Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2236

SHnr2236

Ratings: (0)|Views: 1,844|Likes:
Published by Eugen Mihai
SHnr2236
SHnr2236

More info:

Published by: Eugen Mihai on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2236 Miercuri, 3 aprilie 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 7
0
CMaxim 19
0
C
Deva
Minim 3
0
CMaxim 16
0
C
Hunedoara
Minim 6
0
CMaxim 15
0
C
Brad
Minim 3
0
CMaxim 16
0
C
Petroşani
 
CURS VALUTAR
EURO
4,4179 RON
USD
3,4398 RON
5,2246 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,6372 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
„SILENZIO S„SILENZIO S T TAMPAMPAALA FC HUNEDOLA FC HUNEDOARAARA
Pagina
1212
Pagina
33
Pagina
22
DIZDIZOLOL V VAREA CNH A LĂSAREA CNH A LĂSAA T T„DOS„DOSARARUL URICUL URICANI”ANI”FFĂRĂ PĂRĂ PARAR TE CIVI TE CIVIDESFDESFĂŞURARE DE FĂŞURARE DE FOROR ŢE, ŢE,AZI, ÎN CENTRAZI, ÎN CENTRUL DEVEI,UL DEVEI,DE „ZIUA JDE „ZIUA JANDANDARMERIEI“ARMERIEI“
 A 
proximativ 10 la sută din numărultotal de copii preconizaţi să urmezecursurile clasei pregătitoare au fost înscrişi, ieri, de părinţi în această formă deînvăţământ. Potrivit Inspectoratului Şcolaral Judeţului (IŞJ) Hunedoara, circa 300 decopii au fost înregistraţi, ieri, cu acte înclasa pregătitoare. Conform declaraţiei ins-pectorului şcolar adjunct, Marta Mate, în-scrierea copiilor s-a desfăşurat în condiţiinormale, fără incidente. „Pe parcursul zileiau fost înscrişi peste 300 de copii, ne-xistând nicio problemă în ceea ce priveştemodul de desfăşurare al înscrierilor. Nu auexistat cozi sau obiecţii din partea părinţi-lor”, a declarat Marta Mate. Conform date-lor furnizate de Inspectoratul Şcolar Jude-ţean (IŞJ) Hunedoara, în judeţ sunt aştepta-ţi să se înscrie în clasa pregătitoare aproxi-mativ 3.000 de preşcolari. La nivelul unită-ţilor de învăţământ din judeţul Hunedoarapot fi organizate 210 clase de preşcolari,dintre care 125 de sine stătătoare şi 85 înregim simultan. Aceasta înseamnă căexistă posibilitatea de a fi înscrişi aproxi-mativ 4.000 de copii. „Din datele centrali-zate de către noi reiese că în acest an vor fiînscrişi în clasa pregătitoare un număr de2.828 de copii, ceea ce înseamnă un numărmult mai mic decât posibilităţile de caredispune infrastructura şcolară a judeţului”,a spus Mate. De asemenea, aceasta a pre-cizat că sunt şi înscrieri on-line din parteapărinţilor, dar acestea sunt finalizate numaidupă depunerea documentelor necesare.„Potrivit metodologiei, chiar dacă cerereaeste depusă online, părintele va trebui sămeargă la unitatea de învăţământ la caredoreşte înscrierea copilului pentru vali-darea cererii”, a conchis Mate.
 Iulian S Iulian Str tr oiaoia
Cei mai buni naratorişi ilustratoridin clasele primare,recompensaţipentru talentullor
Pagina
77
 Prima zi, mult  Prima zi, mule dosar e dosar ee
Circa 300 de pici hunedoreniau fost înscrişi ieri de părinţila „pregătitoare”
 
E
ste zi de sărbătoare pen-tru jandarmii hunedoreni,astăzi, când se împlinesc163 de ani de la înfiinţarea insti-tuţiei. Conducerea Inspectoratu-lui Judeţean de Jandarmi (IJJ) Hu-nedoara marchează evenimentulprin organizarea unei manifestărice are loc, în această dimineaţă,începând cu ora 10:00, în Piaţa Victoriei din centrul municipiuluiDeva. Potrivit purtătorului decuvânt al IJJ Hunedoara, căpita-nul Nicolae Răducu, manifestareacuprinde un ceremonial militar,prezentări de tehnică auto, comu-nicaţii şi echipament, aflate îndotarea structurilor montane. Deasemenea, jandarmii îşi vor pre-zenta în faţa invitaţilor tehnica deluptă prin executarea unor exer-ciţii demonstrative de auto-apărare.„Ziua Jandarmeriei Române”se sărbătoreşte în fiecare an, în 3aprilie. La această dată, în 1850,printr-un ofis domnesc, domni-torul Grigore Alexandru Ghica aaprobat hotărârea Divanului obş-tesc, semnând „Legiuirea pentrureformarea Corpului slujitorilorîn jandarmi”. Acest act a pus ba-zele Jandarmeriei în România.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
2
Servus Hunedoara
Furt într-un magazin din Deva. O tânără a sustras cosmetice de aproape 90 de lei
 Alarma s-a dat, în urmă cu două zile, într-un magazin din Deva, unde o adolescentă de 17 ani a încercat să iasă cu mai multe pro-duse cosmetice luate de pe rafturi. A avut, însă, ghinion, pentru că a fost surprinsă de paznicul centrului comercial, care a chemat la faţa locului poliţia. Fata este din Deva, iar pe numele ei a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat. Cosmeticele pe care aîncercat să le sustragă, în valoare de aproape 90 de lei, au fost recuperate şi predate reprezentanţilor magazinului în care a avut locincidentul.
Actualit
 
ate
Nr. 2236, Miercuri, 3 aprilie 2013
 D N66: Haţ eg  - BaruMare D N 68:Haţeg  - Toeşti D N68:Toeşi -Zeicani D N66:  Haţ eg-Că lan D N 7: Minia  - Veţ e l D N 7: Veţ e l - Leşnic D N7:Leşnic  -Sămaş D N 7:  Ilia  -Gurasada D N7:Gurasada  - Burjuc D N7:Burjuc -Zam De va:Ca leaZarandu lui -Sântu halm D N76:Şoimuş- Be jan A ninoasa: D N66 şi D N 66  A 
Radaradare 3 apriliee 3 aprilie
Sursa: IPJ Hunedoara
)
www.servuspress.ro
O
femeie de 81 deani, din Petroşani,şi-a dat ultima su-flare singură în casă, iartrupul neînsufleţit a fost gă-sit, ieri dimineaţă, de pom-pierii, chemaţi la faţa locului derudele bătrânei, dar şi de vecinii carespun că nu o mai văzuseră de câteva zile.Oamenii zic că femeia era bolnavă şi su-ferea de afecţiuni cardiace. „De o săptă-mână, cred, nu a mai ieşit afară. Era bol-navă şi bătrână”, spune o vecină.
 „Credeam că e plecată...” 
La faţa locului au sosit şi poliţiştii, a-lertaţi de rudele femeii care au început să îşi facă griji pentru ea şi s-au gândit căceva rău s-a întâmplat, după ce aceastanu a mai răspuns nici la telefon, dar nicila uşă. „I-am adus un bidon de apă şi ierinu a răspuns la uşă. Credeam că e pleca-tă şi azi dimineaţă (n.red. ieri), am venit din nou să văd ce e cu ea, că nu răspun-dea la telefon. Am auzit telefonul că sunadin casă, bidonul era tot la uşă afară, darnu am putut intra că e-ra blocată uşa cu lan-ţul. Atunci am sunat la112”, spune un nepot de-al bătrânei găsitădecedată.La locuinţa femeii aajuns şi un medic, care a constatat dece-sul. Pompierii care au spart uşa locuinţeipentru a puteaintra în casăspun că trupulacesteia se a-fla în pat. „Noiam intrat în a-partament şiam constatat că femeia se afla în pat şinu mai avea semne vitale. Am anunţat medicul de familie care va constata dece-sul şi am încheiat acţiunea noastră”, adeclarat Răzvan Stancu, adjunct al co-mandantului Detaşamentului de Pompie-ri Militari Petroşani.Corpul neînsufleţit al femeii a fost transportat la morga spitalului de la Pe-troşani, unde legiştii vor stabili cu exacti-tate cauza decesului. Poliţiştii spun că, înacest caz, nu sunt suspiciuni de comiterea vreunei fapte penale.
 Diana Mitr  Diana Mitr acheache
O
femeie din localitatea hunedoreană Zam a rămas fără suma deaproximativ 550 de lei, în bani româneşti şi în valută, după cea fost prădată de zilerul care îi lucra în gospodărie. Cei doi secunoşteau, fiind consăteni, iar femeia l-a chemat să o ajute la treburiledin gospodărie, fără să bănuiască că o va costa scump. Acesta a văzut unde îşi ţinea femeia banii, într-o plasă pe un dulap din casă şi, într-un moment de neatenţie, i-a luat, după care s-a făcut nevăzut.Când şi-a dat seama că a fost furată, femeia de 52 de ani s-a adresat poliţiştilor, cărora le-a povestit cum s-a întâmplat. „Femeia a sesizat poliţiştii cu privire la faptul că, în cursul zilei de luni, în intervalulorar 12:00 -17:30, un bărbat de 40 de ani, din comuna Zam, în timp cese afla la lucru în gospodăria ei, profitând de neatenţia sa, a sustrassuma de 100 de lei şi 100 de euro dintr-o plasă aflată pe un dulap dininteriorul imobilului”, a declarat inspectorul Bogdan Niţu, purtătorulde cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Hunedoara.Poliţiştii l-au prins pe bărbatul care a furat banii, iar acum îl cerce-tează penal.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
 Descoperir  Descoperir e macabră într e macabră într  -un bloc din  -un bloc din eetr tr oşani! oşani! 
O bătrână de 81 de ani a fost găsită fărăsuflare în casă. Vecinii spun că era bolnavă
Trupul neînsufleþit al femeii se afla în pat, în una dintre camerele locuinþei.Cel mai probabil, aceasta s-a stins din viaþã în urma unor afecþiuni de care suferea
 
mu s nţ să  să  uşmnuunu  un î n să 
O vecină de-a bătrânei
 „De o săptămână, cred,că nu a mai ieşit afarădin casă. Era bolnavă...” 
Femeie din Zam, prădată de zilerul care lucra în gospodăria sa. I-a luat banii din casă 
 De „Ziua Jandar  De „Ziua Jandar meriei”,meriei”,
Desfăşurare de forţe, azi, în centrul Devei
Piaþa Victoriei din reºedinþa de judeþ va fi animatã, în aceastã dimineaþã,de manifestãrile prilejuite de sãrbãtorirea a 163 de ani de la înfiinþarea armei
Atenþie, ºoferi! TAtenþie, ºoferi! Traficul va fi închisraficul va fi închis
Pentru desfăşu-rarea manifestărilordedicate „Zilei Jan-darmeriei Române”,traficul rutier încentrul municipiuluiDeva va fi închistemporar. Astfel, în-cepând de la 08:00şi până la 13:00, ma-şinile nu vor puteacircula pe bulevardul 1 Decembrie (de la intersecţia cu bulevardulIuliu Maniu până la intersecţia cu strada Mareşal Averescu), şi înPiaţa Victoriei, de la intersecţia cu bulevardul 1 Decembrie până laintersecţia cu strada Mihai Eminescu din municipiu.
 
 Între orele 08:00 şi 13:00,maşinile nu vor mai putea circulaprin centrul oraşului, pe o porţi-une a bulevardului 1 Decembrie,de la Piaţa Victoriei
 
Servus Hunedoara
3
Judeţul, sub cod galben de ploi abundente. Jiul, Crişul Alb, Streiul şi afluenţii Mureşulului, în peri-col să se reverse
Nu scăpăm de ploi nici în perioada următoare. Cel puţin asta spun meteorologii, care au emis o atenţionare de tip cod galben de precipitaţii abundente, valabilă şi pentru judeţul Hunedoara, până mâine dimineaţă, la ora 09:00. Conform acestora, vor fi averse, posibil însoţite de descărcări electrice şi inten-sificări temporare ale vântului. În plus, şi hidrologii avertizează că, până mâine seară, la ora 20:00, există pericolul producerii unor inundaţii, râurile din judeţ vizate fiind Jiul, Crişul Alb, Streiul, dar şi afluenţii Mureşului.
Actualitate
Nr. 2236, Miercuri, 3 aprilie 2013
)
www.servuspress.ro
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial DezvoltareaResurselor Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!
Data: 03.04.2013
CURSURI GRATUITE PENTRU ŞOMERII DE LA ŢARĂ 
în cadrul proiectului european
COMPETITIVITATE PE PIAŢA MUNCII PRIN POLICALIFICARE IN MEDIUL RURAL S.C. LEXIM GUP S.R.L 
împreună cu partenerul său
S.C. Comsid Tehnosteel S.R.L vă aşteaptă să vă înscrieţi până în data de 12 APRILIE 2013
la cursul de
PAVATOR Dintre competenţele specifice amintim:
- prepararea betoanele şi mortarelor;- pregătire fundaţie;- pregătire strat suport prin aşternerea, nivelarea şi compactarea materialelor;- aşezarea şi compactarea pavajele conform instrucţiunilor tehnice de execuţie;- finisarea pavajelor şi montarea accesoriilorProiectul
se adresează persoanelor din mediul rural, care fac parte din următoarele categorii:
şomeri tineri
cu vârsta cuprinsă intre 16-24 ani,
persoane adulte
(peste 24 de ani) care
NU
au lucrat in
ultimele 12 luni
persoanelor ocupate în
agricultura de subzistenţăInformaţii şi detalii suplimentare despre programul de desfăşurare a cursurilor, pot fiobţinute de la:
Delia Maria David - Organizator formare profesionalăMobil: 0756.067.062 Tel./Fax: 0254/232.135
L
ocuitorii din Călan (Oraşul Nou), Ohaba Streiului şi Strei-sângeorgiu au rămas, astăzi, temporar, fără gaz metan, servici-ul de distribuţie fiind sistat în cele trei localităţi începând dinaceastă dimineaţă, de la ora 08:00, după cum au anunţat reprezen-tanţii companiei.Potrivit E.ON Gaz Dis-tribuţie, între-ruperea a fost necesară pen-tru efectuarea unor lucrări programate, la sistemul de distribuţie a ga-zelor naturale. Reprezentanţii companiei au precizat că reluarea ali-mentării cu gaze naturale se va face treptat, imediat după finalizarealucrărilor, cel mai probabil, în jurul orei 20:00.Locuitorii din localităţile afectate de sistare sunt rugaţi să închidătoate focurile, iar după reluarea distribuţiei cu gaze naturale să su-pravegheze modul de ardere al acestora timp de 30 de minute. În ca-zul în care simt miros specific de gaz, să anunţe imediat dispeceratulde urgenţă al companiei la numerele de telefon 0265.200.928 (taxa-bil) sau 0800.800.928 (gratuit).
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
D
ouă licee din Deva vor fipartenere cu Inspectora-tul Şcolar al Judeţului(IŞJ) Hunedoara în cadrul unuiproiect naţional implementat deCentrul Naţional de Dezvoltare aÎnvăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi Uniunea Ge-nerală a Industriaşilor din Româ-nia (UGIR).Intitulat ,,Parteneriate activeŞcoală – întreprindere pentru îm-bunătăţirea formării profesionaleiniţiale – Paşii FPI”, proiectulstrategic este cofinanţat din Fon-dul Social European prin Progra-mul Operaţional Sectorial Dezvol-tarea Resurselor Umane 2007 –2013.
SEMINARII ŞI DEZBATERI
 Alături de IŞJ Hunedoara, celedouă unităţi partenere în proiect sunt Colegiul Tehnic „Transilva-nia“ şi Colegiul Tehnic Energetic„Dragomir Hurmuzescu“, ambeledin Deva. În perioada 1-5 aprilie,instituţiile incluse în proiect vordesfăşura activităţispecifice parteneria-tului şcoală- între-prindere, în cadrulevenimentului naţio-nal intitulat „Săptă-mâna Paşii FPI”. Ac-tivităţile vor presu-pune vizite la agenţieconomici din judeţ,urmate de dezbateriprivind posibilităţilede integrare a elevi-lor pe piaţa muncii,seminarii privindpractica în producţie sau pre-zentarea unor exemple de bunăpractică.Obiectivul principal al proiec-tului „Parteneriate active Şcoală– întreprindere pentru îmbunătă-ţirea formării profesionale ini-ţiale – Paşii FPI” îl reprezintă îm-bunătăţirea capacităţii învăţămân-tului tehnic sau profesional de aasigura calificări şi oferte educa-ţionale relevante pentru nevoilepieţei muncii prin colaborarea di-rectă cu reprezentanţii mediuluieconomic. În „Săptămâna PaşiiFPI” participă 100 de unităţi deînvăţământ profesional şi tehnicdin ţară, organizate în 20 de reţe-le parteneriale.
Oana BimbiricăOana Bimbirică
 Avocaţii apărării spun că acum nu mai exis-tă partea civilă implicată în proces şi au cerut un alt termen. „S-a produs o amânare proce-durală, deoarece responsabilitatea părţii civi-le nu ştim cui îi aparţine azi, deoarece în 8martie s-ar fi dat o hotărâre prin care se dizol- vă CNH-ul. Chiar noi am propus instanţei de judecată, iar aceasta în mod absolut compe-tent, a admis-o, pentru a face o adresă către a-ceastă companie, care azi înţeleg că e într-untransfer de active şi pasive. Să ne spună, încontextul citaţiei, dacă s-a luat în calcul citaţiaşi prezenţa la acest dosar şi cui să transmit drepturile şi obligaţiile. Atât cele procedurale,cât şi în ceea ce priveşte dauna civilă, cât şicea morală”, a declarat avocatul Daniel Ionaş-cu, la ieşirea din sala de judecată
 „Adevăraţii vinovaţi nu sunt inculpaţi” 
 Termenul viitor a fost propus pentru datade 30 aprile, când avocatul apărării spune că va pleda din nou pentru nevinovăţia clienţilorsăi. „Exista un permis de lucru pentru o altădată decât cea la care s-a făcut lucrarea. Pecale de consecinţă, cei doi clienţi ai noştri,Ciucă şi Moga, nu aveau cunoştinţă de lu-crare. Dânşii sunt inculpaţi, dar cei care aumodificat permisul de lucru din acea zi, nu”, amai adăugat Ionaşcu.Până acum au fost audiaţi patru martori înacest proces, dar deocamdată nu a fost făcut public numele celor pe care avocaţii îi cred a-devăraţii vinovaţi, respectiv a celor care ausemnat permisul de lucru pentru ambele lu-crări în aceeaşi zi în care s-a produs explozia.Potrivit procesului verbal de cercetare aaccidentului de muncă produs în luna februa-rie 2011 la Exploatarea Minieră Uricani, în ur-ma expertizării echipamentelor şi a cercetări-lor, s-au constatat 26 de abateri, 21dintre acesteafiind sancţionate cuamenzi contraven-ţionale în valoare de182.000 lei, iar cinci cu avertisment contra- venţional. În urma cercetărilor, s-a stabilit căîn februarie 2011, subteranul Minei Uricani aavut loc o explozie de metan, sursa acesteiafiind reprezentată de „o scânteie de naturăelectrică produsă undeva în zona silozului“,iar cinci oameni şi-au pierdut atunci viaţa.
Locuitorii din treilocalităţi hunedorenenu au, azi, gaz metan
Serviciul de distribuþie a fost sistat temporarpentru efectuarea unor lucrãri programate
 
RELUAREA ALIMENTĂRII CU GAZENATURALE SE VA FACE DESEARĂ, ÎN JURUL OREI 20:00
 ÎNO AMÂN ÎNO AMÂNARE ÎN PRARE ÎN PROCESOCES
Dizolvarea CNH a lăsat „dosarulUricani” fără parte civilă
 A 
udierile martorilor în procesul in-tentat foştilor şefi de la Mina Uri-cani a fost amânat din cauza dizol-vării Companiei Naţionale a Huilei(CNH).
 Diana Mitr  Diana Mitr acheacheedactia@ser edactia@ser vusvus pr  pr ess.r ess.r oo
Avocaþii apãrãrii au cerut instanþei un nou termen pentru stabilireainstituþiei care va prelua drepturile ºi obligaþiile fostei companii a huilei
 
nn  u  ţ î n u11
PRPROIEOIECT DE PCT DE PARAR TENERIA TENERIA T ŞC T ŞCOOALĂ- ÎNTREPRINDEREALĂ- ÎNTREPRINDERE
Elevii de la „Auto” şi „Energetic” din Devaparticipă la „Săptămâna Paşii FPI”
Tinerii vor vizita mai multe firme din judeþ pentru a vedeaunde s-ar putea angaja dupã ce terminã liceul
Colegiul Tehnic „Transilvania“ este unul dintrecele 100 de unităţi de învăţământ tehnic şiprofesional din ţară incluse în proiect

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->