Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Modelling the Heat and Fluid Flow in the Welded Pool From High Power Arc Sources

Modelling the Heat and Fluid Flow in the Welded Pool From High Power Arc Sources

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Ioan Sorin Leoveanu
Welding technology, Heat Flow, Multi-Points Welding Heat Sources, CFD
Welding technology, Heat Flow, Multi-Points Welding Heat Sources, CFD

More info:

Published by: Ioan Sorin Leoveanu on Mar 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/16/2014

 
Ae`jffmki tbj bjlt lk` gfum` gfew mk tbj wjf`j` peef grea bmib pewjr lrdseurdjs+
Melk Termk Fjevjlku
<&l
& Ibjeribj Xiurl
?&o
 
<
Prlksmfvlkml Zkmvjrsmty Orlsev& _ealkml+
?
^efytjdbkmd Zkmvjrsmty Oudblrjst&_ealkml
l
fjevjlkumNylbee+de+uc
o
ibziurlNylbee+dea
Cjywer`s8
cjybefj wjf` sblpj& pblsj”s mktjrldtmek& wjf`mki seurdjs& AB@
 
Lostrldt+
Pbj plpjr prepesjs l kuajrmdlf ajtbe` ger lklfyzmki tbj deapfjx pbjkeajkl”s tblt lppjlr mk tbjdlsj eg cjybefjs wjf`j` peef ijeajtry+ ^rjsjkt ae`jf deksmst mk l suddjssmek eg lklfysjs stjps&kjj`j` te sefvj tbj mktjrldtmek ojtwjjk tbj fmqum`%sefm`& fmqum`%pretjdtmek ilzj lk` fmqum`%AB@wjf`j` lrd ger lrd wjf`mki& er jfjdtreks& er jfjdtrealikjtmd wlvjs+ Pbj fmqum`%sefm` ijeajtry rjsuft oy `mssmpltmek eg tbj wjf`mki pewjr seurdj mk l altrmx eg alky pemkt seurdjs+ Pbms predjss imvjs lgmrst lpprexmaltmek eg tjapjrlturj gmjf`s lk` l iee` lpprexmaltmek eg tbj `mimt 4@ pesmtmek& lk`mkgeraltmek loeut tbj vlpermzltmek lrjl+
<+ Mktre`udtmek+
Pbj wjf`mki oy gusmek ms lk mapertlkt alkugldturmki tjdbkmquj tblt ms ojmki usj` aerj grjqujktfymk tbj ae`jrk alkugldturmki eg vlrmeus lrjls+ Mk tbj flst `jdl`j& tbj ckewfj`ij loeut gusmekwjf`mki predjssjs bls lttlmkj` tbj fjvjf eg alturmty tblt mapesjs l spjdmlf lttjktmek+ Pbj pbysmdlf predjssjs tblt tlcj pfldj `urmki gusmek wjf`mki& lrj mk tbj gmjf` eg Alikjte By`re @yklamds ger tbjTbmjf` Lrd Ae`jfmki lk` mk tbj lrjl eg bjlt trlksgjr& ajftmki& Alrlkiekm dekvjdtmek&jfjdtrealikjtmd lk` oueylkdy gerdjs ger tbj wjf`j` peef mk tbj gfum` stltj+ Mk tbj ldtulf lppreldb&tbj ae`jfs ger jstlofmsbmki tbj wjf`ajkt dblrldtjrmstmds lrj lppjlrmki wjff `eduajktj` mk plpjrsS<& 7Q+ Dekvjdtmek mk tbj wjf` peef ms rjdeikmzj` ls ekj eg tbj mapertlkt predjssjs tblt `jtjramkjwjf` peef dblrldtjrmstmds sudb ls smzj lk` sblpj S<&?&:Q+ Pbj stu`mjs mk tbj lrjl eg tblt typj eg seurdjs lrj fmamtj`+ Pblt kjw sblpj ms ckewk mk fmtjrlturj ls cjybefjs lk` tbms altbjaltmdlfjstmaltmek wmtb dflssmdlf ajtbe`s imvj uklddjptlofj jrrers+ Ttu`mjs eg tbesj typjs eg seurdjs blvj ojjk al`j prjvmeusfy usmki kuajrmdlf ajtbe`s+ Pbj Alrlkiekm dek`mtmek tlcjs l irjlt deapfjxmty&imvjk oy irl`mjkts eg tjapjrlturj lk` dekdjktrltmek+ Mk tbj durrjkt plpjr& wj usj altrmx!`mstrmoutj` pemkt seurdjs te jstlofmsb tbj bjlt gfew lk` imvj tbj cjy!befj geraltmek+ Pbj bjlt gfew ms imvjk mk ltbrjj!`majksmeklf lppreldb lk` tbj tjapjrlturj gmjf` eotlmkj` mk tbj ajft ms usj` te jstlofmsb tbjbjlt lk` gfum` l`vjdtmek+ Pbj prjssurjs eg lrd lk` ilzjs lrj deksm`jrlofy stltmeklry lk` blvj kevlrmltmeks mk tbj predjss lklfysms+ Olsj` ek ALD tjdbkmqujs& tbj sblpj eg grjj surgldj ms eotlmkgrea fekimtu`mklf sjdtmek eg wjf` lk` grea tbj trlksvjrsj sjdtmek pesmtmekj` mk tbj lrd!wjf`j`seurdj+ Grea tbj jxpjrmajktlf vjrmgmdltmek& olsj` ek vlrmeus wjf`j` hemkts& tbms lppreldb eg tbjdeapfjx predjss ms mk lirjjajkt wmtb tbj prepesj` ae`jf+
?+ Kuajrmdlf Lklfysms+
Gmiurj < sbews tbj ae`jf ger tbj prjsjkt stu`y+ Pbj mkfjt pesmtmek ms fedltj` lt wjf`mki lrd pemkt mktbj sjdtmek wbjrj tbj `repfjts lrrmvj mk tbj wjf`j` ajft peef+ Pbj stliijrj` irm` ms l`eptj` mk tbjgmkmtj vefuaj lppreldb& wbmdb geras tbj olsms eg tbj ALD ajtbe`+
 Altjrmlfs Tdmjkdj Gerua Wefs+ :2>!:2? "?>>2- pp 004!007 Ekfmkj lvlmflofj smkdj ?>>2%Huk%<? lt www+sdmjktmgmd+kjt © "?>>2- Prlks Pjdb ^uofmdltmeks& Twmtzjrflk` `em8<>+0>?2%www+sdmjktmgmd+kjt%ATG+:2>!:2?+004
 Lff rmibts rjsjrvj`+ Ke plrt eg dektjkts eg tbms plpjr aly oj rjpre`udj` er trlksamttj` mk lky gera er oy lky ajlks wmtbeut tbj wrmttjk pjramssmek eg PP^&www+ttp+kjt+ "M@8 =?+2<+<4:+<00!4>%>2%<?&><8<48?7-
 
 l- o- d-Gmiurj <+ Ijeajtry lk` oeuk`lry dek`mtmeks eg tbj smaufltmek predjss8 l- Pbj lspjdt eg tbj wjf`j` peef& o- tbj trlksvjrslf cjy!befj sblpj& d- ijeajtrmdlf `mstrmoutmek eg tbj pemkt seurdjs+
?+<+ Ievjrkmki Jqultmeks+l- Pbj fmqum` pblsj jqultmeks+
Pe lklfyzj tbj gfum` gfew lk` tbjralf dblrldtjrmstmds eg aeftjk ajtlf mk tbj wjf`j` peef geraj` predjss& lrj tbj geffewmki bypetbjsms8f- Pbj gfew ms ?!@& mkdeaprjssmofj& lk` flamklr+?- Jldb tbjralf prepjrty eg aeftjk ajtlf ms dekstlkt+4- Pbj bjlt `mssmpltmek lk` tbj turoufjkt mk`mdjs lrj dlfdufltj` ekfy mk tbj gfum` dektref vefuaj+Pbjk tbj ijkjrlf `mggjrjktmlf jqultmek ger deksjrvltmvj fews dlk oj imvjk ls8
" -
" -
 x x x x x v xv
 h hmm h  hmm
#    Δ#    Δ1##
χχχχχ
……………………………… "<-Pbj `jgmkmtmeks eg tbj fjttjrs&
χ 
&
Δ
lk` T lrj `ekj mk tbj tlofj <+Plofj <+Χ
 
Δ
 
TDektmkumty < > >Aeajkt
v
m
vjfedmty ek x
m
 `mrjdtmek
 º
 
mm
ax xm
 g  i  x
##
χ
 
v
 h
vjfedmty ek x
 h
 `mrjdtmek
 º
 
 h h
ax x h
 g  i  x
##
χ
 Jkjriy P
tjapjrlturjd ό γ
 
q
'
 Pbj
 g 
ax
rjprjsjkts tbj jfjdtrealikjtmd lddjfjrltmek mk`udj` oy tbj jfjdtrmd lrd lk` tbj lsdjksmek oueylkdy gerdjs& lk` mk tbj lklfysms lrj mk`udj` oy tbj lrd prjssurj tjra8
" -
ao
 i  O H  Gόο 
Ù1
lk`
" -
    1
?????>
?jxp0&
 h hlrd
 M  y x pτ τ ώ  º
++++++++++++++++++++"?l&o-Pbj pblsj grldtmek
 g 
 s
ms deksm`jrj` ls tjapjrlturj gukdtmek ldder`mki te tbj jxprjssmek8
" -
661
<<<
&<&
&>
mg mg  mg  g 
 s s s s
……………………………………+ "4-
000L`vlkdj` Yjf`mki lk` Amdre Hemkmki % ^ldclimki ger tbj ?<st Djktury
 
o- Pbj sefm` stltj pblsj ievjrkmki jqultmek+
Mk tbj sefm` plrts eg tbj hemkt& tbj bjlt gfew ievjrkmki jqultmek deksm`jrj` ms8
 s s sm
 F g  z  y x\
??????
 ό γ ό
#    ###1
……………+ "0-
?+?+ Oeuk`lry Dek`mtmeks+
Bjltmki lk` deefmki ms suppesj` te lrmsj oy dekvjdtmek lk` rl`mltmeks ek tbj jktmrj mktjrklf lk`jxtjrklf oeuk`lry+ Ger gfum` gfew lklfysms& jmtbjr tbj sfmp wlff dek`mtmek er tbj ke!sfmp wlffdek`mtmek ms l`eptj` S=& <>Q& ldder`mki te tbj smzj eg l djff lk` tbj alikmtu`j eg vjfedmty+ Ybjk tbjlffey ms ajftj`& tbj dekvjdtmek dejggmdmjkt ojtwjjk ajft lk` sefm` oeuk`lry lffey ms dlfdufltj`& olsj` ek
 _j
 x
lk`
 ^r 
kuaojrs& oy sefvmki wmtb ae`mgmj` Djffuflr Lutealtl Ajtbe` tbj gfum` gfewlk` bjlt gfews systja eg jqultmeks mk tbj kjmiboermki surgldj+ Pbj systja& mk `majksmekfjss gera&lk` uk`jr deksm`jrltmek tblt8
 xu yu x yvu
3
3
;;;;;;
dlk oj wrmtj mk tbj Plofj ? lk` tbjdekvjdtmek dejggmdmjkts jxprjssmek ger WGA dlk oj dlfdufltj` lmaj` eg Kussjft kuaojr+
?+4+ Grjj Turgldj lk` ^blsj Dblkij
 Ek grjj surgldj& tbj sua eg tlkijktmlf strjssjs aust oj zjre lk` tbj sua eg keralf strjssjs aust ojjqulf te tbj lppfmj` strjssjs er  prjssurjs+ Pbj tlkijktmlf lk` keralfstrjss dek`mtmeks lrj lppfmj` ek grjjsurgldj S=& <>Q+ Ybjrj
v
m
&
v
 h
lrj tbj
 x
m
&
 x
 h
 
deapekjkt eg vjfedmty3
a
lk`
k
lrjtbj ukmt vjdters wbmdb rjgjr te tbjfedlf tlkijktmlf lk` keralf `mrjdtmekeg tbj surgldj& rjspjdtmvjfy+ Pbj`jgmkmtmek eg 
χ
geffews tbj gerajr jxprjssmek& tblt ms&
χ
l
1 "p
jxt
-%
 ό
#
δ
P
%
 _
a
3 wbmfj
 º
rjprjsjktscmkjaltmds vmsdesmty3
δ
P
ms tbj surgldjtjksmek gukdtmek eg tjapjrlturj3
 p
jxt 
 ms tbj prjssurj eg wjf`mki lrd mk tbjlrjl eg dektldt ojtwjjk lrd lk`wjf`j` peef lk` tbj pretjdtmek ils prjssurj ger tbj rjst eg surgldj peefijeajtry3 lk`&
 _
a
ms tbj ajlk rl`museg tbj grjj surgldj+Plkijktmlf strjss dek`mtmek8
 xvak xv xvakak  xvak
 h h x xm h hm x x x x mm x x
m hm h hm hm
?
-"
?
δ º
1#    ###
……………++ "<<- Keralf strjss dek`mtmek8
l h h x xm h hm x xmm x x
 xvak xv x xkk xvak
 h h hmmm
χ º
1#    ##
?
……………………………++ "<?-
?+0+ Yjf` ^eef Tblpj Jstmaltmek grea Mkmtmlf bjlt gfew dek`mtmeks+
Pbj bjlt seurdj ae`jf ms olsj` ek tbj Aybr—Ireki ajtbe` S<Q&S:Q+ Pbj bjlt seurdj ms `mvm`j` mktealky bermzektlf lk` vjrtmdlf pemkt seurdjs tblt lrj mkdfu`j` mk tbj wjf`j` lrjl+ Pbms ajtbe` alcjs
 Alss
>
~
~
1#
 yv xu
+ ":-
 x! aeajktua
????
~
~
_j<~
~
~
~
~~
~
~
 yu yuu F yvv xuu
 F
11#
 º
+"7-
 Bjlt 
 y yv xu
 F
~
~
^r _j<~
~
~~
~
~
?
1#
+ "9-
Tefutmek sblpj8
 F Kusb
 g  x x
 γ
1
+ "2-
 ger ajft!sfli mktjrgldj tbj sefutmek eg tbj systjablvj sblpj gukdtmek8
k Fa x
l Kus
_j^r 
1
+ "=-
 ger ajft!sefm`mgmj` lffey tbj sblpj gukdtmek ms8
" -
?<<<<<
^r _j^r 
ak Fa x
dol Kus
#1
+ "<>-
 
Altjrmlfs Tdmjkdj Gerua Wefs+ :2>!:2?00:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->