Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

1.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP
1.3. CÁC NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG
2.1. ĐẶC TÍNH CỦA JAVA
2.1.2. Các nền tảng Java
2.1.3. Môi trường lập trình Java
2.1.4. Cấu trúc mã nguồn Java
2.1.5. Chương trình Java đầu tiên
Hình 2.3: Chương trình Java đầu tiên
2.2. BIẾN
2.3. CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN
2.3.1. Phép gán
2.3.2. Các phép toán số học
2.3.3. Các phép toán quan hệ
2.3.4. Độ ưu tiên của các phép toán
2.4. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
2.4.1. Các cấu trúc rẽ nhánh
2.4.2. Các cấu trúc lặp
2.4.3. Biểu thức điều kiện trong các cấu trúc điều khiển
3.2. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG
4.1. BIẾN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN
4.2. THAM CHIẾU ĐỐI TƯỢNG
4.3. Phép gán
4.3.1. Các phép so sánh
4.4. CUỘC ĐỜI CỦA ĐỐI TƯỢNG TRONG BỘ NHỚ HEAP
4.5. Mảng
5.1. PHƯƠNG THỨC VÀ TRẠNG THÁI ĐỐI TƯỢNG
5.2. TRUYỀN THAM SỐ VÀ GIÁ TRỊ TRẢ VỀ
5.4. Đóng gói và các phương thức truy nhập
5.5. Khai báo và khởi tạo biến thực thể
5.6. Biến thực thể và biến địa phương
6.1. ArrayList
6.2. SỬ DỤNG JAVA API
6.3. MỘT SỐ LỚP THÔNG DỤNG TRONG API
6.3.1. Math
6.3.2. Các lớp wrapper
6.4. Các lớp biểu diễn xâu kí tự
6.5. Trò chơi bắn tàu
7.1. QUAN HỆ THỪA KẾ
7.2. THIẾT KẾ CÂY THỪA KẾ
7.3. OVERRIDING – PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC GỌI?
7.4. Các quan hệ IS-A và HAS-A
7.5. KHI NÀO NÊN DÙNG QUAN HỆ THỪA KẾ?
7.6. LỢI ÍCH CỦA QUAN HỆ THỪA KẾ
7.7. ĐA HÌNH
7.8. CÁC QUY TẮC CHO OVERRIDE
7.9. OVERLOAD PHƯƠNG THỨC
7.10. CÁC MỨC TRUY NHẬP
8.1. Một số lớp không nên tạo thực thể
8.2. LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ LỚP CỤ THỂ
8.3. Phương thức trừu tượng
8.4. VÍ DỤ VỀ ĐA HÌNH
8.5. Lớp Object
8.6. Đổi kiểu, khi đối tượng mất hành vi của mình
8.6.1. Chuyển kiểu một tham chiếu trở lại kiểu của đối tượng thực tế
8.7. Đa thừa kế và vấn đề Hình thoi
8.8. Cấu trúc interface
8.9. Gọi phiên bản phương thức của lớp cha
9.1. Bộ nhớ stack và bộ nhớ heap
9.2. Khởi tạo đối tượng
9.2.1. Khởi tạo trạng thái của đối tượng
9.3. Hàm tạo và vấn đề thừa kế
9.3.1. Truyền đối số cho hàm tạo lớp cha
9.4. Hàm tạo overload
9.5. Cuộc đời của đối tượng
10.1. Biến lớp
10.2. Phương thức lớp
10.3. Giới hạn của phương thức lớp
10.4. Khởi tạo biến lớp
10.5. Thành viên final
11.1. Ngoại lệ là gì
11.1.1. Tình huống sự cố
11.1.2. Xử lý ngoại lệ
11.1.3. Ngoại lệ là đối tượng
11.4. Né ngoại lệ
12.1. Quy trình ghi đối tượng
12.2. Chuỗi hóa đối tượng
12.3. Khôi phục đối tượng
12.4. Ghi chuỗi kí tự ra file text
12.4.1. Lớp File
12.4.2. Bộ nhớ đệm
12.5. Đọc file text
12.6. Các dòng vào ra trong Java API
13.1. Lớp tổng quát
13.2. Phương thức tổng quát
13.3. Các cấu trúc dữ liệu tổng quát trong Java API
13.4. Iterator và vòng lặp for each
13.5. So sánh nội dung đối tượng
13.5.1. So sánh bằng
13.5.2. So sánh lớn hơn/nhỏ hơn
13.6. Wildcard trong khai báo tham số kiểu
Tµi liÖu tham kh¶o
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OOP_2012_Aug

OOP_2012_Aug

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Bui TheThien

More info:

Published by: Bui TheThien on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 44 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 49 to 64 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 69 to 151 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 160 to 202 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->