Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kemahiran Hidup, belajar daripada cikgu berpengalaman

Kemahiran Hidup, belajar daripada cikgu berpengalaman

Ratings: (0)|Views: 929 |Likes:
Published by tay pei ling
Pemerhatian cara penyampaian P&P daripada guru KH berpengalaman di sekolah
Pemerhatian cara penyampaian P&P daripada guru KH berpengalaman di sekolah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tay pei ling on Mar 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
BELAJARLAH DARIPADA PENGAMALNYA SENDIRI
 
SJK(C) Li Chi, Kampung Abdullah, Segamat, Johor.
Hari Pemerhatian
:
24 Februari 2009 (Selasa)Waktu
:
11:20 - 12.20 pmNama Guru Diperhati
:
Pn. Tee Mei LianNama Guru Pemerhati
:
Cik Tay Pei Ling & Pn. Kamariah Bt HamidMata Pelajaran
:
 
Kemahiran Hidup Tahun 5
Tajuk
:
1. Reka Bentuk dan TeknologiUnit
:
1.2b Kajian reka bentuk dan kefungsian produkHasil Pembelajaran
:
Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat
1.
Memahami cara membaca manual pemasangan kit model.
2.
Membuka kit model dengan alat tangan yang sesuai.
3.
Mengenalpasti komponen kit model.
4.
Memasang semula kit model.Bilangan Pelajar 
:
38 / 38 orang muridTempat dan suasana
:
Bengkel Kemahiran Hidup, cuaca baik dan suasana terkawal.
Aktiviti /PerkaradibincangPeneranganAktivitiLaporanUlasan / Komen1. BahanBantuMengajar 
Kit ModelOleh sebab kit model khasuntuk kajian reka bentukdan kefungsian produkberkurangan dalamsekolah, maka gurumengutip RM2 daripadasetiap murid untukmembelikan kit modelkereta seminggu sebelumkelas. Walau bagaimanapun
Kelebihan
Idea guru adalah bagus. Inibukan sahaja dapatmeningkatkan penglibatan setiapmurid, tetapi juga menyelesaikanmasalah kekurangan BBMsekolah.
Kekurangan
Terdapat sesetengah kit modelyang telah rosak sebahagiannya
 
model yang dapat dibelihanya mencukupi untukkerja berkumpulan 2 orang.sebelum dipasang, contohnyaskru. Selain itu, pemasangan kitmodel yang merupakanpermainan kanak-kanak ini tidakmemerlukan pengetahuan alattangan yang telah dipelajaridalam sukatan pelajaran.Pengetahuan yang sedia adatidak dapat diguna dengansepenuhnya.
Cadangan Penambahbaikan
Guru boleh membuat permintaanpembelian kit model khas dalamsukatan pelajaran ini kepada ahliPanitia Kemahiran Hidup.
Persepsi Lain
Murid: “Saya suka kelas inikerana boleh memasang keretabersama-sama dengan rakan”
2. Setinduksi
5 minitPameran kitmodel danpenerangandaripadaguru
BBM:
kitmodel keretadan robotProses P&P hari ini laindaripada biasa keranaketibaan 2 orang gurupemerhati yang telahmenarik perhatian murid-murid. Proses set induksidimula dengan pertunjukancontoh kit model. Muridmemberi idea tentang kitmodel yang ditunjuk. Guru
Kelebihan
Penggunaan benda maujuddalam set induksi telahberjaya menarik perhatiansemua murid.
Teknik pengajaran interaksipelbagai hala menambahkeseronokan dankeberkesanan pembelajaran.
 
membuat rumusan tentangidea dan pembentanganmurid.
Persepsi Lain
Murid:” Saya lebih sukamenonton video. Kalau ada videorobot lagi bagus! “
3. Mema-sang kitmodel
2 orangsekumpulan20 minitMuridmemasangkit modelkumpulanmerekaberpandukanmanualMurid membentukkumpulan mengikut nombor bilangan buku rekod. Ahlikumpulan perlubekerjasama untukmemasang model dalammasa 20 minit. Guru akanmembimbing mana-manakumpulan yang menghadapimasalah/ keliruanmemasang kit model.
Kelebihan
Murid berkumpulan dua bolehsaling membantu dan berkongsiidea untuk menyiapkan kerjadengan lebih teratur danterkawal.
Kekurangan
Sesetengah kumpulan bolehmenyiapkan kerja dalam masayang singkat. Ahli kumpulan iniakan bergerak ke kumpulan lain.Keadaan kelas kurang terkawal.
Cadangan Penambahbaikan
Kumpulan yang menyiapkankerja awal boleh diberi lembarankerja tambahan sepertimelakarkan komponen-komponen kit model.
Persepsi Lain
Murid:” Saya tak suka kongsikereta dengan orang lain. Kalauboleh saya ingin pasang sebuahmodel sendiri.”

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shannon Nelson liked this
Violeta Sombra liked this
Imah Yusoff liked this
anissabtu liked this
Kajal Viswa liked this
Shafidah Saad liked this
miszmiez liked this
hebatf liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->