Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Organizarea activitatii de audit intern.doc

Organizarea activitatii de audit intern.doc

Ratings:
(0)
|Views: 31|Likes:
Published by Aaron Hayes

More info:

Published by: Aaron Hayes on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2014

pdf

text

original

 
Organizarea activităţii de audit intern
Auditul intern
este acea forde audit financiar care funcţionează în interiorulentităţilor în directa subordonare a managementului acestora, având ca principal scop să sprijinesistemul de management în atingerea scopurilor pe care şi le propun (obţinerea maximului de profit, asigurarea unui sistem de îngrijire a sănătăţii la standardele cele mai înalte din domeniu).Din cauză că este subordonat conducerii entităţilor, auditul intern nu poate avea oindependenţă şi obiectivitate egală cu cea a auditului extern. Este recunoscută astfel o aşa-numită„independenţă relativă” a auditului intern.Pentru creşterea independenţei activităţii de audit intern este recomandabilă aplicarea principiilor oferite de Codul de Guvernanţă Corporativă.Conform acestuia, întregul sistem de conducere a unei entităţi se structurează astfel încâtnici o structură de conducere nu are competenţe totale, ea fiind monitorizată de către alte structurispecial create: Bordul sau Consiliul de Administraţie este monitorizat de către aşa-numiteleComitete de Direcţie din care pot face parte atât directori executivi sau neexecutivi (din afaraentităţii).Există apoi Comitetul de Audit Intern cu sarcina de a supraveghea sistemul de controlintern, precum şi sistemul financiar-contabil.
 În România activitatea de audit intern îmbracă în marea ei majoritate forma auditului public intern.
 Auditul public intern
reprezintă activitatea funcţional independentă şi obiectivă care dăasigurări şi consiliere conducerii pentru una administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice;ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistemică şi metodică careevaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa ş eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiuneariscului, a controlului şi a proceselor de administrare.În conformitate cu prevederile din Standardele Internaţionale, activitatea de audit interntrebuie să sprijine entitatea în direcţia realizării unui sistem de management/de conducere bazat pe gestiunea riscului.Acest lucru presupune ca auditorul să ajute entitatea, să inventarieze toate riscurile legatede desfăşurarea activităţii ei şi să acopere aceste riscuri cu activitatea de control intern.Prin urmare, nu auditorul este cel care are ca şi sarcină să inventarieze riscurile sau săcontroleze în vederea eliminării riscurilor. El aduce la cunoştinţa managementului despre
 
eventualitatea existenţei re riscuri neacoperite cu contro astfel încât unitatea să ia măsurilenecesare.
Obiectivele auditului public intern:
asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţileentităţii publice;
sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematişimetodică, prin care să evalueze şi să îmbunătăţească eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.Compartimentul de audit public intern are următoarele
atribuţii:
a)să verifice şi să exprime concluzii şi recomandări cel puţin o dată la 3 ani:
angajamentele legale şi bugetare;
 plăţile de orice fel;
modul de efectuare a cheltuielilor;
legalitatea şi performanţa deciziilor în legătură cu mişcările patrimoniale (vânzări,cumpărări, transferuri, concesiuni, închirieri, etc.);
modul cum se constituie veniturile entităţilor publice. b)efectueze misiuni de audit de sistem în scopul descoperirii punctelor slabe înfuncţionarea acestora şi al formulării de recomandări pentru eliminarea lor.
Organizarea auditului public intern:
1.Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI);2.Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCCAPI);3.Compartimentul de audit public intern la nivelul entităţilor publice.
Organizarea inspecţiilor de audit intern
Puterea executivă este aceea care se ocupă cu gestionarea resurselor şi patrimoniului public. De aceea are dreptul să-şi organizeze audit financiar cu caracter intern.Una dintre formele de audit din acest fel este auditul public intern organizat la nivelulentităţilor cu caracter public.O altă formă de audit intern care funcţionează în cadrul puterii executive este aceeareprezentată de inspecţiile de audit intern.Acestea sunt organizate în felul următor:a.la ordonatorii principali de credite ai bugetului public naţional de către Direcţia de auditintern din cadrul Ministerului Finanţelor:
 
 b.pentru ordonatorii de credite ai Bugetelor Locale cât şi pentru ordonatorii secundari şiterţiari ai celorlalte bugete de către serviciile de audit intern din cadrul direcţiilor generale judeţene ale finanţelor publice
 Atribuţiile inspecţiilor de audit intern sunt în principal următoarele
:
să verifice aspectele sesizate sau reclamat în legătură cu formarea şi utilizarea resurselor  publice;
să verifice cazurile semnalate de către anumite entităţi publice în legătură cu operaţiuniexecutate fără viza de control financiar preventiv;
să informeze Cutea de Conturi în legătură cu abaterile constate ca urmare a verificărilor efectuate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->