A hab rendkívül kicsi s
ű
ű
sége teszi lehet
ő
vé, hogy rendkívül kis tests
ű
ű
ség
ű
betonok készülhessenek bel
ő
le.Más könny
ű
adalékos betonok tests
ű
ű
sége 400-600 kg/m3 alá nem vihet
ő
, a polisztirol betonok akár 200 kg/m3 alatt is használható.
2. TÖRTÉNETISÉG
A PSC-t az ötvenes években az akkori NSZK-ban találták ki. A BASF vállalatszabadalmaztatta. A szabadalmi védettség lejárta után terjedt el a világban a hetvenesévekben, így ekkor került hazánkba is.A hernádi „Március 15.” Tsz. alkalmazta a Hunniahibrid rendszerben baromfi és egyébállattartó épületekként. Nagyon egyszer 
ű
technológiával állították el
ő
az épület paneljeit.L szögvasból összehegesztették a panel vázát, bezsaluzták, vasalták, kiöntötték PSC-vel.Megszilárdulás után egyszer 
ű
en felállították, összeillesztették, hegesztéssel kötötték a paneleket, majd elkészítették az épülethez szükséges egyéb szerkezeteket.Az épületek hosszú ideig jól kiszolgálták az állattartási technológiát.A 22. ÁÉV f 
ő
technológusa, Papp Aladár megbízta az Épít
ő
anyagok Tanszéket e panelok továbbfejlesztésével és a hozzá szükséges anyagtani összefüggések tisztázásával.Így került sor a kutatás beindítására 1971-1972-ben.
 
 22
 
3. A KUTATÁSI FELADATOK 3.1. Szakirodalom összefoglalása
A szakirodalom áttanulmányozása teremtette meg a lehet
ő
séget a laboratóriumikísérletek megtervezésére. A laboratóriumi munkáink kés
ő
 bbiekben jól visszaigazolták aszakirodalmi adatokat.Els
ő
sorban Köhling [1], Runk [2], Jahontova [3], Hoefer [4], Hohhiller [5], Baum [6] ésSchneider [7] adatai voltak értékesek, amelyek tisztázták a hajlító-húzó-, a nyomószilárdságtests
ű
ű
ség, továbbá a rugalmassági modulus, térfogatállandóság, h
ő
technikai tényez
ő
k, víz és páratechnikai tulajdonságok és a tests
ű
ű
ség, cementtartalom összefüggéseit.Ipari példákat adtak meg az alkalmazhatóságukra vonatkozóan.A következ
ő
kben ezek nagyon rövid összefoglalóját adom meg.[4] szerint tájékoztató jelleggel a következ
ő
összetétel
ű
betonokat lehetirányreceptúraként elfogadni abban az esetben, ha a polisztirol gyöngy felületét kell
ő
sítik.A kell
ő
sítést végezhetik a bekeveréskor, vagy el
ő
tte.Hatékonyabb az el
ő
zetes kell
ő
sítés, mert ennél a megoldásnál a keveréskor nemdörzsöl
ő
dik le a kell
ő
sít
ő
szer. Az ilyen a felületre felhordott és rögzített szereknek ugyanisel
ő
 bb a kever 
ő
víz hatására gélesednie kell, miközben a keverés folyik.A kell
ő
sítés feladata a gyöngy felületén kialakuló nagyobb tapadóer 
ő
megteremtése.A táblázatból kivehet
ő
az összetételhez tartozó várható szilárdsági érték is.1. táblázatTájékoztató betonösszetétel helyszíni kell
ő
sítés esetén [4]
1 m
3
szilárdbetonhoz szükséges 28 napos szilárság N/mm
2
 Frissbetontest-s
ű
ű
ségekg/m
3
  polisztirolgyöngylcementZ 275kghomok 0-1,5kgvízkgv/c nyomó hajlító-húzó300 1100 200 - 105 0,52 0,5 0,5400 1100 285 - 120 0,42 1,0 0,7500 1100 340 40 130 0,38 1,5 0,8600 1085 380 90 140 0,37 2,5 0,9700 1065 390 165 155 0,40 3,5 1,0800 1040 390 260 165 0,42 4,5 1,1900 1000 400 340 175 0,44 6,0 1,21000 950 400 433 180 0,45 8,5 1,3
 
 33
Az 1. ábrán bemutatom a tests
ű
ű
ség-nyomószilárdság összefüggést.
1.
 
ábra: Az összefüggés a 28 napos beton tests
ű 
ű 
 sége és szilárdsága között a) nyomószilárdság.
Azonnal felmerül a kérdés, hogy mennyire szükséges kell
ő
síteni a felületet.[4] vizsgálatai alapján erre els
ő
sorban a 200-700 kg/m
3
-es tests
ű
ű
ségek között vanszükség, mert itt emeli meg jelent
ő
sen a hajlító-húzószilárdságot. Lásd 2. ábra. (A mivizsgálataink eredményei ett
ő
l eltér 
ő
ek voltak.)
2. ábra: Az összefüggés a 28 napos beton tests
ű 
ű 
 sége és szilárdsága között.b) hajlító-húzószilárdság.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->