Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Metis Resistance at La Barrière (1869)

Metis Resistance at La Barrière (1869)

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 435|Likes:
La Barriere at St. norbert: Metis Resistance to Canada's takeover. The Metis stopped Lieutenant Governor designate William McDougall from entering the Red River Settlement by erecting a barrier on the Salle River.
La Barriere at St. norbert: Metis Resistance to Canada's takeover. The Metis stopped Lieutenant Governor designate William McDougall from entering the Red River Settlement by erecting a barrier on the Salle River.

More info:

Published by: Lawrence J. Barkwell on Mar 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/10/2013

 
3
 Kc Gcwwhîwm
: Dmyhv Wmvhvycbfm cy Vy" Bewgmwy
Fedphkmi gx Kcwmbfm Gcwamkk
3
 Vy" Bewgmwy hv c Dèyhv vmyykmdmby icyhb` gcfa ye 3>77" Vy" Bewgmwy cv ynm fmbymw el ynmmcwkx m|mbyv febbmfymi hyn ynm Wmi Wh|mw Wmvhvycbfm" Hy cv nmwm+ eb Efyegmw 38+ 3><8+cy c p}gkhf dmmyhb` nmki cy Vy" Bewgmwy Wedcb Fcynekhf Fn}wfn+ yncy ynm Dèyhv mkmfymi ynm
Fedhym bcyhebck imv Dèyhv
hyn Ke}hv Whmk cv vmfwmycwx"Eb Efyegmw 7?+ 3><8 ynm Dmyhv kmcwbmi yncy Ky" @e|mwbew imvh`bcym DfIe}`ckk cvnmcihb` bewyn hyn c kcw`m s}cbyhyx el whlkmv cbi cdd}bhyheb" Eb ynm lekkehb` icx+Efyegmw 73+ 3><8+ Whmk cbi vm|mwck fe}bfhkewv mby ye Vy" Bewgmwy ye ihvf}vv ynhvim|mkepdmby hyn Cggè Whyfney cbi Cggè I}`cv" Ynmx mwm jehbmi gx c b}dgmw el dmbne Whyfney imvfwhgmi cv cwdmi hyn ‛c d}vamy+ c wm|ek|mw+ c peimw newb+ c gc` el fcwywhi`mv+ hyn c ihwa ew n}byhb` abhlm"— Cdeb` ynmvm dmb mwm Bcyhebck Feddhyymmdmdgmwv _c}k _we}k~+ Cdcgkm @c}iwx cbi _wevpmw Bc}ky" Cv ynmhw lhwvy cfy ynm
Fedhymbcyhebck imv Dèyhv
vcbfyhebmi ynm mwmfyheb el c gcwwhmw cfwevv ynm _mdghbc Ywchk ye ammpe}y }bcbymi mdhvvcwhmv el ynm Fcbcihcb @e|mwbdmby Ynhv gcwwhmw cv febvyw}fymi j}vybewyn el nmwm ynm weci lwed _mdghbc fwevvmi ynm Wh|hîwm Vckm"Eb ynm 77
bi
el Efyegmw+ Pckymw Nxdcb+ c ycbbmw cbi Fcbcihcb pcwyx dmdgmw+ fedpkchbmiye Iw" Fecb yncy eb ynm clymwbeeb el Efyegmw 73
vy
+ cge}y lewyx cwdmi dmb nci ghkkmymiynmdvmk|mv hb ne}vmv cijehbhb` Wh|hîwm Vckm bmcw ynm _mdghbc weci+ nmwm ynmx kcx hbchy lew @e|mwbew DfIe}`ckk+ hb ewimw ye y}wb nhd e}y el ynm fe}bywx+ nhkm cbeynmwpcwyx+ de}bymi cbi fedpwhvhb` pmwncpv ymbyx dmb mwm pcywekkhb` ynm nh`ncx cbife}bywx cge}y Vfwcyfnhb` Wh|mw hyn ynm vcdm hbymbyheb"
7
 Ckm~ DfCwyn}w+ c NGF mdpkexmm wmpewyv:…eb c feki wc dewbhb` hb ynm kcvy icxv el Efyegmw+ 3><8+ H cv cppwecfnhb` ynmWh|mw Vckkm .vhf(+ vedm bhbm ew ymb dhkmv ve}yn el Lewy @cwwx…nmb ewi fcdmlwed c ne}vm eb ynm cxvhim yncy m vne}ki gm vyeppmi gmlewm fwevvhb` ynm wh|mw"Pnmb hynhb c lm n}biwmi xcwiv el ynm gwhi`m cb egvyw}fyheb+ vedmynhb` kham cpekm lmbfm+ cppmcwmi cfwevv ynm nekm hiyn el ynm weci+ nhfn eb mhynmw vhim cvnmwm ge}bimi gx pepkcw eeiv"C lm dmb hyn `}bv hb ynmhw ncbiv mwm vycbihb` eb ynm eynmw vhim el ynmgcwwhfcim" Ebm el ynmhw b}dgmw cv ihvpcyfnmi ye c ycbbmwx nhfn vyeei hb cnekke fkevm gx ynm gwhi`m+ cbi hb c lm dhb}ymv wmy}wbmi hyn vedmebm nc|hb`c}ynewhyx" Clymw c lm s}mvyhebv vedm pepkcw pekmv mwm ynweb cvhim lwed ynmvkh`ny febvyw}fyheb hb lweby el }v+ cbi m mwm ckkemi ye pcvv ynwe}`n" … mmwm yeki yncy ynm wcynmw vhdpkm keeahb` egvyw}fyheb cfwevv ynm weci cv hbymbimi
3
Kcwmbfm Gcwamkk hv c dmdgmw el ynm Vy" Bewgmwy _cwhvn Kc Gcwwhîwm Dmyhv Fe}bfhk"
7
C"@" Dewhfm+
 C Fwhyhfck Nhvyewx el ynm Wmi Wh|mw Hbv}wwmfyheb"
Phbbhpm`: Fcbcihcb _}gkhvnmwv+ 386=:376"
 
7ye ammp e}y @e|mwbew DfIe}`ckk cbi nhv nekm wmyhb}m cbi+ vywcb`m cv hy dcxvmmd+ hy mllmfymi ynhv p}wpevm"
6
 Bmcw ynm pwmvmby fn}wfn vycbiv ynm Whmk$Whyfney Deb}dmby" Ynm wmcw el ynm deb}dmbypwe|himv c v}ddcwx el ynm m|mbyv yncy yeea pkcfm cy Vy" Bewgmwy" Cfwevv ynm vywmmy lwedynm fn}wfn hv Kc Fncpmkkm im Beywm$Icdm$i}$Geb$Vmfe}wv+ g}hky gx Whyfney cbi nhvpcwhvnhebmwv hb 3>0= ye yncba ynm \hw`hb Dcwx lew nmw ih|hbm cvvhvycbfm hb 3><8"Ckm~ DfCwyn}w `emv eb ye `h|m c imvfwhpyheb el ynm Dmyhv cwwhewv ne `cynmwmi cy KcGcwwhîwm eb Efyegmw 73+ 3><8 ye imlmbi Dmyhv kcbiv cbi wh`nyv:Ckyne}`n eb dh`ny kc}`n cy ynm vhdpkm gcwwhfcim cy Wh|mw Vckkm+ ebm fe}ki bey g}yvmm yncy ynmwm cv cdeb` ynm dmb `cynmwmi we}bi hy eb yncy feki Efyegmw dewbhb`cb cppmcwcbfm el hbih`bcyheb cbi mcwbmvybmvv nhfn geimi be `eei lew ynmfc|ckfcim nhfn cv mbihb` hyv cx ckeb` ynm eki l}w ywchk hb Dhbbmveyc ewIcaeyc"Ynmvm dmb+ cv mkk cv ynevm clymwcwiv ne jehbmi ynmd+ mwm ckdevy hyne}ym~fmpyheb el Hbihcb$Lwmbfn m~ywcfyheb" Ynmx pevvmvvmi cbi pwmvmbymi dewmihvyhbfyh|m lmcy}wmv el c vmpcwcym wcfm yncb ihi ynm Nckl$Gwmmiv el Mb`khvn$Hbihcbewh`hb" Hb vhzm ynmx mwm gmxebi ynm Mb`khvn c|mwc`m+ hb nmh`ny cv mkk c hb g}hki`mbmwckkx" Ynm nchw+ ckyne}`n lhbmw yncb yncy el ynm Hbihcbv+ cv ms}ckkx icwa cbi`kevvx cbi ewb yekmwcgkx keb`" Ynm nchw el ynm lcfm cv ckkemi ye cppmcw hb hyvbcy}wck febihyheb+ m~fmpy nmwm nmwm cbi ynmwm vedm xe}b` dcb ne dh`ny nc|mgmmb mi}fcymi hyn c |hm ye ynm pwhmvyneei vyhkk vnemi nhv wmvpmfy lew fkmwhfck}vc`m gx vnc|hb`" Ynm gmcwiv mwm bmhynmw keb` bew l}kk" Ynm fedpkm~heb+ hy fe}kigm vmmb+ cv c gkmbihb` el geyn ynm ewh`hbck wcfmv’c vcwynx n}m+ d}fn el nhfncv i}m ye febvycby m~pev}wm ye v}b cbi vbe" Ynm mxmv mwm icwa+ kcw`m cbiammb" Ynmx ckk iwmvvmi mkk cbi }v}ckkx hb fkeyn el icwa ew gk}m vncimv1 el `eeis}ckhyx" Ynmhw fkeynmv mwm dcim hb Mb`kcbi+ cbi ynm vyxkmv mkk gmfcdm ynmd"\mvyv+ nem|mw ynmx fcwmi khyykm lew1 c nmc|x eekmb vnhwy+ keevmkx g}yyebmi cy ynmfnmvy+ v}ppkhmi ynm pkcfm el yncy `cwdmby"Hy cv ynm lcvnheb ye mcw km``hb`v ewbcdmbymi vkh`nykx+ cbi ynmvm gmhb` him+yeea vedmncy lwed ynm mcwmw‘v nmh`ny+ pcwyhf}kcwkx hl ebkx ewb lwed ynm abmmiebcwi+ cv hy f}y ynm km` hb ye" Cv feki mcynmw cv fedhb` eb dcbx el ynevmeb ynm Wh|mw Vckkm ewm ynmhw hbymw fcpv1 ynevm mwm s}hym dcwyhck hb ynmhwcppmcwcbfm gmhb` dcim el ynm nekm l}w el ynm wmi le~" Ynm vahb cv dmwmkxy}wbmi we}bi ynm mcwmw‘v nmci cbi ynm le~ ychk cv ynmb jc}byhkx ynweb gcfa e|mw ynm yep"Ve lcw+ xe} nc|m ynm dcymwhck e}y el nhfn be ebm fcb ie}gy `eei vekihmwv e}`nyye gm dcim+ g}y nmb xe} febvhimw l}wynmw yncy ckk el ynmd nci ckwmcix gmmbcff}vyedmi ye c vmdh$dhkhycwx ihvfhpkhbm cidhbhvymwmi gx fcpychbv el ynmhw eb
6
Ckm~ DfCwyn}w+ ‛Ynm fc}vmv el ynm Whvhb` hb ynm Wmi Wh|mw Vmyykmdmby+ 3><8$0?—
 Dcbhyegc Nhvyewhfckcbi Vfhmbyhlhf Vefhmyx+ _}gkhfcyheb Be" 3+
3>>7: p" 3"
 
6vmkmfyheb1 yncy }bimw ynmvm kmcimwv ynmx mcfn xmcw mby hb gcbiv n}biwmiv el dhkmve|mw ynm pwchwhm ye n}by g}llcke+ yncy mcfn dcb cv l}wbhvnmi hyn cwdv el ynmdevy cppwe|mi cbi imcikx ahbi hyn nhfn nm gwe}`ny ieb ynm g}llcke cy c`ckkep cbi yncy mcfn weim nhv eb newvm+ hy hkk gm vmmb yncy be dcyymw ncy Dw"DfIe}`ckk dcx nc|m yne}`ny el ynmhw cghkhyx ye ammp nhd e}y+ ynmx dcx gmm~f}vmi hl ynmx yne}`ny el ywxhb` hy"
9
 Hb 38?<+ ye feddmdewcym ynm wchvhb` el ynm gcwwhmw ew ‛Kc Gcwwhîwm—+
 K‘]bheb Bcyhebckm Dèyhvvm im Vy" Jevmpn
mwmfymi c vyebm fwevv bmcw ynm vhym el ynm ewh`hbck gcwwhmw gx ynm KcVckkm Wh|mw" Yeicx ynhv deb}dmby fcb gm vmmb cy _kcfm Vchby$Bewgmwy" Cfwevv ynm KcVckkm Wh|mw lwed Vy" Bewgmwy+ cy Vy" Bewgmwy _we|hbfhck Nmwhyc`m _cwa"
Nhvyewx el Wh|hîwm Vckm bep Vy" Bewgmwy+ Dcbhyegc:
 
Ynhv cwmc ve}yn el ynm Wmi Wh|mw Vmyykmdmby cy ynm pehby nmwm ynm Wh|hîwm Vckm .IhwyxWh|mw( mbymwv ynm Wmi Wh|mw cv+ hb ynm 30??v+ c vmcvebck `cynmwhb` pkcfm lew Dmyhvgmfc}vm hy cv ynm gmvy lhvnhb` cwmc hb ynm fe}bywx" Hb J}kx cbi C}`}vy hy cv vcwdhb`hyn g}wgey+ jcfalhvn+ fcwp cbi fcylhvn" Ynm fedd}bhyx gmfcdm c xmcw$we}bimvycgkhvndmby gmymmb 3>77 cbi 3>7= gx lewdmw l}w ywcim mdpkexmmv ne vmyykmi ynmwmhyn ynmhw Dmyhv lcdhkhmv" Lew dcbx xmcwv ynmhw pwhdcwx eff}pcyhebv mwm ynm g}llcken}by+ v}gvhvymbfm lcwdhb` cbi fcwyc`m |hc ynm fcwy we}ymv yncy wcihcymi e}y hb ckk ihwmfyhebvlwed ynm Wmi Wh|mw Vmyykmdmby"M|mwx xmcw ynm pmepkm lwed ynm v}wwe}bihb` cwmc e}ki jehb ynm Dmyhv lwed Vy" Bewgmwy ye je}wbmx }p ynm Wh|hîwm Vckm cbi eb ye ynm g}llcke n}byhb` `we}biv ckeb` ynm Dhvve}whWh|mw" Ynmx e}ki ywc|mk cv lcw cv ynm lhwvy wcb`m el ynm Wefax De}bychbv" Ynmx e}kiynmb wmy}wb ckeb` ynm Vnmxmbbm Wh|mw hb Bewyn Icaeyc cbi cy ynm pehby hy jehbv hyn ynmWmi Wh|mw nmci bewyn c`chb" Hb ynm hbymw ynhv vcdm `we}p e}ki ywc|mk ye ynm mvy ye ynmKc}imw Vcbi Nhkkv eb ynm Ve}whv _kchb+ c hbymwhb` vpey lew ghveb" Dcbx el ynm Vy" Bewgmwylcdhkhmv ckve nci nedmv cy Eca Kcam+ j}vy bewyn el ynm vcbi nhkkv" Hb 3>=0 Dv`w" Ycfnmmvycgkhvnmi ynm Vy" Bewgmwy cwmc cv c pcwhvn+ nhfn nm bcdmi hb nebe}w el Dv`w" Bewgmwy_we|mbfnmw+ ynm lhwvy ghvnep el Vy" Gebhlcfm"Pnmb ynm pcwhvn cv lewdmi hyv pep}kcyheb cv cge}y vm|mb n}biwmi" Nmbwx Xe}km Nhbivcxv ynmwm mwm 3?3 Fcynekhf lcdhkhmv cbi be _weymvycbyv" Nm beymv yncy ynm kefcyheb cvynm vycwyhb` pehby lew ynm `wmcy g}llcke n}byv"Bhbm dhkmv cge|m Lewy @cwwx+ Kc Wh|hîwm Vckm jehbv ynm dchb vywmcd" Ynm g}llcken}bymw‘v ywchk ye ynm `wmcy ve}yn$mvymwb pwchwhmv eb ynm @wcbi Feymc} im Dhvve}whpcvvmv }p ynm ve}yn vhim el ynhv wh|mw lew c ihvycbfm el ynhwyx dhkmv+ f}yyhb` cfwevvynm kcw`m cbi hbihb` gmbiv el ynm |ckkmx"
=
 
9
 
 Hghi 
" p" 0"
=
Nmbwx Xe}km Nhbi+
 Bcwwcyh|m el ynm Fcbcihcb Wmi Wh|mw M~pkewhb` M~pmihyheb el 3>=0 cbi el ynm Cvvhbhgehbm cbi Vcvacyfnmcb M~pkewhb` M~pmihyheb el 3>=>
" Kebieb: 3><?:7?>"

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
SDelormeRussell liked this
Decoys liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->