Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stil Uri

Stil Uri

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by Laura Georgiana

More info:

Published by: Laura Georgiana on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
Diasistemul--limba populară--limba standard(literară)Limba populară--limba solemna--limbafamiliară Limba populară reprezintă aspectul neelaborat al limbii unice, intalnitinexprimarea orală si caracterizat prin simplitate sintactică, polisemie,prezentaregionalismelor 
.Si limba populară are două aspecte: unulsolemn si unulfamilial. Limba standard--limbaj literar --limbaje specializate(stilurilefunctionale):-stilul ştiintific-stilul beletristic(artistic)-stilul juridico-administrativ-stilul publicistic(gazetăresc) Limba literară reprezintăaspectul cel mai ingrijit al limbii unice,supus normelor gramaticale,carese vorbeşte in şcoală,in presa.Aceasta arelimbaje specializate folositein domenii importante de activitate umană.Stil provine din latinescul“stylus” care insemnă condei. Mai tarziu ainceput să desemneze felulpropriu de a fi,de a folosi limba.Vorbim de stilulindividual.Stilul sedefineşte ca totalitatea particularitătilor lexicale, morfolo-gice,sintactice şi topice caracteristice modului de exprimare orală şiscrisă aunui individ sau a unei categorii de vorbitori.
 Stilul functional este modul de a folosi limba,anumite grupuri devorbitori care au oformatie culturală comună şi activează in acelaşi mediu.
 Stilul functionaleste ovarianta a limbii care indeplineste functii de comunicareintr-undomeniu de activitate determinat. Orice stil functional apare ca un
 
model
 
care exercita o anumita presiune asupra constiinteivorbitorilor .Limba romana literara actuala contine
 
cinci stilurifunctionale de baza
 
:oficial(administrativ), tehnico-stiintific, publicistic,colocvial si beletristic.
 Stilurile functionale 
Stilul ştiintific
este propriu creatiilor ştiintifice si secaracterizează prin:claritate,sobrietate,simplitate,uniformitat
e şi precizie, printr-un continut deprecizie verbala,semne grafice,impersonalitate,eliminarea constantă afigurilor de stil şi a emotiei spontane,respectareastrictă a normelorlimbii literare.
Stilul beletristic
,artistic,este propriu literaturii artistice şi este celmai complex dintrestilurile functionale.Complexitat
ea lui rezultă dinimbinarea exprimării
 
rationale cu cea emotională. Deoarece creatiile literaresunt produsul afoarte numeroase şi variate personalităti creatoare şi pentrucă seadresează unei categorii eterogene de cititori manifestă omaredeschidere spre cele mai diverse categorii lexicale,prezentand olargăvarietate in domeniul sintaxei.In privinta lexicului:sunt folosititermeniarhaici,regionali,neologici,elemente de argou,de jargon.Caracteristici:-folosirea constantă a figurilor de stil-valorificareatuturor posibilitătilor de expresie a cuvintelor -ambiguitate-prindiferentierea şi expresivitatea cuvintelor -prin imbinări indrăznete şineobisnuite de cuvinte-prin emotionalitate-prin subordonareacomunicării emotiei spontane a autorului-printr-o comunicare cat maisugestivă a ideilor şi a sentimentelor.
 
Stilul juridico-administrativ
este propriu administratiei destat,dispozitiilor 
,ordonantelor şi decretelor unui organ administrativ destat.Se caracterizează prin simplitate,claritate şi precizie,prin folosireacliseelor lingvistice sau formule consacrate.Actele si documenteleoficiale eliminăcomplet inventia verbală,sensul cuvintelor fiind strictdenotativ.Aceastăuniformizare voită are la bază intentia de evitare aechivocului,ori a inter- pretărilor diferite,dorinta de accesibilitateavându-se in vedere oameni cudiverse grade de cultură.De asemenease urmăreşte perfecta sistematizare a
materialului,fapt pentru care se recurgela ordonarea pe puncte si paragrafeşi la repetarea unor formule.Fraza este lipsită de relief stilistic,nu se folosescfiguri de stil,intrucât nu se urmăreste observarea atitudiniiautorului,fata decontinutul lucrarii.Se mai inregistreaza coexistenta termenilor vechisinoi,abun-denta de verbe la gerunziu si uniformitate.Compuneri cudestinatieoficiala:cererea,referatul,raportul, curriculum vitae,proces verbal,adeverinta. 
Stilul publicistic
este propriu tuturor publicatiilor periodiceconsiderate ca mijloc de informare a publicului.Contestat de uniicercetătoricu argumentul că nu ar avea trasături proprii suficiente caresă-i justificeexistenta indepen-dentă,stilul publicistic are o deosebităeterogenitate simobilitate pentru că se situează in permanentă inmijlocul realitătiizilnice.Stilul publicistic apelează si la elemente alecelorlalte stiluri din pricina ariei tematice largi pe care o cuprindepresa.In cadrul stilului publicistic există o mare diversitate de variantedeoarece intr-un fel setransmite o stire,altfel se face un anuntpublicitar, altfel se concepe un articolde fond sau un reportajziaristic.Se caracterizează prin simplitate,frazăamplă,prin diversitatelexicală,mare receptivitate pentru neologisme si pentru inovatialingvistică(creatii literare proprii).Folosirea unor procedeemenite astărni curiozitatea cititorului:titluri mari,formulări eliptice,constructiiretorice, repetitii,interogatii,exclamatii,etc.,prezenta sinonimelor,multe

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->