Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap 2 - Prod Si Fabr

Cap 2 - Prod Si Fabr

Ratings: (0)|Views: 78 |Likes:
Published by clenutzu

More info:

Published by: clenutzu on Mar 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2012

pdf

text

original

 
Producţie şi fabricaţie
2Produie şi fabricie
Prin
 producţie
 
se înţelege totalitatea activităţilor care concură la realizarea unui produs.Un
 produs
este, un bun material sau prestare de servicii, menit să satisfacă cerinţele unui om sau a unuinumăr de oameni.Prin
bun material 
se înţelege un produs care are ca elemente cu preponderenţă obiecte. Prin
 prestare de servicii 
se înţelege un produs care are ca elemente cu preponderenţă activităţi umane.
 Sistemul de producţie
are ca şi elemente mijloace materiale, echipamente (hardware), informaţii(software) şi forţe umane care contribuie la realizarea producţiei. Toate aceste elemente sunt grupate larândul lor pe subsisteme ale sistemului de producţie.Legăturile dintre subsistemele sistemului de producţie se realizează prin fluxuri. Se înţelege prin
 flux 
determinarea cantitativă a unei anumite intrări sau ieşiri într-un interval de timp dat (spre ex. buc/oră, biţi/sec, etc.).Intr-un sistem de producţie există mai multe fluxuri, cum ar fii:
 fluxul de materiale (semifabricate, piese, subansambluri etc.), fluxul de energie, fluxul informaţional şi fluxul de muncă umană
, care asigurăintegrarea subsistemelor in sistemul de producţie.Se înţelege prin
integrarea
unor subsisteme, încadrarea lor într-un sistem, deci într-o singură unitate.In condiţiile producţiei moderne, rolul fluxului informaţional este cel mai important. El este realizat prinintermediul
 
reţelei informaţionale
care interconectează subsistemele sistemului de producţie. Un exemplu îlreprezintă
hipersistemul CIM 
- Computer Integrated Manufacturing - fabricaţie integrată prin calculator.
Fabricaţia
reprezintă activitatea cheie a producţiei de bunuri materiale. Prin fabricaţie se transformămateria primă, semifabricatul, în produs finit, transformare care implică schimbarea formei, a dimensiunilor,a stării suprafeţelor, a stării de agregare. Obiectele supuse procesului de fabricaţie se numesc
obiecte delucru
.
2.1Procese de fabricie
 Procesul de fabricaţie
este totalitatea proceselor tehnologice ce au ca scop transformarea semifabricatului în produs finit. Printre procesele de fabricaţie uzuale în industrie se cunosc: debitarea, deformarea plastică larece sau la cald, aşchierea, tratamente termo-chimice, decapare, galvanizare, sudare, vopsire, asamblare,dezasamblare etc.Procesele tehnologice se compun din operaţii. O caracteristică comună a proceselor de fabricaţie oconstituie cele trei categorii principale de operaţii ce intră în componenţa lor, şi anume:
operaţii de lucru,operaţii de manipulare
(transfer scurt)
şi operaţii de transport 
(transfer lung)
. In acest sens o clasificare a proceselor de fabricaţie este prezentată în
 
Fig. 2.1.
Fig. 2.1
Clasificarea proceselor de fabricaţieProcesul de fabricaţie poate fi clasic, mecanizat, mecanizat avansat sau automat.
 Procesul de fabricaţie clasic
 
are la bază munca operatorilor umani.În cadrul
 procesului de fabricaţie mecanizat 
, operatorii umani sunt asistaţi în acţiunile lor de către maşini,dispozitive, aparate, etc., care au ca principal scop uşurarea efortului fizic pe care operatorul uman trebuiesă-l dezvolte.9
 
OPERAŢII DEPRELUCRARE
 
OPERAŢII DEMANIPULARE
 
OPERAŢII DETRANSPORT
 
PROCESE DEFABRICAŢIE
 
 
Producţie şi fabricaţieO parte a operiilor din cadrul
 procesului de fabricaţie mecanizat avansat 
se desfăşoară fără participarea operatorilor umani, cu ajutorul unor maşini, dispozitive, instalaţii, etc. automate; diminuându-se pe această cale, pe lângă efortul fizic şi efortul psihic, care trebuie depus de operatorii umani.
 Procesul de fabricaţie automat 
se desfăşoară fără participarea operatorilor umani, cărora le revine doar rolul de supraveghetori.Procesul de fabricaţie este
rigid 
sau
 flexibil 
.
 Procesul de fabricaţie rigid 
necesită pentru schimbarea produsului, cheltuieli de mijloace materialeşi/sau de muncă umană ridicate.
 Procesul de fabricaţie flexibil 
 
se caracterizează prin faptul că, pentru schimbarea produsului, se necesităeforturi reduse atât materiale şi de muncă umană.
2.1.1Sisteme de fabricaţie
Unui anumit proces de fabricaţie îi corespunde un
 sistem de fabricaţie
, care conţine totalitateamijloacelor materiale şi a programelor (software), care concură la realizarea procesului de fabricaţie.Sistemul de fabricaţie are în componenţa sa trei subsisteme, după cum rezultă din Fig. 2.2, în funcţie denatura operaţiilor care se execută
 
în cadrul procesului de fabricaţie.Sistemul de fabricaţie corespunde naturii procesului de fabricaţie care se desfăşoară în el. Astfel sedisting
 sisteme de fabricaţie clasice, mecanizate, mecanizate avansat şi automate
, respectiv
 sisteme de fabricaţie rigide şi flexibile
.
Fig. 2.2
Clasificarea sistemelor de fabricaţie
a)
Subsistemul de lucru
, se compune din totalitatea mijloacelor tehnice şi umane destinate efectuăriioperaţiilor de lucru şi în cazul cel mai general conţine operatori umani - OU, maşini de lucru - ML, scule- S şi dispozitive de lucru - DL specifice maşinilor-unelte (Fig. 2.3):
π
în cazul
operaţiilor de prelucrare prin aşchiere
, scula este condusă pe traiectorie fie de un operator uman (manual), fie de un program adecvat (maşini-unelte cu comandă numerică);
π
în cazul
operaţiilor de sudare şi vopsire
, scula (pistolul de sudare sau de vopsire) este manevratmanual de un operator uman - OU, sau automat de un robot industrial - RI, pe baza unui program demanipulare adecvat operaţiei executate.
Fig. 2.3
Structura sistemului de fabricaţie10
 
SUBSISTEMDE LUCRU
 
SUBSISTEM DEMANIPULARESUBSISTEM DETRANSPORT
 
SISTEM DEFABRICAŢIE
 
Sistem de fabricaţieSubsistemde lucruOU
 
DLML+SRI+SSubsistemde manipulare
 
OUIA/ERIR-1Subsistemde transportOU
 
C/BTRMTF/TPR-2
 
Producţie şi fabricaţieSubsistemul de lucru clasic constă din operator uman manipulând o sculă. Subsistemul de lucru mecanizatconţine: operatorul uman, maşina de lucru, scula şi dispozitivele de lucru. Subsistemul de lucru mecanizatavansat conţine în plus robotul industrial, care preia o parte din funcţiile operatorului uman. Subsistemul delucru automat nu conţine operatori umani. b)
Subsistemul de manipulare
(transfer scurt), care poate fi însăşi operatorul uman - OU, o instalaţie dealimentare /evacuare - IA/E sau un robot industrial - RI.Subsistemul de manipulare clasic se rezumă la operatorul uman. Subsistemul de manipulare mecanizat estecompus din operatori umani şi instalaţii de alimentare /evacuare. Subsistemul de manipulare mecanizatavansat are în plus un robot industrial care preia o parte din sarcinile operatorului uman. Subsistemul demanipulare automat nu conţine operatori umani.Instalaţia de alimentare /evacuare IA/E este constituită în cazul cel mai general din depozite locale,dispozitive de extragere din depozit, de ordonare, de transfer, de separare/reunire, de măsurare/dozare, delivrare, de măsurare/control, de sortare, de evacuare. IA/E este specializată pe manipularea semifabricatelor,materiei prime, materialelor prelucrate/pieselor finite, scule/dispozitive, deşeuri etc.
 b)
Subsistemul de transport
(transfer lung) poate fi însăşi operatorul uman - OU, transportoare cu furci -TF, transportor de palete - TP, conveiere - C, benzi transportoare - BT, sau roboţi mobili (robocare) - RM,care asigură transportul pe întregul flux tehnologic al:
π
materialelo
, de la un depozit central automatizat la celula sau linia de fabricaţie, în cazul operaţilor de lucru;
π
 subansamblurilor 
, de la un depozit central sau intermediar automatizat la linia de montaj, în cazuloperaţilor de montaj.Subsistemul de transport clasic este compus numai din operatorul uman. Subsistemul de transport mecanizateste compus din operatori umani şi transportoare cu furci sau transportor de palete. Subsistemul demanipulare mecanizat avansat constă dintr-un conveier sau o bandă transportoare, care preiau o parte dinsarcinile operatorului uman. Subsistemul de manipulare automat nu conţine operatori umani, el constânddintr-un sistem de vehicule ghidate automat (robocare).
2.1.2Sisteme de fabricie flexibile
Automatizarea producţiei pune problema integrării funcţionale a diferitelor subsisteme, astfel încât să seobţină sisteme de fabricaţie adecvate, care să realizeze sarcinile variabile specifice fiecărui gen de producţieîn parte.Structura unui sistem de fabricaţie are la bază sarcinile de producţie impuse simultan sistemului defabricaţie, care va fi astfel conceput încât toate subsistemele sale componente să fie simultan integrate în procesul de fabricaţie. In acest sens semnificative sunt liniile de transfer şi centrele de prelucrare, ca fiindinstalaţii specializate destinate producţiei de serie mare şi de masă.Compunerea unor sisteme de fabricaţie, destinate producţiei de serie mică şi mijlocie, are la bazăansamblul sarcinilor de producţie.Cum problematica automatizării funcţionării unui sistem de fabricaţie implică două condiţii esenţiale:
condiţia de integrare fizică a subsistemelor;
condiţia de comandă integrată si coordonată.întregul ansamblu va trebui orientat spre realizarea acestora, cu punerea unui accent deosebit pe a douacondiţie.Comanda şi reglarea joaun rol important în realizarea automatizării, materializând cuplareafuncţională a subsistemelor parţiale şi a structurii funcţionale a sistemului de fabricaţie.Cum informaţia şi fluxul de informaţii constituie categorii caracteristice ale procesului de comandă,
 sistemul de fabricaţie automat 
se va prezenta ca un complex de elemente, care comunică între ele conformteoriei informaţionale, în vederea îndeplinirii unei sarcini de producţie.Astfel conceput sistemul de fabricaţie automat va fi un sistem tehnic caracterizat prin interacţiunea
materiei, energiei şi informaţiei 
,
iar integrarea acestuia într-o structură mai mare (un hipersistem), revine laa integra sistemul de fabricaţie într-o structură informaţională mai complexă, prin conceperea sa ca un sistemde prelucrare a datelor.11

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
misica liked this
valentino1985 liked this
vipvio liked this
vipvio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->