Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comunicare Organizationala Autor Minulescu

Comunicare Organizationala Autor Minulescu

Ratings: (0)|Views: 372|Likes:
Published by Carrie Booker

More info:

Published by: Carrie Booker on Mar 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

 
 
Prof. univ. Dr. MIHAELA MINULESCU-detinator al drepturilor de autor pentru aceasta lucrare-
COMUNICAREORGANIZA
Ţ
IONAL
Ă
 
Bucure
ş
ti 2004
 
2
LIMBAJ
Ş
I COMUNICARE
Comunicarea în organiza
ţ 
ie
Comunicarea în mileniul III înseamn
ă
putere pentru c
ă
oportunitatea comunic
ă
rii estedeterminant
ă
în epoca informa
ţ
iilor. Timpul, mai degrab
ă
decât spa
ţ
iul, devine dimensiuneastrategic
ă
dominant
ă
. Influen
ţ
a globalit
ăţ
ii informa
ţ
iei, a timpului real
ş
i a incisivit
ăţ
ii mass-media în cadrul democra
ţ
iilor este determinant
ă
nu numai pentru elitele politice
ş
i economice,dar 
ş
i pentru consensul opiniei publice, al deciziilor sociale operative. Mass-media pot s
ă
 limiteze libertatea de ac
ţ
iune, pot s
ă
fac
ă
dificil
ă
realizarea ac
ţ
iunilor de surprindere, s
ă
 compromit
ă
securitatea, s
ă
fie utilizate ca mijloace de culegere a informa
ţ
iilor, de manipulare,dezinformare
ş
i propagand
ă
. Mass-media impun reac
ţ
ii politice, sociale
ş
i chiar strategice rapide;în cadrul acestor decizii presiunea timpului poate influen
ţ
a negativ nivelul de ra
ţ
ionalitate aldeciziilor.În acela
ş
i timp, ca poten
ţ
ial pozitiv, mijloacele mass-media pot fi utilizate pentru atransmite mesaje semnificative alia
ţ
ilor în ac
ţ
iunea social
ă
 
ş
i /sau politic
ă
, alia
ţ
ilor sauconcuren
ţ
ei, opiniei publice, membrilor organiza
ţ
iei proprii sau în general popula
ţ
iei ca întreg.
Comunicarea - factorul cheie pentru operativitate, men
ţ 
inerea încrederii, eficien
ţ 
a activit 
ăţ 
ii 
Lucrarea se centreaz
ă
pe comunicarea în organiza
ţ
ii, pornind de la premisa c
ă
optimizareacomunic
ă
rii poate induce efecte durabile
ş
i pozitive în activitatea lor. Dintre cele maisemnificative domenii în care impactul comunic
ă
rii este un element cheie sunt operativitatea,coeziunea
ş
i încrederea între membrii
ş
i eficien
ţ
a ac
ţ
iunilor.
Operativitatea
Operativitatea semnific
ă
capacitatea organiza
ţ
iei de a ac
ţ
iona sigur, rapid
ş
i eficient astfelîncât, într-o confruntare social
ă
 
ş
i / sau politic
ă
bazat
ă
pe concuren
ţă
s
ă
se asigure superioritateadeciziilor 
ş
i ac
ţ
iunilor întreprinse. Analiza factorilor specifici ai comunic
ă
rii
ş
i optimizareaacestora poate conduce la rezultate deosebite în actualul context geopolitic
ş
i sociocultural încare organiza
ţ
ia este un factor dominant de decizie
ş
i dialog social.
Men
ţ
inerea încrederii
ş
i coeziunii
Men
ţ
inerea încrederii
ş
i coeziunii între membrii
ş
i dar 
ş
i între diferitele nivele deorganizare este un factor cheie în capacitatea de impact social. Men
ţ
inerea încrederii nu înseamn
ă
 anihilarea diferen
ţ
elor de opinii, de interese dominante, de scopuri imediate; ci, tocmai acceptând
 
3
realitatea existen
ţ
ei acestor factori contradictorii, aceste aspecte care
ţ
in de motiva
ţ
ie
ş
iconcepere s
ă
fie cuprinse ca aspecte complementare într-o viziune unitar 
ă
. Divergen
ţ
ele s
ă
nu fieconsiderate
ş
i tratate ca opuse iar efortul comun s
ă
se centreze pe g
ă
sirea unor solu
ţ
ii suficient deflexibile pentru a le cuprinde, a uni
ş
i a nu dispersa for 
ţ
ele colective.De acest demers de comunicare
ş
i de decizie depinde nivelul de încredere care va guvernaîn rela
ţ
iile pe orizontal
ă
 
ş
i pe vertical
ă
, între membrii organiza
ţ
iei
ş
i manageri, între organiza
ţ
iilefiice
ş
i organiza
ţ
ia mam
ă
, federal
ă
. De nivelul de încredere pe care membrul îl acord
ă
atâtcolegului lui cât
ş
i managerului organiza
ţ
ional, atât organiza
ţ
iei proprii cât
ş
i celor aliate,depinde în mod real reu
ş
ita
ş
i durata reu
ş
itei unor ac
ţ
iuni, pierderile suferite
ş
i limitarea pierderilor.Multiple aspecte ale vie
ţ
ii de organiza
ţ
ie depind de
eficien
ţ
a ac
ţ
iunilor
ş
i deciziilor
.Eficien
ţ
a poate fi considerat
ă
ca un raport între obiectivele realizate
ş
i produsul dintre mijloaceleconsumate
ş
i timp:obiective realizate
E
 
=
––––––––––––––––––––– mijloace consumate
x
timpMijloacele consumate, de natur 
ă
uman
ă
 
ş
i /sau de natur 
ă
material
ă
, pot fi reduseconsiderabil prin optimizarea comunic
ă
rii.În centrul celor trei domenii st
ă
factorul uman
ş
i rela
ţ
ionarea prin comunicare. Scopulacestei lucr 
ă
ri este de a analiza
ş
i indica c
ă
ile de optimizare ale comunic
ă
rii, prin raportare lafactorii acesteia: omul în contextul regulilor 
ş
i normelor institu
ţ
ionale. Simbioza dintre reguli
ş
inormele institu
ţ
iei
ş
i personalitatea actorilor comunic
ă
rii este în miezul abord
ă
rilor din aceast
ă
 lucrare.
Necesitatea consider 
ă
rii comunic
ă
rii în contextul institu
ţ
iei
Este dificil s
ă
se în
ţ
eleag
ă
ce înseamn
ă
s
ă
investe
ş
ti în comunicare
ş
i analizezi problemaca fundamental
ă
pentru via
ţ
a organiza
ţ
iei. Reductiv, se tinde s
ă
se considere c
ă
a comunicaînseamn
ă
a da ordin, a face propagand
ă
, a dezvolta rela
ţ
ii publice, a instrui, a influen
ţ
a opiniaunui grup uman.Desigur, aceste activit
ăţ
i exist
ă
, sunt necesare, dar comunicarea r 
ă
mas
ă
la acest nivel deabordare înseamn
ă
stagnare, participare necreativ
ă
la decizia unui grup limitat
ş
i, implicit,incapacitatea acestui grup de a r 
ă
spunde, pe termen lung, nevoilor membrilor, dinamicii reale avie
ţ
ii. O astfel de abordare devine contraproductiv
ă
, conducând la decizii anacronice
ş
i motivareasuperficial
ă
a participan
ţ
ilor la via
ţ
a organiza
ţ
iei respective.Comunicarea trebuie conceput
ă
prin strategii mult mai complexe de comunicare, care s
ă
  permit
ă
o circula
ţ
ie a informa
ţ
iei relevante în toate direc
ţ
iile în ierarhia organiza
ţ
ional
ă
,informa
ţ
ie care s
ă
permit
ă
mereu, în timp real, luarea unor decizii la care participarea membrilor s
ă
aib
ă
sens pentru fiecare dintre ace
ş
tia.

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ivan Cozonac liked this
Mariana Straut liked this
Ovidiu liked this
Ebony Little liked this
Ebony Little liked this
cotbaba liked this
pisiciu121 liked this
Roxana Basno liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->