Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Procese Si Echipamente de Separare Si Purificare

Procese Si Echipamente de Separare Si Purificare

Ratings:
(0)
|Views: 185|Likes:
Published by Cheloba
Procese Si Echipamente de Separare Si Purificarea cerealelor
Procese Si Echipamente de Separare Si Purificarea cerealelor

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Cheloba on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

 
Procese şi echipamente de separare şi purificareLaborator 1
Separarea este o operaţie prin care un amestec este divizat în două sau mai multe fracţiuni care aucompoziţii diferite. Scopul acestei operaţii este de a concentra un component în raport cu ceilalţi.Separarea se realizează în principal prin metode fizice, deşi în unele cazuri se întâlnesc şi metode chimice.
Clasificarea metodelor de separareA. Metode bazate pe echilibrul dintre faze
a. echilibrul gaz-lichid Absorbţia; distilarea; cromatografia gaz-lichid b. echilibrul gaz – solid: Adsorbţia; sublimarea, Cromatografia gaz-solidc. separare bazată pe membrane: ultrafilatrarea, dializa, electrodializa, osmoza inversă, electroosmoza,distilarea osmoticăTot ca metode moderne de separare pot fi considerate: distilarea moleculară, distilarea enzimatică, distilareadestructivă. Ultimele două metode de separare implică şi reacţii chimice.
SEPARAREA MATERIALELOR SOLIDE PRIN SORTARECernerea
este operaţia de separare mecanică pe criterii dimensionale a amestecurilor de granule şi pulberiîn fracţiuni uniforme. În vederea realizării cernerii se folosesc:
grătare
 – la care diametrul ochiurilor este mai mare de 1 mm;
site – la care diametrul ochiurilor este mai mic de 1 mm.
Domenii de utilizare
industria morăritului şi panificaţiei;
industria berii şi spirtului;
conservarea cerealelor.
Tipuri de utilaje
care realizează separarea materialelor solide prin sortare:
sita plană;
separatorul aspirator (tararul);
triorul cilindric;
separatorul electromagnetic etc.Condiţionarea materiilor prime oleaginoaseCurăţarea de impurităţi şi seminţe defecteA.Elemente introductive
Curăţarea loturilor de seminţe oleaginoase pentru uz industrial, reprezintă operaţia de reducere aconţinutului de impurităţi (minerale şi organice) şi seminţe cu defecte în limitele impuse prin standardele dereglementare a calităţii materiilor prime pentru industria uleiului şi grăsimilor comestibile.Curăţarea loturilor de seminţe oleaginoase de uz industrial este impusă de necesitatea păstrării temporarela nivelul de calitate iniţial. Eliminarea impurităţilor şi seminţelor cu defecte din masa de seminţe oleaginoase apte pentru consum industrial reprezintă eliminarea factorilor de risc ai declanşării proceselor de degradare biologicăşi/sau microbiologică, care diminuează nivelul de calitate iniţial al lotului. În plus, impurităţile şi seminţele cudefecte reprezintă un balast indezirabil sub aspect cantitativ şi calitativ, lipsit de interes tehnologic, cu efectenegative asupra derulării procesului industrial şi asupra calităţii produsului finit.Principalele grupe de impurităţi şi seminţe cu defecte care trebuie eliminate la curăţarea seminţelor oleaginoase sunt:
1
Principiile ce staula baza operaţiilor de calibrare şisortaredimensiunilesusceptibilitatea magneticăgradul decoaceregreutateaspecificăformaboabelor 
 
-impurităţi (corpuri străine) minerale inerte: pământ, nisip, pietriş, bucăţi de metale etc.;
-
impurităţi organice neoleaginoase: paie, pleavă, bucăţi de plantă.-impurităţi organice oleaginoase (seminţe de alte plante de cultură, seminţe de buruieni, seminţecarbonizate sau alterate, coji etc.) şi seminţe cu defecte: mucegăite, strivite, râncede, decojite, spărturi.Curăţarea masei de seminţe oleaginoase se realizează atât la nivelul bazelor centralizate de recepţie-colectare (eliminarea corpurilor străine care pot reprezenta ~ 50% din nivelul iniţial de impurităţi prezente în masade seminţe după recoltare) cât şi la nivelul fabricilor de ulei.Curăţarea loturilor de seminţe oleaginoase la fabricile de ulei se realizează în 2 etape:-antedepozitare, o etapă de precurăţare realizată înainte de depozitarea seminţelor oleaginoase, etapă încare se elimină ~ 50% din impurităţile şi seminţele cu defecte prezente în lotul recepţionat;-postdepozitare, o etapă de postcurăţare realizată imediat înainte de introducerea în procesarea propriu-zisă, etapă în care se aduce nivelul conţinutului de impurităţi şi seminţe cu defecte la maximum 0,3-0,4%.Precurăţarea masei de seminţe oleaginoase este o etapă importantă de condiţionare pentru depozitare.Impurităţile şi seminţele cu defecte crează un mediu favorabil de dezvoltare a microbiotei şi paraziţilor, caredetermină autoîncălzirea şi alterarea.Postcurăţarea se realizează pentru eliminarea impurităţilor şi seminţelor cu defecte care afectează calitatea procesării (produc uzura părţilor active ale utilajelor ,defectarea acestora ,micşorează productivitatea utilajelor ,afectează condiţiile de lucru din spaţiile de procesare ), randamentul şi calitatea produselor de fabricaţie (afecteazărandamentul în ulei brut , calitatea şrotului, puritatea uleiului brut etc.).Principiile care stau la baza operaţiei de separare a impurităţilor şi seminţelor cu defecte din masa deseminţe oleaginoase sunt:-separarea pe baza diferenţei dintre caracteristicile granulometrice ;-separarea pe baza diferenţei de masă volumică ;-separarea pe baza diferenţeli de masă volumică şi proprietăţi granulometrice;-separarea impurităţilor feroase pe baza caracteristicilor feromagnetice.
B.Maşini pentru curăţarea seminţelor oleaginoase de impurităţi şi seminţe cu defecte1 . Vibroaspiratorul SAGENTA
Vibroaspiratorul (fig.1) este un utilaj de precurăţire, care funcţionează pe principiul combinat, al cernerii şiseparării pneumatice.Masa de seminţe cu impurităţi este dozată în buncărul de alimentare al vibroaspiratorului şi este repartizatăuniform pe suprafaţa sitelor de separare într-un curent ascendent de aer, care antrenează impurităţile uşoare . Pe primele 2 site se separă, ca refuz, impurităţile mari iar pe a treia sită impurităţile cu dimensiuni mai mici decâtseminţele.Purificarea aerului cu impurităţi se realizează în 2 etape: separator uscat (ciclon) , separator umed(hidrociclon). Productivitatea maşinii este de 50 t /h seminţe de floarea- soarelui cu maximum 5% impurităţi,randamentul de separare fiind de 50 %.
Fig.1.Vibroaspiratorul SAGENTA
1 – carcasa (batiul) vibroaspiratorului; 2 – con cu site vibratorii; 3 – sistem de 3 site de cernere; 4 – sistem de separare pneumatică (ventilator, 2 cicloane uscate şi un hidrociclon pentru purificarea aerului); 5 – sistem de antrenare în mişcare asitelor; 6-arcuri de suspensie; 7- buncăr de evacuare a seminţelor curăţate; 8- buncăr de evacuare a impurităţilor mari.
2
 
2. Structurarea materiilor prime oleaginoaseDecojirea seminţelor oleaginoaseA. Elemente introductive
Decojirea reprezintă operaţia de separare a cojii de miez aplicată seminţelor oleaginoase înainte demăcinare, cu scopul eliminării unei structuri botanice de balast (conţinut minimal de ulei botanic, conţinut ridicat defibră insolubilă cu proprietăţi absorbante relativ la faza uleioasă), care îngreunează şi reduce randamentul procesuluide separare a uleiului brut.Conducerea operaţiei de decojire este esenţială în cazul seminţelor cu un conţinut mare de ulei, al căror conţinut în ulei botanic este redus (0,5-1,5%) şi lipsit de importanţă tehnologică. Compoziţia chimică a structuriianatomice de coajă este dominată de fibra vegetală (~60% celuloză, 25-29% lignină,25-2,8% pentozani) alături de3-6% proteină, ulei botanic şi apă (8-10%). Fracţiunea lipidică din coaja seminţelor oleaginoase are un conţinutimportant de ceruri (15-45%, chiar 60-70% în coaja subţire) şi o aciditate liberă ridicată (18-22%).Coaja nu prezintă interes, în termeni de randament şi puritate uleiurilor brute. Totuşi, din considerentetehnologice, conducerea operaţiei de decojire nu se realizează până la separarea totală a cojii de miez, păstrându-seun conţinut remanent de coajă în miezul industrial de 6-8,5%, care participă la formarea unei structuri mecanice amăcinăturii favorabilă obţinerii uleiului brut prin presare / extracţie.
B. Metode de decojire
Eliminarea cojii seminţelor oleaginoase presupune parcurgerea a 2 etape:1. desprinderea cojii de miez, care presupune spargerea şi detaşarea cojii de miez;2. separarea cojilor din amestecul decojit.Decojirea propriu-zisă se realizează în următoarele variante tehnologice: lovire, tăiere, frecare, strivire,impact centrifugal, detentă.
 Decojirea prin lovire
se bazează pe principiul impactului unic sau repetat cu un organ al utilajului dedecojire (palete, perete fix), care determină ruperea legăturilor organice dintre coajă şi miez, deformarea şi fisurareacojii.Decojirea prin lovire se practică în trei variante tehnologice:° lovirea seminţelor aflate în regim static (în repaus) cu paletele utilajului de decojire;° lovirea seminţelor aflate în mişcare (regim dinamic), prin proiectarea repetată pe un perete (ecran) fixsau lovirea scurtă (practic instantanee), aplicată de rotor pe statorul decorticatoarelor centrifugale;° procedeul mixt, care combină lovirea statică cu cea dinamică, mărind substanţial eficacitatea operaţiei.Proiectarea unor corpuri cu elasticitate medie (seminţe oleaginoase) pe suprafeţe fixe sau lovirea acestoracu organe de lucru aflate în mişcare aparţinând utilajelor de decojire provoacă separarea cojii de miez în etape:- ruperea legăturilor anatomo - structurale din coajă şi miez;- deformarea cojii;- formarea de fisuri în structura cojii, fisurarea completă şi separarea imediată de miez sau fisurarea parţială,cu desprinderea întârziată de miez, după impactul propriu-zis, ca urmare a diferenţei de masă specifică.Decojirea prin lovire se aplică seminţelor de floarea-soarelui, la degerminarea uscată a germenilor de porumb, pentru sâmburii de palmier, decojirea completă a seminţelor de bumbac (separarea resturilor de miez decoaja aderentă, în a II-a etapă de decojire propriu-zisă) şi ,uneori, pentru boabele de soia.
 Decojirea prin tăiere
 presupune distrugerea integrităţii cojii (spargerea cojii) la trecerea seminţelor prinzona activă creată între doi tăvălugi rifluiţi, aflaţi în mişcare în sens de întâmpinare reciprocă, cu viteze perifericediferite şi la o distanţă interrifluri reglabilă. Tăierea cojii intervine sub acţiunea forţelor de forfecare şi presare/frecare. Metoda este aplicată la spargerea cojii seminţelor de bumbac.
°
 Decojirea prin frecare
 presupune separarea cojii de miez prin acţiunea forţelor de frecare create între coajaseminţelor oleaginoase şi suprafaţa rugoasă dintre tăvălugii rifluiţi sau acoperiţi cu pastă abrazivă.Metoda se aplică la decojirea boabelor de soia şi pentru decorticarea orezului.
°
 Decojirea prin strivire
 presupune spargerea şi detaşarea cojii sub acţiunea forţelor de presare şi, secundar,de frecare/forfecare, create între valţuri acoperite cu un strat de cauciuc. Metoda se utilizează la decojirea seminţelor de ricin şi a boabelor de arahide.
°
 Decojirea centrifugală
 presupune spargerea şi detaşarea cojii sub acţiunea impactului instantaneu creat subacţiunea forţei centrifuge.
°
 Decojirea prin detentă
 presupune spargerea şi detaşarea integrală sau parţială a cojii sub acţiuneadiferenţei de presiune creată prin detentă, care permite distrugerea coeziunii organice dintre coajă şi miez şifisurarea unică sau multiplă a cojii.Decojirea propriu-zisă conduce la formarea următoarelor fracţiuni:- miez şi coajă curate şi întregi;- fracţiuni de miez cu resturi de coajă şi de coajă cu resturi de miez aderent;- seminţe întregi, nedecojite.Din punct de vedere tehnologic, se consideră că la decojire se formează două fracţiuni:
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->