Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
85Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Tekanan Kerja Dan Burnout Di Kalangan Kaunselor Sekolah Menengah Bahagian Kuching, Sarawak

Kajian Tekanan Kerja Dan Burnout Di Kalangan Kaunselor Sekolah Menengah Bahagian Kuching, Sarawak

Ratings:

4.3

(1)
|Views: 5,651|Likes:
Published by fairus
Menjamin kualiti perkhidmatan dalam sektor pendidikan pada abad ke-21 merupakan suatu
cabaran dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan
serantau. Bagi merealisasikan hasrat ini, ianya mernerlukan tenaga pendidik lelaki mahupun
wanita yang berkualiti. Tahap burnout dan tekanan kerja akan mempengaruhi tahap
produkviti dan kualiti kerja seseorang tenaga pendidik. Tujuan utama kajian ini adalah untuk
mengenalpasti tahap burnout dan tekanan kerja di kalangan Kaunselor Sekolah Menengah
Bahagian Kuching. Instrumen Maslach Burnout Inventory-Educators Survey (MBI-ES)
digunakan bagi mengukur tahap burnout, manakala Indeks Tekanan Kerja (ITK) Guru pula
digunakan untuk mengukur tahap tekanan kerja. Daripada 38 set soalselidik yang diedarkan,
hanya 30 set yang dilengkapkan dan telah dikembalikan.Sampel terdiri daripada 38 orang
Kaunselor Sekolah Menengah di Bahagian Kuching sahaja. .Dapatan kajian menunjukkan
majoriti Kaunselor Sekolah Menengah Bahagian Kuching mempunyai tahap burnout yang
tinggi bagi ketiga-tiga sub skala iaitudari aspek keletihan emosi, aspek depersonalisasi dan
aspek pencapaian peribadi. Dari aspek tekanan kerja, dapatan kajian menunjukkan secara
keseluruhannya tahap tekanan kerja bagi kaunselor Sekolah Menengah Bahagian Kuching
juga adalah tinggi. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa terdapat sebanyak 20 faktor
yang memberi tekanan yang tinggi dan sepuluh faktor atau sebanyak 33.3%yang memberi
tekanan yang rendah kepada para kaunselor. Bilangan sebanyak 20 faktor atau sebanyak
66.7% menunjukkan bahawa tahap tekanan kerja di kalangan kaunselor sekolah. Dapatan
kajian ini menunjukkan bahawa faktor-faktor ini memberikan tekanan kerja yang tinggi
kepada para kaunselor yang mana nilai min yang diperolehi adalah sama dan lebih dari 4. Ia
terdiri daripada faktor berurusan dengan situasi krisis , kerja lebih masa , kurang peluang
membangunkan diri ,pengagihan tugas baru atau tidak biasa dilakukan , kurang sokongan
daripada pihak pengurusan atasan, kurang penghargaan setelah menyempurnakan tugas
dengan baik , melaksanakan tugas yang bukan dalam deskripsi tugas , kekekurangan atau
kelemahan peralatan berkualiti, pengagihan tugas yang semakin berat tanggungjawab,
kekurangan kakitangan untuk melaksanakan tugas , membuat keputusan kritikal secara
spontan , kejian atau ejekan peribadi terhadap pelajar, rakan sebaya, dan organisasi luar (ibu
bapa, penghulu dan lain-lain), persaingan pembangunan diri, perubahan yang kerap daripada
aktiviti yang membosankan kepada aktiviti yang lebih mencabar, memenuhi tarikh akhir
sesuatu tugasan, kurang masa peribadi (contohnya minum pagi atau makan tengahari) ,
membuat kerja orang lain dan kakitangan yang tidak bermotivasi. Antara pendekatan yang
telah dicadangkan bagi mengurangkan fenomena tersebut adalah seperti memperbaiki
persekitaran am, memperbaik kandungan kerja, runding cara, kemahiran pengurusan masa,
kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah, penglibatan diri dalam hal-hal keagamaan,
kemahiran relaksasi serta bersikap positif dalam suasana yang negatif.
Menjamin kualiti perkhidmatan dalam sektor pendidikan pada abad ke-21 merupakan suatu
cabaran dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan
serantau. Bagi merealisasikan hasrat ini, ianya mernerlukan tenaga pendidik lelaki mahupun
wanita yang berkualiti. Tahap burnout dan tekanan kerja akan mempengaruhi tahap
produkviti dan kualiti kerja seseorang tenaga pendidik. Tujuan utama kajian ini adalah untuk
mengenalpasti tahap burnout dan tekanan kerja di kalangan Kaunselor Sekolah Menengah
Bahagian Kuching. Instrumen Maslach Burnout Inventory-Educators Survey (MBI-ES)
digunakan bagi mengukur tahap burnout, manakala Indeks Tekanan Kerja (ITK) Guru pula
digunakan untuk mengukur tahap tekanan kerja. Daripada 38 set soalselidik yang diedarkan,
hanya 30 set yang dilengkapkan dan telah dikembalikan.Sampel terdiri daripada 38 orang
Kaunselor Sekolah Menengah di Bahagian Kuching sahaja. .Dapatan kajian menunjukkan
majoriti Kaunselor Sekolah Menengah Bahagian Kuching mempunyai tahap burnout yang
tinggi bagi ketiga-tiga sub skala iaitudari aspek keletihan emosi, aspek depersonalisasi dan
aspek pencapaian peribadi. Dari aspek tekanan kerja, dapatan kajian menunjukkan secara
keseluruhannya tahap tekanan kerja bagi kaunselor Sekolah Menengah Bahagian Kuching
juga adalah tinggi. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa terdapat sebanyak 20 faktor
yang memberi tekanan yang tinggi dan sepuluh faktor atau sebanyak 33.3%yang memberi
tekanan yang rendah kepada para kaunselor. Bilangan sebanyak 20 faktor atau sebanyak
66.7% menunjukkan bahawa tahap tekanan kerja di kalangan kaunselor sekolah. Dapatan
kajian ini menunjukkan bahawa faktor-faktor ini memberikan tekanan kerja yang tinggi
kepada para kaunselor yang mana nilai min yang diperolehi adalah sama dan lebih dari 4. Ia
terdiri daripada faktor berurusan dengan situasi krisis , kerja lebih masa , kurang peluang
membangunkan diri ,pengagihan tugas baru atau tidak biasa dilakukan , kurang sokongan
daripada pihak pengurusan atasan, kurang penghargaan setelah menyempurnakan tugas
dengan baik , melaksanakan tugas yang bukan dalam deskripsi tugas , kekekurangan atau
kelemahan peralatan berkualiti, pengagihan tugas yang semakin berat tanggungjawab,
kekurangan kakitangan untuk melaksanakan tugas , membuat keputusan kritikal secara
spontan , kejian atau ejekan peribadi terhadap pelajar, rakan sebaya, dan organisasi luar (ibu
bapa, penghulu dan lain-lain), persaingan pembangunan diri, perubahan yang kerap daripada
aktiviti yang membosankan kepada aktiviti yang lebih mencabar, memenuhi tarikh akhir
sesuatu tugasan, kurang masa peribadi (contohnya minum pagi atau makan tengahari) ,
membuat kerja orang lain dan kakitangan yang tidak bermotivasi. Antara pendekatan yang
telah dicadangkan bagi mengurangkan fenomena tersebut adalah seperti memperbaiki
persekitaran am, memperbaik kandungan kerja, runding cara, kemahiran pengurusan masa,
kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah, penglibatan diri dalam hal-hal keagamaan,
kemahiran relaksasi serta bersikap positif dalam suasana yang negatif.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: fairus on Mar 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
C S S R 0 8’ 0 9
 
14 - 15 March 2009
C
O N F E R E N C E ON
S
C I E N T I F I C
&
 
S
O C I A L
R
E S E A R C H
 
Paper number: 9037529
Kajian Tekanan Kerja Dan
 Burnout 
Di Kalangan Kaunselor SekolahMenengah Bahagian Kuching, Sarawak 
Arenawati Sehat Binti Haji Omar
1
, Irdawaty Binti Haji Jaya
2
danMohd Zafian Bin Mohd Zawawi
3
1
 Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, UiTM Sarawak 
2
 Fakulti Pengurusan Perniagaan, UiTM Sarawak 
3
 Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Sarawak arenasomar@sarawak.uitm.edu.my  IrdawatyBintiHjJaya@sarawak.uitm.edu.my  zaffian@sarawak.uitm.edu.my 
ABSTRAK 
Menjamin kualiti perkhidmatan dalam sektor pendidikan pada abad ke-21 merupakan suatucabaran dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikanserantau. Bagi merealisasikan hasrat ini, ianya mernerlukan tenaga pendidik lelaki mahupunwanita yang berkualiti. Tahap
burnout 
dan tekanan kerja akan mempengaruhi tahap produkviti dan kualiti kerja seseorang tenaga pendidik. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap
burnout 
dan tekanan kerja di kalangan Kaunselor Sekolah MenengahBahagian Kuching. Instrumen
Maslach Burnout Inventory
-Educators Survey (MBI-ES)digunakan bagi mengukur tahap
burnout 
, manakala Indeks Tekanan Kerja (ITK) Guru puladigunakan untuk mengukur tahap tekanan kerja. Daripada 38 set soalselidik yang diedarkan,hanya 30 set yang dilengkapkan dan telah dikembalikan.Sampel terdiri daripada 38 orangKaunselor Sekolah Menengah di Bahagian Kuching sahaja. .Dapatan kajian menunjukkanmajoriti Kaunselor Sekolah Menengah Bahagian Kuching mempunyai tahap
burnout 
yangtinggi bagi ketiga-tiga sub skala iaitudari aspek keletihan emosi, aspek depersonalisasi danaspek pencapaian peribadi. Dari aspek tekanan kerja, dapatan kajian menunjukkan secarakeseluruhannya tahap tekanan kerja bagi kaunselor Sekolah Menengah Bahagian Kuching juga adalah tinggi. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa terdapat sebanyak 20 faktor yang memberi tekanan yang tinggi dan sepuluh faktor atau sebanyak 33.3%yang memberitekanan yang rendah kepada para kaunselor. Bilangan sebanyak 20 faktor atau sebanyak 66.7% menunjukkan bahawa tahap tekanan kerja di kalangan kaunselor sekolah. Dapatankajian ini menunjukkan bahawa faktor-faktor ini memberikan tekanan kerja yang tinggikepada para kaunselor yang mana nilai min yang diperolehi adalah sama dan lebih dari 4. Iaterdiri daripada faktor berurusan dengan situasi krisis , kerja lebih masa , kurang peluangmembangunkan diri ,pengagihan tugas baru atau tidak biasa dilakukan , kurang sokongandaripada pihak pengurusan atasan, kurang penghargaan setelah menyempurnakan tugasdengan baik , melaksanakan tugas yang bukan dalam deskripsi tugas , kekekurangan ataukelemahan peralatan berkualiti, pengagihan tugas yang semakin berat tanggungjawab,kekurangan kakitangan untuk melaksanakan tugas , membuat keputusan kritikal secaraspontan , kejian atau ejekan peribadi terhadap pelajar, rakan sebaya, dan organisasi luar (ibu bapa, penghulu dan lain-lain), persaingan pembangunan diri, perubahan yang kerap daripadaaktiviti yang membosankan kepada aktiviti yang lebih mencabar, memenuhi tarikh akhir sesuatu tugasan, kurang masa peribadi (contohnya minum pagi atau makan tengahari) ,membuat kerja orang lain dan kakitangan yang tidak bermotivasi. Antara pendekatan yangtelah dicadangkan bagi mengurangkan fenomena tersebut adalah seperti memperbaiki persekitaran am, memperbaik kandungan kerja, runding cara, k emahiran pengurusan masa,kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah, penglibatan diri dalam hal-hal keagamaan,kemahiran relaksasi serta bersikap positif dalam suasana yang negatif. Kata Kunci : Tekanan kerja,
 Burnout,
Kaunselor, Sekolah Menengah, Kuching
 
C S S R 0 8’ 0 9
 
14 - 15 March 2009
C
O N F E R E N C E ON
S
C I E N T I F I C
&
 
S
O C I A L
R
E S E A R C H
 
Paper number: 9037529
1.
 
PENGENALAN
Profesion perguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang sungguhmencabar. Sebagai tenaga pengajar dan pendidik, mereka seharusnya peka dengan perkembangan terkini dalam proses kepimpinan, pengurusan, pengelolaan sumber, dan pencapaian matlamat pendidikan. Justeru itu, dengan perlaksanaan berbagai-bagai reformasidalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dan tanggungjawab guru-guru lebih mencabar.Terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung dengan kerjaya guru pada dewasaini. Sesetengah ahli masyarakat mempunyai tanggapan bahawa kerja, beban dan tugas gurusekarang tidak mewujudkan kerjaya guru yang menarik. Malah tidak dinafikan ada yang melihatsekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani dengan pelbagai bebanan tugas di luar jangkaan.Jika keadaan sedemikian dibiarkan berterusan sudah pasti suasana pengajaran dan pembelajarandi sekolah kini akan menuju ke arah keadaan yang tidak terurus dan akan menghadapi kegagalanuntuk mencapai matlamat yang diidamkan.Indidvidu tidak mungkin dapat berfungsi dengan berkesan jika ia dalam keadaaan yangtertekan (Smith, 1993; Girdano et al, 1993). Perasaan tertekan menjadikan seseorang itu tidak rasional, cemas, tegang, tidak dapat menumpukan perhatian kepada kerja dan gagal menikmatirasa gembira atau puas hati terhadap kerja yang dilakukan. Hal-hal ini akan menghalangseseorang mewujudkan sifat positifnya, apa lagi kasih sayang. Senario sedemikian berlaku berpunca daripada pelbagai faktor seperti sesetengah guru memang mengalami perasaan tertekan,sikap berang, murung, mengambil keputusan atau memikirkan untuk berhenti atau bersarasebelum masa kerana tertekan.Kajian ini mengutarakan tiga objektif utama yang berkaitan dengan tekanan kerja dankolerasinya dengan
burnout 
di kalangan kaunselor sekolah. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap tekanan kerja dan
burnout 
di kalangan kaunselor sekolah menengah di bahagian Kuching.Di samping itu, penkaji ingin mengenalpasti faktor-faktor dominan yangmenyumbang kepada tekanan kerja dan
burnout 
terhadap responden serta mencadangkanlangkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani permasalahan yang dikaji.
2.
 
KAJIAN LITERATUR 
Terma
burnout 
sinonim dengan bidang psikologi
.
Terma ini pada mulanya digunakandalam tahun 1960 bagi merujuk kepada kesan penyalahgunaan dadah yang kronik (
burned out ondrugs
) sebagai satu sindirin kepada ciri-ciri fizikal dan psikologikal pekerja-pekerja sukarelayang bekerja dengan penagih-penagih dadah di beberapa buah agensi kesihatanIstilah
burnout 
dapat didefinisikan sebagai perasaan kegagalan, keletihan dan kelesuanyang ekstrim akibat tuntutan yang terlalu membebankan ke atas tenaga, kekuatan atau kecekalanseseorang. Dalam erti kata yang lain, burnout boleh juga didefinisikan sebagai pilihan terakhir (akibat) apabila satu siri percubaan untuk menangani tekanan negatif, gagal mencapaimatlamatnya (Farber, 1991). Maslach & Jackson (1981a,1981b) telah memperkembangkankonsep burnout dengan menerangkan bahawa sebenarnya terdapat tiga jenis (subskala) burnout.Ketiga-tiga jenis
burnout 
itu ialah kelesuan emosi (emotional exhaustion), depersonalisasi(depersonalization) dan pencapaian peribadi (personal accomplishment). Mengikut Cordes dan
 
C S S R 0 8’ 0 9
 
14 - 15 March 2009
C
O N F E R E N C E ON
S
C I E N T I F I C
&
 
S
O C I A L
R
E S E A R C H
 
Paper number: 9037529
Dougherty (1993), konsep Maslach dan Jackson ini merupakan definisi
burnout 
yang paling banyak diterima oleh para pengkaji.
 Burnout 
merupakan satu proses yang beransur-ansur (
 gradual process
) dari seseorangyang komited sehinggalah dia kehilangan daya minat terhadap kerjayanya. Individu yangmengalami
burnout 
sering mengalami kehausan fizikal dan emosi, hilang daya minat terhadapkeseluruhan kerjaya dan sering mengasingkan diri.
 Burnout 
sebenarnya adalah kesan daripada pendedahan jangka panjang kepada keadaan dan situasi kerja yang amat tertekan.Stres pekerjaan merupakan satu pengalaman yang lumrah bagi semua pekerjaan. Stresmerupakan cabaran yang menyebabkan kita kurang senang dan juga tanpa stres pulamenyebabkan kehidupan menjadi bosan dan tidak bernilai. Jika diperhatikan dari satu sudut, stresmerupakan penyelamat hidup dan pada sudut yang lain pula stres merupakan pemusnahkehidupan (Fontana 1989). Pendapat Hans Selye seorang pakar penyelidik mengenai stres jugamengatakan manusia yang hidup tanpa tekanan adalah serupa dengan mati.Terdapat kos yang agak tinggi bagi pekerja individu berhubung permasalahan ini darisegi masalah kesihatan mental, implikasi berhubung pekerjaan dan risiko kehilangan pekerjaan.Bagi pihak enterpris, permasalahan ini mengakibatkan kos langsung seperti kos ketidakhadiran, peningkatan pusing ganti kakitangan, penurunan produktiviti serta kos latihan dan latihan semula,disamping kos tak langsung seperti penurunan motivasi, kepuasan dan daya cipta, serta masalah perhubungan awam. Kesan keseluruhan kesemua permasalahan ini dengan banyaknyamenurunkan daya saing enterpris. Malah, apa yang diketahui hanyalah merupakan sebahagiankecil sahaja daripada yang sebenarnya.Kebanyakan profesional bagi pemulihan seperti kaunselor kerjaya tidak cukup bersedia berinteraksi dengan individu yang mempunyai masalah mental yang kronik dan ketidakupayaanfizikal. Cranswick (1997) mengatakan mereka yang bekerja sebagai kaunselor pemulihan dalamlingkungan umur 20-an mempunyai pengalaman yang tidak cukup bagi membolehkan merekamelaksanakan tugas. Ini disokong pula oleh Corey & Corey, 1993; Cranswick, 1997 yangmengatakan bahawa pada awal karier seseorang itu akan mengalami tekanan yang tinggi. Iadiperjelaskan lagi dengan kajian yang dijalankan menunjukkan individu yang lebih muda usianyadan pengalaman yang kurang dalam bidang ini akan membawa kepada tahap ketandusan emosiyang tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang lebih berumur dan tua (Cranswick, 1997;Corrigan & McCracken, 1997).Schulz (2000) yang telah mengkaji tentang pengalaman 18 orang kaunselor di PerthAustralia yang bekerja dengan klien-klien yang merupakan pesalah undang-undang atau penjenayah mendapati kebanyakan mereka yang berhadapan dengan klien yang merupakan penjenayah melaporkan bahawa mereka telah mula kehilangan keyakinan di dalam kebolehankaunseling, merasakan tanggungjawab yang besar dan bimbang tentang keselamatan klien yangmerupakan pesalah undang-undang. Ini kerana para kaunselor seakan mahu dan cubamemperjuangkan hak pesalah tersbut dari tindakan undang-undang.Di samping itu juga, para kaunselor tersebut mengalami kesan peribadi atas sebabmendengar bahan-bahan trauma. D isini melalui kajian yang dijalankan didapati kaunselor wanitalebih mudah sensitif dan terasa. Kaunselor wanita lebih tertekan dan mengalami simpton fizikalseperti sakit kepala dn penyakit-penyakit lain yang mereka dapati bila berhadapan dengan klienyang merupakan pesalah undang-undang. Selain itu para kaunselor tersebut juga mengalami
burnout 
di mana didapati daripada 18 orang kaunselor tersebut mengalami simptom-simptom

Activity (85)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Na Zi Rah liked this
Faizah Zakaria liked this
Yaniza Shaira Zakaria liked this
BinTank TiBa liked this
Mohd Suffian liked this
Faziah Hashim Ahmad liked this
Mohd Suffian liked this
Mohd Suffian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->