Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ekologija bioloski procesi

ekologija bioloski procesi

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Vladimir Stojanovic

More info:

Published by: Vladimir Stojanovic on Apr 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

pdf

text

original

 
BIOLOŠKI PROCESIPRE
ČIŠĆAVANJAOTPADNIH VODA
 
Nakon uklanjanja suspendovanih čestica, i koloidno dispergovanihčestica koje mogu da se talože, preostalenetaložive koloidne čestice i rastvorene organske materije moraju se izvode ukloniti tzv. sekundarnim prečišćavanjem, a to se najčešće izvodi
biološkim procesima pre
čišćavanja.
Biološko prečišćavanje zasniva se na aktivnostikompleksne mikroflore, koja u toku svog životnog ciklusausvaja organske i (mali) deo neorganskih materija koječine zaga
đenje otpadne vode, koristeći ih za održavanježivotnih aktivnosti i za stvaranje novih ćelija.Biološkim prečišćavanjem je moguće iz otpadne vode ukloniti najvećideo organskog zagađenja, ali je nijemoguće u potpunosti prečistiti.
 
Biološki procesi prečišćavanja su u osnovi isti kao i procesisamoprečišćavanja u prirodnim vodama;
razlika je u tome što se biološki postupci zasnivajuna većoj ili manjoj kontroli rasta i razvoja mikroflore ipo tome su sličniji procesima industrijskemikrobiologije, od kojih se pak razlikuju u nekolikobitnih elemenata:(1) mikroflora potiče iz prirodne sredine a njenrast i razvoj se ne odvijaju u optimalnim fiziološkim uslovima;(2) koncentracija supstrata je obično preniska (u nekim slučajevima iprevisoka) za optimalan rast i razvoj mikroflore;(3) proces se vodi u cilju razgradnje organskih materija a ne u ciljustvaranja biomase ili
produkata metabolizma mikroflore.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->