Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuturuza i šeh Meco - Alija Nametak

Tuturuza i šeh Meco - Alija Nametak

Ratings: (0)|Views: 1,164|Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
lzdava'
ć
:
El-Kalem — izdava
č
ki centar Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, Zelenih beretki
17, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel/Fax.++387 33/ 441-800, E-mail: elkalem@bih.net.ba,URL: www.rijaset.netZa izdava
č
a:
Muhamed Mrahorovi
ć
, direktor
Glavni urednik:
Selim Jarko
č
Urednik:
Mustafa PrIja
č
a
Lektor:
Aida Krzi
ć
Tehni
č
ki urednik:Nurko Karaman
Dizajn korice:
Tarik Jesenkovi
ć
DTP:
EL-KALEM
Tiraž: 1.000Štampa:
T4
 
wel-beon
EL-BEJAN, Sarajevo
Alija Nametak
I R
CO
roman
S/
Sarajevo, 1422.h.g./2001.
biblioteiKa
)r-edeb
Alija Nametak
TUTURUZA I ŠEH IVECO
CIP
- Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo
821.163.4(497.6)-31
NAMETAK, Alija
Tuturuza i šeh Meco : roman / Alija Nametak. -Sarajevo : El-Kalem, 2001. - 329 str. ; 21 cm. -
(Biblioteka Edeb)
Bilješka o piscu / Muhamed Nametak: str. 301-304
ISBN 9958-23-107-7
COBISS/BiH-ID 10270982
Rješenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta br. 02-15-6631-1/01, od 30. 10. 2001., ovaj
proizvod osloboden je poreza na promet i usluge, a u skladu sa Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga
fist
br. 6/95, 25/97, 36/00, 54/00 i 22/01
č
lan 19. ta
č
ka 10.
 
TUTURUZA I ŠEH MECO
Tuturuzu je Meco zapazio na jednom iftaru: mogao je pojesti
gotovo kao i on, šeh Meco, ali nije znao kako treba jesti. Kad suizašli od doma
ć
ina, uputio se s njime i objašnjavao mu:
-
Kad vidiš pred iftar da nekoliko ljudi ide u skupu uz jedansokak, pridruži im se i ti. Kad se zastave pred nekim vratima, tivrata otvori i odmah usko
č
i u avliju. Vi
č
i im: "Hod'te, bujrum!"
-
Kako
ć
u ih zvati kad ni mene nije niko zvao ?
- Šuti, herif jedan! Slušaj što ti se govori i pamti! Oni
ć
e
uni
ć
i u avliju, doma
ć
in
ć
e iza
ć
i pred njih i pozvati ih, a ti prvi
usko
č
i u pa im primaj
ć
urkove kapute, okre
ć
i im obu
ć
u,
a ako je ljetno doba, bezbeli ne
ć
e ništa skidati sa sebe osim
obu
ć
e. Ti prvi ulazi u sobu!- Ama kako
ć
u kad nisam pozvan?
-
Pozovi se s'ri! Uni
đ
i! Ako bude ko mla
đ
i, ostani za vratima,
a ako još nije prostrta sofra, vidje
ć
eš na škr.13iji složenu sofra-
boš
č
u. RazIoži je, prostri je po podu, a onda se obazri ho
ć
e se
jesti sa sinije
evsije demirlije. Raširi santra
č
pa metni na njdemirliju položi siniju. Ne daj doma
ć
inu da se sjeti da nisi i ti
pozvan. Uzimaj kašike i me
ć
i ih na sofru, samune komadaj i
stavljaj pred svakoga
đ
i
ć
e ko sjesti. Samo neka je prazna sredina
sofre
đ
i
ć
e se me
ć
ati sudi s hranom. Ljudi
ć
e posjedati oko sofre,
a ti z4i1(j u dnu sofre mjesto za sebe!

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Saffija liked this
Didodrag liked this
Neki iz mase liked this
harisdc liked this
Mirza_Mustafawi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->