Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

Ratings:
(0)
|Views: 179|Likes:
Published by Mc Cruzt Kristofer

More info:

Published by: Mc Cruzt Kristofer on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

 
 3.1 Sinopsis:Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yanghendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik(p&p) semasa. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding bezadengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945.Selain itu, perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&pmatematik setempat. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik.Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasimatematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan.Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. Pendekatan induktif dicadangkan bagipelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai denganperingkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah.Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-ideamatematik. Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik. Oleh itu, pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini.Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah
enabler 
utama bagi pendidikan semasa.TMK juga boleh digunakan sebagai
enabler 
pembelajaran prosep seperti yang dicadangkanoleh Tall (1994). Oleh itu, peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidakmenunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik.3.2 Hasil Pembelajaran
Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama
Mentakrif heuristik algoritma
Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua
Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahamanbehaviorisme
Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga
Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat
Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima
Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMKLima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik
 
3.3 Kerangka Konseptual3.4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran MatematikKurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat dimana kurikulum tersebut digubal. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilai-nilai afektif. Ianya bertujuansupaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani, emosi,rohani dan intelek (JERI).Walau bagaimanapun, persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkantimbulnya keperluan baru. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurunke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnyakeperluan baru.Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. TMK pula telahpun mampu mengumpuldan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. Peranan kemanusiaan pada aspek initelah semakin berkurangan. Kemanusiaan perlukan suatu peranan yang tidak lagi diambil ahlioleh sebuah mesin. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatuaturcara pengkomputeran; sifat inovatif dan kreatif.Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink, 2006). Tugasanmatematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. Ianya perlukan sifat yanglebih holistik. Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supayaunsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. Selain itu, p&p matematik perlumenghasilkan pembelajaran yang mendalam (
deep learning 
).
5 Tonggak dalamPengajaran danPembelajaranMatematikPenyelesaianMasalahMatematikalgoritma heuristikKomunikasiMatematikbehavioris ataukonigtivisPenaakulanMatematikpendekataninduktif PerkaitanMatematikmatematik sebagaipencarian polanomborAplikasi Teknologiperisian matematikpembelajaranprosep (Tall, 1994)
 
3.4 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak PertamaInovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiranyang sebegitu. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalamkurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif.George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. Beliaumencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatanpenyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. Cadangan beliau iniakan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik.P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. P&Pmatematik berfokus pada konten matematik tulin. Ini mementingkan ingatan yang kuat sertabanyak. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan.Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Iniboleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin.
Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 =Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina?
Tugasan Rutin dan Bukan Rutin

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->