Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vojnović - 1286/10 - Izlaganje o činjenicama

Vojnović - 1286/10 - Izlaganje o činjenicama

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

 
 
EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
PRVI ODJEL
 
Zahtjev br. 1286/10
Milan VOJNOVIĆ
 protiv Hrvatskepodnesen dana 9. prosinca 2009. godine
 
IZLAGANJE O
ČINJENICA
MA
 
ČINJENICE
 
Podnositelj zahtjeva, g. M
ilan Vojnović, je hrvatski državlja
nin srpskog
 podrijetla, rođen 1968. godine i živi u Beogradu (Srbija)
.
Okolnosti predmeta
Činjenično
stanje predmeta kako ga je iznio
 podnositelj zahtjeva može sesažeti kako slijedi.
 
1.
 
Građanski postupak 
 
Dana 28. srpnja 2003. godine, podnositelj zahtjeva podnio
 je građansku tužbuOpćinskom građanskom
sudu u Zagrebu protiv
države i
 
svog bivšeg poslodavca,
 banke Z.B.,
tražeći naknadu štete
 
zbog nezakonitog uhićenja i zlostavljanja od
strane policijskih vlasti 1991. godine, te zbog nezakonitog otkaza radnog odnosaiste godine.Dana 1. rujna 2003. godine prvostupanjski sud pozvao je podnositelja da
ispravi svoju tužbu, budući da je bilo nejasno tuži li jednog ili dva tuženika. Taodluka dostavljena je podnositelju dana 6. veljače 2004. diplomatskim putem.
 Dana
19. veljače 2004. godine podnositelj je specificirao tuženike.
 
 
VOJNOVIĆ protiv HRVATSKE – 
IZLAGANJE
O ČINJENICAMA
 
Dana 19. svibnja 2006. godine prvostupanjski sud utvrdio je da je
 podnositeljeva tužba nep
odobna za daljnje postupanje te ju je odbacio kaonepotpunu.
Slijedom žalbe podnositelja, Županijski s
ud u Zagrebu je dana 13. lipnja 2008.
godine ukinuo prvostupanjsku odluku i vratio predmet na ponovno odlučivanje.
 
U ponovljenom postupku Općinski sud je dana 8. rujna 2009. godine ponovno pozvao podnositelja da ispravi i dopuni tužbu. Podnositelj je odgo
vorio dana 10.
 prosinca 2009. godine, te je dana 24. ožujka 2010. godine specificirao tužbeni
zahtjev.Dana 17. lipnja 2010. godine prvostupanjski sud pozvao je podnositelja da
imenuje zastupnika za primanje pismena u Hrvatskoj, kako je određeno Zakonom
o
 parničnom postupku.
 
Dana 17. siječnja 2011. godine općinski sud
odr 
žao
 je
ročište, na koje
 podnositel
 j zahtjeva nije pristupio, a na kojem je odlučio saslušati podnositeljazahtjeva na sljedećem ročištu zakazanom za 5. svibnja 2011. godine.
 
Budući da podnositelj zahtjeva nije pristupio
niti
ročištu održanom dana 5.
svibnja 2011. godine
, općinski sud je na prijedlog tuženika odredio mirovanje postupka na razdoblje od tri mjeseca, sukladno Zakonu o parničnom postupku.Podnositelj se žalio proti
v takve odluke.
Čini se da je postupak još uvijek u tijeku.
 
2.
 
 Postupak povodom zahtjeva podnositelja za zaštitu prava na suđenje u
razumnom roku
U međuvremenu, dana 19. ožujka 2010
. godine podnositelj zahtjeva podnio je
Županijskom sudu u Zagrebu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnomroku, prigovarajući
zbog duljine gore navedenog
građansko
g postupka.Dana 17. prosinca 2010
. godine Županijski sud u
Zagrebu utvrdio je povredu prava podnositelja zahtje
va na suđenje u razumnom roku, dosudio
mu 3.000
hrvatskih kuna na ime naknade štete te naložio Općinskom građanskom
sudu uZagrebu da donese meritornu odluku u predmetu podnositelja u roku od devetmjeseci od dostave njegove odluke.
Županijski sud utvrdio je: (a) da je biloznačajnih razdoblja neaktivnosti u postupku pred općinskim sudom, (b) da je podnositelj značajno doprinio duljini postupka dostavljajući tužbu nepodobnu zaraspravljanje te (c) da je postupak složen jer se dostava podnositelju zahtjevamorala obavljati diplomatskim putem, budući da i
sti prebiva u inozemstvu.
PRIGOVORI
Podnositelj zahtjeva
 prigovara na temelju članka 6. stavka 1. Konvencije
zbogduljine trajanja
građanskog
postupka.
Podnositelj zahtjeva nadalje prigovara na temelju članaka 3., 5. i 8. Konvencije
da su policijske vlasti
1991. godine ušle u njegov stan, lišile ga slobode te ga
zlostavljale.
Također prigovara na temelju članka 14. Konvencije da je 1991. godineotpušten s posla zbog svog etničkog podrijetla.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->