Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hikmet Yurdu, 2009/1, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:5

Hikmet Yurdu, 2009/1, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:5

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:
Published by ali duman
Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Yılda iki kere yayınlanan hakemli, akademik, sanal dergi
Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Yılda iki kere yayınlanan hakemli, akademik, sanal dergi

More info:

Published by: ali duman on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
 
Yıl: 3 Sayı: 5
Ocak – Haziran 2010 
HİKMET YURDU
Düşünce - Yorum
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
 
Mehmet Azimli : Uhut Savaşı Etrafında BazıMülahazalar
 
H. Suphi Erdem : Dil, Önerme ve Gerçeklik - I-Wittgenstein Bağlamında Bir Değerlendirme
 
Özcan Taşcı : İnsanı Ahirete Hazırlayan Dünya
 Hayatının İki Önemli Enstrümanı : Oyun veEğlence
 
Kazım Yoldaş: Ahmet Yesevi’nin Divan-ıHikmet’inde Hz. Muhammed Sevgisi
 
Abdurrahman Kasapoğlu: İnsan İlişkilerindeÖnemli Bir Kur’an İlkesi: Kötülüğü İyilikleSavmakAbdurrahman Kasapoğlu : Allah-İnsan İlişkisi Açısından Muhabbet / Sevgi Olgusu
 
İbrahim Kaplan: Erken Dönem Müslüman-Hıristiyan Polemik Geleneği
 
Hasan Arslan : Dinle İlgili Düşünce, Tanım veAlgılamalar
 
Ramazan Kamiloğlu: Türk Kültüründe Ezan veMakamları
 
Nihat Akbıyık - İbrahim Görücü: Türkiye’deMevsimlik Tarım İşçiliği: Sorunları ve ÇözümÖnerileri
 
Yaşar Türkben: Descartes’ın Ahlak ve Mutlu-luk Anlayışı
 
Soner Duman: Modern Hukukta Kıyas-Yorumİlişkisinin İslam Hukuku Açısından Değerlen-dirilmesi
 
Mustafa Güven : Kur’an’ın AnlaşılmasındaMüteşabihat Problemi ve Te’vil
 
Kassem Toueir / Nurettin Gemici: Kur’an’ınBakış Açısıyla Şehirlerin Planlaması
 
Nishi Shah / Süleyman Aydın: Kanıtsalcılıkİçin Yeni Bir İddia
 
Anthony R. Booth / Süleyman Aydın: Pragmacı-lık İçin Yeni Bir İddia
 
İmam Matüridi / Yüksel Macit: Dinde ZorlamaYoktur
 
İhvan-ı Safa / Hamdi Onay: Oluş ve BozuluşÜstüne
 
Musa Kazım / Hulusi Arslan : Kelam Kitapları-nın asrın İhtiyaçlarına Göre Düzeltilmesi
 
Muhammed Abduh / Ali Duman : Batı Mede-niyeti Nasıl Bulmuş
 
Dafü’l-Fünun Edebiyat Şubesi Mdürü Hakkı / Ali Duman: İslam Halifeliği
 
Yusuf Ziya (Yörükan) / Mustafa Bulut : ŞeyhSühreverdi’nin Felsefesi
 
Gültekin Eroğlu – Kitap Tanıtımı
 
Halis Demir – Kitap Tanıtımı
 
Ş Ertan Altunrende – Kitap Tanıtımı
İMAM-I AZAM EBU HANİFED. 80 / 699 – V. 150 / 767
 
HİKMET YURDU
Düşünce - Yorum
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
 
HİKMET YURDU
Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
 
ISSN: 1308-6944Hikmet Yurdu
 ,
Yıl: 3, S.5 (Ocak-Haziran 2010)www.hikmetyurdu.com
 
HİKMET YURDU
 
DÜŞÜNCE-YORUM
 
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
 
Hakemli Bilimsel Dergi
ISSN: 1308-6944
İmtiyaz Sahibi
 Ali Duman
Yazı İşleri
 Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim Kaplan-İbrahim Görücü
Editör
 Ali Duman
Editör Yardımcıları
Abdurrahman Kasapoğlu – A. Faruk Sinanoğlu – Hakkı Karaşahin
Redaksiyon
 Abdurrahman Kasapoğlu-İbrahim Kaplan-Hulusi Arslan-Mustafa Bozkurt-Hakkı Karaşahin-Adnan Arslantaş-Süleyman Aydın-Hasan Arslan-Mustafa Bulut
Yayın Kurulu
 Prof. Dr. Mesut Aydın, Prof. Dr. Recep Güneş, Prof. Dr. Abit Bulut, Prof. Dr. Mehmet Karagöz,Doç. Dr. A. Faruk Sinanoğlu, Doç. Dr. Hulusi Arslan, Doç. Dr. Yusuf Benli, Doç. Dr. AbdurrahmanKasapoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ali Duman,
Raportör
İbrahim Kaplan-Msutafa Bozkurt
Danışmanlar Kurulu
 
Ankara Üniv
: Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, Prof. Dr. Şamil Dağcı, Prof. Dr. Nusret Çam, Prof. Dr. Şaban AliDüzgün, Prof. Dr. Recep Kılıç,
Atatürk Üniversitesi
: Prof. Dr. Niyazi Usta, Prof. Dr. Arif Yıldırım, Prof. Dr. AliRafet Özkan, Prof. Dr. Ali Eroğlu, Doç. Dr. Osman Elmalı;
Erciyes Üniv
: Prof. Dr. Harun Güngör, Prof. Dr. H.Yunus Apaydın, Prof. Dr. Mustafa Ünal, Doç. Dr. Şükrü Selim Has;
Fırat Üniv
: Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Prof.Dr. Şuayip Özdemir, Prof. Dr. Mehmet Solyaldı, Doç. Dr. Sami Kılıç, Doç. Dr. İsmail Erdoğan, Doç. Dr. MehmetAtalan, Doç Dr. Yahya Keskin, Doç. Dr. Gıyaseddin Arslan;
İnönü Üniv
.: Prof. Dr. Mesut Aydın, Prof. Dr. SalimCöhçe, Prof. Dr. H. Bayram Kaçmazoğlu, Prof. Dr. Sezgin Kızılçelik, Prof. Dr. Hasan Kavruk, Prof. Dr. RecepGüneş, Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş, Prof. Dr. Abit Bulut, Prof. Dr. Abdullah Korkmaz, Prof. Dr. Mehmet Tikici,Prof. Dr. Mehmet Karagöz, Prof. Dr. Saffet Sancaklı, Doç. Dr. Zülfikar Durmuş, Doç. Dr. Yusuf Benli, Doç. Dr.A. Faruk Sinanoğlu, Doç. Dr. Mustafa Arslan, Doç. Dr. Hulusi Arslan, Doç. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu, Doç.Dr. Hüsniye Canbay Tatar, Doç. Dr. Celal Çakan, Doç. Dr. Bilal Altay, Doç. Dr. Kazım Yoldaş, Yrd. Doç. Dr.Zekeriya Çalışkan, Yrd. Doç. Dr. Ali Duman,
Selçuk Üniv
.: Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, Prof. Dr. HüseyinTekin Gökmenoğlu, Prof. Dr. Orhan Çeker; Prof. Dr. Saffet Köse, Prof. Dr. Ahmet Yaman, Doç. Dr. AbdülkerimBahadır, Prof. Dr.Cem Kozlu;
İstanbul Üniversitesi
: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır,
19 Mayıs Üniversitesi
: Prof.Dr. Nihat Dalgın,
Cumhuriyet Üniv
: Prof. Dr. Ali Akpınar, Doç. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,
Sütçü İmamÜniv
.: Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur, Prof. Dr. Kemal Atik, Doç. Kadir Evgin;
Niğde Üniversitesi
: Prof. Dr.Remzi Kılıç, Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Doç. Dr. Abitter Özulucan;
Eskişehir Üniversitesi
: Doç. Dr. Hüse-yin Aydın,
Adıyaman Üniv
: Prof. Dr. Mustafa Gündüz; Yrd. Doç. Dr. Recep Özman, Yrd. Doç. Dr. Fuat Şancı,Yrd. Doç. Dr. Bekir Kocadaş; 100. Yıl Üniversitesi: Doç. Dr. Mehmet Ünal
Yazışma Adresi
 Ali Duman, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi44069 Kampüs / Malatyae-posta:aduman@hikmetyurdu.com 
Dergi İçeriğini PDF olarak bilgisayarınızı indirmek için tıklayın
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->