Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programa Cunoasterea Si Igiena Corpului Uman Deficiente Profunde Severe Asociate

Programa Cunoasterea Si Igiena Corpului Uman Deficiente Profunde Severe Asociate

Ratings:
(0)
|Views: 700|Likes:
Published by Voinea Marius
Programa pentru Cunoasterea Si Igiena Corpului Uman Deficiente Profunde Severe Asociate, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării
Programa pentru Cunoasterea Si Igiena Corpului Uman Deficiente Profunde Severe Asociate, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării

More info:

Published by: Voinea Marius on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

 
 
 ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educa
 ţ 
iei, Cercet
ă
 rii
ş
i Tineretului nr.5235 / 01.09.2008
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I TINERETULUI
CENTRUL NA
Ţ
IONAL PENTRU CURRICULUM
Ş
IEVALUARE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR
ARIA CURRICULAR
Ă
 „MATEMATIC
Ă
 
Ş
I
Ş
TIIN
Ţ
E ALE NATURII”
CUNOA
Ş
TEREA
Ş
I IGIENA CORPULUI UMAN
PROGRAM 
 Ă 
 
Ş 
COLAR
 Ă 
 Clasele a III-a a X-aCurriculum
 DEFICIEN 
Ţ 
 E MINTALE SEVERE, PROFUNDE
Ş 
 I/ SAU ASOCIATE
 
 Aprobat prin ordin al ministruluinr.5235 / 01.09.2008
 
Bucure
ş
ti, 2008
 
 
Cunoa
 ş
terea
 ş
i igiena corpului uman
Clasele a III-a – a X-a2
NOTA DE PREZENTARE
Aria curricular
ă
“Matematic
ă
 
ş
i
ş
tiin
ţ
e ale naturii” a fost introdus
ă
, pornindu-se de la necesitatea destimulare
ş
i satisfacere a curiozit
ăţ
ii stiin
ţ
ifice a copiilor prin în
ţ
elegerea unor fenomene
ş
i fapte din universulapropiat. Se asigur
ă
astfel o cale de cunoa
ş
tere activ
ă
, prin ac
ţ
iune direct
ă
, a lumii înconjur
ă
toare, valorificândexperien
ţ
a de via
ţă
a elevilor.E impropriu a vorbi despre interes de cunoa
ş
tere ap
ă
rut spontan, în cazul copiilor cu deficien
ţ
emintale severe, dar descoperirea propriului corp
ş
i a lumii exterioare devine prioritar
ă
pentru cre
ş
tereagradului de adaptabilitate, pentru formarea unor deprinderi de autonomie personal
ă
 
ş
i social
ă
 
ş
i pentru în
ţ
elegerea
ş
i perceperea corect
ă
a lumii în care tr
ă
iesc.Cunoa
ş
terea
ş
tiin
ţ
ific
ă
a mediului înconjur
ă
tor ofer
ă
copiilor ocazia de a gândi
ş
i a înv
ăţ
a, de a-
ş
idezvolta curiozitatea
ş
i interesul pentru anumite aspecte ale lumii înconjur
ă
toare, prin ac
ţ
iune direct
ă
,explorare
ş
i observa
ţ
ie.Prin intermediul disciplinelor din cadrul acestei arii,
ş
coala asigur
ă
caracterul
ş
tiin
ţ
ific al cuno
ş
tin
ţ
elorempirice achizi
ţ
ionate de elev în via
ţ
a cotidian
ă
, încât acestea s
ă
devin
ă
cuno
ş
tin
ţ
e func
ţ
ionale, eficienteadapt
ă
rii la mediul social. No
ţ
iunile
ş
tiin
ţ
ifice dobândite de copilul cu deficien
ţă
mintal
ă
sever
ă
au o acoperiresenzorial
ă
, având la baz
ă
contactul direct cu obiectele
ş
i cu imaginile acestora. Caracterul practic-aplicativ alexperien
ţ
elor de cuno
ş
tere în care este introdus copilul permite în
ţ
elegerea rela
ţ
iilor dintre organ
ş
i func
ţ
ie(ureche-auz; ochi-v
ă
z etc), organism
ş
i mediu.Structurarea proceselor de cunoa
ş
tere constituie un demers complex, c
ă
ruia îi urmeaz
ă
dezvoltareacognitiv
ă
 
ş
i înv
ăţ
area instrumental
ă
. La copilul cu deficien
ţ
e mintale severe, profunde
ş
i/ sau asociate,educa
ţ
ia cognitiv
ă
este specific
ă
, urmând un proces diferit de înv
ăţ
area copilului obi
ş
nuit. Stimulareasenzorial
ă
 
ş
i motorie condi
ţ
ioneaz
ă
abilitarea copilului pe axele principale: comunicare, abilit
ăţ
i cognitive,autonomie personal
ă
 
ş
i social
ă
. Educarea proceselor senzorial-motorii primare
ş
i dezvoltarea motricit
ăţ
iigenerale vizeaz
ă
dezvoltarea unor abilit
ăţ
i
ş
i deprinderi care constituie punctul de plecare în dezvoltareacognitiv
ă
, a limbajului, a comunic
ă
rii, precum
ş
i opera
ţ
ionalizarea unor concepte matematice elementare. Îndezvoltarea senzorial
ă
, unele experien
ţ
e de via
ţă
, cum ar fi cele care implic
ă
spa
ţ
iul, timpul
ş
i cantitatea, auscopuri legate de matematic
ă
. Formarea
ş
i opera
ţ
ionalizarea unor concepte matematice elementare conduc la în
ţ
elegerea conceptului de num
ă
r
ş
i folosirea concret
ă
a numerelor în situa
ţ
ii cotidiene (exemplu : alegereaautobuzului corect, folosirea banilor, etc.).Diferen
ţ
ierea curricular
ă
se va face prin sarcini, prin sprijin, prin resurse.Astfel copiii vor putea:
 
s
ă
-
ş
i dezvolte interesul fa
ţă
de mediul înconjur
ă
tor
ş
i fa
ţă
de propria persoan
ă
;
 
s
ă
se foloseasc
ă
de propriile sim
ţ
uri pentru a observa
ş
i a investiga mediul înconjur
ă
tor;
 
s
ă
-
ş
i l
ă
rgeasc
ă
câmpul experien
ţ
ei directe;
 
s
ă
în
ţ
eleag
ă
no
ţ
iunile de cauz
ă
 
ş
i efect;
 
s
ă
aplice cuno
ş
tin
ţ
ele înv
ăţ
ate în via
ţ
a cotidian
ă
(se poate hr
ă
ni mai s
ă
n
ă
tos etc.);
 
s
ă
cunoasc
ă
regulile unei vie
ţ
i s
ă
n
ă
toase;
 
s
ă
opereze cu instrumente de m
ă
sur
ă
(termometru, metru, ceas)
ş
i cu unit
ăţ
i de m
ă
sur
ă
semnificative;
 
s
ă
experimenteze simplu schimb
ă
rile de stare ale materiei;
 
s
ă
con
ş
tientizeze alternan
ţ
a zi/ noapte
ş
i cea a anotimpurilor.Copiii cu deficien
ţ
e mintale severe, profunde
ş
i/ sau asociate pot realiza progrese considerabile prinachizi
ţ
ii cu aplicabilitate larg
ă
în via
ţ
a cotidian
ă
 
ş
i cu efecte semnificative pentru buna lui integrare social
ă
.Programa este astfel conceput
ă
, încât s
ă
nu îngr
ă
deasc
ă
libertatea profesorului psihopedagog de a alege
ş
ia organiza activit
ăţ
ile de înv
ăţ
are cele mai adecvate atingerii obiectivelor propuse.
 
 
Cunoa
 ş
terea
 ş
i igiena corpului uman
Clasele a III-a – a X-a3
 
CICLUL PRIMAR (CLS. III-IV)
OBIECTIVE CADRU:1.
 
Cunoa
ş
terea propriului corp prin intermediul ac
ţ
iunilor de explorare senzorial
ă
 2.
 
Formarea capacit
ăţ
ii de în
ţ
elegere a transform
ă
rilor care au loc în propriul corp3.
 
Formarea unor comportamente adaptative în rela
ţ
ia cu mediul înconjur
ă
tor (natural
ş
i social)4.
 
Exersarea comportamentelor
ş
i atitudinilor formate în activit
ăţ
i de tip integrativ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->