Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Model en Sim II Barem Buc Model

Model en Sim II Barem Buc Model

Ratings: (0)|Views: 710|Likes:
Published by Ioana Nicolescu
evaluare nationala 2013, simulare bac, bucuresti
evaluare nationala 2013, simulare bac, bucuresti

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ioana Nicolescu on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

 
SIMULAREA PROBEI DE MATEMATICĂ DIN CADRUL EVALUĂRII NAŢIONALE 2013LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIAPRILIE 2013 MODELBAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARESUBIECTUL I ( 30 de puncte )
 
Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maximprevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
 
Nu se acordă punctaje intermediare.Nr. item1.2.3.4.5.6.Rezultate
144
83
8021323
Punctaj5p5p5p5p5p5pSUBIECTUL al II-lea ( 30 de puncte )
 
Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajulmaxim corespunzător.
 
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvăriparţiale, în limitele punctajului indicat în barem.1.
Desenul prismei. Notaţia prismeiConstruirea a două mediane ale bazei SMA, sau a unei mediane şi a centrului degreutate pentru triunghiul SMA. Nota
 
ţia centrului
2p1p1p1p2.
Fie d cel mai mare divizor comun al lui
37
+
 x
i
ș
25
+
 x
.
1535|37|
++
x x
1435|25|
++
x x
1|
2p2p1p3.
1222)12( 6416)8( 96)3(
222222
++=+ += +=
 x x x x x x x x x
2523)25(
+==
 x x
1p1p1p1p1p4.a)
Reprezentarea corectă a unui punct situat pe graficReprezentarea corectă a altui punct situat pe graficTrasarea graficului: dreapta AB.
2p2p1pb)
||45||)(|| )(),(
 x x x x  f   x y  y x  f  G y x P 
  f  
=== =
Considerăm două cazuri :
0
 x
i
ș
0
<
 x
Pentru
0
 x
se obine
ț
)1,1(11
 y x
==
Pentru
0
<
 x
se obine
ț
35
=
 x
care nu convine.
1p1p1p1p1p5.
)5)(3(152
2
+=
x x x x
)3)(3( 35)3)(3( 6239 3231
22
+=++++ =++
 x x x x x x x x x  x x x
2p2p
 
35)(
=
 x x x E 
1pSUBIECTUL al III-lea ( 30 de puncte )
 
Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajulmaxim corespunzător.
 
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvăriparţiale, în limitele punctajului indicat în barem.1.a)
Aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic
 BEC 
obinem
ț
 EC= 4
cmTriunghiul
 DBC 
dreptunghic,
 BE 
înălime
ț
Aplicând teorema înălimii obinem
ț ț
 DE=2
cmFinalizare,
 AB=2
cm i
ș
 DC= 6 
cm
1p1p1p2pb)
2
242
cm A EC  BE  A
 BEC  BEC 
==
 
2
282)(
cm A AC  DC  AB A
 BEC  ABCD
=+=
%50%211002824100
===
p p p
1p1p1p1p1pc)
 AC  A
=
),(
Aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic
 ADC 
obinem
ț
 AC=
112
cm
74944112
=<=
Finalizare
1p2p1p1p2.a)
3
h A
b
=
Cum ABCD este pătrat, rezultă că
2
 A
b
=
Finalizare, volumul este egal cu 48 m
3
48 m
3
= 48000 dm
3
1p1p2p1pb)
b
A A A
+=
 
cma
 p
5
=
 
60
=
 A
m
2
 
96
=
 A
m
2
 
Finalizare 96 + 15 % din 96 = 96+14,4 = 110,4 m
2
1p1p1p1p1pc)
Fie
 BQVDC  B
=
))(,(
Scriem volumul piramidei VBCD în două moduri:
2p1p1p

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->