Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
84. - 21

84. - 21

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO PRAVOSUĐA
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2012. GODINI 
Zagreb, ožujak 2013.
 
 
2
SADRŽAJI. UVODNE NAPOMENE ......................................................................... 3II. ZAKONODAVNI OKVIR U REPUBLICI HRVATSKOJ ................................ 4III. INSTITUCIONALNI OKVIR U REPUBLICI HRVATSKOJ ........................... 5IV. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRAVNU POMOĆ I UTROŠAK SREDSTAVA U2012. GODINI1. Zahtjevi za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć u 2012.godini ................................................................................................ 72. Vrste pravne pomoći ........................................................................ 113. Postupci u kojima se odobrava pravna pomoć .................................. 134. Korisnici pravne pomoćia) Korisnici pravne pomoći prema državljanstvu .............................. 14b) Korisnici pravne pomoći prema prebivalištu/boravištu ................ 155. Pružatelji pravne pomoći ................................................................. 156. Financiranje ..................................................................................... 18V. AKTIVNOSTI MINISTARSTVA PRAVOSUĐA ....................................... 22VI. OCJENA STANJA ............................................................................. 23SAŽETAK.............................................................................................. 24
 
 
3
I. UVODNE NAPOMENE
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine", broj 62/2008, 44/2011 –Odluka USRH i 81/2011, u daljnjem tekstu: ZBPP), određuje sveobuhvatan sustav pružanjabesplatne pravne pomoći i omogućavanja osobama slabijeg imovnog stanja pristup sudu idrugim tijelima koda rješavaju njihova prava i obveze.Provedbu ZBPP-a prati Ministarstvo pravosuđa, koje je dužno Vladi RepublikeHrvatske podnositi godišnje Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošenimsredstvima (u daljnjem tekstu: Izvješće). Vlada Republike Hrvatske najkasnije do 30. travnjatekuće godine podnosi Izvješće Hrvatskom saboru.Ovo Izvješće izrađeno je na temelju podataka koje su, sukladno odredbama članka 66.i 67. ZBPP-a dostavile ovlaštene udruge i visoka učilišta koja izvode sveučilišne studije uznanstvenom području prava putem pravnih klinika o broju i vrsti predmeta u kojima jepružena pravna pomoć u prethodnoj godini, trajanju pojedinih postupaka te o brojupredmeta u tijeku, i uredi državne uprave o broju predmeta u kojima je zatraženoodobravanje pravne pomoći, o broju odobrenih zahtjeva te o donesenim rješenjima oodobravanju korištenja pravne pomoći, obračunatim i isplaćenim sredstvima za pravnupomoć na području teritorijalne nadležnosti pojedinog ureda državne uprave.U Izvješću su navedeni podaci iz računalnog programa za besplatnu pravnu pomoć –informatičkog sustava Ministarstva pravosuđa, koji omogućava u realnom vremenupretraživanje podnesenih zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć, broj odobrenih zahtjeva, brojizdanih rješenja te podataka o obračunatim i isplaćenim sredstvima za pravnu pomoć zacijelo područje Republike Hrvatske kao i za područje teritorijalne nadležnosti pojedinogureda državne uprave.Također, u Izvješću su sadržani i podaci o provedenim aktivnostima Ministarstvapravosuđa u 2012., kao i podaci o planovima i aktivnostima usmjerenim na jačanje sustavapravne pomoći u Republici Hrvatskoj kao instrumenta zaštite prava na pristup sudu imehanizma koji doprinosi većoj učinkovitosti pravosuđa u cjelini.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->