Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chimie Real 2 Ore XII

Chimie Real 2 Ore XII

Ratings: (0)|Views: 113 |Likes:
Published by tovarasudsd

More info:

Published by: tovarasudsd on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 2 OREAvizatResponsabil comisie metodica,AvizatDirector,Instituia de înământ
ț ț
Disciplina de studiu
CHIMIE 
  Numele şi prenumele cadrului didacticAn şcolar 
2011-2012
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009Clasa a XII-a, filiera teoretica2 ore pe săptămână
PLANIFICARE CALENDARISTICĂSEMESTRUL I - 30 oreNr.U.Î.Unitatea de învaare
ț
Competene
ț
 specificevizateConinuturi
ț
Nr. deorealocateSaptămânaObservaii
ț
RECAPITULARE.CLASIFICAREASISTEMELOR CHIMICE STUDIATEDUPA DIVERSECRITERIIRecapitulareEvaluare initiala4S1-21.NOTIUNI DETEMOCHIMIE1.1,1.3,3.14.1,4.2,5.15.2Efecte termice in procesele chimiceLegea lui HessCaldura de combustieCaldura de dizolvare. Caldura de neutralizareEnergia in sisteme biochimice*10S3-72NOTIUNI DECINETICA CHIMICA1.1,1.3,2.12.2,3.1,3.2Reactii lente. Reactii rapideViteza de reactie. Legea vitezei12S8-13Page 1 of 15
 
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 2 ORE4.1,4.2Factorii care influenteaza viteza de reactie:Efectul concentratiei reactantilor*Efectul temperaturii*.Ecuatia lui Arrhenius*Efectul catalizatorilor.Importanta enzimelor Mecanisme de reactieRECAPITULAREPENTRU TEZĂ.TEZA.CORECTAREA TEZEI4S14-15
PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢAREUNITATEA DE ÎNARE 1
Ț
NOTIUNI DE TERMOCHIMIE, 10 OREConinuturi
ț
 detaliateCompetene
ț
 specificevizateActivii de învăare
ț ț
ResurseEvaluare
Reactii chimice-criterii de clasificareEfecte termice in procesele chimice;Entalpia de reacţie;Entalpia de formare;Caracteristicilemodificarilor deentalpie1.11.33.1Exerciţii de modelare grafica a ecuatiilor reactiilostudiateRecunoasterea reacţiilor exo şi endoterme.Identificarea procesului termic prin interpretarearezultatelor experimentaleAplicarea algoritmilor de calcul a entalpiei de reacţieActivităţi individualeManual, algoritmizare,modelareReactivi şi ustensileFişă de lucruManual, culegeri de probleme
 
ObservaresistematicăProbă practicăLegea lui Hess1.33.1Interpretarea diagramei aplicării legii lui HessAplicarea cunoştinţelor teoretice in rezolvarea de problemeActivităţi cu fişe de lucru invederea deducerii şiaprofundării caracteristicilor entalpieiManualFişe de lucruEvaluare continuăldura de 1.3Deducerea relaţiei dintre puterea calorişi entalpieActiviţi individuale de Fişe de lucruPage 2 of 15
 
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 2 OREcombustie3.15.15.2Compararea acţiunii combustibililor asupra mediului şi aeficienţei acestoracorelare matematică intre putere calorică şi entalpie prin rezolvare de exerciţiiDescoperirea prin aplicaţieAELEvaluare continuăCăldura de dizolvareşi neutralizare1.33.14.1Observarea comportării unor substanţe in medii dereacţie diferiteInterpreterea proceselor termochimice care au locActivităţi in grup demasurare şi determinare acăldurilor de reacţieActivităţi de corelare adeducerilor practice cuinformaţiile teoreticeActivităţi individuale dededucere a concluziilor Descoperirea prin aplicaţieAELProbă practicăEnergia in siteme biologice1.33.14.25.1Interpretarea noţiunilor termochimice din punct devedere al tranformărilor petrecute in organismComunicarea informaţiilor dobândite prin documentare pe tema energia in sisteme biologiceElaborarea de proiecte cutemă „Energia in organismuluman”Surse bibliograficeInternetProiectAplicaţii şi evaluare1.13.14.1Aplicarea algoritmilor şi cunoştinţelor teoretice inrezolvarea problemelor Test de evaluareFişe de lucruProbă scrisă
UNITATEA DE ÎNARE 2
Ț
NOŢIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ, 12 OREContinuturidetaliateCompetentespecificevizateActivitati de invatareResurseEvaluare
Clasificareareactiilor chimicedupa viteza da1.11.3Activitate experimentală Interpretarea datelor experimentale si formularea concluziilor Clasificarea reactiilor chimice in funcţie de timpul necesar Activitate in grupFişe de lucruReactivi si ustensile deObservareasistematică aelevilor;Page 3 of 15

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->