Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
The Oppression of Black People, The Crimes of This System and the Revolution We Need

The Oppression of Black People, The Crimes of This System and the Revolution We Need

Ratings: (0)|Views: 92 |Likes:
Published by Rbg Street Scholar
“The young man was shot 41 times while reaching for his wallet”…“the 13-year-old was shot dead in mid-afternoon when police mistook his toy gun for a pistol”… “the unarmed young man, shot by police 50 times, died on the morning of his wedding day”… “the young woman, unconscious from having suffered a seizure, was shot 12 times by police standing around her locked car”… “the victim, arrested for disorderly conduct, was tortured and raped with a stick in the back of the station-house by the arresting officers.”
“The young man was shot 41 times while reaching for his wallet”…“the 13-year-old was shot dead in mid-afternoon when police mistook his toy gun for a pistol”… “the unarmed young man, shot by police 50 times, died on the morning of his wedding day”… “the young woman, unconscious from having suffered a seizure, was shot 12 times by police standing around her locked car”… “the victim, arrested for disorderly conduct, was tortured and raped with a stick in the back of the station-house by the arresting officers.”

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rbg Street Scholar on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/20/2014

 
 ]go Jppross`jd jb Eflnh [ojpfo, ]go Nr`aos jb ]g`s ^ystoa ldm tgo Uovjfut`jd Yo Doom <
]go Jppross`jd jb Eflnh [ojpfo, ]go Nr`aos jb ]g`s ^ystoa ldm tgo Uovjfut`jd Yo Doom
‟]go yjudi ald wls sgjt =< t`aos wg`fo rolng`di bjr g`s wlffot‒…‟tgo <>
-yolr-jfm wls sgjt molm `d a`m-lbtordjjd wgod pjf`no a`stjjh g`s tjy iud bjr l
 p`stjf‒… ‟tgo udlraom yjudi ald, sgjt ey pjf`no ?; t`aos, m`om jd tgo ajrd`di jb g`s womm`di mly‒… ‟tgo
yjudi wjald, udnjdsn`jus brja glv`di subborom l so`zuro, wls sgjt <5 t`aos ey pjf`no stldm`di lrjudm gor
fjnhom nlr‒… ‟tgo v`nt`a, lrrostom bjr m`sjrmorfy
njdmunt, wls tjrturom ldm rlpom w`tg l st`nh `d tgo elnh jb tgo stlt`jd-
gjuso ey tgo lrrost`di jbb`nors.‒
 Mjos `t surpr`so yju tj hdjw tglt `d olng jb tgo lejvo nlsos tgo v`nt`a wls Eflnh:
@b yju f`vo `d tgo _^L, `t lfajst nortl`dfy mjosd‗t.
 ]g`dh wglt tglt aolds3 tglt w`tgjut ovod  eo`di tjfm, yju
hdow
tgoso v`nt`as jb  pjf`no aurmor ldm erutlf`ty woro Eflnh. ]gjso nlsos
 ” 
ldm tgo tgjusldms ajro f`ho tgoa tglt glvo jnnurrom cust `d tgo plst bow monlmos
 ” 
lmm r`vors jb tolrs tj ld jnold jb pl`d. Ldm tgoy lro syaptjas jb l flrior, st`ff moopor prjefoa. Eut sjao tjmly nfl`a tglt Laor`nl `s l
‟pjst
-
rln`lf sjn`oty.‒ ]goy sly tgo ‟elrr`ors tj Eflnh lmvldnoaodt‒ glvo
 eood flriofy jvornjao. Aldy ij sj blr ls tj put tgo al`d eflao bjr tgo sovoro  prjefoas blnom ey Eflnh pojpfo tjmly
jd…Eflnh pojpfo tgoasofvos. Jtgors
nfl`a tglt eottor omunlt`jd, jr ajro trlm`t`jdlf bla`f`os, jr rof`i`jd, jr ofont`jds w`ff sjfvo tg`dis. ]goro w`ff dovor eo l rovjfut`jdlry ajvoaodt
`d tg`s njudtry tglt mjosd‗t buffy udfolsg ldm
i`vo oxpross`jd tj tgo sjaot`aos jpodfy oxprossom, sjaot`aos oxprossom `d plrt`lf wlys, sjaot`aos oxprossom `d wrjdi wlys, eut moopfy, moopfy boft mos`ro tj eo r`m jb tgoso fjdi nodtur`os jb jppross`jd Xjb Eflnh pojpfoQ.
]goro‗s dovor ijddl eo l rovjfut`jd `d tg`s njudtry, ldm tgoro dovor sgjufm eo, tglt mjosd‗t alho tglt jdo hoy bjudmlt`jd jb wglt `t‗s lff
lejut.
Eje Lvlh`ld, Ngl`rald jb tgo Uovjfut`jdlry Njaaud`st [lrty, _^L, brja \uost`jd ldm Ldswor ^oss`jd bjffjw`di tgo 9 ]lfhs
 
 
 ]go Jppross`jd jb Eflnh [ojpfo, ]go Nr`aos jb ]g`s ^ystoa ldm tgo Uovjfut`jd Yo Doom 5
^j tgo quost`jds aust eo sglrpfy pjsom3 wglt rolffy @^ tgo prjefoa: Yglt `s tgo sjurno jb `t: Ldm wglt `s tgo sjfut`jd: ]g`s spon`lf `ssuo jb
 Uovjfut`jd
 
dowsplpor w`ff ldswor tgjso quost`jds. Yo‗ff sgjw gjw tgo
jppross`jd jb Eflnh pojpfo gls eood lt tgo vory golrt jb tgo bler`n ldm budnt`jd`di jb tg`s njudtry, s`dno `ts eoi`dd`di ldm up tj tgo prosodt t`ao, ldm wglt gls lntulffy
nlusom 
 tgoso
nodtur`os jb subbor`di. Yo‗ff ldlfyzo tgo alss`vo struiifos wliom lil`dst tg`s jppross`jd, sgjw`di wgy, ovod wgod tgoy‗vo wjd njdn
oss`jds, tgo`r pjworbuf nlff bjr cust`no gls eood  eotrlyom ey tgo systoa olng t`ao
 ” 
ldm wglt fossjds nld eo mrlwd bjr l rovjfut`jdlry struiifo tglt lntulffy
njufm 
 
w`d f`eorlt`jd. Yo‗ff iot `dtj gjw
l rovjfut`jd
 njufm molf w`tg ldm jvornjao tglt jppross`jd, er`di`di `d ld odt`rofy m`bborodt, ldm blr eottor, systoa ls plrt jb iott`di tj l
wgjfo dow, oaldn`pltom wjrfm. Yo‗ff ldlfyzo jtgor prjirlas ldm sgjw gjw ldytg`di
 sgjrt 
 jb
rovjfut`jd `s l blfso pltg ldm l molm odm. Ldm wo‗ff pj`dt tj wgy sung l rovjfut`jd
`s pjss`efo
 ” 
yos, ovod `d tgo _.^.
 ” 
ldm wglt aust eo mjdo tj lntulffy proplro bjr ldm nlrry jut sung l rovjfut`jd.
@. ]go
 Uolf 
 ^`tult`jd
 
Njdvodt`jdlf w`smja slys tglt wg`fo sjao m`splr`t`os roal`d, tg`dis glvo iodorlffy lmvldnom bjr Eflnh pojpfo `d Laor`nl ldm tjmly tgoy lro lmvldn`di st`ff. [ojpfo f`ho Jelal ldm Jprlg lro gofm up ls prjjb jb tg`s. Eut glvo tg`dis rolffy ajvom bjrwlrm: @s tg`s sjn`oty lntulffy
 eonja`di ‟pjst
-
rln`lf‒:
 ]go ldswor tj tglt quost`jd nld eo bjudm `d ovory njrdor jb _.^. sjn`oty. ]lho oapfjyaodt3 Eflnh pojpfo roal`d nrjwmom `dtj tgo fjwost rudis jb tgo flmmor...tglt `s, `b tgoy nld b`dm wjrh lt lff. Yg`fo aldy jb tgo els`n `dmustr`os tglt jdno oapfjyom Eflnh pojpfo glvo nfjsom mjwd, stumy lbtor stumy sgjws oapfjyors tj eo ajro f`hofy tj g`ro
 l wg`to porsjd w`tg l nr`a`dlf ronjrm 
 tgld l Eflnh porsjd w`tgjut jdo, ldm ?;% ajro f`hofy tj bjffjw up jd l
rosuao w`tg l ‟wg`to
-
sjudm`di‒ dlao tgld ld `modt`nlf rosuao w`tg l ‟Eflnh 
-
sjudm`di
dlao. @d Dow Pjrh N`ty, tgo rlto jb udoapfjyaodt bjr Eflnh aod `s buffy =7%.
>
 Jr gjus`di3 Eflnh pojpfo blno tgo g`igost fovofs jb rln`lf ros`modt`lf soiroilt`jd `d tgo wjrfm
 ” 
sgudtom `dtj doifontom do`igejrgjjms flnh`di monodt plrhs ldm irjnory stjros ldm jbtod w`tg dj gjsp`tlfs lt lff. Eflnh pojpfo, ls woff ls Flt`djs, wgj glm lng`ovom gjao-jwdorsg`p glm tgo`r rjjbs sdltngom brja tgoa. ]goy woro tgo jdos g`t glrmost ey tgo suepr`ao ajrtilio nr`s`s lbtor glv`di eood tlriotom m`sprjpjrt`jdltofy ey promltjry fodmors
 ” 
rosuft`di `d tgo iroltost fjss jb wolftg tj pojpfo jb njfjr `d ajmord _.^. g`stjry.
=
 Jr golftgnlro3 Eflnh `dbldts blno ajrtlf`ty rltos njaplrlefo tj tgjso `d tgo ]g`rm Yjrfm njudtry jb Alflys`l, ldm Lbr`nld-Laor`nlds iodorlffy lro `dbontom ey G@R lt rltos tglt r`vlf tgjso `d sue-^lglrld Lbr`nl. Jvorlff tgo m`splr`t`os `d golftgnlro lro sj irolt tglt jdo bjraor _.^.
^uriojd Iodorlf ronodtfy wrjto, ‟@b wo glm of`a`dltom m`splr`t`os `d golftg `d tgo flst nodtury, tgoro wjufm glvo eood 7?,;;; bowor eflnh moltgs jvorlff `d 5;;;.
?
 
 ]go Jppross`jd jb Eflnh [ojpfo, ]go Nr`aos jb ]g`s ^ystoa ldm tgo Uovjfut`jd Yo Doom >
Jr omunlt`jd3 ]jmly tgo sngjjfs lro ajro soiroiltom tgld tgoy glvo eood s`dno tgo <02;s
w`tg ureld, promja`dldtfy Eflnh ldm Flt`dj sngjjfs rono`v`di bowor rosjurnos ldm sot up tj bl`f. ]goso sngjjfs ajro ldm ajro rosoaefo pr`sjds w`tg aotlf motontjrs ldm h`ms iott`di stjppom ldm br`shom jd tgo`r wly tj nflss ey ud`bjraom pjf`no wgj pltrjf tgo`r glffs. Jbtod tgoso sngjjfs spodm lrjudm glfb ls aung por pup`f ls tgjso `d tgo woff-tj-mj sueures.
 Jr tlho `apr`sjdaodt3 ]go Eflnh pjpuflt`jd `d pr`sjd `s 0;;,;;;
7
 ” 
l todbjfm `dnrolso s`dno <0?=!
 ” 
ldm tgo prjpjrt`jd jb Eflnh pr`sjdors `dnlrnorltom roflt`vo tj wg`tos gls ajro tgld
mjuefom `d tglt slao por`jm. L ronodt stumy pj`dtom jut tglt ‟l yjudi Eflnh alfo w`tgjut l g`ig
sngjjf moiroo gls l ?0 pornodt ngldno jb eo`di `apr`sjdom eobjro g`s tg`rty-
b`btg e`rtgmly.‒
0
 Jd tjp jb lff tglt, ldm ro`dbjrn`di `t, `s ld odmfossfy spjut`di sowor jb rln`sa `d tgo aom`l, nufturo ldm pjf`t`ns jb tg`s sjn`oty
 ” 
rln`sa tglt tlhos molmfy l`a lt tgo mrolas ldm sp`r`t jb ovory Lbr`nld-Laor`nld ng`fm. Ldm wgj nld bjriot tgo wlvo jb djjsos tglt sprudi up lrjudm tgo njudtry, sjutg
ldm 
 djrtg, `d tgo wlho jb tgo 5;;9 struiifo `d Codl, Fju`s`ldl lil`dst tgo  prjsonut`jd (ldm porsonut`jd) jb s`x Eflnh yjutg wgj glm bjuigt elnh lil`dst l djjso eo`di
gudi tj `dt`a`mlto tgoa brja s`tt`di udmor l ‟wg`tos jdfy‒ troo lt sngjjf:
 Lff tg`s fly eodoltg tgo nr`a`dlf ijvordaodt rospjdso tj Gurr`nldo Hltr`dl `d 5;;?. Bjr rolsjds m`rontfy rofltom tj tgo jppross`jd jb Eflnh pojpfo tgrjuigjut tgo g`stjry jb tg`s njudtry, ldm njdt`du`di tjmly, Lbr`nld-Laor`nlds woro m`sprjpjrt`jdltofy tgo jdos w`tgjut tgo rosjurnos tj iot jut jb tgo wly jb tglt stjra, ls woff ls tgo jdos njdnodtrltom `d tgo do`igejrgjjms wgjso
fovoos glm ijdo udropl`rom bjr yolrs. Blr brja ‟aoro‒ `d
njapotodno, tgo ijvordaodt rospjdmom w`tg l njae`dlt`jd jb iud-`d-yjur-blno ropross`jd ldm wldtjd, aurmorjus doifont. [ojpfo woro stunh jd rjjbtjps `d <;;-moiroo golt bjr mlys jd odm, w`tg djtg`di tj olt jr mr`dh. [r`sjdors woro fobt fjnhom `d noffs ls wltors rjso tj tgo`r donhs. ]go prjtont`jd jb pr`vlto prjporty ldm sjn`lf njdtrjf wls pflnom lejvo guald f`bo. ]go ijvordjr jb tgo stlto jrmorom njps ldm sjfm`ors tj
sgjjt jd s`igt ‟fjjtors‒” 
tglt `s, pojpfo try`di tj surv`vo ldm tj gofp jtgors. Jd lt folst jdo jnnls`jd, pojpfo try`di tj osnlpo tgo wjrst-g`t lrols woro stjppom ey pjf`no lt iudpj`dt brja nrjss`di jvor tj l slbor lrol.
 
Ygod ovlnult`jds b`dlffy
woro
nlrr`om jut, tgoy woro mjdo w`tg tgo golrtfossdoss jb l nruof pfldtlt`jd jwdor. Bla`f`os woro soplrltom, w`tg ng`fmrod r`ppom lwly brja plrodts. ]ods jb tgjusldms woro snlttorom lff jvor tgo njudtry w`tg jdo-wly t`nhots, sjaot`aos djt ovod tjfm tgo`r most`dlt`jds. Elnh gjao, ejm`os woro fobt bfjlt`di `d wltor, jr fy`di jd s`mowlfhs, udmordoltg moer`s, monjapjs`di ldm aldifom, bjr ajdtgs. ]grjuig `t lff, pjf`t`n`lds ldm njaaodtltjrs spowom jut udrofodt`di rln`sa. Ygj nld bjriot
Elrelrl Eusg gorsofb, tgo pros`modt‗s ajtgor, ldm gor roalrh `d l sgoftor bjr robuioos brja
Hltr`dl
 ” 
sjao soplrltom brja tgo`r bla`f`os ldm glv`di fjst ovorytg`di, `dnfum`di molr jdos
 ” tglt ‟X^Qj aldy jb tgo pojpfo `d tgo lrodl goro, yju hdjw, woro udmorpr`v`foiom ldywly, sj tg`s `s wjrh`di vory woff bjr tgoa.‒
L <;-
tora Njdirossald tjjh tgo pr`zo bjr monflr`di, ‟Yo b`dlffy nfoldom up puef`n gjus`di `d Dow Jrfolds. Yo njufmd‗t mj `t, eut Ijm m`m.
^`dno tgod, tgo b`rst…tgo sonjdm…tgo tg`rm ldd`vors
lry jb Hltr`dl plssom w`tg aldy plrts jb  Dow Jrfolds st`ff ud`dgle`tlefo igjst tjwds. @d tgo ajstfy Eflnh 0tg Ylrm, efjnhs jb movlstltom gjusos glvo eood rlzom
 ” 
l vlst wlstofldm djw mjttom w`tg jnnls`jdlf njdnroto stops ij`di

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Amman2012 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->