Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
104Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proposal Kajian Tindakan Pendidikan Khas - Autisma

Proposal Kajian Tindakan Pendidikan Khas - Autisma

Ratings: (0)|Views: 13,679|Likes:
Published by tay pei ling

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tay pei ling on Mar 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

 
JBC 7010 SJK (C) LI CHIKAMPUNG ABDULLAH,85000 SEGAMAT, JOHOR.KERTAS CADANGANKAJIAN TINDAKAN2009TAJUK
MURID AUTISMA: MENANGANI MASALAH TUMPUANPERHATIAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA CINADENGAN MENGGUNAKANKAEDAH PENYEKATAN MOBILITI
OLEH:CIK TAY PEI LING(PENDIDIKAN KHAS)
 
1.Tajuk
Murid Autisma: Menangani Masalah Tumpuan Perhatian dalam PembelajaranBahasa Cina dengan Menggunakan Kaedah Penyekatan Mobiliti.
2.Nama Penyelidik
Cik Tay Pei Ling
3.Nama & Alamat Sekolah
Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Li ChiKampung Abdullah, 85000 Segamat, Johor.Kod Sekolah: JBC 7010
4.Latar Belakang Kajian
Sewaktu saya menjalani P&P Bahasa Cina di kelas Pendidikan KhasDua (PK2), saya menghadapi masalah tumpuan pengajaran walaupun kelassaya hanya mempunyai 7 orang. Daripada 7 orang murid saya ini, terdapat 4orang murid autisma dan 3 orang murid Sindrom Down. Mereka masing-masing mempunyai masalah bahasa, komunikasi dan sosial pada tahapberbeza. Setelah saya meneliti corak tingkahlaku dan personaliti anak-anakmurid saya, saya mendapati 2 orang murid autisma yang bertingkah lakuhiperaktif tidak boleh menumpu perhatian sewaktu pembelajaran. Keadaan inisedikit sebanyak telah mengganggu proses P&P dalam kelas.Secara umumnya, autisma adalah satu penyakit yang kompleks danpara penyelidik sendiri masih tidak dapat mengenal pasti punca sebenarnyaia berlaku. Kanak-kanak autisma mempamerkan kesemua atau sebahagianciri daripada yang berikut: suka bersendirian, sukar bergaul langsung denganindividu lain, menunjuk tingkah laku aneh dan tidak boleh menggunakan ataumemahami bahasa (Hamid Arshat, 2009). Maka, kegagalan menumpuperhatian dan memahami arahan guru oleh 2 orang murid autisma ini jugamengganggu proses pembelajaran mereka.
 
5.Masalah / Fokus Kajian
Masalah utama yang sering murid hadapi ialah masalah tumpuan perhatianpada guru. Mereka suka bersendirian dan seoleh-oleh hidup dalam duniasendiri. Dalam dunia sendiri mereka, mereka suka berlari ke sana sini,menyanyi, menconteng buku, memutar-mutar pensil dan menepuk-nepuktangan. Oleh itu, kajian ini memfokuskan masalah murid dalam tumpuanpembelajaran dengan penyekatan mobiliti mereka (
immobilization
).
6.Rasional Kajian
Kajian ini dijalankan kerana 2 orang murid autisma dari kelas PK2 ini seringgagal mengikuti kelas. Tingkahlaku mereka juga telah mengganggupembelajaran rakan kelas lain.
7.Objektif Kajian
Objektif Umum: Untuk memastikan semua murid kelas PK2 boleh mendapatilmu sewaktu proses pengajaran & pembelajaran BahasaCina dengan tumpuan perhatian yang setinggi mungkin.2orang murid autisma bertingkahlaku hiperaktif itu dapatdikawal dan menumpu perhatian dalam kelas.Objektif Khusus:1.Mengawal tingkahlaku 2 orang murid autisma yang bermobiliti tinggi.2.Membina amalan rutin 2 orang murid autisma untuk mendengaarahan guru semasa proses P&P: membaca dan menulis.3.Menanam rasa minat belajar murid kelas PK2.
8.Kumpulan Sasaran
Kumpulan sasaran adalah seramai 2 orang murid autisma bertingkahlakuhiperaktif dalam kelas Pendidikan Khas 2: Woon Zi Jie & Pang Kim Seong.
9.Strategi TindakanAktiviti 1:
Setiap kanak-kanak hiperaktif memerlukan program rawatantersendiri memandangkan kepada kekuatan kekuatan dankelemahan kelemahan yang ada padanya. Ada yang memerlukanlatihan pengubahsuaian tingkah laku (
behavioral modification

Activity (104)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aruna Madasamy liked this
Ibney Mia liked this
Hildah Mohd liked this
Bdrul Hsham liked this
yus0009 liked this
Rosnyeros Ross liked this
Mazlan Samat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->