Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Református Érmellék 2013./2.

Református Érmellék 2013./2.

Ratings: (0)|Views: 973 |Likes:
Református Érmellék 2013./2.
Református Érmellék 2013./2.

More info:

Published by: Érmelléki Református Egyházmegye on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

 
 
Ökumenikus ifjúsági bibliaóra Szentjobbon
 
Az imahét
 
 jegyében a szentjobbi fiatalok agyakorlatban is megmutatták, hogy mit jelent együttlenni: keresni Istent, imádkozni, beszélgetni,gondolatokat megosztani, játszani. Vendégeinkpénteken, 2013. február 1
-
 jén, a szentjobbi rómaikatolikus fiatalok voltak, akik örömmel tettek elegetmeghívásunknak.Fiataljaink lázasan készülődtek: a lányokszorgalmasan nekiláttak palacsintát keverni és sütni.Mindenki felosztotta a munkát, hisz közel 70
-80
palacsintát kisütni, meglekvározni majd szendvicseketkenni nem kis munka! Ezalatt a kátés fiúk átalakították
az
imatermet, hogy helyet biztosítsunk a tervezett 40fiatal számára.Este 7 órára kezdtek megjönni a fiatalok
Kurilla
Gábor
 
plébános, és
Husztig Róbert
 
diakónuskíséretével.
Szerafina
 
nővér és a gitáros lányokból álló
kis csapata, a
Szikra
 
együttes, gitárszóval és ifjúságiénekekkel várták a gyülekező fiatalokat.Éneklés után a helyi református lelkész,
OrbánLászló
 
köszöntötte az egybegyűlteket a közel 50református
-
katolikus fiatalt, majd imádságban kérteIsten áldását az alkalomra. Ezután néhány jégtörő
 
 játékkövetkezett Orbán László és Husztig Róbert katolikusdiakónus vezetésével, melyeken mindenki igyekezettmegmozdulni és egy kicsit megismerkedni atöbbiekkel.
 
Róbert atya nagyon tartalmas és őszintegondolatokat osztott meg velünk. Vetítésselegybekötött előadásában arról beszélt, hogy mit jelenttininek lenni, felnőtté válni és hogyan tudommegtalálni a helyemet az egyházban is. Személyespéldákkal, őszintén beszélt arról, hogy Isten mindenkit
szeret,
és noha mi emberek különféle módonvélekedünk Istenről (ezért vannak a felekezetek) deettől függetlenül Isten mindenkit hív az egyházába!„Otthon is lehet imádkozni és hinni, nemcsak agyülekezetben, de ez
olyan,
mint amikor meghívnakegy szülinapi bulira, de te nem mész el, hogy abarátaiddal ünnepelj, hanem azt mondod, hogy majdgondolok rád otthon, egyedül.” Az egyház olyan, mint
amikor gyermekkorunkban a
szüleink elmagyarázzák,hogy „Ezt ne tedd”, „Arra figyelj oda”, csakis azért,hogy minket megóvjanak és felkészítsenek afelnőttkorra. Isten az egyház által akar bennünket aközösségre és a lelki felnőttkorra, az örök életrefelkészíteni.
 
A bibliaóra után közös imával zártuk az alkalmat,majd a lányok felszolgálták a szendvicseket, a forróteát és a különféle lekvárokkal töltött ízletespalacsintát. Aktív és kötetlen beszélgetés keretében
fogyasztottuk
el a várva várt finomságokat.
Nagy
köszönet illeti a református és katolikus lányokat,
valamint a
konfirmándus
 
fiúkat, hogy oroszlánrésztvállaltak a szervezésből. Isten adjon még nagyon sokilyen áldott alkalmat, találkozót, amikor együttakarjuk Istent keresni és a közösséget építeni!
 
Orbán László lp
 ,Szentjobb.
Milyen a te böjtöd?
 
„Miért böjtölünk –
 
mondják –
ha
te nem látod meg, miért gyötörjük
magunkat
 , ha nem akarsz tudni róla?
De hiszen ti
a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseiteket, mertrobotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedv
e
böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök
 ,
ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat
 
2
Református Érmellék 
 
a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen
az a nap, melyen
az ember a lelkét gyötri?”
 
Ézs
58, 3-5
Szeretett Testvéreim!
 
Az elmúlt év
ek
ben az egész világot megrendítőgazdasági válság ütötte fel a fejét. Hogy ennek mégmindig mennyire érződnek a hatásai, azt nem akarommost részletesen
ecsetelni, tudom, ti is ta
pasztaljátok
a
saját bőrötökön.
Amikor
a mai igehirdetésrekészülődtem, és megszólított ez az Ézsaiási ige,
az
fogalmazódott meg bennem: hiszen nem ez az első, éstöbb mint valószínű, hogy nem ez lesz az utolsó ilyenválság. Ézsaiás is válságról beszél. Válságban van azigaz istentisztelet gyakorlása, válságban van az egészhívő életvitel, hiteltelen Izrael böjtje, és ezt Isten nemnézheti jó szemmel. Sőt mi több, Ézsaiás prófétahatározottan kijelenti, hogy: a válságot ti idéztétek elő,
azzal, hogy helyte
lenül cselekedtetek, és cselekedtek,az Úr
 
parancsait áthágva
.
Tudnotok kell, hogy a böjt nem volt kötelezőIzrael életében, mindenki önként vállalta magára.Része volt a hívő ember Isten iránti magatartásának,de azzal a feltétellel, hogy mindenki önként vállaljamagára.
Ahogy az alap
igéből is kiderül, a böjtölésgyakorlatát nem korlátozhatjuk csupán az eledelektőlvaló tartózkodásra, annál
 
ez sokkal többet jelent. A
z
eledelektől való tartózkodás az egyik formája, de másértelemben is érvényes.
 
Általánosságában véve aböjtölés azt jelenti:
 
valamitől tartózkodni, valamirőllemondani az Úrért. Ez valóban sok minden lehet, és
kinek-
kinek a maga életére nézve kell tudnia, hogy mi
az,
amiről le is lehet mondani, legalábbis egy rövididőre. E mellett azonban azt is elképzelhetőnek tartom,hogy valaki életfogytig tartó böjtöt vállal az Úrért,vagyis egy egész életen át, lemond valamiről az Úrért,ami egyébként kedves neki
.
Hányan tarthatnának így nikotin
-
böjtöt, amiegyébként nemcsak az Úrért való böjt lenne, hanem
az
ő saját egészségükért is, hogy más, súlyosabbszenvedély
-
betegségeket ne is említsek. Mert többekközött ez különböztet meg a pogány felfogásban élőemberek „vallásos” szokásaiktól, hogy mi képesekvagyunk változni az Úrért, és nem azt várjuk el, hogy
 
a mi Urunk változzék a mi kedvünk szerint olyanra,
amilyennek mi akarjuk.
Mivel semmi sem létezik az Isten akaratán kívül,ezért minden Istentől van, vagyis aki képes rá, az avilág bármely dolgában gyakorolhatja magát, élhet
vele.
Pál apostol azt mondja
a korinthusiaknak:
 Minden szabad nékem, de nem minden használ,
minden
szabad nékem, de én nem adatom valakinek a hatalma alá
.
(1Kor. 6, 12)
Ugyanezt a gondolatot megismétli néhány
fejez
ettel később, a 10
-ben, a 23-ik versben. Ott aztmondja:
„… de
nem m
inden épít”
. Az is mondja a
thessalonikai gyülekezetnek a hozzájuk írt elsőlevelében: „
 Mindent megpróbáljatok
.” De nem fejezi beezzel, hanem folytatja: „
ami jó,
azt 
megtartsátok
 (1Thessz. 5, 21)
Próbálkozni tehát lehet, de ez nem azt
 jelenti, hogy mindenben gyakorolni kel magunkat, ami
egyszer kipróbáltunk az életben. Sok mindenről lelehet, és le is kell mondanunk, akár életünk hátralevőrészére is.
Lehet,
van olyan dolog az életedben, amiről
eddig nem tudtad, hogy azt az Isten ellenzi, de ha
megértette
d,
hogy az ellenkezik az Úr akaratával
,
akkor mondj le róla, böjtöd meg
, tisztisd meg magad
tőle. Valaki egyszer azt mondta: Lemondtam valamirőlaz Úrért, böjtöltem, de utána nem éreztem magamat jobban ettől. Lehet, hogy nem fogod te se jobban érezni
magad
, ha lemondasz valamiről, de ezt ne is azérttedd, hogy te jobban érezd magad, hanem azért, merttudod, hogy ez az Isten akarata, és
 
ezzel dicsőségetszerzel neki. És így kifejezheted a te háládat is iránta,mert hiszen Ő egyszülött fiát is feláldozta érte
d.
A böjtöt meg is lehet játszani. Vannak, akiket alangymeleg keresztyénség jellemez, semmit nemvesznek igazából komolyan, így a böjtöt sem.
Isten
azonban nem egy színházi előadáson akar jelen lenni,ahol mindenki a jól betanult szerepét játssza,
haneme
gy olyan alkalmon, amelyre azért jönnek össze, hogyŐt tiszteljék, őhozzá őszinte szívvel imádkozzanak, ésaz Ő hamisítatlan igéjét szomjazzák, azttanulmányozzák. A színből folytatott böjtöt JézusKrisztus a Hegyi Beszédben is határozottan elítéli,
amikor
azt mondja: „
 Mikor pedig böjtöltök, ne legyenkomor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják azarcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizonymondom néktek, elvették jutalmukat
.” (Mt. 6, 16)
Lehet,
valaki közületek most azt gondolja:
Ha nem tetszik az
Istenek, ahogy én böjtölök, akkor nem is böjtölök.Sokan egész egyszerűen nem is veszik komolyan aböjtölés lehetőségét, nem böjtölnek soha. Mások megilyesmit motyognak: Nem vagyok én katolikus, hogyböjtöljek. Azt hiszik, a reformáció eltörölte a Bibliaböjtre vonatkozó utasításait, tehát azok nem isérvényesek ránk
.
Épp ellenkezőleg, Jézus megerősíti aböjt létjogosultságát a hívő ember hitgyakorlatában,csak arra int, hogy az a böjt
-
mint ahogy egészkeresztyéni életünk is –
amit tes
zünk, hiteles legyen,valódi, őszinte. Istent ugyanis nem lehet „kifizetni”egy ál
-
böjttel, egy kis megjátszással. Nem is az alényeg, mondja Jézus, hogy az emberek tudjanak a teböjtödről, hanem az, hogy az Isten tudjon róla, ésŐtőle a megfelelő időben megkapod érte a te
 jutalmadat.
A böjt olyannyira fontos Jézus felfogása
szerint, hogy am
ikor a tanítványok kudarcot vallanak
egy
ördögűzés
 
során, sikertelenségüket azzalmagyarázza meg nekik, hogy azt a fajta gonosz
lelket,amivel szembe
kerültek, nem lehet csak imádkozássalés böjtöléssel felkészített
 
léleknek kiűznie.
(Mt. 17, 14-21)
Az az idő már elmúlt, ami Jézus korában az őtkövetőkre érvényes volt, hogy tudniillik a tanítványoknem böjtöltek, ami fel is tűnt a farizeusoknak, és szóvátették Jézusnak.
 
De eljönnek a napok, amikor elvétetiktőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak
”. (Mt. 9, 15)
 
Böjtölni tehát nemcsak szabad, de kell is. Ézsaiáskorában a böjtölés napjaiban is megtaláltákkedvteléseiket,
 
amikről még olyankor sem voltak
 
3 2013.
február 
 
hajlandóak lemon
dani. E
z talán valami olyasmi
 
lehetett, mintha ma a templomból
egyeseknek egyenes
útja
lenne
a kocsmába.A böjti lehetőségek között ott van az is, hogymegtartóztatom magam, a
 
trágár, útszélibeszédmodortól.
Ma, ha hazamegyek, nem fogok
összeveszni megint
 
a felségemmel, vagy a férjemmel,nem fogok bántani senkit. Nem élek vissza ahatalmammal senki felett, akit az Úr rám bízott, legyenaz családtag, gyülekezeti tag, munkás, napszámos.
Ma
másmilyen leszek, mint amit eddig megszokhattaktőlem. Ebből megsejthetik, hogy böjtölök, de nemtüntetőleg teszem ezt, nem feltétlenül akarom aböjtömet mindenkinek az orrára kötni. N
em embereket
akarok meggyőzni
 
a böjtömmel, hanem Istent. Nemarról akarom meggyőzni Istent, hogy micsoda bajnokavagyok a böjtnek, hanem arról, hogy milyenengedelmesen hagyom, hogy munkálkodjon bennemSzentlelke által, és vezessen a megtisztulásba, azalázatosság által.
 
Természetesen az előbb elmondottakkal nem aztakarom sugallni, hogy a böjt olyan szinten magánügy,
hogy
az csak rám és Isten
re tartozik. Ha
megkérdeznek, számot adhatok, és számot is kelladnom arról, hogy miként böjtölök. Lehet ez általmásokat is megnyerhetek a böjtnek, és példát ismutathatok neki, hogy neki is sikerülhet a hiteles böjt,hiszen nekem is sikerült.
Az is lehet
őség, hogy egynyilvánosan meghirdetett időben közösségi böjtötfolytassunk, mint ahogy tették ezt a Niniveiek, amikor Jónás meglátogatta őket, és elmondta, hogy Istenmegítélte őket. Lehet ez gyülekezeti szintű, vagy többgyülekezetet érintő böjt egyaránt
. Az ilyen ny
ilvánosböjtben is ugyanaz legyen az alapfeltétel:
hiteles,
egyetértésben, csendes alázatban, békeségbenfolytatott böjt. Jézus dicséri a
niniveiket
, amiért aleghatalmasabbtól a legalacsonyabb sorsúakig
, a
legöregebbektől a legfiatalabbakig
 
egyaránt mindenkiböjtölni kezdett, ami a szívükben
 
felébredő hitből
fakadt. (Mt. 12, 40-41)
Az ő böjtjüket Isten valósnakítélte, és visszavonta ítéletét, amit
felett
ük
akarttartani.
Kaptak egy határidőt, és az elég volt nekikarra, hogy felhagyjanak bűnös cselekedeteikkel, és
 Istenhez forduljanak.
Neked mennyi idő lenne elég?
 
A fogságból hazatért zsidóság, akikhez Ézsaiásszavai szólnak, elvárta, hogy Isten értékelje vallásoserőfeszítéseit, a vallási szokások megtartását és
feleleve
nítését a fogság előtti korból. L
ehet, hogy
vannak közöttünk olyanok, akik azt gondolják, hogyhaa ’89
-
es rendszerváltás óta
rendszeresen
 járnak
templomba, azzal Isten nagyon meg kell, hogy
elégedjen, de ennél itt sokkal többről van szó. B
iztosvagyok benne, hogy Isten az edd
igi teljesítményedet isnagyra értékeli, de nem gondolod, hogy eljött az
ideje,
hogy ennél még többet nyújts? Ne elégedj megennyivel, mert több is lehet az. Merd vállalni a böjtöt,és hasznodra, üdvösségedre válik. Ámen
.
Kulcsár Árpád
 
Értarcsa
 
 Jótékonysági koncert Érsemjénben
 
2012
őszén harmadik alkalommal kerültmegrendezésre az Érmelléki Református DiakóniaiAlapítvány
 
(ÉRDA)
 
szervezésében „
 Jótékonysági
koncert
”, melynek bevételét
 
az érmelléki református
gy
ülekezetekben élő fogyatékosok és nagycsaládosoktámogatására, megsegítésére szánja az alapítvány
.2010-
ben Székelyhíd, 2011
-
ben Hegyközszentmiklós,
2012-
ben pedig Érsemjén adott helyet a jótékonyságikoncertnek. Szándékunk ugyanis az, hogy mindenévben más
-
más, egyházmegyénkhez tartozó
tele
pülésen legyen megrendezve a koncert, hogy
ez
által
 
az ér
-,
Berettyó
-
, és
H
egyköz vidékein élőembereket rászoktassuk a jó ügy érdekében történőadakozásra.
 A harmadik
 jótékonysági koncert 2012. november
10-
én lett megtartva a határmenti, gyönyörűen kiépülőés rendben tartott Érsemjénben
,
a Fráter Lóránd
M
űvelődési Házban.
 
Az egybegyűlteket
Rákosi Jenőérmelléki esperes
, az ÉRDA elnöke köszöntötte aTitushoz írt levél 3,14 versével: „
tanulják meg pedig amieink is, hogy jócselekedetekkel járjanak elől a szükségeshasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek
”. A köszöntőbeszédben az ÉRDA tevékenységéről, a jócselekedetekgyakorlásáról volt szó, majd az egybegyűltekmegemlékeztek
 
Balogh Anikó diakónusról
, akit fájószívvel, de Isten akaratában megnyugodva kísértünk
 
utolsó földi útjára előző nap. A jótékonysá
gi koncert
megrendezése az ő
 
ötlete volt, melyet hűséggelszervezett évről
-
évre.
 
Csáki Márta érsemjénilelkésznő
 
üdvözlő szavait követte
 
Balazsi József,érsemjéni polgármester
 
köszöntője, aki egy szép
 
Széchényi
 
idézetet osztott meg a jelenlévőkkel
:
 Akitm
agyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártjátnemzetének –
 
nem derék ember!
 
A köszöntő szavak utánkövetkezett a színvonalas koncert
Thurzó
 
Zoltán,Székely István, Tasnádi Ferenc, Tasnádi Melinda ésOláh Boglárka
 
művészek előadásában.
 
A jótékonysági
 
koncertet követően
az
ÉrsemjéniReformátus Egyházközség 
 
és a
z
Érsemjéni
 
Polgármesteri Hivatal
gondoskodott a koncertre

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->