Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Ayfer Tunç - Harflere Bölünmüş Zaman

Ayfer Tunç - Harflere Bölünmüş Zaman

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by yavarah

More info:

Published by: yavarah on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

 
2007
Harflere Bölünmü
ş
Zaman
edebiyat haritas
ı
nda gezintiler 
Ayfer Tunç 
 
 
Harflere Bölünmü
ş
Zaman
edebiyat haritas
ı
nda gezintiler 
 Ayfer Tunç
Harflere Bölünmü
ş
Zaman
edebiyat haritas
ı
nda gezintiler 
Editör: Cem UçanSürüm:
Ş
ubat 2007Tasar 
ı
m: Murat Gülsoy© 2007 altkitapYap
ı
t
ı
n tüm yay
ı
n haklar 
ı
sakl
ı
d
ı
r. Tan
ı
t
ı
m için yap
ı
lacak k
ı
sa al
ı
nt
ı
lar d
ı
ş
ı
nda yay
ı
nc
ı
n
ı
n izni olmaks
ı
z
ı
n hiçbir yolla ço
ğ
alt
ı
lamaz.www.altkitap.comaltkitap@altkitap.com
 
 Ayfer Tunç
1964'te Adapazar 
ı
'nda do
ğ
du.
İ
stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nibitirdi. Üniversite y
ı
llar 
ı
nda çe
ş
itli edebiyat ve kültür dergilerine yaz
ı
lar yazmayaba
ş
lad
ı
. 1989'da
Cumhuriyet 
gazetesinin düzenledi
ğ
i Yunus Nadi Öykü Arma
ğ
an
ı
'na kat
ı
ld
ı
,
Sakl 
ı
adl
ı
yap
ı
t
ı
yla birincilik ödülü ald
ı
. 1999-2004 aras
ı
ndaYap
ı
Kredi Yay
ı
nlar 
ı
'nda yay
ı
n yönetmeni olarak görev yapt
ı
. 2001 y
ı
l
ı
ndayay
ı
mlanan
Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek 
adl
ı
yap
ı
t
ı
, 2003 y
ı
l
ı
ndayedi Balkan ülkesinin kat
ı
l
ı
m
ı
yla düzenlenen Uluslararas
ı
Balkanika Ödülü'nükazand
ı
ve alt
ı
Balkan diline çevrilmesine karar verildi. Ayn
ı
yap
ı
t 2006 y
ı
l
ı
nda Arapça'ya çevrildi ve Suriye ve Lübnan'da yay
ı
mland
ı
. Tunç'un 2003 y
ı
l
ı
nda, SaitFaik'in öykülerinden hareketle yazd
ı
ğ
ı
 
Havada Bulut 
adl
ı
senaryosu filme çekildive TRT'de gösterildi.Kitaplar 
ı
:
Sakl 
ı
(Öykü, 1989, Cem Yay
ı
nlar 
ı
);
Kapak K 
ı
ı
(Roman, 1992, SimaviYay
ı
nlar 
ı
);
İ 
kiyüzlü Cinsellik 
(Ara
ş
t
ı
rma, Oya Ayman'la birlikte 1995, Alt
ı
nKitaplar);
Ma
ğ 
ara Arkada
ş
lar 
ı
(Öykü, 1996, YKY);
 Aziz Bey Hadisesi 
(Öykü,2000, YKY);
Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek 
(Anlat
ı
, 2001, YKY),
Ta
ş
-Ka
ğ 
ı
t-Makas
(öykü, 2003, YKY);
Evvelotel 
(öykü, 2006, Can) ve
"Ömür Diyorlar Buna" 
(öykü-anlat
ı
, 2002, altkitap.com)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->