Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giáo án: Đường thẳng vuông góc với đường thẳng

Giáo án: Đường thẳng vuông góc với đường thẳng

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Trần Quang

More info:

Published by: Trần Quang on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

pdf

text

original

 
S
ở 
 
GD và ĐT Quả
ng Tr
 
Trườ 
ng THPT Th
xã Qu
ng Tr
 ------------

------------
Giaùo aùn baøi daïy:
§3: ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC VÔÙI MAËT PHAÚNG
(
Tieát 36
)
Giáo viên hướ 
ng d
ẫ 
n
 
:
Tröông Thò Myõ Dung
 
Sinh viên th
ự 
c t
p
 
:
 
Traàn Quang
 
L
ớ 
p th
ự 
c t
p
:
11A4
 
 Th
ờ 
i gian
:
Tieát 7, thöù 3, 28/3/2013
I. M
c tiêu.
 
V
ki
ế
n th
c:-
 
 N
m ch
ắc định nghĩa đườ 
ng th
ng vuông góc v
ớ 
i m
t ph
ng.-
 
 N
m và v
n d
ụng được điề
u ki
ện đườ 
ng th
ng vuông góc v
ớ 
i m
t ph
ng-
 
 N
m
đượ 
c
định nghĩa mặ
t ph
ng trung tr 
c c
a
đoạ
n th
ng.
 
ề 
 ỹ 
 
năng:
 
-
 
HS bi
ế
t cách ch
ng minh ch
ứng minh đườ 
ng th
ng vuông góc v
ớ 
i m
t ph
ẳng. Trên cơ sở 
 
đó vậ
n d
ụng để
ch
ứng minh hai đườ 
ng th
ng vuông góc v
ớ 
inhau.
 -
 
S
d
ng m
t ph
ng trung tr 
ực đoạ
n th
ẳng để
tìm qu
tích t
 p h
ợp điể
m
đơn giả
n.
 -
 
V
 
hình không gian đẹ
 p, chính xác.
 
 
ề 
 
thái độ
.
 -
 
 Nghiêm túc, c
n th
n, tích c
c h
c t
 p và xây d
ng bài.
II. Chu
n b
c
a GV:
+ Giáo án
điệ
n t
, SGK, SBT và máy chi
ế
u.
III.
 
Phương pháp dạ
y h
c
GV k 
ế
t h
ợ 
 p di
n gi
i, h
ỏi đáp vớ 
i ho
ạt độ
ng nhóm.
IV.
 
Ti
ế
n trình bài h
c.
 
1.
 
Ổn đị
nh l
ớ 
p.2.
 
Ki
ểm tra bài cũ.
 
Đặ
t v
ấn đề
:
Trong bài toán trên, ta đã biể
u di
n
CD
theo hai vecto
 BC 
 BD
. M
t cácht
ng quát, t
t c
 
các đườ 
ng th
ng c
(BCD) có vecto ch
 
 phương
c
 
đề
u
đồ
ng ph
ng v
ớ 
i hai vecto
 BC 
 BD
nên t
n t
i duy nh
t hai s
th
c
α
,
β
sao cho
c BC BD
 
. Khi đó ta cũng có
. 0
 ABc
, t
c AB vuông góc v
ớ 
i t
t c
các
đườ 
ng th
ng c n
m trong m
t ph
ng (BCD).
Khi đó ta nói AB vuông góc vớ 
i m
t ph
ng (BCD).
HDGV HDHS
Câu h
i:
Cho t
di
n ABCD saocho AB vuông góc v
ớ 
i BC và BD.CMR AB vuông góc v
ớ 
i CD. Ta có:
. .( ) . . 0
 ABCD AB CB BD ABCB AB BD
 
ABCD
 
3.
 
Bài m
ớ 
i.HDGV HDHS
N
i dung trình chi
ế 
u
GV gi
ớ 
i thi
u
đị
nh
nghĩa 1.
 T
bài toán ki
ểm tra bài cũ, GV
t
ng quát lên bài toán:
Cho đườ 
ng th
ng
vuông gócv
ới hai đườ 
ng th
ng c
t nhau avà b n
m trong m
t ph
ng (P).CMR 
vuông góc v
i (P).CM:
G
i
n
,
a
,
b
l
ần lượ 
t vecto ch
 
 phương củ
a
, a và b
Xét đườ
ng th
ng c b
t k 
n
mtrong m
t ph
ng (a,b). Vì a, b,
c đồ
ng ph
ng nên n
ế
u
c
vecto ch
 
 phương củ
a c thì t
nt
i duy nh
t hai s
th
c
α
,
β
saocho
c a b
 
.
Khi đó
. .
nc n a b
 
 
. . 0
a n bn
 
. V
y
n c
hay
vuông góc v
ớ 
i m
ọi đườ 
ngth
ng c n
m trong m
t ph
ng(P).T
 
 bài toán, GV đưa ra Đị
nh lím
t và gi
ớ 
i thi
u cho h
c sinhcách ch
ứng minh đườ 
ng th
ngvuông góc v
ớ 
i m
t ph
ng.GV liên h
v
ớ 
i bài t
 p ki
m tra
 bài cũ.
B
ằng ĐL 1, ta có ngay
ế
t lu
n AB vuông góc v
ớ 
i CDvì AB vuông góc v
ớ 
i m
t
Định nghĩa 1:
M
ột đườ 
ng th
ng dg
i là vuông góc v
ớ 
i m
t ph
ng (P)n
ế 
u d vuông góc v
ớ 
i m
ọi đườ 
ngth
ng n
m trong m
t ph
ng (P).
 Kí hi
u: d
(P).
Đị
nh lí 1: N
ế
u đườ 
ng th
ng d vuônggóc v
ới hai đườ 
ng th
ng c
t nhaun
m trong (P) thì d vuông góc v
ớ 
i(P).
 Vi
ế
t g
n:
( ), ( ), ( ),
a P b d a d b d a b a b
 
Chú ý:
N
ế
u m
ột đườ 
ng th
ng vuônggóc v
ớ 
i hai c
nh c
a m
t tam giác thìs
vuông góc v
ớ 
i c
nh th
ba.
 
 
c
 
b
 
a
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->