Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Prahova Eroica, nr. 4-2012

Revista Prahova Eroica, nr. 4-2012

Ratings: (0)|Views: 184|Likes:
Published by Constantin CHIPER
Revista de cultura istorica, educatie patriotica si de cinstire a eroilor neamului, editata de Asociatia Judeteana "Cultul Eroilor" Prahova, in colaborare cu Societatea Culturala "Ploiesti - Mileniul III"
Revista de cultura istorica, educatie patriotica si de cinstire a eroilor neamului, editata de Asociatia Judeteana "Cultul Eroilor" Prahova, in colaborare cu Societatea Culturala "Ploiesti - Mileniul III"

More info:

Published by: Constantin CHIPER on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
 
 
 
PRAHOVA EROICĂ, Nr
. 4, Septembrie 2012
 
 
PRAHOVA EROICĂ, Nr
. 4, Septembrie 2012
Adresa redacţiei:
 
Str. Poştei
, nr. 1,
Cod poştal
 
100162,
Ploieşti
,Jud
ețul
Prahova
Tel. / Fax:
0244 545418
e-mail:
cultuleroilorph@yahoo.com
Pagină web
: http://eroica.freewb.ro/
 TIPAR: DAISPRINT SERVe-mail: daisprint@yahoo.com
Copyright:
 
este autorizată oricereproducere fără a se percepe taxesuplimentare, indicând sursa (Revista„Prahova Eroică”), cu excepţ
ia textelor 
ş
i
fotografiilor a căror provenienţă estespecificată expres.
 
COLEGIUL DEREDAC
Ţ
IE:
 
Director:- c
ol. (rtr) Constantin CHIPER 
Redactor
ş
ef 
:- c
ol. (r) Puiu CUJBĂ
 
Editor coordonator:
- prof. dr. Polin ZORIL
Ă
 
Colectivul de redacție
:- conf. univ. dr. Gh. CALCAN
-
prof.dr. Mariana M. GHEORGHE- prof. Emilia LUCHIAN- prof. Marian CHIRULESCU- prof. Ion C. PETRESCU
Corector
:- prof. Marian CHIRULESCU
Tehnoredactor
:-
col. (r) Petrea CUJBĂ
 
Copertele
:- prof. Nicolae LUPU
 Procesare imagini:
- lt.col. (r) Cristian ILIESCU
S U M A R 
Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor”Prahova şi revista „Prahova Eroică”desfăşoară activităţi non
-profit. Scopulnostru este doar acela de cinstire aeroilor neamului, a marilor lor fapte de
eroism şi de vitejie şi de menţineretrează a iubirii de patrie. Dorim ca prinmodul în care vom aborda şi trata înrevista noastră aspectele, momentele şi personalităţile istoriei patriei transcendem politicul şi să depăşimdivergenţele de orice natură.
 
I.S.S.N. 2247
 – 
711X
Răspunderea pentru conţinutularticolelor aparţine în exclusivitateautorilor, conform legilor în vigoare.
 
Revistă editată de
 
Asociaţia Județeană
 
„CULTUL EROILOR”
-Prahova,
î
n colaborare cu
:
*
 
Societatea Culturală „Ploieşti
-
Mileniul III”
,
 
*
Inspectoratul
Ş
colar al Jude
ţ
ului Prahova,
*
Societatea de
Ş
tiin
ţ
e Istorice
din România
, Filiala Prahova,
*
Asocia
ţ
ia
Județeană Prahova
a Veteranilor 
de Război
,
*
 
Organizația Județeană
 
a Cadrelor Militare în
 
Rezervă ş
iRetragere
Aurel Vlaicu
, Prahova,
*
 
Asociația
AERO-SHOW M.C.D.
 prof. univ. dr.Ion BULEI,
 În Vechiul Regat, gândind la Basarabia
............... 4
 prof. dr. Polin ZORILĂ,
 Războiul ruso
-turc din 1806-1812
.......................... 6
 
col. (r) dr. Dumitru CODIŢĂ,
 Repere centenare ale Golgotei Basarabiei:1812-1912-2012
.............................................................................................. 8
Cercul „Cultul Eroilor” din C
olegiul N
ațional
 
„Mihai Viteazul”,
 Noaptea
cercetătorilor 
................................................................................................... 9col.(rtr) Constantin CHIPER,
 Prima răpire a Basarabiei (II)
.......................10EMINESCU despre Basarabia,
 Fără a prejudeca hotărârile adunărilor 
 
…..1
2 prof. Emilia LUCHIAN,
16/28 mai 1812, o zi care nu trebuie uitată
.......... 13
 prof. dr. Gheorghe MARINICĂ,
Constantin Stere şi de
 stinul european al 
 României
........................................................................................................ 15 prof. Maria BOBELEA-VASILESCU,
Slavă ţie, stea curată
...................... 16conf. univ. dr. Gheorghe CALCAN,
 Ziua Independenței, moment de cotiturăîn istoria poporului român
……………………………………..…………... 1
7 prof. dr. Maria Mariana GHEORGHE,
 Ziua Europei:
 
Şi Eu Sunt 
 
 „
 EU 
” 
...... 18
gl. bg. Gheorghe RĂUCEA,
 Ziua
Veteranilor de Război
 
……………….
.... 19col.(rtr) Constantin CHIPER,
 Ziua Eroilor 
………………………………
... 20
Maria Augustina HÂNCU,
Coroana din cenușă
-1812-2012
….……………
21
Filiala Câmpina a Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” Prahova
 Col. (r) Marian
DULĂ
,
Cultul eroi
lor la Câmpina
................................. 22
Larisa BÂLGĂ,
 Istoria, izvor al înţelepciunii
......................................... 24
Col. (r) Marian DULĂ,
Odihna de veci a prizonierilor români înhumaţi la
 Rastatt 
......................................................................................................... 25
 prof. Graţiela CALCAN,
 Prahoveni şi basarabeni, la ceas de sărbătoare
..
 
25Cerasela RIZEA,
 Eroul din familia mea: Gr. Ioan Rizea
............................. 27
 prof. dr. Polin ZORILĂ,
O carte de la fraţii de dincolo de Prut: „Basarabia sub jugul colonial al Rusiei ţariste (1812
-1917)
.......................................... 28 prof. Emilia LUCHIAN,
 Prof. emerit Paul D. Popescu, la ceas aniversar 
.. 30Alexandru TONCU,
 Istoria, parte din inima mea
.........................................31 prof. Floarea VULPE,
 Nevoia de eroi
............................................................31
Alexandru Ionuţ CRUCERU,
 Frânturi de istorie pe străzile Vălenilor 
....... 32col.(rtr.) Constantin CHIPER,
 Emoţii şi bucurii la Muzeul Ceasului
........... 32 plt.mj.(r) Eugen GRIGORE,
 Armata, administraţia şi biserica, în slujbacetăţenilor, în comuna Baba Ana
.................................................................. 33 prof. dr. Maria Mariana GHEORGHE,
 Ne uit 
ă
m eroii?!
.............................. 33Radu P. CONSTANTINESCU,
Un erou uitat,slt.Radu Gh.Constantinescu
..34
col. (r) Puiu CUJBĂ,
 Lauri pentru camaradul nostru, Dumitru Codiţă
....... 34 plt.mj.(r) Eugen GRIGORE,
Cercurile „Cultul Eroilor” din Mizil 
............... 35 
col. (r) dr. Dumitu CODIŢĂ,
Comemorare Constantin Stere
....................... 35
col. (r) Petrea CUJBĂ,
 Moment solemn la Facultatea de Istorie
................. 36 pr. Alexei MATEEVICI,
 Basarabenilor 
....................................................... 36
 pr. prof. Gheorghe PÂRVU,
Saltimbanci sau măscărici?
............................ 37mr. (r) prof. Nicolae STOICA,
Gânduri despre eroi
.................................... 37
col.(r) Puiu CUJBĂ
:
Cavaleri ai Ordinului
„Mihai Viteazul”
.................... 38
Iurie OȘOIANU,
 Basarabenii către Mateevici
 
…………………………… 3
8
COPERTA
 
1
: Harta
 politică a României Mari
(
după Victor Şiaicariu, D. St.
 Constantinescu,
 Atlas istoric
 geografic al neamului românesc
, 1920)
COPERTA 2
:
Înmânarea drapelelor cercurilor „Cultul Eroilor”
.
COPERTA 3
:
Preocupări artistice ale cercurilor „Cultul Eroilor”
.
COPERTA 4
:
Cetăți ale voievodului Ştefan cel Mare de strajă la hotarele
Moldovei.
POSTER:
Carol I
ș
i Elisabeta (Carmen Sylva)
 – 
 
ctitori ai statului românmodern și protectori ai culturii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->