Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rechtswoerterbuch Deutsch Rumaenisch

Rechtswoerterbuch Deutsch Rumaenisch

Ratings: (0)|Views: 391|Likes:
Published by mihaelap6346

More info:

Published by: mihaelap6346 on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

 
abändern
– a modifica, a reforma
Abänderung
– modificare, novaţie (lacontracte), casare (sentinţe)
Abänderungsantrag
 – amendament
Abänderungsklage (Änderungsklage)
–  plângere pentru modificarea sentinţei
abberufen (
aus dem Dienst 
)
– a elibera, arechema, a revoca (din funcţie)
Abberufung
– rechemare, eliberare din funcţie
Abbildung
- reproducere, reprezentare
Abbuchung
– ştergere din registru, scoatere dinevidenţă, transfer 
Abbuchungsauftrag
– ordin de transfer 
abdingbar
- (despre norme legale sau altenorme de drept) de la care se poate devia, printr-un acord al păţilor (la contracte)
Aberkennung
- respingere, retragere, anulare,suspendare, privare (a unui drept, titlu printr-osentinţă)
Abfall
– deşeu
abfertigen
– a expedia
Abfertigung
- 1) expediere, 2) formalităţi deexpediere, 3) filodormă
Abfertigungsbetrag
- sumă de lichidare, sumăde compensare, filodormă
Abfindung
– despăgubire bănească unică asupraunor prestaţii băneşti, încă neclare în ce priveştemărimea lor, tranzacţie, compensaţie,rambursare, plată forfetară
Abfindungsguthaben
– credit, disponibilităţi dedespăgubiri
Abfindungswert
– valoare de lichidare
abfordern
– (1) a pretinde, a reclama (2) arevoca
Abfrage
– interogare, chestionare
Abführung
– plătire, achitare
Abgabe
– taxă
Abgabenordnung
– cod fiscal, regulament privnd taxele
Abgabenordnung
– regulament fiscal
Abgabenüberhebung
– încasare în plus a unor dări de către funcţionarii anume desemnaţi,aceştia nevărsând, în totalitate sau parţial,sumele la casierie
Abgabenübertrag
– scutire (dispensare) de taxe
Abgeld
– discont
abgelehnter Richter
– judecător recuzat
Abgeltung
- indemnizaţie, compensaţie
Abgeordneter
- deputat
Abgeschlossenheitsbescheinigung
– certificatde izolare a locuinţei (d.p.d.v. fonic, termic)
abgesonderte Befriedigung
– satisfacere preferenţială (în proceduri de insolvabilitate)
abgetrenntes Verfahren – 
cauză disjunsă
abhanden kommen
– a se pierde
Abhandlung – 
discurs
Abhebung
– ridicare, luare, colectare
Abhilfe
- remediere, redresare, îndreptare
Abhilfe im Widerspruchsverfahren -?Abholungsanspruch
– pretenţie de încasare dela debitor, pretenţie de exigibilitate
abhören
– a asculta, a monitoriza
Abhörverbot
– interdicţie de ascultareneautorizată
Abkommen
– acord, convenţie
Abkömmling
– decsendent, urmaş
Abkunft
– origine
Abkürzung
– abreviaţie
Ablauf 
– desfăşurare, expirare
Ablaufhemmung
– blocarea expirăriitermenului (în vederea stabilirii impozitului)
Ablehnung
– respingere, recuzare
Ablehnungsrecht
– drept de recuzare
Ablehnungsverfahren
– procedură de recuzare
Ableitung
- deviere, derivare, abatere
Ablieferung
– predare, expediere, predare a unuicondamnat
Ablösung
– răscumpărare, amortizare,rambursare
Ablösung des Erschließungsbeitrags
 – răscumpărarea, restituirea contribuţiei dedeschidere
Ablösungsrecht
–drept de răscumpărare
Abmachung
– convenţie, înţelegere
abmahnen
– a avertiza, a da preaviz, a sncţiona
Abmahnung
- avertizare
Abmahnungsschreiben
– notă de avertisment,de sancţiune
Abmarkung
– demarcare
abmelden
– a contramanda, a retrage, a ştergedin evidenţă
Abmeldung
– contramandare
Abnahme
– preluare, acceptare, scădere
Abnehmer
– cumpărător, primitor, recepţioner 
abnutzen
– a se deprecia, a se uza
Abnutzungssatz
– rată de depreciere
Abordnung eines Beamten -
delegarea unuifuncţionar 
abrechnen
– a reţine, a solda, a lichida, adeconta
Abrechnung
– deducere, scădere; extras de cont
Abrechnungsbescheid
– decizie de decontare
Abrechnungsstelle
– birou de decontare
Abrede
– 1) înţelegere, convenţie; 2) tăgăduire,contestare; (in Abrede stellen – a contesta)
1
 
Abrogation
– abrogare
Abruf 
– cerere la comandă; rechemare
abrufen
– a rechma; a scoate din circulaţie, aretrage / a scoate bani din cont
Absage
– contramandare, revocare, refuz
Absatz
 – alineat
Absatzgenossenschaft -
cooperativă dedesfacere
Absatzmarkt
 – piaţă de desfacere
Abschiebung
– expulzare
Abschlag
 – diminuare, rată, scădere, rabat,scăzământ;
Abschlagzahlung
– plata acontului, a ratelor 
abschleppen
- a remorca
abschließend
– definitiv, exhaustiv
Abschluß
– încheiere, finalizare, convenţie, bilanţ
Abschlußbericht
– raport final
Abschlußentscheidung
– hotărâre de încheiere
Abschlußfreiheit-
libertate de a încheiacontracte
Abschlußvertreter
– agent împuternicit săîncheie un contract
Abschlußvollmacht -
împuternicire pentru aîncheia contracte
Abschlusszwang
– obligare de a încheiacontracte
Abschnitt – 
secţiune
Abschöpfung von Gewinnen
– (1) absorbţie a beneficiilor; (2) confiscarea câştigurilor obţinuteilegal, confiscarea produselor infracţiunii
Abschöpfungssystem
- sistemul taxelor compensatorii
Abschottung
- închidere, protecţie, separare
Abschreckung
– descurajare
Abschreibung
- decontare, descărcare de cont,amortizare, anularea înregistrării
Abschreibung auf Anlagevermögen
– amortismentul investiţiilor 
Abschrift
– copie
absehen (von der Einleitung einesErmittlungsverfahren absehen)
– a nu începe o procedură de investigaţie
Absehen von Anklageerhebung
– a nu punesub acuzare, scoaterea de sub urmărire penală (încazul delictelor minore, decide judecătorul cuacordul procurorului)
Absehen von Strafe
– neaplicarea pedepsei(pentru delicte minore)
Absehen von Straftaten
– neînceperea urmăririi penale
Absehen von Strafverfolgung
– neîncepereaurmăririi penale ( pentru delicte minore, decide procurorul cu acordul judecătorului)
absetzen
– (1) a vinde, a desface; (2) a destitui;(3) a se devaloriza, a reduce, a coborî (valori,cursuri)
Absetzung für Ausnutzung
– amortizare fiscală
Absicherung
– asigurare, garanţie, protecţie
Absicht
– intenţie
Absichtserklärung
– declaraţie de intenţie,scrisoare de intenţie
absolute Fahrungsuntüchtigkeit
– incapacitateabsolută de a şofa
absoluter Revisionsgrund
– eroarefundamentală, motiv absolut de recurs
absolutes Recht -
drept absolut
Absonderung
– separare (de bunuri), tratament preferenţial pentru credito
Absonderungsgläubiger
 – creditor privilegiat
Absonderungsrecht
- drept de ipotecă acreditorului
Absorptionsprinzip
– principiul absorbirii pedepselor 
Abspaltung
– scindare
Absperrung
– închidere, barare; interzicere,oprire
Absprache
– înţelegere
abstammen
– a descinde
Abstammung
- provenienţă
abstellen
– a înlătura, a desfiinţa, a suprima
Abstimmung
– (1) scrutin, vot; (2) sincronizare;(3) corelare
Abstimmung
– armonizare
Abstimmung der Rechtsvorschriften
– armonizare legislativă
abstrahieren
– a abstrage, a generaliza
abstrakte Normenkontrolle
– control abstractal normelor, verificarea de către instanţă avalabilităţii prevederilor legale
abstrakte Schadenberechnung
– calcululabstract al despăgubirilor 
Abstraktionsprinzip-
 principiul abstracţiei
Abstufung -
delimitare
Abteilungsleiter
– şef de secţie
Abtreibung
– avort
Abtreibungsmittel
– mijloc abortiv
abtrennen
– a disjunge
Abtrennung
– disjungere
abtreten
- (1) a ceda, a transmite; (2) ademisiona
Abtretender (Abtreter)
– cesionar 
Abtretung
– (1) cesiune, transmitere; (2)retragere
Abtretungsempfänge
r – cesionar 
Abtretungserklärung
– declaraţie de cesiune
Abtretungsrecht
– drept de cesiune
Abtretungsurkunde
– act, document de cesiune
2
 
Abtretungsverbot
– interdicţie a cesiunii
Abtretungsvertrag
– contract de cesiune
aburteilen
– a judeca, a condamna, a pronunţa osentinţă
aburteilen (einen Angeklagten)
– a judeca (unacuzat)
Aburteilung
- (1) judecare, condamnare, sentinţă judecătorească; (2) contestaţie, refuz categoric,
abuziv
– missbräuchlich
abvermieten
– a închiria
Abwägungsgebot
– principiul, imperativulaprecierii, al cântăririi
Abwasser-
ape reziduale
abwegig
– greşit, eronat
Abwehrung
– apărare, respingere, împiedicare, prevenire
Abwehrungsklage/anspruch
- plângereîmpotriva executării unei sentinţe; pretenţieridicată de proprietar pentru înlăturarea prejudiciului într-un caz de tulburare de posesie(actio negatoria)
abweichend
– divergent, deviat, diferit
abweichend von
– prin derogare de la
Abweichung
– deviere, deviaţie, divergenţă
abweisen
– a refuza, a respinge, a declina, arecuza
abweisendes Urteil
– 1) hotărâre de respinere;2) ordonanţă de neurmărire
Abweisung
– respingere
Abweisung der Verantwortung
- declinare arăspunderii
Abwendung
– înlăturare; prevenire
Abwerbung
– atragere, racolare
Abwertung
– devalorizare
Abwesenheitspflegschaft
– instituire de tutelă,de curatelă asupra unei persoane în absenţă
Abwesenheitsurteil
– sentinţă în contumacie
Abwesenheitsverfahren
– procedură în lipsă,contumaciară
Abwicklung-
derulare
Abzahlung
– plată eşalonată
Abzahlungsgeschäft
– tranzacţie pe bază deachitare în rate
Abzahlungshypothek (Tilgungshypothek)
– ipotecă în rate, ipotecă cu restituire în rate
Abzahlungskauf 
– cumpărare cu plata în rate
Abzahlungskredit
- credit eşalonat
Abzeichen
– simbol, marcă, insignă
abzeichnen
– a parafa, a marca, a însemna
abziehbare / abzugsfähige Ausgaben
– cheltuieli deductibile
Abzinsung
– scontare
abzweigen
- a înstrăina, a destina altui scop
Acht
– proscripţie, exilare, surchiun
ächten
– a proscrie, a exila
achten
– a respecta
Adäquanz
– caracter adecvat, corespunzător 
Adäquanztheorie -
teoria privind caracteruladecvat
Addhäsionsverfaren
– acţiune civilă conexatăcu o acţiune penală
Administrativenteignung
– expropriereefectuată de către autorităţi administrative
Adoption
– adopţie
Adoptiveltern
– părinţi adoptivi
Adressat
– (1) adresant, desrtinatar; (2) deţinător al cambiei
Advocatenkammer
- barou
Affektionsinteresse
– interes afectiv,sentimental
Affektionswert
– valoare sentimentală
Affektzustand
– stare emoţională, impulsivă
Affidavit
– dispoziţie
agieren
– a acţiona
ahnden
– a pedepsi, a sancţiona
Ahndung
– pedeapsă, sancţiune
Akkordlohn
– plată în acord
Akte
– dosar, act
Akteneinsicht -
studiul dosarului
Akteneinsicht-
cercetarea, examinarea, studiereadosarului, acces la dosar 
aktenkündig
– înregistrat
aktenkundig
– menţionat în procesul verbal alşedinţei
Aktenlage
- situaţia dosarului
Aktenvermerk 
– notă la dosar 
Aktenversendung
– transmitere, expediereadosarelor 
Aktenvortrag
– prezentarea dosarului
Aktenwahrheit – 
realitatea dosarului
aktenwidrig
– neconfomr cu actele
Aktenzeichen
 –indicativ de referinţă, număr dedosar 
Aktie
– acţiune
Aktiengesellschaft
– societate pe acţiuni
Aktieninhaber
– titular de acţiuni
Aktionär -
acţionar 
Aktionsprogramm
– program de acţiune
Aktiva (Pl.)
– activ
aktive Bestechung
– dare de mită
aktiver Streitgenosse
– co-reclamant
aktives Wahlrecht
– drept de vot
Akzept
- accept (poliţă acceptată)
Akzession
– accesiune
Akzessorietät -
accesorialitate
Akzise
– acciză
aleatorischer Vertrag
– contract aleatoriu
Alleineigentum
– proprietate exclusivă
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->