Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Referat Dogma Pr Bel (2)

Referat Dogma Pr Bel (2)

Ratings:

2.5

(2)
|Views: 915 |Likes:
Published by radu

More info:

Published by: radu on Mar 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂSECŢIA: MASTER SISTEMATICE BIBLICE
HRISTOLOGIASFÂNTULUI CHIRIL ALALEXANDRIEI
ÎNDRUMATOR: MASTERAND:Pr. Prof. Dr. Valer Bel Salvan Gabriela-Iuliana 
CLUJ-NAPOCA2009
 
CUPRINS
I. CONTEXTUL ELABORĂRII DOCTRINEI HRISTOLOGICE ASFÂNTULUI CHIRIL
Viaţa Sfântului Chiril al Alexandriei
Sfântul Chiril, Patriarh al Alexandriei între 412-444, reprezintă una dintre cele maiimportante personalităţi ale Bisericii creştine din Răsărit care a avut o contribuiţie decisivă lastabilirea doctrinei ortodoxe in privinţa lui Hristos, el fiind unul dintre Sfinţii Părinti care asusţinut asiduu unirea celor două firi, divină si umană, în persoana divină a Mântuitorului.În privinţa vieţii Sfântului Chiril, înainte de ajungerea sa pe scaunul Alexandriei, secunoaşte foarte puţin. Sf. Chiril s-a născut, la Alexandria – oraşul pe care-l va păstori mai tarziu -în jurul anului 370, dintr-o familie cu vază care i-a oferit o educatie clasica si teologica. După o perioadă petrecută în pustie sub îndrumarea unor asceţi egipteni, Sf. Chiril este hirotonit diacon,apoi preot chiar de către unchiul sau Teofil. Împreună cu acesta ia parte la sinodul de la Stejar, înanul 403, unde Sfântul Ioan Gura de Aur este depus din scaunul patriarhal al Constantinopolului.În anul 412, după moartea lui Teofil, Chiril este ales patriarh al Alexandriei. Formatia sa severăcalugarească l-a vadit ca un temperament impulsiv, el implicandu-se în problemele care priveauBiserica lui, dar şi Biserica în general
1
.În anul 429 ajunge pe scaunul patriarhal al Constantinopolului Nestorie, ascetul antiohiancare va provoca celebra dispută hristologică. Începand din acest an datele despre Chiril sunt multmai numeroase deoarece el se va implica mereu în luptele contra acestei noi erezii, numita
nestorianism
2
sau
dioprosopism.
Pe de o parte scoala alexandrină avea o metoda de interpretarealegorica, predominant mistica, invăţând că cele doua firi din persoana Mântuitorului sunt uniteîn chip real, astfel încat expresii precum «Dumnezeu S-a nascut, a patimit» si «Născătoare deDumnezeu», erau considerate potrivite şi ortodoxe, iar pe de alta, cea a şcolii antiohiene eraistorico-gramaticasau literală, vădit raţionalistă, susţinând unirea celor doua firi aleMântuitorului a fost doar morală sau relativă constând în armonia conlucrarii lor, astfel deexpresii vehiculate de scoala alexandrină fiind considerate eronate in cadrul ei
3
. După primirea
1
Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman,
 Patrologie,
Sfânta Mănăstire Dervent, 2000, p 100.
2
Teodor M. Popescu et al.,
 Istoria Bisericească Universală: Manual pentru Institutele Teologice
, vol. I, ed. a II-arevazută şi completată, Bucureşti, EIBMBOR, 1975, p. 158.
3
Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu,
 Istoria bisericească universală, Manual pentru seminariile teologice,
EIBMBOR,Bucuresti, 2004, p 150-151.
2
 
scaunului patriarhal de la Constantinopol la 10 aprilie 428, Nestorie a început să-şi susţinădoctrina eretica in predicile sale. El sustinea că
în Hristos există două persoane
:
o persoană divină,
Logosul şi una
umană,
sau
istorică 
, Iisus Hristos, astfel încat Dumnezeu-Tatăl a avut doifii. În consecinţă, prin această erezie Fecioara Maria nu mai putea fi numita «Născătoare deDumnezeu»
Theotokos)
, ci ea a născut pe Omul Hristos si de aceea trebuie numita «Născătoarede om», sau «Născătoare de Hristos»
4
. Sfântul Chiril s-a implicat în luptele împotriva acestei noierezii, devenind pentru nestorianism, ceea ce fusese Sfântul Atanasie pentru arianism. În anul429, el combate argumentele lui Nestorie mai întai, într-o epistolă pastorală în care o numeşte peFecioara Maria «Maica lui Dumnezeu», aducând ca argument faptul ca ea a nascut
 Logosul cel unit cu natura umană 
5
, iar mai târziu, într-o scrisoare intitulata
Către monahii Egiptului
undefixează cu precizie doctrina ortodoxă. Sfântul Chiril i-a trimis inclusiv lui Nestorie o scrisoare încare îl considera cauza tulburarii din Biserică. Episcopul Celestin al Romei (422-432) aintervenit la insistenţele celor doi adversari, el îndemnandu-l pe arhidiaconul Leon, viitorulepiscop al Romei să-i ceara părerea lui Ioan Casian în legatura cu invaţăturile celor doi. În acestsens Casian a scris lucrarea
 Despre Întruparea Domnului contra lui Nestorie,
unde hristologia sase apropie uneori până la identitate de aceea a lui Chiril, fără ca acesta să fi cunoscut scrierilechiriliene: «Dumnezeu a unit pe Dumnezeu şi omul printr-o
unire de nedezlegat (inseparabil conexione)…
. Expresia corespunde mai degrabă antiohianului
 synapheia
(«legatură», «contact»)decât expresiei Sfântului Chiril
henosis physike
, dar Sfântul Ioan Cassian dă expresiei saleacelaşi sens ca patriarhul alexandrin»
6
. Cand află că afirmaţiile lui Nestorie sunt aprobate chiar de către familia regală, Sfântul Chiril a alcătuit, în cursul anului 430, trei
memorii,
în caretratează despre
Dreapta credinţă,
două le adresează perechii imperiale Teodosie II şi soţia saAthenais-Eudochia, şi una surorii împăratului, Pulcheria, ortodoxă convinsă. În acelaşi an,Sfântul Chiril a scris
Cinci cărţi pentru combaterea blasfemiei lui Nestorie
.
 
La 11 august 430,episcopul Celestin a convocat un sinod la Roma în care, folosindu-se de scrierile chiriliene şi delucrarea Sfântului Ioan Casian, declara erezie teoria lui Nestorie despre «cei doi fii ai luiDumnezeu»
7
si aproba învatatura Sfântului Chiril. În noiembrie 430, Sfântul Chiril, convoacă unsinod la Alexandria în cadrul căruia a fost adresată lui Nestorie o lunga
Scrisoare sinodala
încare prezintă învăţătura ortodoxă despre Mântuitorul
 ,
la care au fost anexate cele 12 anateme aleSf Chiril împotriva învăţăturilor lui Nestorie. Sfântul Chiril a fost acuzat de apolinarism atât decătre Nestorie cât şi de cei care se alăturasera lui, şi anume Ioan de Antiohia si alţi episcopiorientali, precum Teodoret de Cir. Pe de altă parte Chiril a fost susţinut de episcopii Iuvenal alIerusalimului si Memnon al Efesului.Pentru a restabili liniştea în Biserica Răsăritului şi a evita o ruptură inevitabilă, Teodosieal II-lea (408-450) a convocat Sinodul al III-lea Ecumenic in anul 431. Sinodul a fost deschis la22 iunie 431, a fost prezidat de Sfântul Chiril, şi a condamnat învatatura eronatş a lui Nestorie.declarând în urma analizei scrierilor Sfântului Chiril şi a altor Sfinti Parinti, îndeosebi aleSfântului Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz si Grigorie de Nyssa, că în Iisus Hristos
 sunt doua firi, una divină si alta umană, dar o singura persoană, cea divină, a Fiului lui Dumnezeu
8
 ,
legătura dintre cele două firi fiind ipostatică, şi nu morală. În cadrul aceluiaşi sinod i-a fostrecunoscut Fecioarei Maria titlul de «Născătoare de Dumnezeu», deoarece Hristos, Fiul lui
4
 
 Ibidem
, p 151.
5
 
 Ibidem
, p 152.
6
Ioan G. Coman, «Introducere» la Sf. Ioan Casian,
 Despre Întruparea Domnului contra lui Nestorie
, in col. P. S. B.,vol. 57, Bucureşti, EIBMBOR, 1990, p. 754.
7
Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu,
op. cit.
, EIBMBOR, Bucureşti, 2004, p 152.
8
 
 Ibidem
, p 154.
3

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Georgiana Georgi liked this
Andreea Andra liked this
Stefan Zara liked this
Dr K22 liked this
flavius23 liked this
olodum234173 liked this
daniel coriu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->