Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Epiloog Boek Vallen Opstaan en Weer Doorgaan

Epiloog Boek Vallen Opstaan en Weer Doorgaan

Ratings: (0)|Views: 306|Likes:
Published by Martijn Aslander
Dit is de epiloog van het boek Vallen, opstaan en weer doorgaan, dat ik schreef voor Jacqueline Zuidweg en Josette Dijkhuizen, over mijn ervaringen als ondernemer met ongelofelijk op je bek gaan. Hier kun je het boek kopen: http://bit.ly/ZBwAEp
Dit is de epiloog van het boek Vallen, opstaan en weer doorgaan, dat ik schreef voor Jacqueline Zuidweg en Josette Dijkhuizen, over mijn ervaringen als ondernemer met ongelofelijk op je bek gaan. Hier kun je het boek kopen: http://bit.ly/ZBwAEp

More info:

Published by: Martijn Aslander on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

 
epiloog
 
 
Entoenwasikalleskwijt.Ikwas27jaar,envanafmijntienerjarenaltijdondernemendgeweest.Alspadvinderwasikbegonnenmetoutdooractiviteitenvoorbedrijfslevenenscholen,engeleidelijkwasdatuitgegroeidtoteenmooibedrijfmetleukemensenindiensteneenenthousiasteploegoproepkrachten.Doorstommiteitenvanmezelf(tegoedvanvertrouwen)eneenzeerwelwillendebankdiemijnvadereenhoopgarantieshadontfutseld,slaagdeneenpaarmensenerinommemijnbedrijfafhandigtemakenenmeachtertelatenmeteenschuldvaneenpaarton,inguldens.IkkwamindeWSNPterechtalseenvandeeersteninNederland.Ikkreegeenbewindvoerder,eenbeginnendadvocaatmetveelambitie,diemijnpostopenmaakteenmeallerleibizarreregelsoplegde.Depechvoorhemwasdatikzolangikmeherinnerondernemendgedragvertoonenaltijdweleenmaniervindomietsgedaantekrijgen.Ikwerdgeachtgeldteverdienenvoordeboedel,maarmochtgeenkostenmaken.Daarwordjevanzelfsupercreatiefvan,dusinnotimehadikeenbedrijfjeoppotengezetwaarbijallekostendooranderenwerdenbetaald,inruilvoorkennis,contactenenideeën,terwijlerwelgeldnaardeboedelvloeide.Netindietijdbedachtikdatikeenhunebedwildebouweninzestiendagentijd,eenideedatalsneluitgroeidetoteencomplextijdrovendprojectdattweejaarvanmijn
 
levenzoukosten,maarinalleopzichtendemoeitewaardwas.Ikkreegeenhoopgeldbijeenvoordestichting,vanwaaruitikdaneenbescheidenmaandvergoedingkreeg,dietenbatevandeboedelkwam.Nietvervoordedaadwerkelijkestartvandebouwhadikgeldbijeengebrachtommetdeschuldeiserstoteenakkoordtekomenenderechtbankhief,nadatikaanalleprocedureshadvoldaan,deWSNP-statusop.Inkortetijdveelwijzergewordenbeslootikeen‘andersoortondernemerteworden.Niethetbouwenvaneenondernemingmetgoedeklantenenveelpersoneelzoucentraalstaan,maareenbedrijfdateenvehikelzouzijnvoormijneigeninteressesentalenten.Inaldiejarenwashetverbindenvanmensen,informatieenideeëndekerngeweestvanmijnactiviteiten,ietswatikinzettetenbehoevevanhetoplossenvanvraagstukken,hetcrrenvankansenenhetaangaanvangroteuitdagingen(zoalshetbouwenvaneenhunebed).Ikbeslootnietmeervóórklantentewillenwerken,maaralleenmaarmétmensenmetwiehetklikt.Ikontdektelangzamerhanddathetgehelewestersebeloningsconstructgebaseerdisophetruilenvantijdvoorgeld.Dithebbenweingevoerdnadeindustriëlerevolutie,alsvervangingvanstukloon,datwasgebaseerdopwerkenmetjehanden.Inmiddelswerkenwesteedsmeermetonshoofdenikvindhetnogaltijdraardatweelkuurevenveelwaardlijkentezijn.Veelslimmeadviseurs,dieikregelmatigspreek,ziensomsbinnenanderhalfuurwathetprobleemis,omvervolgensnogveertiguurlangtedoenalsof,voordatzeeenpassenderekeningmogensturen.Ikbesloothetheleconceptvangeldvragenvoormijnkennis,ideeënencontactenlostelaten,omtekijkenwaterzougebeuren.Terwijliedereenmevoorgekverklaarde,bedachtikdat

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Yvon Mekkring liked this
Yvon Mekkring liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->