Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
84. - 28.b

84. - 28.b

Ratings:
(0)
|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 PRIJEDLOG
Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora(Narodne novine, broj 28/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____2013. godine donijela
O D L U K Uo pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izme
đ
u Republike Hrvatske i CrneGore o grani
č
nim prijelazimaI.
Na temelju
č
lanka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 –pro
č
ć
eni tekst) pokre
ć
e se postupak za vo
đ
enje pregovora i sklapanje Ugovoraizme
đ
u Republike Hrvatske i Crne Gore o grani
č
nim prijelazima.
II.
Izme
đ
u Republike Hrvatske i Crne Gore nije sklopljen poseban me
đ
unarodni akt kojise odnosi na uspostavu grani
č
nih prijelaza na granici izme
đ
u dvije države. UProtokolu izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne RepublikeJugoslavije o privremenom režimu uz južnu granicu izme
đ
u dviju država, koji se oddana potpisa 10. prosinca 2002. godine privremeno primjenjuje postoje odredbe kojese povezane uz uspostavu grani
č
nih prijelaza izme
đ
u dviju država.Prijedlog Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke izra
đ
en je sukladno Izviješ
ć
u o radu Radneskupine za izradu prijedloga smanjenja i prekategorizacije grani
č
nih prijelaza uRepublici Hrvatskoj, odnosno prijedlogu nove Uredbe o grani
č
nim prijelazima uRepublici Hrvatskoj, koje je Vlada Republike Hrvatske prihvatila Zaklju
č
kom od 2.travnja 2009. godine.
 III.
Sklapanjem Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke bit
ć
e stvoren pravni okvir za uspostavusveobuhvatnog sustava grani
č
nih prijelaza izme
đ
u Republike Hrvatske i Crne Gore,uskla
đ
enog sa standardima Europske unije, koji
ć
e osigurati uvjete za funkcionalnijime
đ
unarodni i pograni
č
ni promet preko granice te omogu
ć
iti u
č
inkovitiju kontroluljudi i roba.Datumom po
č
etka primjene Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke, odnosno od datumanjegovog potpisivanja, prestale bi se primjenjivati odre
đ
ene odredbe iz Protokolaizme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije oprivremenom režimu uz južnu granicu izme
đ
u dviju država od 10. prosinca 2002.godine, povezane uz odre
đ
ivanje grani
č
nih prijelaza i njihovih kategorija.
IV.
Prihva
ć
a se prijedlog Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke, kao osnova za vo
đ
enjepregovora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->