Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
govori

govori

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Dragica R. Plisnić

More info:

Published by: Dragica R. Plisnić on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

 
 
Februar, 2013.
Najbolji govornik je onaj koji sa najmanje re
č
i najviše kaže. (Latinska poslovica)
Poštovani,
Vaše re
č
i su Vaše ogledalo.
One isti
č
u Vašu kompetentnost, kredibilitet i imaju odlu
č
uju
ć
i uticaj na Vaše sagovornike.
Dobro osmišljena poruka, izgovorena ili napisana na pravi na
č
in,
klju
č
na je u rešavanju kako svakodnevnih tako ineo
č
ekivanih situacija: vo
đ
enje poslovnih sastanaka, gra
đ
enje dobrih odnosa, uspešno zaklju
č
ivanje poslova...Priprema ubedljivog govora ili poslovnog pisma je dugotrajan posao, koji zahteva ozbiljnu angažovanost i visok nivokomunikacionih veština.Usavršite svoje komunikacione veštine i postignite svoje ciljeve upotrebom prakti
č
nih rešenja:Jedinstveni Priru
č
nik sa CD-om za svakodnevnu upotrebu!CD – preko 90 uzoraka govora i pisane korespondencije za sve poslovne prilike:
9
 
Izaberite prave re
č
i
u svakoj situaciji (doga
đ
aji, pregovaranje, javni nastup, interna/eksterna komunikacija...),
9
 
Uštedite vreme i novac
brzim i jednostavnim prilago
đ
avanjem gotovih modela Vašim potrebama,
 
9
 
Pouzdana podrška
u neo
č
ekivanim situacijama!
 
Priru
č
nik – smernice za uspešnu komunikaciju:
9
 
Usvojite trikove uspešnih menadžera i pobedite tremu,
9
 
Nau
č
ite da nastupate sigurni u sebe i da efikasno argumentujete svoj stav,
9
 
Uspešno rešavajte problemati
č
ne situacije sa saradnicima ili poslovnim partnerima!
Pogledajte sadržaj Priru
č
nika i CD-a na slede
ć
oj strani i
naru
č
ite još danas
!S poštovanjem,Forum Media d.o.o.Borislav Jakši
ć
, Product Manager 
P.S. Suvereno vladajte svakom situacijom pomo
ć
u gotovih uzoraka i saveta eksperata!
Govori i pisana komunikacijaza svaku poslovnu priliku
Smernice za uspešnu komunikaciju za lidere u privatnom i javnom sektorusa prakti
č
nim uzorcima usmene i pisane komunikacije u priru
č
niku i na CD-u
Autori: dipl. psiholog Ljubica Jerotijevi
ć
, dipl. politikolog Maja Bara
ć
Stojanovi
ć
,dipl. psiholog Nikolina Milosavljevi
ć
i dipl. pravnik Milan Šesto
Forum Media d.o.o. Privredno društvo za izdavaštvo, promet i usluge,
Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd
 
Tel: 011 329 2963; 329 0922, Faks: 011 329 1677, E-mail:
prodaja@forum-media.rs
 
, www.forum-media.rs
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->