Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2234

SHnr2234

Ratings: (0)|Views: 1,960|Likes:
Published by Eugen Mihai
SHnr2234
SHnr2234

More info:

Published by: Eugen Mihai on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2234 Luni, 1 aprilie 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 3
0
CMaxim 16
0
C
Deva
Minim 3
0
CMaxim 17
0
C
Hunedoara
Minim 1
0
CMaxim 17
0
C
Brad
Minim 6
0
CMaxim 19
0
C
Petroşani
 
CURS VALUTAR
EURO
4,4154 RON
USD
3,4445 RON
5,2352 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,6275 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
OBIEOBIECTIV ACTIV A TINS TINSDUPDUPĂ UN JOCĂ UN JOCFFĂRĂ CULĂRĂ CULOOAREARE
Pagina
1212
Pagina
55
Pagina
33
FUNCŢIONFUNCŢIONARIARIDE LA PRIMĂRIA LDE LA PRIMĂRIA LUPENIUPENIPLEAPLEACĂ LA LCĂ LA LONDRAONDRACCARICARICAA TURIS TURIS TUL ŞTEF TUL ŞTEFANANPOPPOPA POPA POPA`SA`SE „CETE „CETĂĂ ŢEAN DE ONO ŢEAN DE ONOARE”ARE”AL JUDEŢULAL JUDEŢULUIUI
O
afacere „necurată” a ieşit la iveală în urma unui control pe carepoliţiştii hunedoreni l-au făcut în actele unei firme deţinute de unpatron braşovean. Oamenii legii au stabilit că acesta a falsificat trei facturi fiscale prin care a declarat că a făcut achiziţii de la o societatecomercială din judeţul Hunedoara, în valoare de peste un milion de lei.De fapt, banii obţinuţi în baza acelor documente falsificate i-a investit, zicpoliţiştii, într-un restaurant. Cazul a fost descoperit în urma verificărilorpe care le-au făcut, în documentele firmei respective, ofiţerii Serviciuluide Investigare a Fraudelor Hunedoara. Poliţiştii spun că patronul ar fi co-mis fapta anul trecut, în perioada aprilie -august 2012.
O nouă promoţiea absolvit Facultatea de Ingineriedin Hunedoara 
WEEK-END CU ZĂPADĂ PROASPĂTĂ ŞI PREŢURI REDUSE WEEK-END CU ZĂPADĂ PROASPĂTĂ ŞI PREŢURI REDUSE 
 
Paginia
77
PATRON DE FIRMĂ, ACUZAT DE EVAZIUNE ŞI SPĂLARE DE BANI PATRON DE FIRMĂ, ACUZAT DE EVAZIUNE ŞI SPĂLARE DE BANI 
 
Pagina
22
 JONGLERII FINANCIARE: şi-a construit un restaurant cu bani obţinuţi în baza unor facturi false!
S ta ţ i u nea mo n ta nă a  fos t p l i nă de  t u r iş t ica re  n u a u  p ie rd u tocaz ia de a se da  î n s pec taco l
 Pag ina
 4 4
Schi la bustul golºi în pantaloniscurþi, la StrajaSchi la bustul golºi în pantaloniscurþi, la Straja
 
2
Servus Hunedoara
Campania R.I.S.C. a ajuns şi la Brad. Pompierii au împărţit pliante locuitorilor întâlniţi pe stradă 
O echipă de pompieri ai Serviciului Pregătirea Populaţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara a organizat, laBrad, o acţiune de diseminare a mesajelor campaniei R.I.S.C. (Renunţă. Improvizaţiile Sunt Catastrofale). Pompierii au distribuit în centrul oraşuluimateriale promoţionale şi informative, cum ar fi flyere, stickere şi elemente de identitate vizuală, dar au şi oferit consultanţă celor care au dorit săafle mai multe despre scopurile campaniei. Obiectivul de bază al campanieieste reducerea numărului de incendii la locuinţe ca urmare a improviza-ţiilor la aparate şi mijloacele de încălzit pe gaz sau combustibili tradiţionali şi, implicit, diminuarea numărului victimelor din rândul copiilor.
Actualit
 
ate
Nr. 2234, Luni, 1 aprilie 2013
 D N7: De va-Sânu ha lm  -Simeria D J687:Crist ur  Hunedoara D J687:Hunedoara  Hăşda D N66:Că lan Băcia D N7:Mintia Veţe l D N 7: Veţe l Leşnic D N7:LeşnicSăcămaş D N 7:  Ilia Gurasada D N7:Gurasada  Burjuc D N7:Bur juc -Zam De va:Ca leaZarandu lui-Sântu halm D N 76:Căine lu lde Jos  Be jan Petroşani: peD N 66şiB -du l1  Decem brie
Radaradare 1 apriliee 1 aprilie
Sursa: IPJ Hunedoara
Z
eci de copii au tre-cut, vineri, pragulDetaşamentului dePompieri din Deva, care şi-a deschis larg porţile pen-tru ei, cu prilejul împliniriia 75 de ani de existenţă. Încurtea instituţiei a fost or-ganizată o expoziţie cutehnica de intervenţie aflată în dotarea detaşamentului, majoritateafiind autospeciale de ultimă generaţie achiziţionate prin ProgramulOperaţional Regional (POR). Micuţii au fost foarte încântaţi demaşinile cu care pompierii intervin pentru salvarea de vieţi. În acelaşitimp, au fost interesaţi să afle în ce constă munca unui pompier şi,mai ales, care sunt caracteristicile echipamentelor de intervenţie.
SCURT ISTORIC: DEVA, PRIMA SUBUNITATE DIN JUDEŢ 
Unitatea de pompieri militari în garnizoana Deva a fost înfiinţatăîn 1 aprilie 1938, când a preluat misiunea de la formaţia de pompieri voluntari. Momentul a fost unul important în istoria pompierilor hu-nedoreni. Şi asta pentru că, subunitatea de pompieri militari de la De- va a fost prima înfiinţată în judeţ. Din procesul verbal datat cu 2 apri-lie 1938 rezultă că „primul comandant al pompierilor militari din De- va a fost plutonierul Caloianu Iamandi”. Acesta a preluat de la StoicaMihai, comandantul pompierilor civili, clădirea situată pe strada Geor-ge Coşbuc, locaţie în care pompierii militari din Deva activează şiastăzi.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
O
afacere „necurată” a ieşit la iveală înurma unui control pe care poliţiştii hu-nedoreni l-au făcut în actele unei firmedeţinute de un patron braşovean. Oamenii le-gii au stabilit că acesta a falsificat trei facturifiscale prin care a declarat că a făcut achiziţiide la o societate comercială din judeţul Hune-doara, în valoare de peste un milion de lei. Defapt, banii obţinuţi în baza acelor documentefalsificate i-a investit, zic poliţiştii, într-un res-taurant.Cazul a fost descoperit în urma verifică-rilor pe care le-au făcut, în documentele fir-mei respective, ofiţerii Serviciului de Investi-gare a Fraudelor Hunedoara. Poliţiştii spun căpatronul ar fi comis fapta anul trecut, în pe-rioada aprilie -august 2012. „Bărbatul de 43de ani, din Zărneşti, în calitate de administra-tor al unei societăţi comerciale din judeţulBraşov, a înregistrat în evidenţa contabilă asocietăţii şi a declarat organelor fiscale a-chiziţii fictive de la o societate comerci-ală din judeţul Hunedoara (în bazaunui contract de prestări servicii şi atrei facturi falsificate), în valoaretotală de 1.240.000 lei, şi a dedus înmod ilicit T.V.A.-ul corespunzătoracestor achiziţii, în valoare de240.000 lei. Ulterior, învinuitul a utili-zat suma aferentă celor trei facturi fiscalefalse în scopul construirii unui restaurant”, adeclarat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt alInspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ)Hunedoara.
REŢINUT ŞI, APOI, ELIBERAT 
Patronul a fost reţinut, la sfârşitul săptămâ-nii trecute, pentru 24 de ore. Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă TribunalulHunedoara, cu propunere de arestare preven-tivă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de e- vaziune fiscală şi spălare de bani, dispunându-se măsura obligării de a nu părăsi ţara pe operioadă de 30 zile.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
 V 
eteranii de război şi cadremilitare în rezervă şi în re-tragere, care şi-au desfăşu-rat activitatea în unităţile de jan-darmi din judeţul Hunedoara, aufost sărbătoriţi, sâmbătă, la Orăş-tie. Ca şi în anii trecuţi, s-au depă-nat amintiri, s-au depus coroanede flori şi s-au acordat distincţii,în semn de apreciere pentru acti- vitatea depusă în slujba ţării. Lafinal, veteranii jandarmi s-au în-trecut într-un concurs de tras laţintă cu pistolul, demonstrând că,deşi au o vârstă venerabilă, încăştiu să mânuiască arma, la fel debine ca în tinereţe.
„PREZENT”, DE 40 DE ORI
Evenimentul, ajuns la a şapteaediţie în acest an, a fost organizat de Inspectoratul Judeţean de Jan-darmi (IJJ) Hunedoara şi a avut loc la Centrul de Formare Iniţialăşi Continuă al Ministerului Aface-rilor Interne (MAI) din Orăştie.Manifestarea a debutat cu de-punerea de coroane la monumen-tul ridicat în memoria eroilor încurtea centrului din Orăştie şi acontinuat cu citirea catalogului.Peste 40 de veterani de război jandarmi şi cadre militare în re-zervă şi în retragere din judeţ aurăspuns „Prezent” la strigarea ca-talogului. La această activitate aufost prezenţi, alături de veteraniişi rezerviştii jandarmi, prefectul judeţului Hunedoara, Sorin Vasi-lescu şi primarul municipiului O-răştie, Ovidiu Bălan.În cadru festiv, doi subofiţeriaflaţi în rezervă, cu o carieră mili-tară de peste 30 ani, au fost a- vansaţi în gradul militar următor,în mod excepţional, prin ordin alinspectorului general al Jandar-meriei Române. Gradele militarele-au fost înmânate celor doi sub-ofiţeri de prefectul judeţului Hu-nedoara, după ce inspectorul şef al IJJ Hunedoara, generalul debrigadă Viorel Sălan, a dat citireordinului de avansare.
PUNCTAJ APROAPEMAXIM
Manifestarea s-a încheiat cuun concurs de tir. Aflaţi la o vârstă venerabilă, concurenţii audemonstrat că încă stăpânesc ar-mele de foc, în urma întrecerii ob-ţinând rezultate foarte bune. Lo-cul întâi a fost câştigat cu 58 depuncte, în condiţiile în care punc-tajul maxim care putea fi obţinut a fost de 60 de puncte. La rândullor, jandarmii aflaţi în activitateau prezentat cadrelor militare înrezervă o serie de exerciţii de-monstrative de intervenţie şi au-toapărare. “Organizarea întâlniriiîntre generaţiile de jandarmi a o-ferit posibilitatea veteranilor şicadrelor militare în rezervă ce şi-au desfăşurat activitatea în struc-turile Jandarmeriei să rememo-reze faptele de arme şi atmosferadin perioada carierei militare“, adeclarat căpitanul Nicolae Rădu-cu, purtătorul de cuvânt al IJJ Hu-nedoara.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
M
iercuri va fi zide sărbătoarepentru jandar-mii hunedoreni şi nu nu-mai. Se împlinesc 163 deani de la înfiinţarea ar-mei, iar cu această oca-zie, Inspectoratul Jude-ţean de Jandarmi (IJJ)Hunedoara marcheazăevenimentul prin organi-zarea unor manifestărice vor avea loc, înce-pând cu ora 10:00, înPiaţa Victoriei din centrulmunicipiului Deva. Locui-torii vor putea vedea,printre altele, un ceremo-nial militar, dar şi de-monstraţii de autoapăra-re şi cu câini de serviciu.Astăzi, jandarmii hune-doreni vor face o repeti-ţie în zona în care se vadesfăşura evenimentulpentru ca, evenimentulorganizat peste douăzile, să iasă perfect.„Ziua JandarmerieiRomâne” se sărbătoreş-te în fiecare an, în 3 apri-lie. La această dată, în1850, printr-un ofis dom-nesc, domnitorul Gri-gore Alexandru Ghica aaprobat hotărârea Diva-nului obteşesc, semnând„Legiuirea pentru refor-marea Corpului slujito-rilor în jandarmi”. Aces-ta act a pus bazele Jan-darmeriei în România.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
C
inci tineri, din Vulcan, aufost reţinuţi de poliţişti,iar alţi doi sunt cercetaţiîn stare de libertate, după ce s-astabilit că au spart mai multe ma-gazine din oraş, din care au furat băuturi alcoolice, ţigări, dar şiproduse alimentare.Potrivit lui Bogdan Niţu, pur-tătorul de cuvânt al IPJ Hunedoa-ra, faptele au fost comise de că-tre suspecţi în cursul lunii mar-tie. „Potrivit probatoriul, suspec-ţii au pătruns prin efracţie, petimp de noapte, în incinta unormagazine de pe raza oraşului Vul-can, de unde au sustras bunuri în valoare de aproximativ 5.000 delei”, a declarat sursa citată.Cei cinci tineri reţinuţi au vârste cuprinse între 16 şi 35 deani şi urmează să fie prezentanţiinstanţei de judecată cu propune-re de arestare preventivă, poliţiş-tii continuând ancheta în cazullor pentru a vedea dacă au maicomis şi alte fapte similare în a-fara celor probate.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
MOMENT ANIVERSMOMENT ANIVERSARAR
Pompierii deveniau sărbătorit 75 de ani de existenţă
Cu aceastã ocazie, zeci de prichindei au trecut, vineri,pragul detaºamentului din reºedinþa de judeþ, curioºisã afle în ce constã munca luptãtorilor cu focul
 P  P ataton de f on de f ir ir mă, acuzat de emă, acuzat de evvaziune şi saziune şi s
 
 păla pălae de bani e de bani 
 JONGLERII FINANCIARE:Şi-a construit un restaurant cu baniobţinuţi în baza unor facturi false!
Administratorul societãþii cu pricina s-a dovedit a fi un adevãrat „meºter” fiscal.Poliþiºtii hunedoreni au fost cei care, în urma unui control, au descoperit cum a reuºitacesta sã ridice localul cu ajutorul unor „matrapazlâcuri” în acte
 
 A nh ă  nus  n s hţ      s mă  n j uţ u un, î n ă  s un mn 
Spărgătoride magazine,reţinuţi
Demonstraţii de autoapărare şi cu câini,miercuri, în centrul Devei, de „Ziua Jandarmeriei”. Azi se fac repetiţii
MÂNUIESC PISMÂNUIESC PIS T TOLOLUL CUL CA ÎN TINEREŢEA ÎN TINEREŢE
De ziua lor, jandarmii veterani de război au tras cu arma în poligon
S-a întâmplat sâmbãtã, la Orãºtie, acolo unde cadrele militare în rezervã ºi în retragere au fost sãrbãtorite, pentru al ºaptelea an consecutiv, de IJJ Hunedoara
)
www.servuspress.ro
 
 A 
utorităţile din învăţămân-tul hunedorean sunt pre-gătite pentru acţiunea deînscriere a copiilor în clasa pregă-titoare pentru anul şcolar 2013 –2014. Toţi picii din judeţ care împli-nesc 6 ani până în data de 31 au-gust inclusiv pot fi înscrişi în cla-sa pregătitoare, părinţii fiind invi-taţi începând de mâine, 2 aprilie,să înceapă formalităţile de înre-gistrare a copiilor la şcoala unde vor ca aceştia să studieze. Pentrua-i ajuta pe părinţi să se lămureas-că despre tot ce înseamnă înscri-erea în clasa pregătitoare, Inspec-toratul Şcolar al Judeţului (IŞJ)Hunedoara a activat de azi, numă-rul de Tel Verde 0800816254 deunde aceştia pot afla toate infir-maţiile necesare.
LA ŞCOALA DE CIRCUM-SCRIPŢIE SAU ALTA 
Prima etapă de înscriere esteprogramată în perioada 2-22 a-prilie (de luni până vineri, între o-rele 8:00 şi 20:00, şi sâmbăta, în-tre orele 8:00 şi 13:00), iar a do-ua, între 8 şi 17 mai. La etapa adoua participă doar copiii care nuau fost cuprinşi într-o unitate deînvăţământ, după prima etapă. Actele necesare la înscriere sunt:cerere-tip de înscriere; cópii dupăactul de identitate al părintelui;certificatul de naştere al copilu-lui; documentul care atestă dez- voltarea psihosomatică corespun-zătoare pentru parcurgerea claseipregătitoare/ clasei I (acolo undeeste cazul).Depunerea cererilor de înscri-ere direct în clasa I se va desfăşu-ra în perioada 2 - 22 aprilie 2013,de către părinţii care solicită îns-crierea copilului la şcoala de cir-cumscripţie. În intervalul 8 - 17mai este programată depunereasolicitărilor de înscriere de cătrepărinţii care solicită înscrierea înaltă şcoală decât şcoala de cir-cumscripţie, la unitatea de învăţă-mânt la care solicită înscrierea.
Oana BimbiricăOana Bimbirică
Servus Hunedoara
3
Cod galben de inundaţii pe râul Crişul Alb
 Judeţul Hunedoara se află sub incidenţa codului galben de inundaţii. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare, potrivit căreia, există riscul producerii unor posibile inundaţii pe mai multe râuri din vestul ţării, cauzate de topirea zăpezii ca urmare a încălzirii vremii, dar şi a precipitaţiilor. În judeţul nostru vizat este râulCrişul Alb. Atenţionarea hidrologilor expiră astăzi, în jurul prânzului, la ora 12:00.
Actualitate
Nr. 2234, Luni, 1 aprilie 2013
DEVA, zona Mărăşti, APARTAMENT de 2 camere, în suprafaţă utilă de 51mp, etaj 3/4, construcţie 1983. Preţ pornire: 122.700 RONHUNEDOARA, zona Libertăţii, SPAŢIU COMERCIAL amenajat ca sală debiliard cu bar şi sală de mese + magazii, vestiar, WC, având suprafaţa utilăde 205.68 mp şi teren 43.85 mp, parter/4, construcţie 1976. Preţ pornire:179.250 RONHUNEDOARA, zona Micro 5/1, APARTAMENT de 2 camere, în suprafaţăutilă de 49.29 mp, etaj 1/4, construcţie 1983. Preţ pornire: 86.475 RONDEVA, zona Decebal, APARTAMENT de 3 camere, suprafaţă utilă 67 mp,etaj 1/8, construcţie 1980. Preţ pornire: 115.275 RONHUNEDOARA, zona Complex Păltiniş, SPAŢIU COMERCIAL (depozit), însuprafaţă de 108.84 mp şi teren în suprafaţă de 106.87 mp, construcţie1993. Preţ pornire: 17.700 EUR 
www.smarthousing.ro;0755.020.155; office@vbservices.ro
PESTE 500 DE PROPRIETĂŢI SUB PREŢUL PIEŢEILicitaţii Publice şi Vânzări Directe
ANUNŢ
Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în adminis-traţia publică, Consiliul local al municipiului Deva, supune atenţiei dum-neavoastră următorul proiect de hotărâre:Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobareaRegulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor deacces tonaj în legătură cu stabilirea condiţiilor de acces a autovehiculelorcu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiulDevaPersoanele interesate pot consulta proiectul de hotarare atat la sedi-ul Primariei municipiului Deva cat si pe site-ul primariei: www.primariadeva.ro.Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot depune fie în scris lasediul Primariei municipiului Deva, Compartimentul centrul de infor-mare a cetăţeanului, fie pe adresa de e-mail primar@primariadeva.ro. Termenul limită până la care se pot primi în scris propuneri, sugestiisau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 11 aprilie 2013.
)
www.servuspress.ro
Ştefan Popa Popa`s a primit distincţia vineri, în timpul şedinţei Consiliului Judeţean(CJ) Hunedoara, titlul fiind o surprizăpregătită de către autorităţi, acestea invitân-du-l pe artist să vină în zonă sub pretextul dea participa la o expoziţie.
„O FORŢĂ A NATURII”
Ştefan Popa s-a născut pe 11 iunie 1955 laCaransebeş. A început Liceul de Arte Plasticeşi s-a transferat la Şcoala Specială deMatematică, obţinînd locul întîi la Balcaniadade Matematică. A practicat handbalul siatletismul de performanţă. A început sădeseneze la 5 ani, iar la 7 i-a fost publicatăprima caricatură într-un ziar local. La 14 ani apublicat în singura revistă umoristică a vremii. La 19 ani a fost descoperit de HenriCoursaget, primul preşedinte UNESCO. A absolvit Politehnica din Timişoara şi Aca-demia de Arte Vizuale din Poitiers, Franţa. LaFestivalul Internaţional de Caricatură de laSaint-Estčve (Franţa) a stabilit recordul mon-dial de rezistenţă (1.527 de portrete color înzece zile şi zece nopţi). În 1995 îşi doboarăpropriul record şi realizează 2.772 de carica-turi color în zece zile şi tot atâtea nopţi. Peste200 de şefi de state şi guverne au portretesemnate Popas. În prezent caricaturisul este„Cetăţean de onoare” în peste 25 de oraşe dinţară şi a obţinut peste 100 de premii.Prezent la Deva, artistul s-a declarat plăcut surprins şi onorat de gestul CJ Hunedoara dea-i acorda titlul de „Cetăţean de Onoare” al judeţului. „În Franţa, în octombrie 1995, André Baur scria despre Ştefan Popa că “esteo forţă a naturii..., este singurul om care a fost cu patru secunde mai rapid decât calcula-torul”. Pentru tot ce reprezintă această per-sonalitate, pentru contribuţia adusă în dome-niul culturii şi cultelor, considerăm acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare” al judeţuluiHunedoara o binemeritată apreciere, a de-clarat Mircea Moloţ, preşedintele CJ Hune-doara.Într-un plic ce poartă „blazonul” municip-iului Petroşani, primarul a plasat o scrisoarepe o coală A4 de hârtie cerată, iar câteva zecide mii de exemplare dintre acestea au ajuns încutiile poştale ale alegătorilor.
INVESTIŢII GRĂMADĂ, DAR DE UNDE SUNT BANII?
La început, Ridzi se adresează oamenilor cu apelativul „Stimaţicetăţeni”, amplasat imediat după fotografia edilului şef al capitalei Văii Jiului. Scrisoarea e împărţită în mai multe capitole, care urmeazăimediat după cuvântul de introducere în care Tiberiu Iacob Ridzi facebilanţul unei „reuşite împreună”, aşa cum i-a fost şi sloganul în cam-pania electorală. Astfel, scrisoarea cuprinde două capitole de investiţii, cele real-izate în cadrul domeniului public şi privat, urmate de cele din fondurieuropene şi guvernamentale. Apoi, la capitolul 3 sunt incluseinvestiţiile din „Fonduri în domeniul social”, iar aici edilul puncteazăajutoarele umanitare, porţiile de la cantina socială şi acţiunea„Ghiozdanul meu” de care au beneficiat toţi copiii oraşului.Partea a patra a epistolei este dedicată şcolilor şi poartă numele„Fonduri pentru modernizarea sistemului de învăţământ”, finalulscrisorii fiind alocat „banilor pentru cultură, culte şi sport”. Aici, pelângă activităţile sportive, sau cele dedicate culturii, sunt puctate şicele 34 de titluri de „Cetăţean de onoare” ce au fost acordate în 2012.Deşi şi-a împărţit scrisoarea pe capitole denumite „investiţii” sau„fonduri”, primarul Tiberiu Iacob Ridzi nu precizează nicăieri sumelecu care s-au pus în practică toate lucrurile cu care edilul se laudă. Asta, deşi soţia primarului, deputatul Monica Iacob Ridzi a uimit alegătorii în campania pentru Parlamentare cu bannerele ce înfăţişauo cifră lungă ce reprezenta banii atraşi de ea în Valea Jiului, pentruinvestiţii.
EPISEPIS T TOLA ANUALĂOLA ANUALĂ
Ridzi le scrie petroşănenilor
Edilul se laudã cu realizãrile din 2012 pe o coalãA4 ce a ajuns la sfârºitul sãptãmânii trecute în cutiile poºtale ale locuitorilor
P
rimarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzişi-a prezentat activitatea din ultimul an. În cutiilepoştale ale locuitorilor au ajuns scrisorile primaruluieditate în condiţii grafice de excepţie, care cuprind lista in-vestiţiilor realizate.
 Diana Mitr  Diana Mitr acheacheedactia@ser edactia@ser vusvus pr  pr ess.r ess.r oo
 
humuună ” h  uss
DISDIS TINCŢIE -SURPRI TINCŢIE -SURPRI
Caricaturistul Ştefan Popa Popa`se „Cetăţean de Onoare” al judeţului
Consilierii judeþeni hunedoreni din legislatura trecutã se numãrãprintre oamenii al cãror portret a fost semnat de cunoscutul artist
U
nul dintre cei mai apreciaţi carica-turişti din România a devenit, lasfârşitul săptămânii trecute, „Ce-tăţean de Onoare” al judeţului Hunedoa-ra.
Oana BimbiricăOana Bimbiricăoanabimbirica@ser oanabimbirica@ser vusvus pr  pr ess.r ess.r oo
Mircea Moloţ, preşedintele CJ Hunedoarai-a înmnat artistului diploma
AA VIZ P VIZ PĂRINŢILĂRINŢILOR HUNEDORENI!OR HUNEDORENI!
Încep înscrierile în clasa pregătitoare!
aprilie are loc prima etapă de înscriere 
 Între 2 şi 22

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->