Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15-zeneszerzes-konyv

15-zeneszerzes-konyv

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Zoli Tordai
15-zeneszerzes-konyv
15-zeneszerzes-konyv

More info:

Published by: Zoli Tordai on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

 
141
XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben
Minden kor zenéjét meghatározták azok az instrumentumok, amin a zenét megszólaltatták, vagy amin azeneszerz
otthon kipróbálhatta új alkotását. A középkorban ilyen „próba”-hangszer nem létezett, azeneszerz
fejben és papíron szerkesztette vokális darabjait. Ehhez, hogy biztos lehessen a megszólalásmin
ségében, nagyon szigorú matematikai rendszerre volt szükség, ez volt a már említett Palestrina-ellenpont.Az orgona megjelenésével sok szabály idejét múlta, érvényét vesztette, mert a szerz
akár öt-hat szólamotis képes volt polifonikusan eljátszani, darabját a hangzási élmény alapján el
adás-készre csiszolni. Azongora fejl
dése és a zongorázás fejl
dése is párhuzamosan haladt, Liszt darabjait például Mozartzongoráján nem lehetett volna eljátszani. (Nem a játékos ügyetlensége miatt!) Rézfúvós hangszerekre aventil feltalálásáig (1848) csak természetes felhangokat tartalmazó, szignál-szer
dallamokat írhattak, aBöhm rendszer
fafúvósok elterjedése el
tt pedig korlátozottak voltak a modulációs lehet
ségek, mert ahangszerek csak bizonyos hangnemekben szóltak tisztán. Ezek a korlátok mára már jobbára led
ltek.A zeneszerz
legf 
bb támasza az 1700-as évek közepét
l napjainkig a zongora volt. Ezért alakult ki az agyakorlat, hogy minden m
vet el
ször zongora lététben találtak ki (írtak meg vázlatosan), majd ezt a letétet– az orgona kopulázási technikájához hasonlóan (lásd a fejezet utáni függeléket!) – a zenekarhangszercsoportjaira kopulázva dolgozták ki, hangszerelték meg véglegesen. Ha a szerz
a teljes m
összeshangját még a bemutató el
tt hallani akarta, akkor két, három, vagy több zongorás letétet kellett bel
lekészítenie. Még így is – a legnagyobbakkal is – id
nként el
fordult, hogy a bemutató után egy-egy darabbizonyos részeit újra kellett hangszerelni.Ezt a technikát a számítógép fejl
dése néhány évtizeddel ezel
tt gyökeresen átformálta. Ma már módunkvan a legnagyobb apparátust igényl
m
vek sequencer-be játszására, illetve annak életszer
 visszahallgatására. Ez a lehet
ség – az én személyes gyakorlatomban – a próbákon történ
javítgatás szinteteljesen megszüntette. A számítógép révén módunk van a zongorától elvonatkoztatni és olyan hangzásokat iskipróbálni, amelyeket anatómiai lehetetlenség két kézzel a klaviatúrán megszólaltatni. (Azért, hazongoradarabot, vagy zongoraszólamot írunk, persze kell tudnunk zongorázni is.)A számítógépes programok alapvet
en két részre oszthatók. A sequencer programokkal hangzó anyagottudunk el
állítani, a kottázó programokkal pedig min
ségi kottaanyagot adhatunk a zenészek kezébe.Általában a sequencer jelleg
programoknak elég primitív a kottázó részük, a kottázó programok sequencerrésze pedig csak arra jó, hogy a kottába becsúszott esetleges hanghibákat meghallgatás útján kiküszöböljük.A két rendszert standard MIDI fájllal köthetjük össze, el
ször készíthetünk egy jó min
ség
hanganyagot asequencerrel, majd ennek a hangjait átvihetjük a kottázó programba, így lényegesen kevesebb munkávalkit
n
és hanghibáktól szinte teljesen mentes anyagot készíthetünk, ami a kéziratból történ
másolásnálsohasem szokott sikerülni. A kottázó programmal – szükség szerint – szólamokra lehet bontani a partitúrát,amelyeket azonnal ki lehet osztani a zenészeknek, akik általában nagyon szoktak örülni a másolási hibáktólmentes, nyomtatott kottának.Amint láthatjuk, ez a rendszer csak a gépies rutinmunkát helyettesíti, semmiben nem szab gátat azeneszerz
alkotó képzeletének.Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy aki zeneszerz
nek vallja magát, az ne gondolja, hogy a zeneszerzésbármely fázisa helyettesíthet
számítógépes programmal.
Valódi zenedarabot csak úgy alkothatunk, haannak minden kis részletét mi magunk találjuk ki, az ehhez szükséges összes tudást kemény munkávalelsajátítottuk.
Vannak olyan számítógépes „zeneszerz
” programok, melyek el
re gyártott elemekb
l állnak, ezeket bárkikülönféle sorrendbe rakhatja és a végeredmény valóban (jó ízlés esetén) valami zeneszer
hangzás lesz. Ez jó esetben intellektuális játék, rossz esetben a popzenei ipar vadhajtása és zenei környezetszennyezés. Azilyen programokkal történ
„összerakósdi” semmiképpen sem tartozik a zeneszerzés tárgykörébe.A mi feladatunk az, hogy a számítógépet úgy tekintsük segít
társunknak, hogy közben magát a lényeget azene komponálását minden részletében individuálisan tudjuk végezni. Szerencsés esetben ez úgy néz ki,hogy az ember már rég kitalálta fejben a darabot amikor leül a zongorához, a szintetizátorhoz, a számítógépképerny
 je elé, hogy azt hangokkal és kottafejekkel realizálja. Az a módszer csak igen sekélyes eredményreszokott vezetni, hogy próba-szerencse alapon játszadozunk a hangszeren és várjuk, hogy esetleg ebb
lkerekedik ki egy nagyszer
darab.
 
142
Ne felejtsük azt se el, hogy bár a sequencer programokkal nagyon életh
, zenekarszer
hangzásokat lehetelérni, itt azonban minden hangindítás ugyanaz, minden vibrátó ugyanaz, ellentétben azzal, amikor józenészek játszanak és beleviszik zenénkbe a saját egyéniségüket, évtizedes tapasztalataikat. Ez semmivelsem pótolható, ezért érdemes ragaszkodni ahhoz, hogy zenénk „él
ben”, valódi hangszereken, jó zenészekel
adásában kerüljön koncertpódiumra, vagy felvételre.
FüggelékAz orgona kopulázási rendszerén alapuló klasszikus hangszerelési alapelvMagyar népdal (Lajtha László gy
 jtése) 4 szólamú feldolgozása zongora letét formájában:Ez a négy szólamú anyag orgonán akkor szólal meg ebben a hangtartományban, ha a játszó manuálon
csak 
anyolclábas regiszterek vannak bekapcsolva. A nyolc lábas regiszter azért lett így elnevezve, mert a sípsor legnagyobb(nagy Cé) sípja 2m 40cm, azaz 8 láb hosszú. E szerint az alapelv szerint nevezték el a többi regiszter sípsorait is.Következ
példáinkban - a könnyebb átláthatóság kedvéért - csak az alap (16, 8, 4 és 2 lábas) kopulázási lehet
ségekkelfoglalkozunk, nem említjük a köztes kvint kopulákat, sem pedig az azonos hangmagasságú, de eltér
hangszín
 regisztráció számtalan lehet
ségét. Orgonajáték esetén az alsó szólamot pedálon kell játszani, a pedálnak különregiszterei vannak direkt a basszus tartományban.
 
143
(A pedál-manuál kopulákkal itt most szintén nem foglalkozunk.) Tehát a hangzás – ha manuálon és pedálregiszterben iscsak nyolc lábasat használunk – megegyezik a zongora hangmagasságával.Ha a manuált és a pedált is átkapcsoljuk 4 lábas regiszterekre a következ
hangzást kapjuk:Ez önmagában elég vékonyka megszólalást eredményez.A manuállal mehetünk még egy oktávval feljebb, a pedálon azonban – basszus regiszter lévén – ilyen lehet
ség nincs.Lehet azonban – a 8 lábashoz képest – egy oktávval lejjebb regisztrálni, hiszen 16 lábas regisztert a legtöbb orgonatartalmaz. (Nem ritka a 32 lábas basszus regiszter sem, ez önmagában már alig ad hangot, csak a kopulázás során növeliúgy a felhang-tartományt, hogy az összhatás valóban „fenséges” lesz.)
 Nézzük meg
- extrém példaként - a 2 lábas manuál és a 16 lábas pedál együttes hangképét:Ez a hangzás persze csak nagyon tiszta hangolás esetén élvezhet
.Ha az általános orgonista gyakorlatnak megfelel
en létre hozunk egy tutti állást, azaz a manuálon egyszerre szól a 8, a4 és a 2 lábas regiszter, a pedálon pedig a 4, a 8 és a 16 lábas, akkor valójában nem történik más, mint az eddig külön-külön megszólaló oktávok egymásra kopulázódnak. A zongora letétben meglehet
sen egyszer
nek t
n
népdalunk ezt abonyolult hangzásképet veszi fel, miközben az orgonista továbbra is csak négy szólamban játszik:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->