Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Here Are Three Main Meals in Denmark

Here Are Three Main Meals in Denmark

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by binhvinavico

More info:

Published by: binhvinavico on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

 
here are three main meals in Denmark: breakfast and dinner are typically eaten at home, whereas lunchfor practical reasons has to be eaten elsewhere and often consists of a packed lunch brought fromhome.
đây là ba
b
a ăn chính
t
i Đan M
ch: b
a sáng và b
a t
i th
ườ
ng
ăn
 
nhà, trong khi
ăn
tr
ư
a cho các lýdo th
c t
ế
 
đ
 
đ
ượ
c ăn
 
n
ơ
i khác và th
ườ
ng bao g
m m
t b
a ăn tr
ư
a
đóng gói
mang t
nhà.
Ăn sáng
 Trong bu
i sáng, h
u h
ế
t ng
ườ
i l
n u
ng cà phê ho
c trà và
ăn
bánh mì lúa m
ch đen
ho
c bánh mìtr
ng v
i pho mát ho
c m
t. Tr
em và thanh thi
ế
u niên th
ườ
ng xuyên
ăn các s
n ph
m s
a v
i
ngũ
c
c nh
ư
b
ng ngô, muesli ho
c b
t y
ế
n m
ch.Duy nh
t
Đan M
ch
đ
ượ
c liên hoan s
p đ
(ymerdrys), m
t h
n h
p c
a bánh mì lúa m
ch đen
grated
và đ
ườ
ng nâu. Øllebrød, m
t món ăn
làm b
ng bia lúa m
ch đen,
bánh mì
, đ
ườ
ng và không có c
n
đãđ
ượ
c
ăn
cho b
a ăn sáng
k
t
th
i trung c
, không còn ph
bi
ế
n.Trong n
a cu
i c
a th
ế
k
19, các lo
i bánh mì
ăn
sáng
đ
c bi
t
đã
 
đ
ượ
c phát tri
n, t
c là tròn nh
,ph
ng ho
c cu
n lúa mì hình l
ưỡ
i li
m,
 
Đan M
ch
đ
ượ
c làm b
ng b
t bánh mì. H
ch
ỉ 
 
ăn
vào bu
isáng và có th
 
đ
ượ
c mua t
ươ
i n
ướ
ng g
n nh
ư
b
t c
n
ơ
i nào trong n
ướ
c t
t c
các ngày trong tu
n.Vào Ch
Nh
t, nhi
u ng
ườ
i
Đan M
ch
ăn
cu
n
ăn sáng
t
ươ
i n
ướ
ng v
i phó mát ho
c m
t vàwienerbrød (bánh ng
t
Đan M
ch), bánh ng
t nh
 
đ
y v
i món s
a tr
ng ho
c h
n h
p b
ơ
, đ
ườ
ng vàqu
ế
, làm b
ng b
t bánh mì phong phú, tung ra nhi
u l
n trong các l
p b
ơ
t
 
đ
bánh xong là flaky.Ngoài ra, n
ướ
c ép trái cây th
ườ
ng đ
ượ
c ph
c v
 
và đôi khi
m
t ly Gammel Dansk ho
c khác
cay đ
ng.B
a ăn này cũng đ
ượ
c ph
c v
trong nh
ng d
p l
h
i, ch
ng h
n nh
ư
ngày sinh nh
t
đ
c bi
t và cácngày k
ni
m, n
ơ
i khách
đ
ượ
c m
i nhà m
v
i b
a
ăn
sáng. B
ư
a ăn
M
 
đ
ượ
c gi
i thi
u vào cu
i th
ế
 k
20, nh
ư
ng ch
y
ế
u là m
t hi
n t
ượ
ng nhà hàng.BreakfastIn the morning, most adults drink coffee or tea and eat rye bread or white bread with cheese or jam.Children and young people often eat milk products with cereals such as corn flakes, muesli or oatmeal.
 
Unique to Denmark is junket crumble (ymerdrys), a mixture of grated rye bread and brown sugar.Øllebrød, a dish made of rye bread, sugar and non-alcoholic beer, which has been eaten for breakfastsince the middle ages, is no longer common.During the second half of the 19th century, special kinds of breakfast bread were developed, i.e. smallround, flat or crescent-shaped wheat rolls, which in Denmark are made of bread dough. They are onlyeaten in the morning and can be bought fresh-baked almost anywhere in the country every day of theweek.On Sundays, many Danes eat fresh-baked breakfast rolls with cheese or jam and wienerbrød (Danishpastry), little pastries filled with custard or a mixture of butter, sugar and cinnamon, made of rich breaddough, rolled out several times in layers with butter between so that the finished pastry is flaky. Inaddition, fruit juice is often served and sometimes a glass of Gammel Dansk or another bitter.This meal is also served on festive occasions, such as special birthdays and anniversaries, where guestsare invited for open house with breakfast. The American brunch was introduced in the late 20 century,but is mainly a restaurant phenomenon.
 bưa trưa
 
Trong khi bữa sáng và bữa tối được ăn ở nhà, hầu hết người Đan Mạch ăn trưa ở nơ 
i khác. Nói
chung bữa trưa là một bữa ăn lạnh bao gồm các lát bánh mì lúa mạch đen bơ và phủ cho các loạitrường hợp khác nhau của xúc xích, thái lát trứng luộc hoặc dán gan, một hỗn hợp nướng gan lợn băm nhỏ và mỡ lợn của một sự nhất quán phết lên.
 
lunchWhile breakfast and dinner are eaten at home, most Danes eat lunch elsewhere. Generally lunch is acold meal consisting of slices of rye bread buttered and covered with for instance various kinds of sausage, sliced boiled egg or liver paste, a baked mixtur
e of chopped pig’s liver and lard of a spreadable
consistency.Lo
t truy
n c
a nh
ng ng
ườ
i Viking Iceland mô t
g
n gi
ng nh
ư
 
ngày nay đ
ượ
c bi
ế
t đ
ế
n, d
a trênb
t lúa m
ch đen bô
  
t chua và toàn b
h
t lúa m
ch đen.
 Trong th
i Trung c
 
nông dân Đan M
ch ăn
bánh mì lúa m
ch đen v
i ch
t béo ho
c b
ơ
, th
ỉ 
nh tho
ngv
i cá hun khói và mu
i c
a các lo
i th
t. Các nam công nhân trang tr
i đã đ
ượ
c ban hành m
t chaisnaps cùng v
i bánh mì c
a h
.Trong th
ế
k
16, m
t truy
n th
ng phát tri
n lát bánh mì đã đ
ượ
c s
d
ng thay vì t
m, r
t đ
t ti
n và
 
s
h
u m
t hi
ế
m. Nhà vua, Christian th
hai, bãi b
vi
c s
d
ng các t
m bánh mì vào nh
ng d
p đ
cbi
t xung quanh 1520, b
i vì gi
 
đây anh đã có t
m đ
 
đ
ph
c v
t
t c
các bu
i ti
c. Đây là ti
n thânc
a truy
n th
ng bánh sandwich m
nh
ư
m
t b
a ăn celebrative v
i nhi
u k
ế
t h
p, nh
ư
ng nh
ư
là m
tb
a ăn t
i.
Trong nhà hàng NIMB trong Tivoli các sĩ quan quân đ
i h
i th
ườ
ng ăn t
i và t
ch
c các cu
c h
p. Cácnhân viên gi
i thi
u m
t danh sách, mà t
i đó các nhân viên có
th
ghi các yêu c
u bánh sandwich m
 c
a h
. Đi
u này đ
ượ
c nhìn th
y hôm nay trong nhi
u nhà hàng ăn tr
ư
a truy
n th
ng -
đó là gi
ng r
tnhi
u và k
ế
t h
p, nhân viên ph
c v
các ch
ỉ 
 
đ
ơ
n gi
n là cung c
p cho b
n m
t danh sách đ
ki
m trak
ế
t h
p mà b
n mu
n
, vì nó quá đòi h
i đ
làm nh
ho
c ghi l
i các đ
ơ
n đ
t hàng th
ườ
ng r
t ph
ct
p. B
a ăn tr
ư
a danh sách th
t
n
i ti
ế
ng nh
t là t
 
Oscar Davidsen năm 1933 đ
c tr
ư
ng 178 cáclo
i bánh mì m
. Oscar Davidsen c
a con cháu v
n còn ch
y m
t nhà hàng truy
n th
ng.M
t b
a ăn tr
ư
a truy
n th
ng m
bánh sandwich có th
là m
t nhi
m v
 
đòi h
i có th
nu
t đ
ượ
c.M
t chu
i bánh mì bình th
ườ
ng có th
trông nh
ư
th
ế
này:Cold cá, thông th
ườ
ng ít nh
t là hai lo
i cá trích mu
i. Nh
tôm tay bóc v
là m
t món ăn mùa
hè cógiá tr
cao.Ch
cá, th
ườ
ng ca
      
chim v
i d
ư
a chua và s
t mayonnaiseCold th
t, l
y cao răng, th
t bò n
ướ
ng, xúc xích hun khói, salad gà - ho
c đôi khi m
t s
k
ế
t h
p d
atrên các lo
i rau c
nh
ư
khoai tây và hành tây và cà chua và tr
ng.Th
t
m áp, gi
ng nh
ư
bánh n
ướ
ng c
a pate, n
ướ
ng xúc xích t
ươ
iN
ế
u đ
ượ
c ph
c v
 
đ
ng
t, th
ườ
ng ph
thu
c vào mùa, bánh táo truy
n th
ng vào mùa đông, vàtrifle đ
i hoàng vào mùa xuân, và canh dâu tây dày vào mùa hè.LunchThe sagas of the Icelandic Vikings describes rye bread almost identical to the one known today, based onsourdough and whole grain rye flour.In medieval Denmark farmers ate rye bread sandwiches with fat or butter, occasionally with smoked andsalted fish of meats. The male farm workers were issued a bottle of snaps along with their sandwiches.During the 16th century a tradition developed were slices of bread were used instead of plates, whichwere very expensive and a rare possession. The king, Christian the second, abolished the use of breadplates at special occasions around 1520, because he now had enough plates to serve all at parties. This is

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->